Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros kursiniai darbai

Rinkodaros kursiniai darbai (443 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • New product entrance into the market

  New product entrance into the market. What is a new product? Why companies introduce new products? Why do products succeed? Why do products fail? How do products diffuse into the market? What is the product life cycle? General information. Methodology and samples. Objectives and survey overview. Qualifiers. Questionnaire. Results overview. Conclusions.
  Rinkodara, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-05-12
 • Nuolaidų rūšys

  Darbo tikslas – atlikti nuolaidų taikymo teorinę analizę, pristatyti įmonę ir išnagrinėti kainų nuolaidų taikymo joje galimybes. Teorinė kainų nustatymo ir nuolaidų taikymo analizė. Kainų politikos priemonės. Kainodaros veiksniai. Kainų nuolaidų rūšys ir jų taikymo strategijos. Prekybinės arba funkcinės nuolaidos. Kiekinės nuolaidos. Atsiskaitymų nuolaidos. UAB "Delco Baltic" veiklos aprašas. Teorijos taikymas UAB "Delco Baltic". Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-05-02
 • Nuomonės tyrimas: kirpyklų teikiamų paslaugų įvertinimas Mažeikių mieste

  Įvadas. Paslaugos samprata teoriniu aspektu. Paslaugos esmė. Vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų kokybės prigimtis. Fizinės aplinkos samprata. Naudos kūrimo paslaugos teikimo procese koncepcija. Paslaugų marketingo komplekso aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Rėmimas. Mažeikių miesto gyventojų nuomonės apie kirpyklų teikiamas paslaugas tyrimo analizė. Vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų kokybės prigimtis. Paslaugų marketingo komplekso aplinka. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-03-31
 • Organizacijos rinkodaros aplinka: kelionių organizatorius UAB "7 mylios"

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti UAB "7 mylios" rinkodaros aplinką. Rinkodaros aplinkos įtaka organizacijos veiklai. Organizacijos rinkodaros aplinka. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Rinkodaros aplinkos analizės svarba. Pirmojo skyriaus apibendrinimas. UAB "7 mylios" rinkodaros aplinkos tyrimas. Organizacijos apibūdinimas. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. UAB "7 mylios" SSGG analizė. Antrojo skyriaus apibendrinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-12-13
 • Pagrindinių skirtumų tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksnių analizė

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Rėmimo veiksnių pagrindiniai skirtumai. Rėmimo samprata ir rėmimo veiksmų grupės. Reklamos apibūdinimas ir esmė. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Populiarinimo naudojimas. Paramos tikslai ir planavimas. Parodų ir mugių naudingumas. Asmeniško pardavimo reikšmė ir turinys. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-29
 • Paramos reikšmė sportui

  Įvadas. Paramos sąvoka sporte. Sporto paramos istorija. Paramos sąvoka. Paramos subjektai ir objektai. Parama – marketingo komplekso dalis. Kodėl firmos remia sportą? Ar naudinga sportui turėti rėmėjus? Sportas kaip verslo objektas. Europos sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos sportas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybė. Organizacijos, siekiančios gauti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą, žingsniai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-04-06
 • Pardavimo agentų vertinimo sistema įmonėje UAB "Biovela"

  Įvadas. UAB "Biovela". Pardavimo agentų darbo pobūdis įmonėje UAB "Biovela". Pardavimo agento darbo diena. Pardavimo agentų vertinimas. Darbo užmokesčio sistema Lietuvoje. Pardavimo agentų vertinimas įmonėje UAB "Biovela". Išvada.
  Rinkodara, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-02-27
 • Pardavimo skatinimas naudojant Maxima Loto žaidimą

  Įvadas. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo charakteristika. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimo skatinimo priemonių grupavimas. Tiriamoji dalis. Hyper MAXIMA. Anketa. Duomenų analizė. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-27
 • Pardavimo skatinimo ypatumai didžiųjų prekybos centrų pavyzdžiu

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti ir išskirti pardavimo skatinimo ypatumus Lietuvos didžiuosiuose prekybos centruose "Maxima", "Iki", "Rimi" ir "Norfa". Darbo objektas: pardavimų skatinimo priemonių ypatumai prekybos centruose. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo tikslai. Prekybos centro samprata ir pasirinktų prekybos centrų charakteristika. Prekybos centro samprata. Trumpa pasirinktų prekybos centrų charakteristika. Prekybos centrų pardavimo skatinimo priemonių analizė. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo priemonės. Ilgalaikio lojalumo siekiančios pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimas pardavimo vietoje. Išvados. Priedai (12 paveikslėlių).
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-04-10
 • Pardavimų prognozės modelis: UAB "Švyturio – Utenos alus"

  "Švyturio" epochos pradžia. "Švyturio" modernizavimo darbai. Probleminės srities aprašymas. Modelio formulavimas. Situacijos modeliavimas. Švyturio alaus pardavimai 2002-2003 m. Utenos alaus pardavimai 2002-2003 m. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-29
 • Pardavimų rėmimai

  Įvadas. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas. Pardavimų rėmimas. Reklama ir jos funkcijos. Reklamos rūšys. Praktinis panaudojimas. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Praktinis panaudojimas. Pardavimo skatinimas. Praktinis panaudojimas. Ryšiai su visuomene. Praktinis panaudojimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2012-01-25
 • Pardavimų skatinimo prekybos vietose analizė didžiųjų prekybos centrų pavyzdžiu

  Įvadas. Pardavimo skatinimo prekybos vietose esmė ir tikslai. Prekybos centrų ir jų naudojamos marketingo politikos ypatumai. Pardavimų skatinimo rūšys ir ypatumai. Vizualiojo pardavimų skatinimo prekybos vietoje ypatumai. Prekių išdėstymo stelažuose įtaka pardavimų skatinimui. Amerikiečio tyrinėtojo Craig‘o Childress‘o išskiriamų iškabų ir reklaminių pranešimų naudojimo ypatumų įtaka pardavimų skatinimo veiksmingumui. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmų ypatumai. Ilgalaikio lojalumo siekiančių pardavimo skatinimo būdų ypatybės.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-05
 • Pardavimų stimuliavimas arba kaip padidinti pardavimus

  Įvadas. Tyrimo objektas. Misija. Pardavimų stimuliavimo tikslai. Pardavimų stimuliavimo priemonės. Kanceliarinių reikmenų pardavimo stimuliavimo technologijų kūrimo procesas. Turinys. Išskirtiniai bruožai. Sandara. Sistema(tikslų medis). Technologijos proceso eiliškumas (darbų; resursų medis). Baigiamoji dalis.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Pardavimų vieta ir organizavimas

  Steigiamos prekybos įmonės vietos parinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietos parinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Asortimento optimizavimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-05-10
 • Pasirinkimo kriterijų svarba renkantis universitetą

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti kriterijus, kurie lemia universiteto pasirinkimą. Paslaugos samprata. Paslaugos esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų kokybė. Vartotojų elgsenos įtaka paslaugos pasirinkimui. Paslaugų marketingo kompleksas ir jo aplinka. Makroaplinka. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Pirkimo sprendimo priėmimas ir sprendimas pirkti. Praktinė dalis. Metodologija. Anketos klausimų analizė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(58 puslapiai)
  2010-09-24
 • Pasirinktos prekės analizė: įmonės "Ferrero" saldainiai "Raffaello"

  Įvadas. Nagrinėjama pasirinkta prekė. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Prekių asortimentas. Prekių grupė (linija). Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Prekių kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Parduotuvė, kur prekiaujama nagrinėjama prekė - "Riešutas ir ko". Parduotuvės, kur prekiaujama nagrinėjama prekė, asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente. Asortimento gylis. Potencialūs konkurentai. Prekės. Kainos palyginimas su konkurentų kainomis. Prekės paskirstymas. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Reklamos įtaka (prekei) produktui. Bendra informacija apie reklamą (samprata ir reikšmė). Reklama televizijoje. Nagrinėjamo produkto reklama. Analizuojamo produkto reklamos sprendimų priėmimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2012-02-03
 • Pasirinktos prekės analizė: šampūnas tamsiems plaukams "Margarita"

  Nagrinėjama pasirinkta prekė. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Prekės tikslinė rinka. Produkto gyvavimo ciklo stadijos. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Parduotuvė (skyrius), kur prekiaujama nagrinėjama preke. Parduotuvė (skyrius), kur prekiaujama nagrinėjama preke, asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente, asortimento gylis. Potencialūs konkurentai. Prekės kainos palyginimas su konkurentų kaina Sąvokos ir jų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Reklamos įtaka (prekei) produktui. Bendra informacija apie reklamą. Reklamos skleidimo priemonės. Reklama internete. Reklamos priemonės patrauklumas, detalės. Analizuojamo produkto reklamos trūkumai. Analizuojamo produkto reklamos sprendimų priėmimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-12-10
 • Paskirstymo kanalai ir jų palyginimas

  Įvadas. Tikslas – Išanalizuoti paskirstymo būdus ir juos palyginti. Paskirstymo samprata. Paskirstymo kanalai ir jų parinkimas. Paskirstymo būdai ir jų palyginimas. Paskirstymo grandinės lygių skaičius ir paskirstymo būdų įtaka. Tiesioginis prekių paskirstymas. Netiesioginis prekių paskirstymas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-09
 • Paslaugų ir viešojo sektoriaus marketingas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pavyzdžiu

  Paslaugų marketingas. Paslaugų augimo svarba. Išskirtinės paslaugų marketingo savybės. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų pirkėjų supratimas. Paslaugų aplinkos supratimas. Marketingo miksas paslaugoms. Produktas. Kaina. Paslaugų diferencijavimas. Viešojo sektoriaus marketingas. Viešojo sektoriaus marketingo svarba. Unikalūs viešojo sektoriaus marketingo bruožai. Viešojo sektoriaus marketingo vadyba. Tikslinių vartotojų supratimas. Mainų apibrėžimas. Marketingo strategija. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-06-02
 • Paslaugų komplekso tyrimas: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apžvelgti Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Naisių filialo teikiamas kultūrines paslaugas ir jų poreikius. Paslaugų marketingo komplekso ypatumai: teoriniai aspektai. Paslaugų marketingo esmė. Paslaugų marketingo savybės. Paslaugos teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybės prigimtis. Kiti paslaugų marketingo ypatumus sąlygojantys veiksniai. Paslaugų marketingo kompleksas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir metodika. Respondentų demografinės charakteristikos. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras Naisių filialo paslaugų komplekso analizė. Naisių filialo paslaugų charakteristika. Naisių filialo paslaugų vartotojų poreikiai. Naisių filialo paslaugų naudojamos komunikacijos priemonės. Naisių filialo strateginio valdymo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG). Išvados. Priedai (Anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-04-12
Puslapyje rodyti po