Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įvaizdžio stiprinimas: AB "Aušra"Anotacija. Resume. Įvadas. Norint stiprint įmonės įvaizdį, pirmiausiai siekiame išsiaiškinti, kaip jis formuojamas. Įvaizdžio formavimas. Prekės ženklas kaip įvaizdžio elementas. Reklamos vaidmuo, formuojant įvaizdį. Įvaizdžio reklama. Reklama laikraščiuose įvaizdžiui stiprinti. Ryšių užmezgimas demonstracinės reklamos pagalba. Viešųjų ryšių svarba, stiprinant įvaizdį. Kultūros rėmimo panaudojimas įvaizdžio formavimui. Įmonės populiarinimas. AB "Aušra" įvaizdžio stiprinimo kampanija. Organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Tikslinės auditorijos apklausa. Ryšių su visuomene gerinimas. Šūkis spaustuvei "Aušra". Dalyvavimas parodose bei knygų mugėse. Kultūros rėmimas. Įvaizdžio stiprinimo kampanijos etapai (Ganto grafikas). Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įvertinimas iš rinkodaros pozicijų: makaronų gamyba UAB "Amber Pasta"Įvadas. Gamyba. Įmonės pardavimų rinkos. Įmonės produkcija. UAB "Amber Pasta" orientacija. Rinkos analizė. Išorinė analizė. UAB "Amber Pasta" rinkodaros makroaplinka. UAB "Amber Pasta" rinkodaros mikroaplinka. Konkurencijos analizė. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainodaros politika. UAB "Amber Pasta" rėmimo politika. UAB "Amber Pasta" paskirstymo kanalas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ką aš daryčiau geriau negu konkurentasĮvadas. Parduotuvių charakteristika. Personalas ir aptarnavimas. Prekės. Prekių išdėstymas. Kaina. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kaimo vietovėje įsikūrusios prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos tyrimasĮvadas. Prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos analizė teoriniu aspektu. Pirkėjai. Konkurentai. Prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos tyrimas. Prekybos įmonės pristatymas. Anketa. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
KainodaraKainodaros pagrindai marketingo teorijoje. Kainodaros tikslai. Tikslai susiję su pelnu. Tikslai susiję su pardavimų apimtimis. Tikslai, orientuoti į konkurenciją. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Produkto strategija. Marketingo tikslai. Marketingo komplekso strategija. Kaštai. Organizaciniai veiksniai. Prekės gyvavimo ciklo stadija. Išoriniai veiksniai. Paskirstymo kanalai. Konkurencija. Teisiniai, ekonominiai, visuomeniniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Metodas "savikaina plius antkainis". Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainodara remiantis savikaina. Kainodara remiantis suvokiama verte. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Einamų kainų metodas. Uždarų konkurencinių pasiūlymų metodas. Skaityti daugiau
Kainodara (10)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Kas yra rinkos segmentacija? Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Skaityti daugiau
Kainodara (11)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kaina gali būti nustatyta. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Svarbiausi veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Valstybės įstatymai ir administraciniai aktai laikytini kainas formuojančiais veiksniais. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Kas yra prekės vertė. Kainų nustatymo tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo kokių veiksnių priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kada taikytina didelė kaina? Kada taikytina mažų kainų politika? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai ir privalumai. Elastingumas ir jo dydžiai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) metodu trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas? Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Skonto nuolaida. Prekių asortimento kainų nustatymo atvejai. Diskriminacinių kainų nustatymo atvejai. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Kainų strategijos. "Grietinėlės nugriebimo" kainų strategijos esmė. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Kainų diferencijavimo atvejai. Kainų diferencijavimo taikymo sritys. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio-matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.Kas yra kontraktas? Koks kontrakto sudarymo tikslas? Kokia kontrakto sudarymo esmė? Kontrakto subjektas. Kontrakto objektas. Kas yra kontrahentas? Kuo remiasi Lietuvos Respublikos (LR) kontraktų sudarymo teisė? Vienos konvencijos, pasirašytos 1980 metais, tikslai. GATT tikslas. Oferta. Paprastoji oferta. Tvirtoji oferta. Išvardinkite kokius žinote prekinius dokumentus. Išvardinkite kokius žinote transporto dokumentus. Išvardinkite kokius žinote muitinės dokumentus. Išvardinkite pagrindines atsiskaitymo už prekes (paslaugas) formas. Kas tai yra čekis? Kas tai yra vekselis? Įsakomasis vekselis. Vekseliai gali būti išrašyti apmokėti juo. Paprastasis vekselis. Kas yra indosamentas? Išvardinkite pagrindines mokėjimo sąlygas rizikos mažėjimo eksportuotojui tvarka. Ką reiškia avaliuoti vekselį? Atsiskaitymo bankiniu pavedimu esmė. Atsiskaitymo dokumentiniu akredityvu esmė. Akredityvų rūšys. Atsiskaitymų inkaso esmė. Atsiskaitymo pagal kontraktą mokėjimo valiutos pasirinkimo alternatyvos. INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kontrakto turinys. Kontraktų rūšys. Komercinių kontraktų rūšys. Pirkimo-pardavimo kontraktų rūšys. Faktoringo esmė. Forfeitingo esmė. Kliringo esmė. Lizingo esmė. Know-how kontraktų esmė. Konsignacijos esmė. Barterinių operacijų esmė. Išankstinių finansinių sandorių esmė. Frančizės esmė. Skaityti daugiau
Kainodara (12)Įvadas. Kainodara. Teoriniai kainodaros aspektai. Kainų politika. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Kainų strategijos. Kainodaros tikslai. Valstybinis kainų reguliavimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (13)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomija. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Kintamosios išlaidos. Pastovios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Kas yra bendrosios pastovios išlaidos? Kada sakome, kad bendrosios pastovios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendrosios pastovios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų skaičiavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius, turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai ir privalumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Kuo remiasi produkto gyvavimo ciklo koncepcija kainodaroje ir kokie čia veiksniai įvertinami. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Planinių nuolaidų esmė. Nuolaidos naujos prekės pardavimui skatinti tikslas ir esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Kas yra skonto nuolaida? Augimo lūžio taško analizės esmė. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina nugriebimo strategija. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Lanksčios kainos (rinkos segmentavimo) strategijos esmė. Kainų politikos ir strategijos rengimo etapai. Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija. Rinkos segmentavimo esmė. Segmento atskyrimo barjerai. Išvardinkite pagrindinius rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimas pagal pirkimo vietą. Rinkos segmentavimas pagal pirkimo laiką. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo kiekį esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Užsakymo dydžio nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Ką vadiname žingsnine (step) nuolaida. Rinkos segmentavimas pagal produkto modelį esmė. Rinkos segmentavimo sujungiant produktus esmė. Pateikite segmentavimo pagal pirkėją pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal pirkimo vietą pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal produkto modelį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal pirkimo kiekį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal produkto modelį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo sujungiant produktus pavyzdžių. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Skaityti daugiau
Kainodara (17)Kainodara. Kaip atsiranda kainos? Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Prekių nomenklatūros kainodara. Papildomų prekių kainos. Būtinųjų priedų kainos. Šalutinių gamybos produktų kainos. Kainų nuolaidos. Pardavimų skatinimo kainos. Diskriminacinės kainos. Skaityti daugiau
Kainodara (18)Kainodara. Kainų politika. Kainos nustatymo reikšmė, funkcijos ir metodai. Kainodaros tikslas. Kainų priklausomybės. Kaina ir paklausa. Kaina ir pajamos. Kaina ir išlaidos. Kaina ir investicijos. Praktinė kainodara. Išlaidų ir pelno priedo metodas. Investicijų grąžos normos metodas. Vartotojams skirta kainodara (kastomizuota kainodara). Vartotojiškos kainodaros įtaka pelno kitimui. Konkurencijos prognozavimas. Kainų konkurencijos sąlygos. Kainų atvirumas. Konkurenciniai skirtumai. Trumpalaikiai kainų sumažinimo atvejai. Konkurentų skaičius. Konkurencijos formos kainodaros aspektu. Kainodaros strategijos. Kaina ir pozicionavimas. Kainos nustatymas. Kainų strategijos. Paklausos funkcijos reikšmė. Kainos elastingumas pagal atskiras prekių grupes. Paklausos kreivės formavimo metodai. Darbas iliustruotas paveikslėliais, grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Kainodara (19)Įvadas į technikos taikomąją rinkodarą. Pagrindiniai žemės ūkio (ž.ū.) technikos tiekėjai pasaulinėje rinkoje. Žemės ūkio mašinų gyvavimo ciklas. Gamybinės paskirties prekių rinka. Technikos ir mašinų prekybos metodai ir formos. Nesurinktų mašinų ir įrengimų detalių mazgų tiekimas. Technikos konkurencingumas. Gaminio, paslaugos konkurencingumas/. Mašinų ir įrengimų kainų nustatymas. Technikos rentabilumas. Mašinų ir įrengimų kainų nustatymas būdai. Įrengimo kainos nustatymas remiantis vienu pagrindiniu parametru. Kompleksinė, parametrinė kainodara. Technikos pasirinkimo daugiakriterinė metodika. Galimos kitos technikos pasirinkimo ir įvertinimo metodikos. Technikos išlaidų skaičiavimas. Duomenys reikalingi technikos išlaidos skaičiuoti. Kintamos išlaidos. Remonto kaštai. Žemės ūkio (Ž.ū.) technikos nuomos ar pirkimo alternatyvos. Žemės ūkio technikos poreikiai įvairaus dydžio ūkiams. Technikos pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristika. Pramoninio ir individualaus pirkėjo skirtumai. Technikos pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesai ir sprendimai priimanti komanda. Pagrindinės pardavėjo ir pirkėjo sąveikos dimensijos. Praktiniai pirkėjo elgsenos pažinimo sprendimai. Technikos pardavėjo asmenybės tipai. Kaip įgauti pirkėjo pasitikėjimą. Prekinės verslininkystės (PV) rizikos veiksniai. Komercinės rizikos mažinimas atsiskaitant tarp rinkos partnerių. Lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo rūšys. Būdingi lizingo tipai. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Naudotos žemės ūkio technikos rinkodara. Naudotos technikos kainos. Technikos mašinų ir įrengimų vertinimas. Vertinimo principai. Mašinų ir įrengimų vertinimo metodai. Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo įvertinimas. Naudotos technikos nusidėvėjimo ir vertės nustatymas įvertinant mašinos ar agregato atskirus mazgus. Įmonės vertinimo pagrindai. Įmonės vertinimas kainos už pelną metodu. Mašinų ir įrengimų kainos užsienio prekyboje. Kainų lygio nustatymas. Skaityti daugiau
Kainodara (2)Kainų nustatymas. Požiūriai į kainodarą ir juos įtakojantys veiksniai. Ekonominis požiūris į kainodarą. Marketinginis požiūris į kainodarą. Ryšių marketingas. Kainodaros procesai ir jų palyginimas. Esminiai kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Skaityti daugiau
Kainodara (3)Kaina. Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Valstybės įstatymai ir administraciniai aktai laikytini kainas formuojančiais veiksniais. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Kas yra prekės vertė? Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kada taikytina didelė kaina? Kada taikytina mažų kainų politika? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Elastingumas ir jo dydžiai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Išvardinkite kainų nuolaidų taikymo valdomus objektus. Kas yra skonto nuolaida? Prekių asortimento kainų nustatymo atvejai. Diskriminacinių kainų nustatymo atvejai. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? Kainų diferencijavimo taikymo sritys. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje. Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Kas yra kontraktas? Koks kontrakto sudarymo tikslas? Kokia kontrakto sudarymo esmė? Kontrakto subjektas. Kontrakto objektas. Laikoma, kad kontraktas sudarytas, kai... Kas tai yra kontrahentas? Kuo remiasi Lietuvos Respublikos (LR) kontraktų sudarymo teisė? Vienos konvencijos, parašytos 1980m. tikslai. GATT tikslas. Oferta. Paprastoji (viešoji) oferta. Tvirtoji oferta. Išvardinkite, kokius žinote prekinius dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote transporto dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote muitinės dokumentus. Išvardinkite pagrindines atsiskaitymo už prekes formas. Kas yra čekis? Kas tai yra vekselis? Įsakomasis vekselis. Paprastasis vekselis. Kas yra indosamentas? Išvardinkite pagrindines mokėjimo sąlygas rizikos mažėjimo eksportuotojui tvarka. Ką reiškia avaliuoti vekselį? Atsiskaitymo bankiniu pavedimu esmė. Atsiskaitymo dokumentiniu akredityvu esmė. Atsiskaitymų inkaso esmė. Atsiskaitymo pagal kontraktą mokėjimo valiutos pasirinkimas. INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kontrakto turinys. Kontraktų rūšys. Komercinių kontraktų rūšys. Pirkimo-pardavimo kontraktų rūšys. Faktoringo esmė. Forfeitingo esmė. Krilingo esmė. Lizingo esmė. Know-how kontraktų esmė. Konsignacijos esmė. Barterinių operacijų esmė. Išankstinių finansinių sandorių esmė. Frančizės esmė. Skaityti daugiau
Kainodara (5)Įvadas. Kainų politika. Kainodaros būdai. Kainodaros trūkumai. Kainodaros procesas. Kainodaros tikslai. Kainodaros metodai. Naujo gaminio kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Kainų taktika. Išvada. Skaityti daugiau
Kainodara (6)Kainodaros tikslai ir politika. Sprendimai, susiję su kainų nustatymu. Prekė. Vieta. Rėmimas. Kreditas. Klientų aptarnavimas. Parduotuvės įvaizdis. Teisiniai apribojimai. Kainodaros tikslai. Kainodaros strategijos. Kainodara virš rinkos lygio. Rinkos lygio kainodara. Žemų kainų kainodara. Specifinės kainodaros politikos. Antkainiai. Antkainio skaičiavimas. Antkainio apskaičiavimas įsigyjant prekes. Pirminis nustatytas antkainis. Tikrojo antkainio planavimas. Antkainį sąlygojantys veiksniai. Nukainavimų vadyba. Pirkimo klaidos. Įkainavimo klaidos. Prekiavimo klaidos. Rėmimo klaidos. Nukainavimų politika. Skaityti daugiau
Kainodara (7)Įvadas. Kainodara. Samprata. Tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (8)Įžanga. Įmonės charakteristika. Kainos nustatymo procesas. Kainos nustatymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (9)Įvadas. Kainų politika. Kainodaros būdai. Kainodaros trūkumai. Kainodaros procesas. Kainodaros tikslai. Naujo gaminio kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Išvada. Skaityti daugiau
Kainodara įmonėjeĮvadas. Kainodara ir kainų politika. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Kainodaros metodai. Kainos samprata. Kainos ir jų kalkuliacija. Kalkuliacijos supratimas. Prekių įsigijimo kainos ir pardavimo kainos kalkuliacija. Kinų priedai ir kainų nuolaidos. Kompensacinė kalkuliacija. Komercinės kainos. Įmonės rinkodara internete. Išvados. Skaityti daugiau
......