Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Kainos įtaka turizmo agentūros paslaugomsĮvadas. Analitinė dalis. Kainodaros pagrindai marketingo teorijoje. Kainodaros tikslai. Paslaugų organizacijų savarankiškumas nustatant kaina. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Į vartotojus orientuota kainodara. Tiriamoji dalis. Segmentavimas pagal amžių. Segmentavimas pagal kelionės tikslą. Segmentavimas pagal šalis, į kurias vyksta svečiai. Agentūros pasirinkimo kriterijai. Kainos įtaka, pasirenkant papildomas paslaugas. Klientų nuostatos pasirenkant tą pačią agentūrą. Asortimento tobulinimas. Kelionių kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Kainos nustatymo metodaiĮvadas. Kainodara. Kainodaros tikslai. Kainos samprata. Kainos nustatymas. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategija. Valstybinis kainų reguliavimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos nustatymo procesasĮvadas. Kainos samprata. Kainos nustatymo etapai. Eksportinių prekių kainos nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos pagrindimasĮvadas. Kainodaros tikslai ir konkurencija. Trys požiūriai į kainų pagrindimą. Kainos pagrindimas produkto kaštais. Kainos pagrindimas paklausos elastingumu. Išvados. Uždavinys. Skaityti daugiau
Kainos strategijos valdymo ypatumaiĮvadas. Kainos samprata ir rūšys. Veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Vidiniai kainodaros proceso veiksniai. Išoriniai kainodaros proceso veiksniai. Kainodaros tikslai. Pagrindiniai kainodaros metodai. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kainodaros strategijos taikymo ypatumai. Naujų produktų kainodaros strategija. "Grietinėlės nugriebimo" kainodara. Skverbimosi į rinką kainodara. Prekių asortimento kainodaros strategijos. Prekių grupės kainodara. Produkto priedų kainodara. Būtinųjų produktų priedų kainodara. Šalutinių produktų kainodara. Komplekto kainodara. Kainos koregavimo strategijos. Nuolaidų ir būtinųjų nuolaidų kainodara. Segmentinė kainodara. Psichologinė kainodara. Rėmimo kainodara. Vertės kainodara. Geografinė kainodara. Tarptautinė kainodara. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos struktūra ir tipaiSantrauka. Kainos samprata vartotojo ir pardavėjo atžvilgiu. Kainos samprata vartotojo atžvilgiu. Kainos samprata pardavėjo atžvilgiu. Kainos struktūra. Kainos struktūra gamybinėje įmonėje. Kainos struktūra prekybinėje įmonėje. Kainos struktūra paslaugų sferoje. Kainos tipai. Mažmeninės kainos. Lengvatinės kainos. Lanksčiosios kainos. Keistos kainos. Kainos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkojeĮvadas. Tiriamų prekių kainos. Tiriamų prekių kainų skirtumo grafinis vaizdavimas. Tiriamų prekių asortimento plotis parduotuvėse. Tiriamų prekių asortimento pločio grafinis vaizdavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje (2)Praktinio darbo tikslas: ištirti kainas analogiškoms prekėms (paslaugoms), atlikti analizę ir pateikti išvadas. Įvadas. Tyrimo objektas. Pasirinktų prekių (paslaugų) kainos ir jų motyvacijos. Tiriamų prekių kainų motyvacijos. Tiriamų prekių asortimento plotis pasirinktose parduotuvėse. Rinkos ir vidiniai veiksniai, įtakojantys kainą. Bendros išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje: prekybos centras "Maxima" ir "Rimi"Įvadas. Prekių (paslaugų) rinkos tyrimas, įvertinant marketingo tipus. Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų diferencijavimasKainų diferencijavimas. Kainų diferencijavimo formos. Kainų diferenciacijos tikslas. Nuolaidos. Diskontas. Kainos bei produkto ryšys pirkimo apsisprendimo procese. Svarbiausi produkto požymius, kurie įtakoja apsisprendimą pirkti. Išlaidų prekei įsigyti suvokimas. Prekės kainos pristatymas. Kainos priklausomybė nuo kokybės. Kainodara ir asmeninis pardavimas. Kainodara ir firmos reklaminė veikla. Kainodara ir pardavimų skatinimas. Galutinių pardavimo kainų valdymas. Derybos dėl kainų tarp pirkėjo ir pardavėjo. Pirkėjo ir pardavėjo galios nustatymas. Vidinė kainodara. Transferinė kainodara. Transferinės kainodaros tikslas. Transferinės kainodaros pranašumai. Vidinės kainodaros metodai. Transferinės kainos rinkos kainų pagrindu. Susitarimo transferinė kainodara. Transferinės kainos baigtos produkcijos kainos pagrindu. Transferinės kainos kaštų pagrindu. Normatyvinių kaštų metodas. Mišri transferinė kainodara. Skaityti daugiau
Kainų koregavimo strategijosKainos koregavimo strategijos. Nuolaidų ir būtinųjų nuolaidų kainodara. Segmentinė kainodara. Psichologinė kainodara. Rėmimo kainodara. Vertės kainodara. Geografinė kainodara. Tarptautinė kainodara. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų nustatymas ir jų strategijosPowerPoint pristatymas. Kaina. Kainos nustatymo etapai. Kainos nustatymo tikslai. Paklausos nustatymas. Paklausos kreivė. Iracionali paklausa. Iracionalios paklausos kreivė. Pasiūla. Pasiūlos kreivė. Paklausos elastingumas. Neelastinga paklausa. Kaštų poveikis kainai. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategijos. Skaityti daugiau
Kainų nustatymo procesasĮvadas. Kainodaros tikslai. Tikslai susiję su kainų politika. Tikslai susiję su pelnu. Tikslai susiję su pardavimų apimtimis. Tikslai orientuoti į konkurenciją. Kainų politika. Kainų politikos esmė. Kainų politikos rūšys. Kainos nustatymas pagal gamybos kaštus. Grietinėlės nugraibymo kainų politika. Prasiskverbimo į rinką strategija. Tikslinės rinkos dalies strategija. Firmos tikslų strategijos. Kainų nustatymo metodai. Kainų politikos metodų taikymas. Kainos nustatymas orientuojantis į apklausą. Nenuostolingumo metodas. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. UAB "Kausta Guder" prekių kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politikaĮvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainos nustatymo strategijos. Psichologinė kainodara. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. AB "Paranija" ir jos konkurentų prekių kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika (2)Įvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika (3)Įvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. AB "Utenos trikotažas" ir jos konkurentų prekių kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika (4)Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika įmonėje: "Maxima"Kainų politikos esmė ir reikšmė. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Kainų politikoje daromos klaidos. Trys su kaina susiję mitai. Kainoraščio kainos nustatymas arba pakeitimas. Nuolaidos ir kiti pardavimų skatinimo būdai. Kaip vartotojai suvokia ir įsimena kainas. Kainų politika UAB "VP MARKET" prekybos centre "Maxima". Maxima prekybos centruose teikiamos paslaugos. MAXIMA kortelė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politika ir strategija: UAB "Karalita"Įvadas. Įmonės kainų politikos teoriniai aspektai. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. UAB "Karalita" kainodara. Įmonės charakteristika. UAB "Karalita" kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainų politika: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Kainų politikos samprata. Kaina. Kainos tikslai ir rūšys. Kainų politikos esmė ir reikšmė. Kainų politikos tikslai ir strategijos. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Kainų keitimas. Kainų politika praktiniu aspektu. AB "Rokiškio sūris". AB "Rokiškio sūris" kainos strategija. AB "Rokiškio sūris" kainos nustatymo metodas. AB "Rokiškio sūris" kainos tikslai ir rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......