Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Market segmentationPreface. The importance of market segmentation. Marketing complex. Segmentation definitions. Segmentation criteria. Customer/user characteristics. Consumer markets. Industrial Goods Markets. Product segmentation. Segmentation by Benefit. Vendor Segmentation. Contribution Targets. Segmentation techniques and product positioning. Attribute Sets. Market example. Product Positioning and differentiation. The validity and viability of market segmentation. Customer Profile Form. Skaityti daugiau
Marketing and consumer behaviorRašiniai anglų kalba. Marketing and consumer behavior. Stages in the evolution of marketing. Forms of utility. Marketing functions. Types of markets. Marketing mix. A blend of elements: compatibility of elements, fit with capabilities, responsiveness to the environment. Marketing process. Buying motives. Segmenting the market. Geographic segmentation. Demographic segmentation. Skaityti daugiau
Marketing communication: possibilities, limitations and innovationsDarbas anglų kalba apie marketingo komunikacijas: galimybės, ribos ir inovacijos. Marketing. The marketing communication mix. Marketing communication: thematic and action. Advertising. Sponsorship. Public relations (PR). Promotion. Point of purchase communication. The direct marketing communication mix. Direct mail. Telemarketing. Skaityti daugiau
Marketing in New EconomyAnglų kalbos rašinys apie rinkodarą. Santrauka. Marketing in New Economy (summary). Skaityti daugiau
Marketing management process: JSC "G4S Lietuva" and JSC "Likurgas"Darbas anglų kalba. Marketingo planavimo procesas: UAB "G4S Lietuva" ir UAB "Likurgas". Introduction. Marketing management and its process. Theoretical review of marketing management and its processes in the company. Five main philosophies of marketing management. Production concept. Product concept. Selling concept. Marketing concept. Societal marketing. Modern marketing concepts. Viral marketing. Marketing process model. Companies JSC "Group Four Securicor (G4S)" introduction. Marketing management of the "G4S Lietuva". Marketing management of the CJSC "Likurgas". Comparative analysis of marketing management means of CJSC "G4S Lietuva" and CJSC "Likurgas". Conclusion. Skaityti daugiau
Marketing research formal report: Burberry LtdDarbas anglų kalba. Įmonės rinkodaros analizė. Terms. Procedure. Findings. Marketing Mix. Product. Price. Promotion. Place. The Main Aims and Objectives. Market Research. Field Research. Desk Research. Internet Data. Various Techniques of Marketing Analysis. PEST. Political. Economical. Social. Technological. SWOT. Straights. Weaknesses. Opportunities. Threats. Marketing strategies. Diversification. Coast Leadership. Marketing Positioning. Develop the Marketing Strategy. Marketing Principles. Understanding the Consumers Needs. Keeping ahead of Competition. Satisfactory Growth. Conclusion. Recommendations. Skaityti daugiau
Marketing research of solar energy marketDarbas anglų kalba. Saulės energijos rinka. Executive summary. Management conclusion. Analytical part. Project plan. Explanation of research design. Actual research and results. Why this energy should be used and chosen from all the other kinds of energy? Types of solar energy. Solar PV. Solar thermal. Concentrating solar thermal power. Photovoltaic world trends and it’s variations. Solar power PV companies. Solar power future vision. Solar Expansion in the Middle East. With that in mind, a number of solar projects have hit the ground running. Africa’s Future Solar Market. EU Renewable Electricity up to 2050. New hope of solar energy. Skaityti daugiau
Marketing strategiesDarbas anglų kalba apie naujos įmonės įsteigimą. Marketing strategies. Define the product launching strategy. Define the product distribution strategy when the product moves from the producer to the end user. Define the promotion strategy. Define the pricing strategy. Skaityti daugiau
Marketing Strategies of Nike, Inc.About the Company. Current Marketing Situation. Political/Legal Changes. Economical Environment. Social Factors. Technological Factors. Opportunity and Issue Analisys. SWOT. BCG growth/share Matrix. Objectives. Marketing Strategies. Target market. Segmentation. Positioning. Product Management. Pricing. Distribution. Marketing Communication. Skaityti daugiau
MarketingasMarketingas, Apibrėžimai, skirstymai ir klasifikacijos. Naudingumo rūšys, Marketingo principai, Verslo orientacijos, Gamintojų nuo vartotojų atotrūkių rūšys, Marketingo aplinkos, Marketingo tyrimų rūšys, Marketingo tyrimo procesas, Rinkos, Rinkos segmentavimo požymiai, Vartotojų elgsenos, Prekių identifikavimo strategijos, Kainodaros tikslai, Kainų nustatymo variantai, Paskirstymo kanalo formavimo priežastys, Rėmimo tikslai, Rėmimo strategijos, Reklamos funkcijos, Reklamos rūšys, Ryšių su visuomene funkcijos, Įmonei svarbios visuomenės grupės, Paslaugų marketingas. Skaityti daugiau
Marketingas (10)Asmeninis pardavimas. Prekybos agentų funkcijos. Prekybos agento darbo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Misionieriškas siūlymas. Prekybos agentų atlyginimo mokėjimo formos. Pardavimo kvota įmonėje. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Kainos nustatymo metodai. Nuolaida. Nuolaidų rūšys. Prekių asortimento kaimų nustatymo variantai. Naujų prekių kainų nustatymo variantai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Informacijos siuntėjas. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimo tikslumas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija. Trukdymai. Marketingo aplinkos įtakos grupes. Stūmimas. Traukimas. Pardavimo skatinimas. Ilgalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Marketingo logistika. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Parduotuvių tipai. Galimi parduotuvių junginiai. Tiesioginis marketingas. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Reklamos auditorija. Reklama. Reklamos funkcijos. Pozicija. Suvokimo žemėlapis. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos planavimo įmonėje etapai. Reklamos kampanija. Ryšiai su visuomene. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas. Įmonės įvaizdis. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarumas. Parama. Paroda. Skaityti daugiau
Marketingas (11)Rinkos ekonomikos pagrindai. Individų sprendimo priėmimo principai. Žmonių bendradarbiavimo principai. Ekonomikos funkcionavimo principai. Marketingas. Marketingo turinys. Turtas, rinka, rinkos analizė. Marketingo principai. Marketingo informacija ir tyrimai. Tyrimo metodai. Rinkos rūšys, rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Kainų nustatymas ir jų strategijos. Prekių pateikimas. Komunikacijos procesas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo planas. Tarptautinių marketingo operacijų valdymas. Skaityti daugiau
Marketingas (12)Planavimas. Kryptinis planavimas. Planavimo uždaviniai. Prognozavimas. Organizavimas. Produkto gaminimo veiklos organizavimas. Valdymo organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Teisiniai vadybos pagrindai. Valdymo struktūros, nuostatai, standartai. Skaityti daugiau
Marketingas (13)Vartotojo elgsena. Kultūra. Klasė. Įtakos grupės. Psichologiniai tipai. Suvokimas. Motyvas. Patirtis. Nuomonė. Pirkimo procesas. Paslauga. Rėmimas. Pirkimo strategijos. Reklamos vieta marketinge. Strateginis planavimas. Parinkimas pozicionavimo būdo. Skaityti daugiau
Marketingas (14)Įvadas. Įmonių strateginis tikslas. Marketingas, marketingo samprata. Pagrindiniai rinkodaros aplinkos veiksniai. Pagrindiniai aplinkos komponentai. Įmonės marketingo mikroaplinka. Pagrindiniai kainodaros metodai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Kainų strategijos. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. UAB "DORADO" įmonėje naudojami pardavimų skatinimo veiksmai. Skaityti daugiau
Marketingas (15)Marketingo koncepcija funkcijos ir rinkos. Marketingo sąvoka, apibūdinimas ir reikšmė. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Rinkos. Jų charakteristikos. Rinkų vertinimas. Žinomos platinimo sąlygos. Rinkų ir ekonomikos šakų rūšys. Verslininkystės finansavimo šaltiniai. Vertybiniai popieriai. Skaityti daugiau
Marketingas (16)Marketingo strateginis planavimas. Įmonės misija, tikslai, perspektyvų tyrimas, marketingo tikslai ir strategija. Prekės lygmenys. Apibūdinkite prekę kaip naudingų savybių rinkinį, kuriame gali būti daikto ir paslaugos savybių. Pateikite pavyzdžių. Ką parduoda kosmetikos parduotuvės, kelionių agentūros, automobilių, šaldytuvų firmos, mobilaus ryšio paslaugų įmonės? Apibūdinkite šiuos pavyzdžius. Apibūdinkite komunikavimo su visuomenės grupėmis būdus. Kas yra populiarinimas ir kuo jis skiriasi nuo reklamos. Įvardinkite populiarinimo priemones. Kas yra parama ir kokiomis formomis ji pasireiškia. Parodos ir mugės ryšių su visuomene forma. Pateikite pavyzdžius. Praktinė užduotis. Marketingo funkcijų auditas. Skaityti daugiau
Marketingas (17)Marketingo samprata. Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingui būdingos sąvokos. Paklausos rūsys. Mainai. Sandoris. Prekė. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Gamyba. Marketingo sistema. Verslo orientacijos samprata. Verslo orientacija. Gamybos orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekes orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinis-etninis marketingas. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makro aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtine aplinka. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Vartotojo elgsenos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai ir vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkimo procesas. Pirkimo proceso etapai. Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Struktūros analizė. Prekių klasifikavimas. Gamybinės paskirties prekių klasifikavimas. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kainų strategijos. Kainos ir kokybės strategija. Įmonės marketingo mikroaplinka. Marketingo informacijos samprata. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės vartotojų klasifikacija. Prekės gyvavimo ciklo stadijos. Prekės gyvavimo ciklo panaudojimas strateginiam planavimui. Skaityti daugiau
Marketingas (18)PowerPoint pristatymas. Marketingo strategija. Prekė. Paslauga. Marketingo veiksmų seka. Marketingo esmė. Skaityti daugiau
Marketingas (19)Kas yra marketingas? Marketingo koncepcijos. Marketingo strategija. Marketingo tikslai. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Skaityti daugiau
......