Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo tyrimas: Kauno kamerinis teatrasĮvadinė dalis. Tyrimo problema: išsiaiškinti, ar verta plėstis, ieškant naujų, didesnių patalpų ir keičiant repertuarą. Rezultatų dalis. Teatrų lankomumas. Nesilankymo teatre priežastys. Informacija apie Kaune veikiančius teatrus. Informacijos apie teatrų repertuarą radimo vietos. Kauno miesto teatrų lankomumas. Svarbiausi kriterijai renkantis teatrą. Mėgstamiausias žanras. Ar respondentai žino apie "Kauno kamerinio teatro" veiklą. Pageidaujami respondentų pakeitimai "Kauno kameriniame teatre". Siūloma nauja teatro veikla. Spektaklių suaugusiems vertinimas. Pageidaujama bilieto kaina. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Respondentų užsiėmimas. "Kauno kamerinio teatro" lankytojų amžius. Užsiėmimo ir lankymosi teatre priklausomybė. Žanro pasirinkimas priklausomai nuo lyties. Pageidaujama mokėti bilieto kaina priklausomai nuo užsiėmimo. Išvadų dalis. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: kino teatras "Cinamon"Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: knygynas UAB "Vagos prekyba"Įvadas. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų rūšys. Duomenų rinkimo metodai. Prekybos įmonė UAB "Vagos prekyba". Tiriamoji metodika ir organizavimas. Apklausos rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (9 psl.) Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: kosmetikos gamyba UAB "Rekin"Įvadas. Tyrimo objektas. Aplinkos analizė. Mikro aplinka. Makro aplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone UAB Palink "Iki"Ar verta steigti maisto prekių parduotuvę naujame mikrorajone? Įvadas. Darbo tikslas. Ištirti ir išanalizuoti ar tinkama IKI parduotuvės vieta norint uždirbti pelną? Kokią naudą ir galimą apyvartą, pasieks IKI maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone. Ar parduotuvė reikalinga vietos gyventojams? Ar vieta tinkama, patogi, lengvai pasiekiama? Tyrimas. Grafikas 1: Respondentų išsilavinimas. Grafikas 2: Šeimos sudėtis. Grafikas 3: Respondentų amžius. Grafikas 4: Tikslinės rinkos šeimos ūkių bendros pajamos per mėnesį (Lt). Grafikas 5: Kiek apklaustieji išleidžia per mėnesį kasdienės paklausos prekėms? Grafikas 6: Kiek sykių į dieną gyventojai mano lankysiąsis parduotuvėje. Grafikas 7: Didžiausią įtaką turinčių veiksnių bendras grafikas. Analizės lentelės. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: naftos ir žaliavos perdirbimas AB "Mažeikių nafta"Įvadas. Įmonės ir jos prekių (paslaugų) charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tyrimo objektas – benzinas Ventus. Problema. Tikslas. Prekės charakteristika. Pateikimas. Rėmimas. Anketa. Pagrindinės išvados. Klientų apklausos rezultatai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: natūralios kosmetinės produkcijos įvertinimas UAB "BIOK"Įvadas. Problemos pateikimas. Žvalgomasis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo pateikimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: natūralių kosmetinių produktų gamyba UAB "BIOK"UAB "BIOK" marketingo tyrimas. Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tipo parinkimas. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: natūralių kosmetinių produktų gamyba UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita"Marketingo tyrimo kontrolinis darbas. Įvadas. tikslas – išsiaiškinti UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita" priemonių vietą Lietuvos rinkoje. Tyrimo metodika. Marketingo tyrimo problemos formulavimas ir tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas ir imties dydžio nustatymas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: odontologijos įmonė "Processus"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Processus" aprašymas. Marketingo veikla. Išoriniai aplinkos veiksniai. Vidiniai aplinkos veiksniai. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir duomenų rinkimo metodo parinkimas. Tyrimo instrumento sudarymas. Atrankos ir imties procedūrų nustatymai. Duomenų rinkimas bei duomenų analizės būdai. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: Panevėžio pramogų centrų teikiamos paslaugosĮvadas. Tirti 4 žinomiausius Panevėžio miesto pramogų centrai: "Egivela", "Romantic", "Krezo" ir "Placas". Tyrimo metodika. Klubų teikiamų paslaugų palyginimas pagal 4 P. Paslaugos apibūdinimas pagal 4 P. Klubų palyginimas pagal 4 P. Rinkos apibūdinimas. Klubų veiklą reglamentuojantys veiksniai. Klubų veiklą įtakojantys veiksniai. Vartotojų tyrimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: parduotuvės "Maxima" ir "Rimi"Įvadas. Parduotuvė "Maxima". Parduotuvė "Rimi". Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos pozicionavimas. Konkurentų tyrimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: parduotuvės "Taupyk"Situacijų analizė. Prekybos centro "Taupyk" apibūdinimas. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: paslaugos plėtros galimybės, vaikų kavinė "Šypsenėlė"Įvadas. Vaikų kavinės "Šypsenėlė" paslaugos pristatymas. Įmonės paslaugų rinkodara. Siūlomos paslaugos vartotojas. Naudosis paslauga. Nesinaudoja šia paslauga. Numatoma paslaugos realizavimo vieta. Kainodara. Pateikimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Reklama. Įmonės analizė rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Investicijos ir jų atsipirkimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: pieno gamyba AB "Pieno žvaigždės" (2)Įvadas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Imties procedūrų nustatymas bei duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Dažnumų analizė. Kryžminės lentelės analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"Marketingo tyrimas "Pieno žvaigždžių" įmonėje. Įvadas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: pramogų klubas "Tornado"Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodo parinkimas. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodikos parengimas. Anketinės apklausos atlikimas. Duomenų suvestinė. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudotos Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: prekyba baldais UAB "Norta"UAB "Norta" Ollo baldai: analizuojama šios baldų įmonės veikla, išoriniai ir vidiniai ją veikiantys aplinkos veiksniai, marketingo veikla. Įvadas. Įmonės charakteristika. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipų ir duomenų rinkimo metodų parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Anketa. Atsakymų kodavimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: prekybos centrų įvaizdžio vertinimas "Norfa"Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: prekinis ženklas "Dove"Įvadas. Teorinė dalis. Prekės ženklų istorija. Kas tai yra prekinis ženklas? Šiandien prekių ženklai atlieka keturias pagrindines funkcijas. Prekinio ženklo strategija. Kodėl prekinis ženklas svarbus vartotojui ir pardavėjui? Prekinio ženklo vertė. Ar reikalingas prekinis ženklas? Prekinio ženklo sukūrimas. Išvados. Techninė dalis. Dėstymas. Skaityti daugiau
......