Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo tyrimų reikšmė sprendimo priėmimo procesuiĮvadas. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimo procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Situacijos analizė. Strategijos ir marketingo programos parengimas. Sėkmingų marketingo tyrimų savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų reikšmė vadybaiĮvadas. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus? Marketingo programos parengimas. Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys. Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas. Marketingo teorijos ir praktikos genezė. Marketingo tyrimų raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo valdymasPaklausos rūšys bei jas atitinkančios marketingo užduotis. Orientacijos. Marketingo veikla įmonėje pasireiškia. Marketingo valdymo tikslas. Strateginis marketingo planavimas. Marketingo tikslai ir strategijos. Laukiamų rezultatų įvertinimas. Alternatyvų identifikavimas. Biudžetas. Detali 1 m. priemonių programa. Vidiniai veiksniai. Organizacinių pirkėjų rinka. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. Rinkos aprėpimo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Metinių planų vykdymo kontrolė. Kainos susiformavimo etapai. Kainų nustatymo metodai. Rėmimas. Specifiniai reklamos tikslai. Ryšiai su visuomene. Tiesioginio marketingo metodai. Asmeninis pardavimas. Pardavimų planas. Pateikimas. Marketinginis produkcijos planavimas. Skaityti daugiau
Marketingo valdymas (2)Marketingo valdymas. Marketingo valdymo koncepcijos. Marketingo valdymo procesas. Produkto valdymas. Paskirstymo valdymas. Kaina ir jos valdymas. Pardavimo vadybos esmė. Skaityti daugiau
Marketingo valdymas (3)PowerPoint pristatymas. Marketingo plano turinys. Marketingo planas. Marketingo plano struktūra. Trumpalaikis marketingo planas. Ilgalaikiai planai. Marketingo valdymas. Tipinė valdymo proceso schema. Strateginis valdymas. Taktinis valdymas. Marketingo valdymo sprendimų priėmimas. Marketingo sprendimų priėmimo schema. Kontroliniai veiksmai. Priklausomybė tarp reklamos išlaidų ir pardavimo apimties. Skaityti daugiau
Marketingo valdymas: alaus restoranas "Rambynas"Įvadas. Įmonės tikslai. Uždaviniai. Analizuojamos įmonės – alaus restorano "Rambynas" pristatymas. Misija. Vizija. Situacijos analizė. Makro aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Rinkos analizė. Rinkos dydis. Segmentai. Paslaugos. Geografiniai veiksniai. Konkurentų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso formavimas. Produktas. Kaina. Rėmimas. Skaityti daugiau
Marketingo valdymo procesas organizacijojeĮžanga. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Taktinis planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Elgsenos ir veiklos kontrolė. Kontrolės sistemos. Kontrolės strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo veiklos organizavimas kavinėje "Žemaitė"Įvadas. Įmonės aprašas. Kavinės teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Marketingo veiklos organizavimas. Teorijos taikymas praktikoje. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Rėmimo veiksniai. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama "Internete". Ryšiai su visuomene. Marketingo veiklos pasiūlymai kavinėje "Žemaitė". Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Marketingo veiklos strateginis planavimas: UAB "Liepa"Santrauka. Įvadas. Marketingo veiklos strateginis planavimas. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinės aplinkos įvertinimo ir įtakojimo analizė. Rinkos veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymas ir formulavimas. UAB "Liepa" strateginės plėtros ir vystymosi kryptys 2004-2008 m. Trumpa UAB "Liepa" įmonės charakteristika. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. UAB "Liepa" rinkos veiksnių analizė. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos numatymas. Įmonės funkcinių strategijų numatymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo veiksmų ir priemonių planas: kelionių agentūra "Vianobile"Įvadas. "Vianobile" kelionių agentūros marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. "Vianobile" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Teikiamos paslaugos. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. "ViaNovile" įmonės marketingo perspektyvų analizė (SSGG). Marketingo tikslų, strategijų nustatymas. Marketingo veiksmų ir priemonių programa. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Masinių informacijos priemonių palyginimas su tiesioginėmis informavimo priemonėmisĮžanga. Televizijos reklamos privalumai ir trūkumai. Reklama spaudoje. Reklama žurnaluose. Radijo reklamos privalumai ir trūkumai. Reklama internete. Lauko reklama. Demonstracinės reklamos formos. Demonstracinės reklamos privalumai ir trūkumai. Tiesioginės (asmeninės) informavimo priemonės. Asmeninės informacijos privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Matavimų skalės, jų patikimumasĮžanga. Matavimo skalės, jų patikimumas. Matavimas. Taisyklės. Matavimo proceso etapai ir jų ryšiai. Schema 1. Matavimų skalės. Nominalinė (identifikavimo) skalė. Tvarkymo (ranginė) skalė. Lentelė 1 Apklausa. Intervalų skalė. Koeficientų (Santykinė) skalė. Lentelė 2 Matavimų skalės. Matavimų patikimumas ir tikslumas. Skalių interpretavimas. Matavimų paklaidos. Sisteminė paklaida. Atsitiktinė paklaida. Matavimų patikimumas. Patikimumo matavimas. Pakartotinis matavimas. Tapatūs ir lygiaverčiai matavimo instrumentai. Vidinio pastovumo metodas. Conbach Alpha metodas. Tikslumas. Faktinis tikslumas. Turinio tikslumas. Perspektyvinis tikslumas. Hipotetinis tikslumas. Skaityti daugiau
Mažeikių miesto taksi paslaugų vartotojų poreikių tyrimasĮvadas. Paslaugų marketingas. Paslaugos teikimo sistema. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Vartotojų poreikių analizė. Vartotojo elgsenos įtaka. Vartotojo pasitenkinimas aptarnavimo sferoje. Mažeikių miesto taksi paslaugų tyrimo analizė. Rinkos segmento nustatymas. Vartotojų poreikių tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Mažmeninė prekyba (3)Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Mažmeninės prekybos įmonių tinklas. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. Apyvarta. Mažmeninė prekyba rinkos ekonomikoje. Veiksniai, turėję įtakos mažmeninės prekybos įmonių ir jų apyvartos raidai. Privatizacija. Šešėlinės ekonomikos įtaka mažmeninei prekybai. Monetarinė politika. Mokesčių sistema. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai ir teisinė aplinka. Mažmeninės prekybos tinklo analizė, jo atnaujinimas ir plėtotės reguliavimas. Mažmeninės prekybos tinklo vertinimo rodikliai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Mažmeninė prekyba Rimi pavyzdžiuMažmeninė prekyba Rimi Hyper Market pavyzdžiu. Įvadas. Mažmeninės prekybos reikšmė Lietuvoje. Mažmeninės prekybos įmonių analizė. Veiksniai turėję įtakos mažmeninės prekybos vystymui. Privatizacija. Šešėlinės ekonomikos įtaka mažmeninei prekybai. Monetarinė politika. Mokesčių sistema. Socialiniai veiksniai. Politinė ir teisiniai veiksniai. Veiksniai įtakojantys dabartinę mažmeninę prekybą. Politinė ir teisinė apžvalga. Konkurencija. Prekybos įmonių koncentravimo tendencijos. Prekių paskirstymo kanalai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Analizė. Prekybai toliau plėtotis turės įtakos šie veiksniai. Prekybos įmonių veiklos plėtojimo problemos. Trumpas Rimi hyper market pristatymas. Rimi nuolaidų kuponų įsigijimo tvarka. Naudojimosi dovanų kuponu atmintinė. Rimi dovanų kuponams taikomos nuolaidos. Nemokama kokybės linija. Jūsų tribūna. Prekybos centro mikroaplinka. Marketingo tyrimai. Bendra apžvalga. Apklausų rezultatai. Duomenys apie respondentus. Prekybos centro pasirinkimo motyvai. Aptarnavimo kultūra. Rėmimo politika. Kainų politika. Pasiūlymai. Rėmimo politika. Bendri tikslai. Prekybos centro marketingo aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Rėmimo kompleksas. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo naudojimas siekiant priversti vartotoją įsigyti prekę. Ryšių su visuomene įtaka įmonės įvaizdžiui. kūrimui. Reklamos pateikimas. Kainų politika. Prekybos centro paskirstymo politika. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Mažmeninės prekybos įmonių marketingo sprendimaiĮvadas. Mažmeninės prekybos samprata. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Stacionarios prekybos įmonės. Kilnojamosios prekybos įmonės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos objekto vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos įmonių rinkodaros sprendimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Mažmeninės prekybos organizavimas Marijampolės miesteĮvadas. Darbo tikslai: Išsiaiškinti mažmeninės prekybos organizavimą Marijampolės mieste. Mažmeninės prekybos samprata. Prekybos objekto vieta. Prekybos objekto vietos samprata ir reikšmė. Mažmeninės prekybos objekto vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos objekto vietos pasirinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Prekių asortimentas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Priedai (10 psl.). Skaityti daugiau
Mažmeninės prekybos vadyba: reklamos priemonėsĮvadas. Reklamos priemonių klasifikavimas. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Reklama internete. Išvados. Skaityti daugiau
Mažmeninės prekybos veiklos analizė ir perspektyvosIšvados. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Stacionarios prekybos įmonės. Mišrių prekių parduotuvės. Specializuotos parduotuvės. Universalinės parduotuvės. Supermarketai. Pigesnių prekių parduotuvės. Kilnojamoji prekyba. Siunčiamosios prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos objektų ir jų sistemų tipai bei pardavimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Mažmeninių tarpininkų klasifikacijaĮvadas. Mažmeninės prekybos objektų tipai. Prekiaujančių parduotuvėse mažmenininkų charakterizacija. Prekiaujančių parduotuvėse mažmenininkų skirstymas pagal strategijas. Mažmeninės prekybos sistemos. Mažmeninės prekybos pardavimo formos. Mažmeninių objektų tipologija pagal nuosavybės formą. Išvados. Skaityti daugiau
......