Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Reklamos poveikis auditorijaiĮvadas. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Psichologinis reklamos efektyvumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. TV reklamos poveikis vyrams. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis pažinimo požiūriuĮvadas. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Psichologinis reklamos efektyvumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. TV reklamos poveikis vyrams. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos poveikis skalbimo miltelių pasirinkimuiĮvadas. Metodologija ir metodika. Reklama ir jos ypatumai. Skalbimo miltelių klasifikavimas. Paskirstymas. Rinkos talpa ir jos tendencijos. Duomenų analizė. Rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis vartotojui ir rinkaiĮvadas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai, jos procesas bei ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklama, kuria siekiama didinti paklausą. Spaudos reklama. Spausdinta reklama. Audiovizualinė reklama. Radijo ir televizijos reklama. Reklaminiai suvenyrai. Pašto reklama. Lauko reklama. Ryšiai su visuomene. Kompiuterizuota reklama. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos poveikis vartotojui: "Kalnapilio" reklama "Mes lietuviai"Diskusija. Kokie "Kalnapilio" reklamos vertinimai? O kaip manot, tai, kad yra ironizuojama lietuvių tauta, neįžeidžia, tarkim, Jūsų asmeniškai? Bet ar išgirdę frazę "Laikas keistis", Jūs pagalvotumėte apie "Kalnapilį"? O kas nors įsiminė muziką? O į kokią auditoriją jie orientuojasi? Kaip Jūs manote? O žiūrėdami TV ir pamatę "Kalnapilio" reklamą užsinorėtumėte alaus? Dabar norėčiau padaryti blic apklausą. Pasakysiu du žodžius ir Jūs pasakysite pirmą žodį jums šovusį į galvą - "Kalnapilio" alus. Reklamos privalumai ir trūkumai, ir ką norėtumėte pakeisti? Socialinio tyrimo ataskaita. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis vartotojui: televizijos reklamaĮvadas. Reklama. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumas. Televizijos reklama ir jos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikis šeimai.Televizijos reklamos poveikis motirims. Televizijos reklamos poveikis vyrui.Televizjos reklamos poveikis vaikui. Televizijos reklamos pranašumai ir trūkumai. Reklamos poveikio vartotojams analizė. Išvados. Priedas (1 psl.). Skaityti daugiau
Reklamos priemonėsReklama. Reklama spaudoje. Reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklamos televizijoje būdai. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko reklama. Skaityti daugiau
Reklamos priemonės ir jų ypatumaiReklamos priemonė. Spausdinta reklama. Periodiniai leidiniai. Neperiodiniai leidiniai. Reklama pardavimo vietoje. Išorinė reklama. Stacionarios reklamos priemonės. Reklama ant transporto priemonių. Tiesioginė reklama. Transliacinė reklama. Demonstracinė reklama. Kitos reklamos priemonės ir skleidėjai. Skaityti daugiau
Reklamos priemonės taikomos UAB "Omira" ir UAB "Raseinių Magdė" maitinimo įmonėseĮvadas. Reklamos samprata ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimas. Psichologinis reklamos efektyvumas. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimas. Reklama spaudoje. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklamos organizavimas. Reklama maitinimo įmonėse. Trumpa įmonių charakteristika. Kaip buvo vykdoma apklausa. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedas (1) Skaityti daugiau
Reklamos priemonių analizė: AB "Kalnapilis"Turinys, tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos samprata. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Apie AB "Kalnapilį". AB "Kalnapilio" reklamos priemonių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos priemonių efektyvumas reklamuojant grožio salonų paslaugasĮvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo problematika. Tyrimo tikslas. Hipotezės. Tyrimo metodas. Tyrimo vieta. Tyrimo laikas. Esamos situacijos aprašymas. Anketa ir jos pristatymas. Analizė. Hipotezių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos priemonių efektyvumo įvertinimas organizacijojeĮvadas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos sąvokos, funkcijos, tikslai. Reklamos sąvokos. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Šiuolaikinio reklamos proceso ypatumai. Reklamos efektyvumas. Reklamos efektyvumo įvertinimo metodai. Reklamos efektyvumo didinimas komunikacinės elgsenos priemonėmis. TEO "Zebra" interneto vartotojų pokytis, pasirodžius reklamai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimasĮvadas. Reklamos esmė, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos skleidimo būdai. Spaudos reklama. Transliuojamoji reklama. Reklama per televiziją. Radijo reklama. Kino reklama. Reklama internete. Išorinė lauko reklama. Vitrinų reklama. Reklama gatvėse, aikštėse ir stadionuose. Šviesos reklama. Reklama ant transporto priemonių (tranzitinė reklama). Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos priemonių taikymas maitinimo įmonėje: UAB "Bastilija"Įvadas. Reklamos priemonių analizė teoriniu aspektu. Reklamos samprata. Reklamos priemonės. Reklamos priemonių privalumai ir trūkumai. UAB "Bastilija" maitinimo įmonės reklamos priemonių analizė. UAB "Bastilija" charakteristika. Apklausos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos projektas: bižuterija "Ibero"Įvadas. Tikslas yra sukurti reklaminį projektą šiai žinomai bižuterijos firmai. Prekės aprašymas. Ibero. "Ibero" mados istorija. "Ibero" Lietuvoje. Konkurentai. Silver City. Dorado. Dabartinė "Ibero reklama". Reklaminė kampanija. Reklamos aprašymas. Pasirinktos reklamos priemonės. Reklama žurnaluose. "Panelė". "Žmonės". "Cosmopolitan". Išorinė (lauko) reklama. Reklama internete delfi.lt. Kainų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos reikšmėPowerPoint pristatymas. Įvaizdis. Reklamos įtaka visuomenei. Įvaizdis reklamoje. Neutralus moters įvaizdis. Moters sportininkės įvaizdis. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos rūšysKaip atsirado reklama? Reklamos agentūros. Pagrindiniai sprendimai kuriant reklamą. Tikslų nustatymas. Reklamos biudžeto sudarymas. Reklamos strategija. Žiniasklaidos reklamai parinkimas. Žiniasklaidos rūšys. Žiniasklaidos parinkimas. Vietinės reklamos žiniasklaidos rūšių pranašumai ir trūkumai. Pasaulinės reklamos žiniasklaidos rūšys. Laikraščiai. Žurnalai. Neperiodiniai leidiniai. Reklama ant transporto priemonių. Televizija. Radijas. Stacionarios reklamos priemonės. Tiesioginė reklama. Reklamos standartizavimas. Skaityti daugiau
Reklamos skelbimo paruošimasĮvadas. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos teksto kūrimas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Neiginio vartojimas reklaminiame tekste. Neiginį provokuojančios reklamos iliustracijos. Kūrybinis reklamos aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos specifika Europos Sąjungos (ES) šalyse: turizmo organizatorius AB "Rojaus kampelis"Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti reklamos ypatumus ir nustatyti turizmo produkto reklamos pobūdį. Įvadas. Reklamos samprata ir teoriniai aspektą. Reklamos samprata. Reklamos tikslai funkcijos ir tipai. Reklamos priemonės Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kelionių reklamos rūšys. reklamos iššūkiai tarptautinėje rinkoje. Lietuvos vartotojų požiūris į tarptautinę reklamą. Teisės aktų analizė Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. AB "Rojaus kampelis" reklama tarptautinėje erdvėje. AB "Rojaus kampelis" veikla. Turizmo verslo efektyvumas Europos Sąjungos (ES) šalims. Lietuvos ir kitų šakių palyginimas. AB "Rojaus kampelis" reklama. Reklamos būdai internete. Reklamos poveikis vartotojams, analizė. AB "Rojaus kampelis" tarptautinės reklamos tobulinimo planas. Reklamos priemonių tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9psl.). Skaityti daugiau
Reklamos strategija ir planavimasĮvadas. Strategijos ir planavimo samprata. Reklamos strategija ir planavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Išvados. Skaityti daugiau
......