Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Rinkodaros analizė: kavinė "Neapolis"Įvadas. Rinkodaros kompleksas įmonėje. Kavinės – picerijos "Neapolis" veikos charakteristika. Rinkodaros komplekso pagrindinės dalys. Kavinės "Neapolis" rinkodaros analizė. Produktas ir jo išskirtinės savybės. Pateikimas – klientų aptarnavimas. Kainų nustatymą, lemiantys veiksniai. Reklamos svarba įmonės veiklai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: natūralių sulčių kokteilių gamyba ir prekyba UAB "Vasara"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementų įtaka. Makroaplinkos elementų įtaka. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, įtakojantys vaisių kokteilių pirkimą. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Prekės politika. Kainų politika. Veiksniai sąlygojantys galutinės kainos nustatymą. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: saldainių gamyba UAB "Šokolado simfonija"Rinkodaros praktinių darbai (10). Įvadas. Įmonės "Šokolado simfonija" marketingo komplekso elementai ir koncepcija. Makro ir mikroaplinkos elementai, įtakojantys įmonės veiklą. Apklausos analizė. Rinkos segmentavimas pagal geografinį, demografinį, psichografinį ir vidaus elgesį ir tikslinės rinkos nustatymas. Vartotojo elgesio faktoriai, įtakojantys šokolado gaminių pirkimą. Prekių politika, jų charakteristikas kiekviename lygmenyje. Kainų nustatymo metodas ir panaudotos kainų strategijos. Pateikimo politika. Prekių rėmimo politika ir priemonės. Konkurentų analizė. Priedai (6 psl.) Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: viešbutis "Vaivorykštė"Įvadas. Tyrimo objektas – viešbutis "Vaivorykštė". Darbo tikslas — įmonės įvertinimas iš rinkodaros pozicijų. Tai objektas, apie kurį sistemingai surinkome duomenis, surašėme, išanalizavome ir pateikėme išvadas, pasiūlymus problemai spręsti. Pasirinktos įmonės statusas, jos gaminamas produktas ar teikiama paslauga, asortimentas. Įmonės vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena. Įmonės kainų politika: kainų lygis, kainodaros metodai ir strategija. Analizuojamosios įmonės paskirstymo politika: būdai, kanalai ir strategija. Įmonės rėmimo politika: priemonės ir strategija. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla "Vaivorykštės" įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas: "Vaivorykštė" įmonės makroaplinkos ir mikroaplinkos analizė. Konkurentų analizė: produktai, kainų lygis, rėmimo ir paskirstymo politika, įvaizdis ir kiti veiksniai. Įmonės SWOT analizė. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rinkodaros aplinka ir jos vykdoma politika: UAB "Vilpra"Įvadas. UAB "Vilpra" veiklos apibūdinimas. UAB "Vilpra" vizija, misija, vertybės. UAB "Vilpra" makro ir mikro aplinkos tyrimas. UAB "Vilpra" makroaplinkos tyrimas. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (6). Skaityti daugiau
Rinkodaros aplinkos įtaka įmonės veiklai: UAB "Darmelita"Įvadas. Paslaugų rinkodaros teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Makroaplinkos veiksniai. Ekonominė aplinka. Socialinė -kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tarpininkai. Tiekėjai. Bendrovė. Kontaktinės auditorijos. Rinkodaros aplinkos įtaka UAB "Darmelita" veiklai. UAB "Darmelita" pristatymas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. UAB "Darmelita" mikroaplinkos įtaka veiklai. Vartotojų tyrimas. Konkurentų tyrimas. Tarpininkai. Tiekėjai. Kontaktinės auditorijos. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba. Skaityti daugiau
Rinkodaros elementų analizė paslaugų įmonėjeĮvadas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros elementų analizė: "Telekomo" sporto kompleksasĮvadas. Rinkodara. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. "Telekomo" sporto klubo paslaugų rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso formavimo planavimasĮvadas. Rinkodaros komplekso formavimo planavimas. Rinkodaros komplekso elementai apibūdinami. Septynios "P" paslaugų rinkodaroje. Rėmimo strategijos. Kainų strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rinkodaros planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso modelis bitininkystės ūkyjeRinkodaros komplekso modelis: bitininkystės ūkis "X". Įvadas. Tikslas – išnagrinėti rinkodaros kompleksą ir pasirinkus bitininkystės ūkį, atlikti jo veiklos apskaitos analizę bei išanalizuoti pasirinkto bitininkystės ūkio rinkodaros komplekso modelį. Bitininkystės verslo plėtros galimybės Lietuvoje. Bitininkystės verslo reikšmė. Bitininkystės ūkio problemos. Parama ir jos sąlygos bitininkystės verslui. Lietuvos ir pasaulinė bitininkystės produktų rinkos. Bitininkystės ūkio "X" ekonominės veiklos charakteristika. Rinkodaros valdymo ypatumai ir rinkodaros komplekso elementų analizė bitininkystės ūkyje "X". Rinkodaros komplekso esmė ir jo elementai. Produktas ir jo klasifikacija. Produkto kaina ir ją lemiantys veiksniai. Prekių paskirstymo esmė ir reikšmė. Rėmimo politika ir jo tikslai rinkoje. Bitininkystės ūkio "X" ekonominės veiklos charakteristika, rinkodaros valdymo ypatumai ir rinkodaros komplekso elementų analizė. Rinkodaros komplekso modelis bitininkystės ūkyje "X". Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso priemonių naudojimo tyrimas: AB "Utenos trikotažas"Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, kokie yra AB "Utenos trikotažo" rinkodaros komplekso priemonių naudojimo elementai. Asortimentas ir jo gylis. Prekių grupių skaičius. Prekių kokybė. Aptarnavimas. AB "Utenos trikotažas" prekės ženklas. Kainos politika. Parduotuvės vieta. Rėmimo priemonės. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso priemonių naudojimo tyrimo analizė: AB "DnB NORD bankas"Įvadas. AB "DnB NORD banko" paslaugų analizė. Paslaugų asortimentas. Klientų aptarnavimas ir kokybės sistema įmonėje. Prekės ženklas. Naujumas. Įmonės strategija ir taktika. AB "DnB NORD banko" kainodaros analizė. Produktų ar paslaugų kainų politika. Taikomos nuolaidos. Konkurentai. AB "DnB NORD banko" paskirstymo analizė. Produktų ar paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos, pardavimų tarpininkai. Vieta. Tiekėjai. AB "DnB NORD banko" rėmimo veiksmų analizė. Rėmimo elementas. Darbuotojų skatinimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso tyrimų ataskaitaĮvadas. Parduotuvių išorinis aplinkos įvertinimas. Parduotuvių vidaus aplinkos (interjero), prekių išdėstymo ir pirkėjų aptarnavimo įvertinimas. Tiriamųjų produktų asortimento (pagal gamintojus, produktų variantus), pakuočių ir ženklinimo įvertinimas. Tiriamųjų produktų rėmimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komunikacijos projektas: boulingo centras "Forumas"UAB "Speiras" veiklos apžvalga. Įmonės rinkodaros apžvalga. Įmonės rinkų segmentų charakteristika. Įmonės rinkodaros komunikacijų tikslai. Įmonės rinkodaros komunikacijų priemonės ir laukiami rezultatai. Įmonės rinkodaros komunikacijos rizikos veiksniai. Įmonės rinkodaros komunikacijos efektyvumo rodikliai. Įmonės rinkodaros komunikacijos strategijos pranašumai lyginant su konkurentais. Skaityti daugiau
Rinkodaros logistikaPaskirstymo grandinės struktūros sprendimai. Vartotojų poreikių analizė. Paskirstymo grandinės tikslai ir suvaržymai. Pagrindinės paskirstymo grandinių alternatyvos. Paskirstymo grandinių alternatyvos. Rinkodaros tarpininkų skaičius. Pardavimo programos parengimas ir valdymas. Prekybos salės ploto paskirstymas ir prekių pateikimas. Kiekybinis plotų paskirstymas. Prekių išdėstymo taisyklės. Vizualiniai elementai. Apšvietimas. Akustiniai elementai. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: didmeninė prekyba cheminėmis žaliavomis ir druskaĮvadas. UAB "X" trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimo samprata. Makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pagrindinių konkurentų analizė. Tiekėjai. Rinkodaros strategijų teorinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: kelionės organizavimo paslaugos UAB "Busturas"Santrauka. Tikslas: Išanalizavus marketingo komplekso elementus parengti rinkodaros planą UAB "Busturas" ateinantiems 5 metams. Įvadas. Marketingo programa. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo programos elementai. Paslaugos charakteristika. Kaina. Paslaugų pateikimo kanalai. Pardavimų rėmimas, reklama. Marketingo planavimas. UAB "Busturas" ir jos paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Gamtinė (geografinė) aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Kultūrinė- demografinė aplinka. Marketingo tikslų nustatymas. UAB "Busturas" remiasi tokiomis vizijomis. Įmonės misija. Rinkodaros veiksmų planas. Marketingo padalinio organizacinė struktūra. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: kelionių organizatorius UAB "Busturas"Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių. Strategijų teorinė analizė. UAB "Busturas" rinkodaros planas. UAB "Busturas" misija, rinkodaros tikslai. UAB "Busturas" perspektyvų tyrimas. UAB "Busturas" teikiamos paslaugos. UAB "Busturas" reklama. UAB "Busturas" paslaugų ypatumai. Konkurencijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: keramikinių plytelių gamyba ir eksportavimas AB "Dvarčionių keramika"Įmonės charakteristika. Produkto marketingo komplekso apibūdinimas. Produktas. Kaina. Rėmimas, reklama. Vieta, paskirstymas. Išorinė aplinka. Vartotojai. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Vidinė aplinka. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Rekomenduojami atlikti tyrimai. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: sportiniai bateliai "Nike"Įmonės charakteristika. Marketingo kompleksas. Išorinė aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinė analizė. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT (SSGG) analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Skaityti daugiau
......