Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Tikslinės rinkos apžvalga: UAB "Biovela"UAB "Biovela" tikslinės rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. Perspektyvi analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Produkto padėtis rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tinklinis marketingasTikslas. Uždaviniai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Kaip veikia tinklinis marketingas? Jėga eina iš apačios į viršų. MLM versle yra sąvoka "pavėluotas atlyginimas". Esminiai tinklinio marketingo faktai. "Kuo nebūna" tinklinis marketingas? Tinklinio marketingo privalumai. Minusai. "Vision International People Group". Pagrindiniai kompanijos produktai. Amway. Verslo principas. Oriflame. Kodėl "Oriflame"? Saugu pirkti. Kaip užsidirbti pinigų dirbant "Oriflame" kompanijoje? Pavyzdys. Kvieskite kitus pardavinėti. Asmeninis tobulėjimas. Karjeros galimybės. Skaityti daugiau
Tyrimas: marketingo komplekso ypatumai pramogų centras "Neopolis"Tyrimo tikslas: Pramogų centro "Neopolis" marketingo komunikacijos komplekso tyrimas. Teorinė dalis. Marketingo komplekso komunikacijos ypatumai. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Skaityti daugiau
Tyrimas: studentų pasitenkinimas TVMĮvadas. Pasitenkinimo studijomis teoriniai aspektai. Pasitenkinimo studijomis samprata. Pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai. Studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo metodai. Likert skalės sudarymo principai. Kategorizavimas ir rangavimas. Tyrimo metodologija. Visų respondentų pasiskirstymas pagal demografinius klausimus. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal lytį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal amžių. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal dirbamą darbą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal vidutines mėnesio pajamas. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal kursą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal studijų pakopą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal studijų formą. Tyrimo rezultatai. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal naudojimąsi biblioteka. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal naudojimąsi biblioteka. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir naudojimąsi biblioteka. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal informacijos paiešką. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal informacijos paiešką. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir informacijos paiešką. Visų respondentų TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas pagal lytį. TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas. TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas pagal lytį. TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas. TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas pagal lytį. TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e. TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal lytį. TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal pajamas. Visų respondentų įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e. Įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal lytį. Įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal pajamas. Išvados. Priedai (17). Skaityti daugiau
Tyrimas: šokolado populiarumas Utenos miesteMarketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Individualaus indėlio vertinimas. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslai. Atlikti šokolado populiarumo tyrimą Utenos mieste. Išsiaiškinti ar šokolado populiarumui turi įtakos reklama. Problemos apibrėžimas ir sprendimo būdai. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimas: UAB "Utenos duona" produktų paklausa Utenos miesteUAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas Utenos mieste. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimą Utenos mieste. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Apklausų tipai. Apklausos tyrimų privalumai. UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas. UAB "Utenos duona" pristatymas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo pristatymas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Tradicinė ir internetinė reklamaĮvadas. Reklama: samprata, tikslai ir funkcijos. Reklamos apibrėžimas. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos apimčių palyginimas. Pagrindinės reklamos formos. Tradicinės reklamos formos. Pagrindinės reklamos internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklamos internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto kompanijos analizė rinkodaros aspektu: UAB "Avižienių transportas"Įvadas. UAB "Avižienių transportas" pristatymas marketingo aspektu. Bendrovės valdymas. Bendrovės paslaugos. Bendrovės padėtis rinkoje. UAB "Avižienių transportas" paslaugos analizė marketingo komplekso aspektu. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo, kitimo tendencijos. Darbuotojų pareigos, jų pareiginiai nuostatai. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas, vieta. Rėmimas. UAB "Avižienių transportas" paslaugos marketingo tobulinimas. Prielaidos artimiausiam laikotarpiui. Bendrovės paslaugos tobulinimas marketingo aspektu. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Transporto paslaugų kainodaraPowerPoint pristatymas. Kainos samprata. Kainodaros tikslai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategijos. Skaityti daugiau
Transporto priemonių kasko draudimo rinkos tyrimas: UADB "Baltijos garantas"Įvadas. Problema. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Praktinė reikšmė. Analitinė dalis. Draudimo bendrovė siūlo šias draudimo rūšis. Transporto priemonių kasko draudimas. Tiriamoji dalis. Išvados ir siūlymai. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Trauktinių asortimento vertinimas: AB "Stumbras"Trauktinės paklausa. Įvadas. Teorinė analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rinkos duomenų analizė. Respondentų lyties duomenys. Respondentų amžiaus duomenys. Respondentų socialinės padėties duomenys. Respondentų mėnesinių pajamų duomenys. Respondentų šeimos narių skaičiaus duomenys. Respondentų trauktinių vartojimo duomenys. Respondentų trauktinių vartojimo dažnumo duomenys. Respondentų vartojamų trauktinių stiprumo duomenys. Respondentų pasirenkamos išpilstymo taros duomenys. Respondentų trauktinių aspektų vertinimo duomenys. Respondentų dažniausių trauktinių įsigyjimo vietų duomenys. Ar respondentai kreipia dėmesį į trauktinių sudėtį? Respondentų pasirenkamo trauktinių skonio duomenys. Ar respondentai kreipia dėmesį į trauktinės spalvą. Kokios pardavimo skatinimo priemonės įtakoja respondentų pasirinkimą pirkti trauktines? Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Tualetinio popieriaus rinkos dydžio įvertinimasMarketingo tyrimai. Įvadas. Metodologija. Importas. Tualetinio popieriaus importas. Tualetinio popieriaus importas pagal šalis. Eksportas. Tualetinio popieriaus eksportas. Tualetinio popieriaus eksportas pagal šalis. Tualetinio popieriaus gamybos apimtys Lietuvoje 2008-2010 metais. Tualetinio popieriaus rinkos dydis Lietuvoje. Skaityti daugiau
Turizmo paslaugų pardavimo būdų tobulinimas ir turizmo keliones organizuojančio verslo vaidmuoPowerPoint pristatymas. Turizmo produkto pardavimų organizavimas. Tiesioginis paslaugų pardavimas. Paslaugų realizavimo kanalai. Turizmo paslaugų paketų nauda. Agentai. Informavimo būdai apie turo ( kelionės ) agentus. Personalo kvalifikacijos tobulinimo ypatumai. Turo operatorių rinkos kūrimo etapai. Turizmo produkto reklama ir rėmimas. Reklama. Reklamos svarba turizmo versle. Pagrindiniai reklamos būdai ir reklamos platinimo priemonių klasifikacija. Reklaminės veiklos supratimas ir kryptys turizmo įmonėje. Skaityti daugiau
Turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas: pajūrio regionasPajūrio regiono turizmo rinkos rinkodara ir įvaizdžio formavimas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Pajūrio regiono rinkos rinkodarą ir įvaizdžio formavimą. Pajūrio regiono turizmo rinkos rinkodara. Pajūrio regiono turizmo rinkos įvaizdis. Pajūrio regiono rinkodaros priemonės. Turizmo informacijos teikimas. Turizmo rinkos tyrimai ir jų būtinumas. Vietovę identifikuojančio prekės ženklo kūrimas ir palaikymas leidyba. Elektroninė rinkodara. Turizmo mugės ir lauko reklamos. Viešieji ryšiai ir bendradarbiavimas. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros modelis. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros organizacija. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros programa. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšių su visuomene palaikymas ir populiarinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Turkijos rinkos ypatumaiĮvadas. Statistika ir duomenys apie Turkiją. Turkijos ekonomikos aspektai. Investicija į Turkiją. Turkijos tarptautinė prekyba. Išvados. Skaityti daugiau
Turto draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro rinkos tyrimasTyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokia parduodamo produkto paklausa ir ar pakankamas kiekis žmonių susidomės siūloma paslauga. Didžiausios bendrovės teikiančios draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro draudimo paslaugą. Turto draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro rinkos tyrimas. Segmentavimas pagal pajamas. Segmentavimas pagal socialinę padėtį. Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Ukrainian Gen-sets Market. Market research for DEIF A/SDarbas anglų kalba. Rinkodaros tyrimas. Ukrainos rinka. Ar DEIF kompanijos produkcija tinkama Ukrainos rinkai? DEIF kompanija (Danijoje) užsiima programavimu į generatorius, kurie gali būti naudojami vėjo malūnams (kazino, stadionuose, ligoninėse) kai dingsta elektra "juodasis laikotarpis". Pagrindinis uždavinys: Ar DEIF kompanijai verta bandyti įeiti į Ukrainos rinką? Chapter I – Executive summary and introduction. Executive summary. Introduction. Chapter II – Introduction. DEIF A/S presentation. DEIF. Engine and Gen-set Controls. Purpose of the project. Chapter III - Macro environment analysis. PEST analysis. Political. Economic Factors. Social. Technology. Conclusions. Chapter IV - Micro environment analysis. Supply chain. Suppliers. Manufacturers. Sellers. Customers. Conclusions. End-customers of gen-sets. Introduction. Hotels. Hospitals (health clinics). Banks. Airports in Ukraine. Telecommunication and communication. Shipbuilding companies. Casinos. Metro. Pipelines. Stadiums. Conclusions. Exhibitions and shows in Ukraine in 2009. Introduction. Power and Energy exhibitions. Other exhibitions. Marine Exhibition in Odessa. Conclusions. Power-supply market in Ukraine. Market characteristic. Controllers. Engines. List of companies. Conclusions. Porter’s 5 force. Introudction. The threat of substitute products. The threat of the entry of new competitors. The intensity of competitive rivalry. The bargaining power of customers. The bargaining power of suppliers. Conclusions. SWOT analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Conclusion. Chapter V – Market Strategy. STP. Market segmentation. Market size estimation. Target groups. Positioning. Conclusions. Entry mode strategy. Introduction. Hierarchical models. Intermediate models. Export models. Subcontracting strategy. Conclusions. Ansoff’s growth strategies. Marketing mix. Product. Price. Place. Promotion. Conclusions. Chapter VI - Summary and Appendix. Summary. Appendix. Project description. Appendix for Chapter. End-customers of gen-sets. Appendix for Chapter. Exhibitions and shows in Ukraine. Appendix for Chapter. Power-supply market in Ukraine. Appendix for Chapter. Porter’s 5 force. Process report. Skaityti daugiau
Užsienio rinkų užvaldymasĮvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio marketingo turinys ir sudėtis. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Problemos ir nauda vykdant verslą užsienio rinkose. Užsienio rinkų užvaldymas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikams skirta reklama spaudojeĮvadas. Reklamos samprata, tikslai ir funkcijos. Reklama, skirta vaikams spaudoje. Žurnalų "Luka", "Žirniukas", "Naminukas", "Bitutė", skirtų vaikams, reklamų analizė. Laikraščių vaikams "Ekspresiukas" ir "Mikė" reklamos analizė. Vaikų apsauga reklamos pasaulyje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaistinės pasitenkinimo tyrimas: "Camelia"Įvadas. Tyrimo problema – neaiški vaistinės "Camelia" pozicija rinkoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodikos pasirinkimas. Imties, atrankos suformulavimas. Tyrimo plano parengimas. Tyrimo instrumento parengimas. Duomenų apdorojimas ir analizė. Vaistinių įvertinimas pagal kriterijus. Mažiausios kainos. Daug akcijų. Geografinis pasiskirstymas. Geriausias aptarnavimas. Kaip dažnais lankotės vaistinėje "Camelia"? Vyresnio amžiaus žmonių lankymasis vaistinėje. Kokios priežastys lemia jūsų apsilankymą vaistinėje? Kam dažniausiai perkate vaistus? Vaistinės "Camelia" įvertinimas pagal pateiktus kriterijus. Geografinė padėtis. Aptarnavimas. Ar sutinkate su pateiktais teiginiais? Vaistinėje "Camelia" mažiausios kainos. Vaistinė "Camelia" yra daug reklamuojama. Daug ir dažnai besikeičiančios akcijos. Didelės nuolaidos atsiskaitant nuolaidų kortele. Su kuriuo pateiktu šūkiu Jums asocijuojasi vaistinė "Camelia". Kryžminė respondentų amžiaus ir lyties lentelė. Variacinė vaistinės reklamos ir šūkių lentelė. Koreliacinė vaistinės vietos bei apsilankymo joje lentelė. Jūsų išsilavinimas. Jūsų pajamos. Jūsų socialinė padėtis. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......