Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Valdymo praktika: ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas Mažeikių rajono Sedos darželyjeĮvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės marketingasI užduotis. Išanalizuoti bent keturių autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) įvaizdį/prekės ženklą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti bent trijų autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) marketingą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent dviejų autorių skirtingus požiūrius į valstybės (šalies) marketingo kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jo dalis. Pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Kanados ir Meksikos valstybės marketingo kompleksus. II užduotis. Išanalizuoti ir schematiškai pateikti bent dviejų autorių požiūrius į valstybės (šalies) identifikavimo schemą. Pasiūlyti ir argumentuoti savo variantą. Išanalizuoti bent trijų-keturių Europos šalių (ne Pabaltijo) kuriant savo valstybės identifikavimo schemą, pateikti kiekvieną šalį atskirai, o po to ir palyginamąją lentelę (ar schemą). Danija. Norvegija. Prancūzija. III užduotis. Schematiškai pateikti ir išanalizuoti bent dviejų autorių požiūrį į valstybės (šalies) įvaizdžio (marketingo) specifiką Internete. Išanalizuoti trijų Pabaltijo valstybių įvaizdžio kūrimą Internete. Papildomai remkitės I ir II užduotimis. Lietuvos įvaizdžio kūrimas internete. Estijos įvaizdžio kūrimas internete. Latvijos įvaizdžio kūrimas internete. Skaityti daugiau
Valstybės marketingas (2)Išanalizuoti bent keturių autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) įvaizdį/prekės ženklą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti bent trijų autorių apibrėžimus apie "valstybės marketingą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent dviejų autorių požiūrius į valstybės (šalies) marketingo kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jos dalis. Pateikti JAV, Kanados ir Meksikos valstybės marketingo kompleksus. Skaityti daugiau
Vandens turizmo plėtros rinkodara Šilutės rajoneĮvadas. Šilutės rajonas. Turizmo rinka Šilutės rajone 2005 m. Turizmo rinka Šilutės rajone 2006 m. Vandens turizmo rinka Šilutės rajone 2005 m. Skaityti daugiau
Vartojimo prekių ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesasĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Vartojimo bei gamybinės paskirties prekių pirkimo procesą. Vartotojo ir vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeninio pobūdžio veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. A. Maslow poreikių piramidės samprata. Psichologinio pobūdžio veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas (pripažinimas). Informacijos paieška. Alternatyvų įvertinimas (informacijos įvertinimas). Pirkimo sprendimo priėmimas. Elgsena po pirkimo (reakcija į pirkinį). Gamybinės paskirties prekių pirmo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartojimo paskolų rinkos tyrimas: AB "Swedbank"AB "Hansa Bankas" vartojimo paskolų rinkos tyrimas. Įvadas. Teorinė dalis. "Hansabanko" charakteristika. Vartojimo paskola. Analitinė dalis: tyrimas. Segmentavimas pagal amžių. Segmentavimas pagal šeimyninę padėtį. Segmentavimas pagal pajamas. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Vartotojo asmenybė bei asmeninių veiksnių įtaka jo elgsenaiĮvadas. Vartotojo asmenybė. Vartotojo asmenybės ypatybės. Vartotojo gyvenimo stilius. Gyvenimo stiliaus charakteristikos. Psichografija – gyvenimo stiliaus tyrimo metodas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena (3)Vartotojų elgsenos turinys. Modeliai. Įvadas. Vartotojų elgsenos modeliai. H.W. Berkmano vartotojų elgsenos modelis. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Grupės ir jų įtaka vartotojui. Socialinės klasės grupės. Grupės samprata. Marketingo strategijos, paremtos grupės įtaka. Asmeninė įtaka ir grupės bendravimas. Marketingo strategijos ir vadovavimas nuomonei. Socialinių klasių apibūdinimas ir skirstymas. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams. Šeimos pirkimo vaidmenys. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos pirkimo procesas. Kultūra ir mikrokultūros. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenoje. Kultūros įtaka elgsenai. Subkultūros (mikrokultūros) ir jų įtaka vartotojų elgsenai. Subkultūros Lietuvoje. Tarpkultūrinė vartotojų elgsena. Demografiniai veiksniai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybės ir gyvenimo būdas. Asmenybės teorijos. Socialinė psichologinė teorija. Asmenybės bruožų teorijos. Asmenybės vaidmenys ir autokoncepcija. Vartotojo gyvenimo stilius. Vals segmentavimo sistema. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Dėmesys. Signalų suvokimas ir supratimas. Signalo (dirgiklio) priimtinumas. Išlaikymas. Atmintis. Informacijos suvokimo ir pertvarkymo procesų panaudojimas marketingo praktikoje. Vartotojo mokymasis. Mokymosi samprata ir mokymosi proceso komponentai. Klasikinis mokymasis. Instrumentinis (operandinis) mokymasis. Instrumentinio mokymosi pritaikymas marketinge. Klasikinio ir instrumentinio mokymosi palyginimas. Pažintinis (kognityvinis) mokymas. Vartotojo įpročiai ir ištikimybė produktui. Vartotojų motyvacija. Motyvacijos apibūdinimas. Poreikių teorijos. Murray socialinių poreikių teorija. Motyvų konfliktai. Konfliktų tipai. Motyvacinių konfliktų sprendimo strategijos. Motyvacijos tyrimas. Vartotojų požiūriai ir jų keitimas. Požiūrio apibūdinimas. Vartotojų požiūrių formavimas. Vartotojų požiūrių keitimo strategijos. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Vartotojo sprendimai ir jiems turintys įtakos veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų sprendimų tipai ir kategorijos. Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys. Organizacijų pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristikos. Organizacijų pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesas ir sprendimą priimanti komanda. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena (4)PowerPoint pristatymas. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos tyrimas leis atsakyti į klausimus. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Kultūra. Įtakos grupė. Išsivysčiusiose šalyse yra skiriamos šešios visuomenės klasės. Šeimos rūšys. Poreikiai. Vidiniai veiksniai. Motyvas. Fiziologiniai poreikiai. Savisaugos poreikiai. Bendravimo poreikiai. Pripažinimo poreikiai. Saviraiškos poreikiai. Suvokimas. Patirtis. Nuomonė. Pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesai. Vartojimo ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesų skirtumai. Skaityti daugiau
Vartotojo elgseną įtakojantys veiksniaiĮvadas. Pirkėjo elgsena. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Poreikio atsiradimas. Išoriniai veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Subkultūra. Socialinė klasė. Socialiniai veiksniai. Grupės. Šeima. Vartotojų vaidmenys perkant. Vaidmenys ir visuomeninis statusas. Asmeniniai veiksniai. Amžius ir gyvenimo ciklo etapas. Profesija. Ekonominė padėtis. Gyvenimo būdas. Asmenybė ir savimonė. Psichologiniai veiksniai. Motyvacija. Suvokimas. Patirtis. Nuostatos ir nuomonės. Etapai - nuo sprendimo priėmimo iki prekės įsigijimo. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto savybių įtaka apsisprendimo greičiui. Sprendimas pirkti. Pirkėjo sprendimo pirkti naujus produktus priėmimas. Vartotojo elgsena įsigijus prekę. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena: abejingumo teorijaĮvadas. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojų pasirinkimo naudingumas. Abejingumo analizė. Vartotojų abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių savybės. Biudžetinis apribojimas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Vartotojo pasirinkimas pirktiTeorinė dalis. Pirkėjo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pasirinkimo kriterijų pavyzdžiai. Durų pasirinkimo kriterijai. Siurblio pasirinkimo kriterijai. Grandininio pjūklo pasirinkimo kriterijai. Stogo dangos pasirinkimo kriterijai. Elektronikos komponentų pasirinkimo kriterijai. Būsto pasirinkimo kriterijai. Reklamos nešėjų pasirinkimo kriterijai. Kriterijai, kuriais remiantis galima rinktis universitetus Jungtinėje Karalystėje. Apklausos klasifikacija pagal apklausos pobūdį. Anketos skalės. Praktinė dalis. Vartotojo nuomonė pasirenkant šokoladą. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vartotojo poreikių tenkinimo galimybėsĮvadas. Vartotojų poreikių tenkinimo esmė. Rinkodaros esmė. Vartotojų poreikių tenkinimas kaip vienas iš svarbiausių rinkodaros procesų. Vartotojų skirstymas. Vartotojų pasitenkinimo skirstymas atsižvelgiant į produktų kainos ir kokybės santykį bei lūkesčius. Vartotojų skirstymas į išorinius ir vidinius vartotojus. Vartotojų elgsena tenkinant savo poreikius. Skaityti daugiau
Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių analizė: UAB "IKI"Įvadas. Vartotojų elgesį įtakojantys veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Prekybos tinklo IKI esamos padėties analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių įtaka IKI marketingo sprendimams. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgesį reguliuojantys veiksniaiĮvadas. Vartotojo psichologija. Vartotojo aplinka. Vartotojo elgesį reguliuojantys veiksniai. Pirkimo procesas. Parduotuvės įrengimo reikšmė, tikslai ir strategijos. Parduotuvės funkcinių zonų išdėstymas. Parduotuvės įrengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (2)Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Segmentavimo tipai. Vartotojo motyvavimas. Stimulai ir stimulo teorija. Pagrindinės vartotojų motyvacijos charakteristikos. Motyvacijos konfliktai. Asmenybės ir vartotojų elgsena. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (3)Įvadas. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Vartotojų elgsenos modeliai. Kultūros faktoriai. Motyvacija. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikis. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikis. Saviraiškos poreikis. Suvokimas. Įsisavinimas. Įsitikimai ir pažiūros. Vartotojų lojalumas. Lojalumas monopoliui. Lojalumas, kai nėra paprasta pakeisti paslaugų teikėją. Skatinamas lojalumas. Lojalumas dėl įpratimo. Atsidavimas. Apsisprendimo pirkti procesas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (4)Vartotojų elgsena. Vartotojo elgesys priklauso nuo. Vartotojo veiksmų nuoseklumas. 6 rūšių rizika. Emocinė produkto vertė. Pirkimo įpročiai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena: restoranas UAB "McDonalds"Įvadas. Darbo tikslas. Įvertinti restorano "McDonalds" vartotojo elgseną ir numatyti jos įtaką, apsisprendimui pirkti. Vartotojų elgsena teoriniu aspektu. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Vidiniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Vartotojų elgsenos tyrimo organizavimas ir metodika. UAB "McDonalds" restorano vartotojų elgsena. Įmonės pristatymas. Išoriniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Vidiniai vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos analizė: kavinė–baras "Ramovė Z"Įvadas. Darbo tikslas: ištirti įmonės, teikiančios viešo maitinimo paslaugas, vartotojų elgseną ir motyvacijas. UAB Ivoreza kavinė – baras "Ramovė Z". Vartotojų elgsenos samprata. UAB Ivoreza kavinės-baro "Ramovės Z" vartotojų segmentų išskyrimas. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Kavinės "Ramovė Z" skirtingų segmentų vartotojų elgsenos palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
......