Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros diplominiai darbai
Rinkodaros diplominiai darbai

(27 darbai)

Prekių ženklų lyginamoji analizė: Lietuvos "Čili" ir Amerikos "MCDonald's"Lietuvos "Čili" ir Amerikos "McDonald‘s" bendrovių prekių ženklų lyginamoji analizė. Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti ir palyginti Lietuvos "Čili" ir Amerikos "McDonald's" bendrovių prekės ženklus. Prekės ženklo sukūrimas ir vertė teorijos aspektu. Prekės ženklo atsiradimo priežastys. Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo vertingumas. Prekės ženklo apskaičiavimo metodika. Vertingumo dedamosios. Spartus prekės ženklo svarbos ir vertės augimas "Čili" bei "McDonald's" prekių ženklų tyrimas. Organizacinis įvaizdis ir prekių ženklų vizualinis identitetas. Tyrimo metodai. "Čili" bei "McDonald's" bendrovių prekių ženklų įvaizdžio tyrimas. "Čili" bei "McDonald's" prekių ženklų lyginamoji analizė. Perspektyvos ir tobulinimo galimybės. Išvados. Žodynas. Priedai (10 psl.). Skaityti daugiau
Produkcijos paskirstymų valdymas: KB "Biodyzelis"Įvadas. Pardavimų valdymo principai. Prekių paskirstymo samprata. Paskirstymo kanalo dalyvių funkcijos. Paskirstymo strategijos. Optimalaus paskirstymo kanalo parinkimas. Veiksniai, turintys įtakos paskirstymo kanalo parinkimui. Paskirstymo kanalo narių parinkimas. Veikla ir perspektyvos. KB "Biodyzelis" kūrimas ir veiklos reglamentavimas. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės gaminamos produkcijos paskirstymo projektavimas. Paskirstymo kanalų formavimas ir jų struktūriniai tipai. Įmonės produkcijos paskirstymo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos internete formos ir jų panaudojimo galimybės "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiuĮžanga. Reklamos internete teoriniai aspektai. Marketingo komunikacijų galimybės Internete. Reklamos Internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Reklamos Internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Pagrindinės reklamos Internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklama Interneto svetainėse. Reklaminiai skydeliai. Reklama paieškos svetainėse. Nuorodos. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklama elektroniniu paštu. Reklamos Internete panaudojimo galimybės Lietuvoje "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu. Reklamos Internete panaudojimo galimybių Lietuvoje "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu metodikos pagrindimas. Reklamos Internete panaudojimo galimybių Lietuvoje analizė. Reklamos Internete panaudojimo galimybės "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu. "Elektroninių sprendimų centro" veiklos apžvalga. "Elektroninių sprendimų centro" teikiamų reklamos Internete paslaugų analizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Reklamos įtakos vartotojų elgsenai tyrimas Klaipėdos miesto viešbučių rinkojeĮvadas. Reklaminės veiklos reglamentavimo problemos. Reklamos sąvoka, terminologija. Reklaminės veiklos reglamentavimo patirtis Europoje ir kitose šalyse. Reklaminės veiklos reglamentavimas Lietuvoje. Reklamos svarba viešbučių rinkoje. Sprendimo pirkti paslaugą priėmimo procesas. Vartotojų elgsenos modelis. Populiariausios reklamos rūšys viešbučių versle. Reklama televizijoje. Reklama spaudoje. Demonstracinė reklama. Kitos reklamos rūšys. Reklamos įtakos vartotojų elgsenai tyrimas Klaipėdos miesto viešbučių rinkoje. Klaipėdos miesto viešbučių reklaminės veiklos tyrimas. Dažniausiai Klaipėdos miesto viešbučių rinkoje naudojamos reklamos priemonės. Klaipėdos miesto viešbučių reklaminės kampanijos biudžeto formavimas. Klaipėdos miesto viešbučių apyvartos priklausomybė nuo investicijų į reklamą. Klaipėdos miesto viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos modelis. Vartotojų segmentavimas. Klaipėdos miesto viešbučių vartotojų elgsenos modeliavimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Reklamos poveikio vartotojams analizėAnotacija. Abstract. Įvadas. Reklamos samprata ir teoriniai aspektai. Reklamos proceso sudėtis, funkcijos, tipai ir tikslai. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Žmogaus psichinių procesų pažinimas reklamoje. Reklamos poveikis vartotojams analizė. Reklamos svarba ir poveikis vartotojams. Svarbiausių reklamos priemonių poveikis vartotojams. Pagrindiniai psichologiniai reklamos poveikio aspektai vartotojams. Psichinių procesų poveikis vartotojams. Reklamos poveikio tobulinimas. Reklamos priemonių tobulinimas. išvados ir pasiūlymai. Žodynas. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Reklamos specifika Europos Sąjungos (ES) šalyse: turizmo organizatorius AB "Rojaus kampelis"Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti reklamos ypatumus ir nustatyti turizmo produkto reklamos pobūdį. Įvadas. Reklamos samprata ir teoriniai aspektą. Reklamos samprata. Reklamos tikslai funkcijos ir tipai. Reklamos priemonės Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kelionių reklamos rūšys. reklamos iššūkiai tarptautinėje rinkoje. Lietuvos vartotojų požiūris į tarptautinę reklamą. Teisės aktų analizė Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. AB "Rojaus kampelis" reklama tarptautinėje erdvėje. AB "Rojaus kampelis" veikla. Turizmo verslo efektyvumas Europos Sąjungos (ES) šalims. Lietuvos ir kitų šakių palyginimas. AB "Rojaus kampelis" reklama. Reklamos būdai internete. Reklamos poveikis vartotojams, analizė. AB "Rojaus kampelis" tarptautinės reklamos tobulinimo planas. Reklamos priemonių tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9psl.). Skaityti daugiau
Rinkodaros aplinkos įtaka įmonės veiklai: UAB "Darmelita"Įvadas. Paslaugų rinkodaros teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Makroaplinkos veiksniai. Ekonominė aplinka. Socialinė -kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tarpininkai. Tiekėjai. Bendrovė. Kontaktinės auditorijos. Rinkodaros aplinkos įtaka UAB "Darmelita" veiklai. UAB "Darmelita" pristatymas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. UAB "Darmelita" mikroaplinkos įtaka veiklai. Vartotojų tyrimas. Konkurentų tyrimas. Tarpininkai. Tiekėjai. Kontaktinės auditorijos. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba. Skaityti daugiau