Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Marketingo tyrimas: grožio paslaugos UAB "Stileiva"Įvadas. Darbo tikslas – remiantis literatūra parengti marketingo tyrimą pagal grožio paslaugas teikiančia įmonę "Stileiva". Grožio salono "Stileiva" trumpas veiklos aprašymas. Įmonės "Stileiva" dabartinės situacijos analizė. Makroaplinka. Ekonominė situacija. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Klientai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinka. Vartotojų elgesys. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Konkurentų pranašumų ir trūkumų įvertinimas. Salono "Stileiva" SWOT analizė. "Stileiva" tikslai ir uždaviniai. "Stileiva" marketingo komplekso strategija. Paslauga. Klientų vyrų, jaunimo pritraukimas. Kaina. Paslaugų teikimas. Komunikacija. Reklama. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Žodinės rekomendacijos. Vidinis marketingas. Sąveikos marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: interneto paslaugos kokybės tyrimasĮvadas. Problema – Ar Panevėžio miesto interneto vartotojai yra patenkinti suteiktos paslaugos kokybe? Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: naftos ir žaliavos perdirbimas AB "Mažeikių nafta"Įvadas. Įmonės ir jos prekių (paslaugų) charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tyrimo objektas – benzinas Ventus. Problema. Tikslas. Prekės charakteristika. Pateikimas. Rėmimas. Anketa. Pagrindinės išvados. Klientų apklausos rezultatai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: natūralios kosmetinės produkcijos įvertinimas UAB "BIOK"Įvadas. Problemos pateikimas. Žvalgomasis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo pateikimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: Panevėžio pramogų centrų teikiamos paslaugosĮvadas. Tirti 4 žinomiausius Panevėžio miesto pramogų centrai: "Egivela", "Romantic", "Krezo" ir "Placas". Tyrimo metodika. Klubų teikiamų paslaugų palyginimas pagal 4 P. Paslaugos apibūdinimas pagal 4 P. Klubų palyginimas pagal 4 P. Rinkos apibūdinimas. Klubų veiklą reglamentuojantys veiksniai. Klubų veiklą įtakojantys veiksniai. Vartotojų tyrimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: parduotuvės "Maxima" ir "Rimi"Įvadas. Parduotuvė "Maxima". Parduotuvė "Rimi". Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos pozicionavimas. Konkurentų tyrimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: parduotuvės "Taupyk"Situacijų analizė. Prekybos centro "Taupyk" apibūdinimas. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: paslaugos plėtros galimybės, vaikų kavinė "Šypsenėlė"Įvadas. Vaikų kavinės "Šypsenėlė" paslaugos pristatymas. Įmonės paslaugų rinkodara. Siūlomos paslaugos vartotojas. Naudosis paslauga. Nesinaudoja šia paslauga. Numatoma paslaugos realizavimo vieta. Kainodara. Pateikimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Reklama. Įmonės analizė rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Investicijos ir jų atsipirkimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: pieno gamyba AB "Pieno žvaigždės" (2)Įvadas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Imties procedūrų nustatymas bei duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Dažnumų analizė. Kryžminės lentelės analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: prekyba baldais UAB "Norta"UAB "Norta" Ollo baldai: analizuojama šios baldų įmonės veikla, išoriniai ir vidiniai ją veikiantys aplinkos veiksniai, marketingo veikla. Įvadas. Įmonės charakteristika. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipų ir duomenų rinkimo metodų parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Anketa. Atsakymų kodavimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: produkcijos pardavimas UAB "Būsto įranga"Įvadas. Prekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Pozicionavimas rinkoje. Pardavimų prognozė. Konkurentų tyrimas. Esamų ir potencialių konkurentų analizė. Silpnų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: reklamos spaudos leidiniuoseTikslas - atlikti reklamų spaudos leidiniuose, kuriose prekes ar paslaugas reklamuoja moterys marketingo tyrimą. Tyrimo objektas. Diagramos. Analizė. Prekės, kurias reklamuoja moterys. Prekės, kurias reklamuoja viena moterys. Prekės, kurias reklamuoja moterys su kitais asmenimis. Reklamos, pagal besireklamuojančių moterų kūno dalis. Prekės, kurias reklamuoja visa moteris. Prekės, kurias reklamuoja moteris iki pusės. Prekės, kurias reklamuoja atskiros moters kūno dalys. Reklamos, pagal moters apsirengimą. Prekės, kurias moteris reklamuoja dėvėdama ryškių spalvų drabužius. Prekės, kurias moteris reklamuoja dėvėdama pastelinių spalvų drabužius. Prekės, kurias reklamuoja moteris be drabužių. Reklamų aplinka. Prekės, kurios reklamuojamos patalpoje. Prekės, kurios reklamuojamos lauke. Prekės, reklamuojamos fone. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"Įvadas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: teatrų populiarinimasDarbo tikslas: Išsiaiškinti sumažėjusio teatrų populiarumo priežastis, Išsiaiškinti, kas užgožia dramos teatrus, lietuviškus spektaklius, kino filmus. Kodėl žmonės juose lankosi rečiau, nei lankydavosi anksčiau. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Paslaugos tyrimas. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Veiksnių įtaka vartotojų elgesiui. Lyties įtaka. Amžiaus įtaka. Išsilavinimo įtaka. Pajamų įtaka. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Anketos pavyzdys. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis, diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: UAB "Eugesta" platinama produkcija "Actimel"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veiklą įtakojantys veiksniai. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: UAB "Švyturys-Utenos alus" alaus rūšis "Extra Draught"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti pasirinktos kompanijos ar produkto mini marketingo tyrimą. Pasirinktas UAB "Švyturys-Utenos alus" įmonės gaminamas produktas "Ekstra Draught" alus. Situacijos analizė. Įmonės pristatymas. Marketingo veikla. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Imties procedūrų nustatymas bei duomenų rinkimas. Duomenų analizė bei interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: UAB "Via Regija" langų gamyba "Plaza langai"Įvadas. Įmonės "Via Regija" pristatymas. UAB "Via Regija" potencialių vartotojų nuomonės apie kainas tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimo procesas ir jo etapaiTyrimų planavimas ir pravedimas. Pirminiai ir antriniai duomenys. Kabinetiniai tyrimai. Nekabinetiniai tyrimai. Pirminių duomenų rinkimas. Surašymas ar apklausa? Kontakto su apklausiamaisiais nustatymas. Anketa. Klausimų pobūdis. Ataskaitos ruošimas. Marketingo tyrimų proceso etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo veiklos organizavimas kavinėje "Žemaitė"Įvadas. Įmonės aprašas. Kavinės teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Marketingo veiklos organizavimas. Teorijos taikymas praktikoje. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Rėmimo veiksniai. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama "Internete". Ryšiai su visuomene. Marketingo veiklos pasiūlymai kavinėje "Žemaitė". Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Marketingo veiksmų ir priemonių planas: kelionių agentūra "Vianobile"Įvadas. "Vianobile" kelionių agentūros marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. "Vianobile" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Teikiamos paslaugos. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. "ViaNovile" įmonės marketingo perspektyvų analizė (SSGG). Marketingo tikslų, strategijų nustatymas. Marketingo veiksmų ir priemonių programa. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
......