Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Marketingo planas: drabužių nuomos salonasĮvadas. Šio projekto esmė – įkurti proginių drabužių nuomos saloną, kuris aptarnautų Alytaus miesto ir apskrities gyventojus gaunančius aukštas bei vidutines pajamas, miesto svečius iš kitų miestų ar užsienio. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Galimybės ir pavojai. Rinkos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo kompleksas. Prekės planas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Rėmimo biudžetas. Pajamų prognozė. Pajamų prognozė. Pesimistinė prognozė. Optimistinė prognozė. Labiausiai tikėtina prognozė. Skaityti daugiau
Marketingo planas: finansinės paslaugos AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Paslaugos. Kainodaros samprata. Paslaugų klasifikavimas jų kainodaros tikslams. Paslaugų kainodara. Kainodaros metodai. Kainų strategija. Sudėtinių paslaugų kainų nustatymas. Taktiniai paslaugų kainodaros sprendimai. Paskirstymas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Įmonės marketingo funkcijos. Marketingo padalinys įmonėje. AB "Šiaulių banko" aprašymas. Marketingo skyrius AB "Šiaulių bankas". AB "Šiaulių banko" marketingo aplinka. AB "Šiaulių banko" teikiamos paslaugos. AB "Šiaulių banko" paslaugų kainodara. AB "Šiaulių banko" rėmimas. AB "Šiaulių banko" paslaugų paskirstymas. AB "Šiaulių banko" finansiniai rodikliai. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo planas: interneto kavinė PĮ "Arena"Personalinė įmonė "Arena" – kompiuterinis salonas, teikiantis kompiuterinio laiko pardavimo paslaugas. Verslo idėja, įmonės produkto pasirinkimas. Marketingo tikslų formulavimas. Veiklos aplinkos apibūdinimas. Mikroaplinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partneriai. Personalas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Demografinė aplinka. Rizikos įvertinimas. Statistikos rodikliai. Marketingo koncepcija ir tipai. Marketingo elementų apibūdinimas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Marketingo išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: Jonavos viešbutis "Svečių namai"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučiui "Svečių namai" veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio "Svečių namai" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Viešbučio "Svečių namų" SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinė "Arena Pizza"Įvadas. Verslo idėja. Vizija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Technologinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Marketingo strategija. Produktas (paslauga). Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Patalpos ir įrengimai. Personalas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinė "Briedžio ragas"UAB "Gil" įmonės vizitinė kortelė. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas (reklama). Marketingo biudžetas. Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansinė informacija. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinė "Coliukė"Maitinimo verslo organizavimo įmonė: kavinė UAB "Edita". Verslo idėja. Misija. Verslo ir marketingo tikslai. Tikslų medis. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas (reklama). Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Personalo darbo grafikas. Organizacinė firmos struktūra. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antruosius ir trečiuosius metus. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas 2005 m. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kelionės organizatorius UAB "Kauno piligrimas"Kelionės organizatoriaus UAB "Kauno piligrimas" marketingo planas 2007 metams. Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką UAB "Kauno piligrimas" veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kelionės organizatoriaus UAB "Kauno piligrimas" marketingo komplekso vertinimas. UAB "Kauno piligrimas" teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas 2007 metams. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo planas: kelionės organizatorius UAB "Neoturas"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės marketingo strategijos kūrimo nuoseklumą ir pateikti "Neoturo" marketingo veiksmų ir priemonių planą. Marketingo aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė–teisinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kelionių organizatoriaus "Neoturas" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Marketingo komplekso SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas ir marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kelionių organizavimas UAB "Kauno grūda"Įvadas. Bendra įmonės UAB "Kauno grūda" charakteristika. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Kauno grūda" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Konkurentų analizė. tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Marketingo planas: sanatorija AB "Eglė"Įvadas. Darbo tikslas – parengti turizmo įmonės marketingo veiksmų ir priemonių planą 2007 metams. Makroaplinkos darančios įtaką AB "Eglės" sanatorijos veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Eglės" sanatorijos marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Paskirstymas. Tyrimas ir jo rezultatų vertinimas. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas 2006 metams. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų, priemonių planas ir biudžetas 2007 metams. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: stogų dengimas ir remontas UAB "Stogda"Įmonė veiklos sritis: statybinių medžiagų pardavimo paslaugos, stogų dengimas ir remontas, konsultavimo paslaugos. Santrauka. Marketingo apžvalga. Įmonės misija ir vizija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Įmonės prekių asortimentas. Rinkos dalyviai ir konkurencinė analizė. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės veiklos rezultatai. Marketingo tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Marketingo strategija. Strategijos planavimas. Rėmimo strategija. Kainos strategija. Marketingo veiksmų programa. Pelno nuostolio prognozė. Marketingo kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: svečių namai "Audenis"Įvadas. Svečių namų "Audenis" dabartinės situacijos analizė. Strateginio marketingo plano paslaugų įmonei schema. Svečių namų "Audenis" vizija, misija ir tikslai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė. Teisinė - politinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė (7P). Naujo svečių namų "Audenis" marketingo plano formavimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso formavimas. Veiksmų planas 2011 metams. Marketingo plano 2011 metams preliminarus biudžetas. Marketingo plano kontrolė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo planas: turizmo agentūra "Maitrė"Santrauka. Summary. Įvadas. Turizmo agentūros "Maitrė" veiklos charakteristika. Marketingo makro ir mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Turizmo agentūros "Maitrė" marketingo komplekto elementai. Rinka ir vartotojai. Paslaugos. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Turizmo agentūros "Maitrė " PTGG analizė. Marketingo strateginiai sprendimai turizmo agentūroje "Maitrė". Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo planas: turizmo agentūra "Mūsų odisėja"Įvadas. Makroaplinkos apžvalga. Turizmo agentūros "Mūsų odisėja" situacijos analizė. Teikiamų paslaugų įvertinimas. Vartotojų analizė. Rėmimas. Kaina. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų apibendrinimas. Tyrimo organizavimas. Anketinės apklausos rezultatų analizė ir interpretacija. Turizmo agentūros "Mūsų odisėja" SWOT analizė. Marketingo plano rengimas. Marketingo strategijų parinkimas. Veiksmų planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: UAB "Guliverio kelionės"Įvadas. Esamos situacijos analizė. Įmonės misija. Konkurencinė analizė. Aplinkos analizė. Klientų analizė. SWOT analizė. UAB "Guliverio kelionės" marketingo tikslai. UAB "Guliverio kelionės" marketingo komplekso elementų analizė. Turizmo agentūros "Guliverio kelionės" kainų politika. Rėmimo strategija. Siūlomas UAB "Guliverio kelionės" marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo planas: UAB "Vilniaus duona"Įvadas. Trumpa įmonės apžvalga. UAB "Vilniaus duona" marketingo apžvalga. Prekių analizė. Prekių kainų analizė. Prekių kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Kokybės ir kainos santykis. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Vilniaus duona" aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Teisinė – politinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Perspektyvų (SSGG) analizė. Tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategija. Nauji marketingo komplekso elementų sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Apple Economy Hotel"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Viešbučio SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Babilonas"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučio veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Babilono" apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Best Western Santaka"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką "Best western santaka" apgyvendinimo įmonės veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. "Best western santaka" apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......