Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros namų darbai
Rinkodaros namų darbai

(188 darbai)

Mobilių telefonų marketingo komplekso elementų analizėĮžanga. Mobilių telefonų klasifikacija. Asortimentas. Informacijos šaltiniai. Mobilių telefonų rinkos segmentavimas. Tiriamų produktų stebėjimo vietos. Konkurencijos analizė. Naujos prekės kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo gaminio kūrimo marketingas: AB "Stumbras"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai. N įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių pasiskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Konkurentinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Prekės tikrinimas. Rinkos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo produkto įvedimas: saldus vynuogių vynas "Alita"Naujo produkto – saldaus vynuogių vyno – įvedimas į rinką. Reklamos tikslai. Produkto charakteristika ir vartotojų grupė. Kūrybinės idėjos: produkto pavadinimas, šūkis. Pozicija. Reklamos koncepcija ir strateginis planas. Skaityti daugiau
Organizacijos rinkodara: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"Organizacijos aprašymas. Organizacijos segmentai. Organizacijos segmentų užimamos rinkos dalys. Augimo/augimo ir BCG matricos. Pirkėjams svarbiausi prekių kriterijai. Tobulitinos sritys. Skaityti daugiau
Pagrindiniai socialinio marketingo komponentaiMarketingo apibrėžimas. Socialinis marketingas. Socialinio marketingo bruožai. Socialinio marketingo darbuotojų pareigos. Socialinio marketingo koncepcija. Socialinio marketingo produktai: idėjos ir taikymas. Socialinio marketingo elementai. Skaityti daugiau
Pardavimai (2)Pardavimas. Pardavimų tikslai. Pardavimo priemonės. Geras pardavėjas yra tas, kuris. Pardavėjas yra neprofesionalus, jeigu jis. Srautų diagrama, vaizduojanti pardavimo/aptarnavimo procesą. Marketingas. Pagrindinės marketingo funkcijos. Marketingo(rinkodaros) kompleksas. Galima išskirti keturias pagrindines marketingo strategijas. Kaina. Kainų nustatymo procesas. Kainų intervalo nustatymas. Gamyba. Gamybos proceso schema. Logistika. Logistikos tikslai. Logistinė grandinė. Skaityti daugiau
Pardavimai (3)Pardavimas. Produktas arba prekė. Pardavimo programos rengimo procesas. Rinkodara. Marketingo sistema yra nuosekliai išsidėsčiusių marketingo sprendimų etapų visuma. Rinkodaros kompleksas. Prekės ir paslaugos kūrimas. Kainodaros strategija. Kainos nustatymas. Kainos nustatymo metodai. Logistika. Logistikos susikirtimo taškai. Sėkmingas pardavimas. Skaityti daugiau
Pardavimo organizavimasUžduotis: Apibūdinti pardavimo formas bei metodus ir jų sukuriamą atmosferą. Įvertinti juos, remiantis pavyzdžiais. Užduotis: Kodėl reklamos priemonių parinkimas bei naudojimas prekybos įmonėje turi įtaką jos veiklos rodikliams? Pailiustruoti konkrečios prekybos įmonės pavyzdžiais. Užduotis: Kokie verbalinio (žodinio) ir neverbalinio (nežodinio) bendravimo su klientais ypatumai bei skirtumai? Užduotis: Kokie prekių asortimento atnaujinimo pardavimo strategijos taikymo atvejai ir veiksmai šiai strategijai įgyvendinti n prekybos įmonėje? Užduotis: Atlikti n prekybos įmonės bendrą veiklos analizę: įvertinti prekių apyvartos kaitą, augimo tempą, šakos apyvartos kaitą, apskaičiuoti rinkos dalį ir įvertinti jos pokytį, įvertinti priežastis, sąlygojančias įmonės padėtį. Pateikti duomenys sąlyginiai. Skaityti daugiau
Pardavimų organizavimasProfesionalaus klientų aptarnavimo esmė, pagrindai, elementai. Kodėl profesionalus klientų aptarnavimas lemia prekybos įmonės veiklos sėkmę? Paaiškinkite reklamos svarbą prekybos įmonių pardavimo organizavimui. Pagrįskite pavyzdžiais. Kodėl prekių savybės turi svarbos jas pateikiant (išdėstant) prekybos salėje ir įrengimuose? Atlikti prekybos įmonės AB "Vaivorykštė" kaštų ir pelningumo analizę pagal prekių tipus 2007 metais. Apskaičiuoti lentelės rodiklius. Pateikti duomenys sąlyginiai. Skaityti daugiau
Pasirinktos prekės santykis su kitomis konkurencingomis prekėmis rinkoje: šampūnas "Nivea"Uždavinys - visapusiškai išanalizuoti pasirinktą prekę, jos santykį su kitomis konkurencingomis prekėmis rinkoje. Trumpas gamintojo apibūdinimas. Trumpas prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Vartotojų požymiai. Pasirinktos parduotuvės nagrinėjimas. Trumpas parduotuvės pristatymas. Parduotuvės "Drogas" asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente. Prekių linijos gylis. Konkurentai. Potencialūs konkurentai. Nagrinėjamo produkto kainos lyginimas su konkurentų siūlomų produktų kainomis. Kainų skirtumai. Reklamos priemonės. Reklamos privalumai. Reklamos trūkumai. Siūlomi produkto reklamos sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugos marketingo planas: VOX balso paštasĮvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Rinkos SWOT analizė. Rinkos PEST analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų prigimtis ir ypatumaiPaslaugų prigimtis ir ypatumai. Paslaugos sąvoka. Paslaugų ypatumai. Paslaugos procesas. Paslaugos heterogeniškumas. Dėl paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės kyla tokios problemos. Materialiųjų prekių ir paslaugų skirtumai. Skaityti daugiau
Paslaugų varototojų poreikiaiPranešimas. Įvadas. Paslaugų vartotojų poreikiai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo procesas. Rinkos segmentas. Segmentavimo tikslas. Įmonės tikslinė rinka. Nediferencijuota (universali) marketingo strategija. Diferencijuota marketingo strategija. Koncentruoto marketingo strategija. Rinka segmentuojama pagal penkis pagrindinius požymius. Segmentavimas pagal vartotojų elgseną. Geografinis segmentavimas. Globalinis efektyvumas. Vartotoju konvergencija-supanašėjimas. Hedonizmas. Ekstraversija. Naujo vartotojo elgesio savybės. Įmonės privalumai. Įmonės trūkumai. Galimi paslaugu įmonių konkurenciniai privalumai. 6 būdai, pagal kurios nustatoma padėtis rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai ir antriniai duomenys marketingo tyrimeĮvadas. Marketingo tyrimo esmė. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų duomenys bei informacija. Pirminė bei antrinė, vidinė bei išorinė informacija. Antrinė informacija, jos šaltiniai bei panaudojimas marketingo tyrimuose. Išvados. Skaityti daugiau
Planinė ekonomika. Gamybos veiklaPraktinis darbas nr. 1. Rinkodaros komplekso elementai. Marketingo matrica. Orientacija, kuria naudosis įmonė. Praktinis darbas nr. 2. Įmonės "Sveikuolių bandelės" mikroaplinkos elementai. Praktinis darbas nr. 3. Įmonės "Sveikuolių bandelės" makroaplinkos elementai ir jų poveikis. Praktinis darbas nr. 4. Rinkos segmentavimas pagal 4 kriterijus. Tikslinės rinkos nustatymas. Praktinis darbas nr. 5. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtakos prekių pirkimui. Praktinis darbas nr. 6. Prekių politika. Priedai (3). Skaityti daugiau
Politinis marketingas1 užduotis: Pateikti ir palyginti bent 3-4 autorių požiūrį į "politinę komunikaciją". Pateikti ir palyginti bent 3-4 autorių požiūrį į "propagandą". Pateikti ir palyginti bent 4-5 autorių nuomonę į "ryšius su visuomene". Pateikti ir palyginti bent 3 autorių nuomonę į "politinį marketingą". 2 užduotis: Pateikite ir analizuokite bent 3 autorių nuomonę apie politikos rinkos modelius. Modelius pateikite schematiškai (kiekvieną atskirai), apibūdinkite jų specifiką. Pabaigoje pateikite apibendrinančią visų modelių lentelę, komentuokite tapatybes ir skirtybes. Sprendimo priėmimo modeliai. Politinės ekonomijos dinamikos teorijos. Demokratijos modeliai. 3 užduotis: Politinės partijos elgsenos modeliai (orientacijos): pateikite ir analizuokite bent tris variantus. Rinkimų kampanijos modeliai. Pateikite bent dviejų autorių nuomonę apie marketingo komplekso taikymą politiniam marketingui. Išryškinkite specifiką. Pateikite savo nuomonę (schemą). Politinio marketingo kompleksas. Stūmimo kanalas (kelių pakopų). Traukimo kanalas. Daugiapakopis modelis. Politinio marketingo kompleksas. 4 užduotis: Pasirinkite vieną Lietuvos ir vieną užsienio politinę partiją bei pateikite jų praktikos palyginimą pagal 1 – 3 užduotyse išdėstytus teorinius kriterijus. Politinių partijų elgsenos orientacija. Marketingo komplekso taikymas politiniam marketingui. Skaityti daugiau
Praktinė verslo analizė: UAB "Omnitel"Marketingo komplekso programos elementų apibūdinimas, Marketingo orientacija, naudojama įmonėje. Kodėl įmonėje pasirinkta ši marketingo orientacija, Mikroaplinkos elementai, įtakojantys UAB "Omnitel", Makroaplinkos elementai, įtakojantys UAB "Omnitel", UAB "Omnitel" rinkos Lietuvoje tyrimas, UAB "Omnitel" GSM ryšio vartotojų rinkos segmentavimas, Vartotojų elgesio (vidaus ir išorės) faktoriai, turintys įtakos GSM ryšio paslaugų pirkimui, GSM ryšio paslaugų apibūdinimas, GSM ryšio paslaugų nustatymo strategija, GSM ryšio paslaugų pateikimo strategija, GSM ryšio paslaugų pardavimo rėmimo strategija, Darbo išvados. Marketingo namų darbas. Skaityti daugiau
PrekėPrekes samprata, prekės asortimentas, asortimento parametrai ir jų samprata. Prekės klasifikacija. Prekės gyvavimo ciklo stadijos bei joms taikomos marketingo strategijos. Prekės identifikavimas. Skaityti daugiau
Prekė: degtukai1 užduotis. PEST poveikio prekės pardavimams apibūdinimas. 2 užduotis. 3 užduotis. Rinkos dydžio nustatymas. 4 užduotis. 6 užduotis. Pirkimo proceso stebėjimas. 7 užduotis. Prekės pozicionavimo žemėlapio sudarymas. 8 užduotis. Prekės teikiamos naudos matrica. 9 užduotis. Prekės ženklo vertinimas. 10 užduotis. prekės paskirstymo plano rengimas. 12 užduotis. Reklamos projekto rengimas. 13 užduotis. 14 užduotis. Prekės pardavimo kainos nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekės kainos analizėĮvadas. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Prekės charakteristika. Prekės kainos analizė. Kainų kaita pavaizduota grafiškai. Išvada. Skaityti daugiau
......