Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

Kaimo vietovėje įsikūrusios prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos tyrimasĮvadas. Prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos analizė teoriniu aspektu. Pirkėjai. Konkurentai. Prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos tyrimas. Prekybos įmonės pristatymas. Anketa. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Kainodara (12)Įvadas. Kainodara. Teoriniai kainodaros aspektai. Kainų politika. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Kainų strategijos. Kainodaros tikslai. Valstybinis kainų reguliavimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (5)Įvadas. Kainų politika. Kainodaros būdai. Kainodaros trūkumai. Kainodaros procesas. Kainodaros tikslai. Kainodaros metodai. Naujo gaminio kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Kainų taktika. Išvada. Skaityti daugiau
Kainodara (6)Kainodaros tikslai ir politika. Sprendimai, susiję su kainų nustatymu. Prekė. Vieta. Rėmimas. Kreditas. Klientų aptarnavimas. Parduotuvės įvaizdis. Teisiniai apribojimai. Kainodaros tikslai. Kainodaros strategijos. Kainodara virš rinkos lygio. Rinkos lygio kainodara. Žemų kainų kainodara. Specifinės kainodaros politikos. Antkainiai. Antkainio skaičiavimas. Antkainio apskaičiavimas įsigyjant prekes. Pirminis nustatytas antkainis. Tikrojo antkainio planavimas. Antkainį sąlygojantys veiksniai. Nukainavimų vadyba. Pirkimo klaidos. Įkainavimo klaidos. Prekiavimo klaidos. Rėmimo klaidos. Nukainavimų politika. Skaityti daugiau
Kainodara (7)Įvadas. Kainodara. Samprata. Tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (8)Įžanga. Įmonės charakteristika. Kainos nustatymo procesas. Kainos nustatymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (9)Įvadas. Kainų politika. Kainodaros būdai. Kainodaros trūkumai. Kainodaros procesas. Kainodaros tikslai. Naujo gaminio kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Išvada. Skaityti daugiau
Kainodara įmonėjeĮvadas. Kainodara ir kainų politika. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Kainodaros metodai. Kainos samprata. Kainos ir jų kalkuliacija. Kalkuliacijos supratimas. Prekių įsigijimo kainos ir pardavimo kainos kalkuliacija. Kinų priedai ir kainų nuolaidos. Kompensacinė kalkuliacija. Komercinės kainos. Įmonės rinkodara internete. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodarą įtakojantys veiksniai ir jų analizėĮvadas. Kaina, jos reikšmė ir tikslai. Kainodarą įtakojantys veiksniai. Vartotojai. Konkurencinė aplinka. Kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara paremta kaštaisĮvadas. Kainodaros metodai. Kaštais paremta kainodara. Kaštai ir jų klasifikacijos. Kaštų klasifikavimas, priskiriant juos produkto ar pelno segmentui (veiklai). Kaštų klasifikavimas pagal priskyrimo išlaidoms momentą. Kaštų klasifikavimas pagal jų kitimą priklausomai nuo veiklos lygio. Kaštų klasifikacija pagal jų atsiradimo vietą. Kaštų klasifikacija pagal jų išvengiamumą. Alternatyviniai kaštai. Prieaugio ir ribiniai kaštai. Kaštų klasifikacija pagal jų reikšmingumą. Kaštų klasifikavimas į grynų ir negrynų pinigų išlaidas. Kaštų analizės metodai. Tradicinis ekonominis metodas. Visuminių kaštų metodas. Reikalaujama investicijų grąža paremtas kainodaros metodas. Produkto indėlio metodas. Veikla pagrįstas kaštų analizės metodas. Tiesioginių kaštų metodas. Praktinis kaštais paremtų kainų nustatymas UAB "Geralda". Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros modeliavimas: sėklininkystė ŽŪB "Dotnuvos projektai"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti kainodaros modeliavimo procesą ŽŪB "Dotnuvos projektai" sėklininkystės prekyboje, atsižvelgiant į bendrovės vidinius ir išorinius veiksnius. Kainodaros politika. Kainodaros politikos tikslai. Kainodaros strategijos. Pagrindiniai kainodaros metodai. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti, nustatant kainą. Vidiniai ŽŪB "Dotnuvos projektai" veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Išoriniai ŽŪB "Dotnuvos projektai" veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. ŽŪB "Dotnuvos projektai" į sąnaudas orientuota kainodara. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: gaiviųjų gėrimų gamyba UAB "Selita"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kainodaros organizavimą UAB "Selita". Kainodara teoriniu aspektu. Kainų politika. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros tikslai. Kainodaros strategijos. Įmonės aprašymas praktiniu aspektu. UAB "Selita" veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Konkurentai. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Kainos nustatymo metodo identifikavimas 0,5 l talpos multivitaminų sulčių nektarui. Kainos nustatymo metodai. Esama įmonės kainodaros strategija. Produkto gyvavimo ciklo stadija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos" - prekybos centras "Gulsena"Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindiniai kainų sudarymo principai. Kainos samprata ir esmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Konkurentų kainų ir prekių analizė. Kainos nustatymo metodai. Visuminių kaštų metodas. Nenuostolingumo metodas. Kintamųjų kaštų metodas. Einamosios kainos metodas. Vertinio reikšmingumo metodas. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Galutinės kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos" – prekybos centras "Gulsena" apibūdinimas. Prekybos centro "Gulsena" teisinė veiklos organizavimo forma. Prekybos centro "Gulsena" ūkinė-komercinė veikla. Prekybos centro "Gulsena" produktų realizavimo rinkų analizė. Prekybos centro "Gulsena" rinkos trumpas apibūdinimas. Rinkos identifikavimas, konkurentai ir jų rinkos dalys. Prekybos centro "Gulsena" prekių kainų nustatymo principai. Gaminio kainos kalkuliavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Importo kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Prekybos centro "Gulsena" kainodaros strategija. Pirkimo (pardavimo) pasiūlymo formavimas. Pirkimo – pardavimo kontrakto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Klaipėdos mėsinė"Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su kainodara teorijoje ir parodyti kaip nustatomos kainos praktikoje. Teorinė dalis. Kaina ir jos samprata. Kainų tipai. Kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų nustatymo būdai. Orientuotas į kaštus. Orientuotas į paklausą. Orientuotas į konkurentus. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos mėsinė". Komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Šakos ir rinkos, kur veikia įmonė, trumpas apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Konkurentai. Kainos skaičiavimas. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros strategijaĮvadas. Įmonės kainų politika. Nuolaidų sistemos poveikis įmonės tikslų grandinėje. Kainodaros strategijos formulavimo klausimai. Duomenų rinkimas. Strateginė analizė. Strategijos formulavimas. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Eksportinių kainų veiksniai. Paskirstymo strategija. Paskirstymo tankumas. Paskirstymo kanalų ilgis. Paskirstymo logistika. Įmonės paskirstymo struktūros projektavimas. Pardavimų valdymo esmė. Matricinė produkto pardavimo valdymo organizacinė struktūra. Įmonės strateginės veiklos zonos patrauklumo įvertinimas. Užsienio ekonominės jėgos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijų pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Kainodaros strategija (2)Įvadas. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kai kurie kainodaros strategijos atvejai. Būdai nuspėti galimą konkurentų reakciją ir veiksmus. Sprendimų priėmimas dėl kainos ir firmos reputacija. Mažmeninės, lengvatinės ir lanksčios kainos. Lanksčios kainos. Reakcija į konkurentų sumažintą kainą. Kainų nustatymo strategija. Kainų lygio pasirinkimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Lietuvos kainų ir kainodaros svarbiausieji bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros strategijos formavimas AB "Atrama" pavyzdžiuĮmonės apribojimų ir kainodaros tikslų nustatymas. Paklausos ir įplaukų iš pardavimų įvertinimas. Išlaidų, pardavimo apimties ir pelno santykio nustatymas. Orientacinės kainos parinkimas. Tinkamų pradinių (bazinių) kainų parinkimas. Pradinių (bazinių) kainų koregavimo metodų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros vertinimasĮvadas. Įmonės veiklos aprašymas (J. Pastarnoko individuali įmonė) Įmonės komercinę veiklą sąlygojantys veiksniai. Kainodaros sistemos analizė. Tiekimo politika. Personalo valdymo problemos. Pardavimo proceso ypatumai. Kainodaros sistemos tobulinimas. Paskirstymo įtaka kainai. Kainos svyravimo atvejai ir jų efektas. Rizika formos. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos ir kokybės derinimasĮvadas. Prekės ženklas, kokybė, kaina. Prekės ženklo vartotojai. Etiketė — kokybės garantas? Vardas ar prekės išvaizda? Kaina ir kokybė statybų srityje. Kaina ir kokybė farmacijos srityje. Reklamos poveikis pasirenkant produktą. Vartotojų tyrimas, susijęs su kainomis ir kokybe. Plataus vartojimo paslaugų kainos. Plataus vartojimo paslaugų kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos ir statybos darbų vertės nustatymas statybojeĮvadas. Kainų nustatymo pagrindai. Statybos darbų sąmatų normos. Sąmatų rūšys. Sąmatų sudarymas internete. Kainodara statyboje. Išvadas. Skaityti daugiau
......