Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros tyrimai

(105 darbai)

Bibliotekos teikiamų paslaugų kokybėĮvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Ištirti Klaipėdos verslo ir technologijų bibliotekos teikiamas paslaugas, bei jų kokybę. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodas. Anketinės apklausos apie bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę analizė. Gautų duomenų apibendrinimas. Išvados. Priedas (anketa). Darbas iliustruotas paveikslėliais (10). Skaityti daugiau
Bulvių rinkos tyrimas LietuvojeTyrimo metodologija. Bulvių rinka. Bulvių gamyba. Bulvių pasėlių plotai, derlingumas ir derlius. Bulvių pardavimo kainos ir jų kaita. Bulvių importas. Bulvių suvartojimas. Bulvių suvartojimo, supirkimo ir jo kainų kaita Lietuvoje. Bulvių eksportas. Bulvių rinkos analizės ir tyrimo rezultatai. Skaityti daugiau
Ekologiškų maisto produktų poreikio analizėPagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Klaipėdos mieste tyrimą. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Ataskaita. Anketa (Ekologiškų maisto produktų paklausa Klaipėdos mieste). Skaityti daugiau
Ekologiškų maisto produktų poreikio tyrimas: Utenos miestasEkologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimą. Ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. 1 marketingo tyrimų reikšmė. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimo procesas. Ekologiškų maisto produktų tyrimas. Kas yra ekologiški produktai? Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Darbe atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvų nustatymasĮvadas. Tyrimo vietų eksterjero (išorės) ir interjero (vidaus) įvertinimas. Vilijampolės turgavietės eksterjero įvertinimas. Parduotuvės "Express Market" eksterjero įvertinimas. Vilijampolės turgavietės interjero įvertinimas. Parduotuvės "Express Market" interjero įvertinimas. Klientų aptarnavimas parduotuvėje ir turguje. Tiriamų objektų ir jų kainų palygimas turguje ir parduotuvėje. Svogūnų ir jų kainų palyginimas. Obuolių ir jų kainų palyginimas. Dešrelių ir jų kainų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių veiksnių pokyčių įtaka pirkėjų elgsenai turgujeĮvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti ar šalyje vyraujanti ekonominė krizė, turėjo įtakos turgaus pirkėjų įpročiams. Teorinė dalis. Tiriamoji dalis. Tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Elektroninė bankininkystė (6)Įvadas. Pagrindinė dalis. Metodologija. Aprašomasis metodas. Klausimai. Rezultatai. Ribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Gamybos procesas: siuvimo įmonė UAB "Debesėlis"Įvadas. Įmonė UAB "Debesėlis" ruošiasi gaminti patalynės užvalkalus, užuolaidas bei lovų užtiesalus. Šio savarankiško darbo tikslas – apžvelgti UAB "Debesėlis" gamybos procesą rinkodaros aspektu. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Įmonės makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtakos prekių pirkimui. Prekių charakteristika. Prekių identifikavimo elementai. Prekių įpakavimo elementai. Kainų nustatymo metodai. Prekių pateikimo politika. Prekių rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (grafikai). Skaityti daugiau
Gaminių rėmimo priemonių įtakos vartotojų elgsenai: šaldyti duonos ir pyrago gaminiai UAB "Mantinga"Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie UAB "Mantinga" marketingo kompleksą. UAB "Mantinga" GAMINIŲ ANKETOS ANALIZĖ. Ar Jūs perkate UAB "Mantinga" gaminius? Kaip dažnai jūs perkate UAB "Mantinga" gaminius? Ar vartoja šeimos nariai UAB "Mantinga" gaminius? Ar tenkina Jus UAB "Mantinga" produkcijos kainos? Ar tenkina UAB "Mantinga" gaminų kokybė? Ar tenkina UAB "Mantinga" aptarnavimo kokybė? Kokios pardavimo skatinimo priemones Jus skatina pirkti UAB "Mantinga" gaminius? Kokia reklamos priemonė, Jūsų nuomone, yra tinkamiausia reklamuoti UAB "Mantinga" gaminius? Ar dažnai reklama daro lemiamą įtaką Jūsų apsisprendimui pirkti UAB "Mantinga" gaminius? Jūsų nuomone, ar UAB "Mantinga" skiria pakankamai dėmesio savo gaminių reklamai, akcijoms, nuolaidoms ir kitoms rėmimo priemonėms?. Demografiniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų rinkos tyrimas: UAB "Bonum publicum"Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti UAB "Bonumpublicum" teikiamų paslaugų įvairovę bei populiarumą. UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų vartojimo problemos atskleidimas. UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų vartojimo rinkos tyrimas. Respondentų pasiskirstymas į besinaudojančius gyvybės draudimo paslaugomis ir nesinaudojančius. Turinčių ir neturinčių draudimo sutartis respondentų pasiskirstymas į vyrus ir moteris. Apsidraudusių respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Apsidraudusių ir neapsidraudusių respondentų pasiskirstymas pagal pajamas. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Respondentų pasiskirstymas pagal pasirinktą gyvybės draudimo bendrovę. Priežastys, kodėl nesudomino UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės paslaugos. Pasiskirstymas pagal priežastis, kodėl pasirinkta gyvybės draudimo bendrovė. Respondentų nuomonė apie gyvybės draudimo bendrovę, kurios paslaugomis naudojasi. Priežastys, kodėl respondentai nepatenkinti pasirinkta gyvybės draudimo bendrove. Respondentų pasiskirstymas pagal pasirinktą gyvybės draudimo paslaugą. Kitos gyvybės draudimo bendrovės pasirinkimo priežastys. Respondentų pasiskirstymas pagal kitos gyvybės draudimo bendrovės pasirinkimą Kainos aktualumas, renkantis gyvybės draudimo bendrovę. Tikimybė pereiti į kitą gyvybės draudimo bendrovę, pasiūlius mažesnes kainas. Respondentų pasiskirstymas pagal metus, kuriuos jie yra gyvybės draudimo bendrovių klientai. Neapsidraudusių respondentų neapsidraudimo priežastys. Neapsidraudusių respondentų nuomonė apie gyvybės draudimo paslaugas, jei jos būtų pigesnės. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Įmonės asortimento, aplinkos bei teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: tinklas UAB "Čilija"Įvadas. Viešojo maitinimo tinklas UAB "Čilija". Istorija. Pirmosios picerijos "Čili pica" pripažinimas. Sparti plėtra ir nauji tinklai. "Čilija" valdo didžiausią viešojo maitinimo tinklą Lietuvoje ir Latvijoje. Vertybės. Kokybė. Techninė dalis. Rezultatų analizė. Žvalgybinis tyrimas. Respondentų, kurie lankosi "Čili", procentas. Lankymosi kavinėse bei picerijose dažnumas. Labiausiai lankomos picerija/kavinė. Pagrindinis tyrimas. Respondentų laisvalaikio leidimo įpročiai kavinėse. Dažniausiai lankomos tinklo UAB "Čilija" kavinės. Motyvai, lemiantys kavinės pasirinkimą. Aptarnavimas. Respondentų nuomonė apie aptarnavimą, kaip apie svarbų kriterijų. Respondentų susidūrimas su prastu aptarnavimu. Vietos, kur pasitaikė prastas aptarnavimas. Asortimentas. Gėrimų ir maisto asortimento įvertinimas. Labiausiai pasigendami dalykai asortimente. Specifiniai pageidavimai. Muzika bei aplinka. Nuomonė apie kavinėse bei picerijose grojamą muzika. Pasigendamų muzikos stilių sąrašas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: alaus darykla UAB "Utenos alus"Darbo tikslas. Marketingo veikla produkto politika (darykla, istorija, technologijos, alaus rūšys, apdovanojimai). Kainų politika. Paskirstymo politika (populiariausi barai). Rėmimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės produkcijos pasiūlos tyrimas: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. Pasiūla ir ją veikiantys veiksniai. Pasiūla ir jos apimtis. Pasiūlą veikiantys veiksniai. Prekių asortimento pasiūla. Pasiūlos struktūra. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Tyrimo metodologija. AB "Pieno žvaigždės" produkcijos pasiūlos tyrimas. Tyrimo organizavimo etapai. Problemos apibrėžimas. Tyrimų projekto rengimas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Surinktų pirminių duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės produktų tyrimo projektas: UAB "Naujasis Nevėžis"Problemos identifikavimas. Tyrimo projekto parinkimas. Duomenų rinkimo metodų identifikavimas. Duomenų registracijos formų parengimas. Imties projektavimas ir duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Ataskaitos parengimas. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės reklamos technologijos: UAB "Vavira"Įžanga. Internetas kaip reklamos priemonė. UAB "Vavira" reklama internete. Mikromarketingas – efektyvi, fokusuota interneto reklama. Reklamos rodikliai žiniasklaidoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros tyrimasTyrimas - kaip pirkėjai reaguoja į prekių kainas ir jų pokyčius Mažeikių mieste. Duomenų analizė. Respondentų socialinė padėtis. Veiksniai į kuriuos pirkėjai atsižvelgia renkantis prekę. Ar brangi prekė yra kokybiška? Ar pastebi pirkėjai kainų pokyčius? Respondentų reakcija į akcijas ir išpardavimus? Kaip vertinate nuolaidų korteles? Kaip respondentai vertina produktų pakaitalus. Skaityti daugiau
Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkojeĮvadas. Tiriamų prekių kainos. Tiriamų prekių kainų skirtumo grafinis vaizdavimas. Tiriamų prekių asortimento plotis parduotuvėse. Tiriamų prekių asortimento pločio grafinis vaizdavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kalėdinių nuolaidų įtakos vartotojams tyrimasMarketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti ar kalėdinės nuolaidos daro įtaką vartotojams. Marketingo tyrimų sąvokų analizė. Marketingo tyrimų proceso analizė. Marketingo proceso etapai pagal V. Dikčių. Marketingo tyrimų proceso etapai pagal V. Pranulį. Problemos apibrėžimas. Problemos sprendimai. Kalėdinių nuolaidų įtakos vartotojams tyrimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kelionių draudimo tyrimas: "PZU Lietuva"Įvadas. Analitinė dalis. Apie įmonę. Įmonės vizija ir misija. Įmonės vertybės. Paslaugos privatiems klientams. Kelionės finansinių nuostolių draudimas taisyklės. Medicininių išlaidų draudimas asmenims, vykstantiems į užsienį taisyklės. Užsieniečių medicininių išlaidų Lietuvos Respublikoje draudimas taisyklės. Tiriamoji dalis. Anketos klausimų apibendrinimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Kino teartų populiarumo mažėjimo tyrimasĮvadas. Problemos formavimas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Anketa. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
...