Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

3G PaslaugaVizija. Apibrėžimai, santrumpos. Problemos apibūdinimas. Vartotojai. Idėjos detalizavimas. Kita. Poreikių specifikacija. Apibrėžimai, santrumpos. Projekto apibūdinimas. Vartotojai. Poreikiai. Funkcionalumas. Kainodara. Naudojimas. Patikimumas. Palaikymo/vystymo galimybė. Atviri klausimai. Techninis vertinimas. Tyrimo tikslas. Sprendimo įvardinimas. Įgyvendinimas. Reikalavimai. Technologija. Sistemos programinė įranga. Įtaka infrastruktūrai. Atviri klausimai. Skaityti daugiau
Alaus rinkos tyrimasĮvadas. Alaus rinkos vystymasis Lietuvoje. Alaus suvartojimo litrais vienam žmogui analizė. Makro ir šakinių veiksnių įtaka alaus rinkos vystymuisi. Makro veiksnių įtaka rinkai. Šakinių, konkurencinių veiksnių įtaka rinkai. Rinkos dydžio prognozės ir galimi vystymosi trendai. Rinkos dydžio prognozės 2004-2005 metams. Vystymosi trendai iki 2007 metų. Skaityti daugiau
Anterpreneris ir charizmatinis lyderisSantrauka. Darbo tikslas – nustatyti antreprenerio ir charizmatinio lyderio asmenines savybes. Įvadas. Lyderio samprata. Antreprenerio asmeninės savybės. Charizmatinio lyderio savybės. Tyrimas "Vadovaujančių lyderių tipo nustatymas". Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo eiga ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. UAB "Panevėžio bičiulis" tyrimas. UAB "Palink – IKI" tyrimas. Išvados. Priedas (anketa). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Apatinio trikotažo tyrimas Kauno miesteĮžanga. Apatinio trikotažo klasifikacija. Asortimentas. Informacijos šaltiniai. Apatinio trikotažo segmentavimas. Konkurentiškumo analizė. Prekybos įmonių palyginimas. Pozicionavimas. Skaityti daugiau
Apgyvendinimo paslaugos marketingo planas: viešbutis "Auksinės kopos"Įvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. PEST analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. 1 Kainos (Price). Vieta (Place). Produktas (Product). Skatinimas (Promotion). Pateikite išvadas ir pasiūlymus. Skaityti daugiau
Asmeninio pardavimo privalumai įmonėje "Oriflame"Asmeninio pardavimo privalumai "Oriflame" įmonėje. Įvadas. Teorinė dalis. Asmeninio pardavimo reikšmė. Asmeninio pardavimo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Užsakymo gavimas. Užsakymų priėmimas. Pardavimo palaikymo veikla. Asmeninio pardavimo formos. Asmeninio pardavimo procesas. Pirkėjų paieška. Kontaktų planavimas. Kontaktų užmezgimas. Prekės pristatymas ir demonstravimas. Įtikinimas. Sandorio sudarymas. Bendradarbiavimo garantijos. Asmeninio pardavimo privalumai. Asmeninio pardavimo trūkumai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo eiga. Tiriamoji dalis. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Asortimento formavimo politikos efektyvumo tyrimas: prekybos centras "MAXIMA X-969"Įvadas. Asortimento politika. Asortimento politikos tikslai. Asortimento formavimas ir valdymas. Marketingo tyrimai. Prekybos rinkų tyrimų procesas, tipai ir metodai. Rinkos tyrimo metodų taikymo galimybės. Kiekybiniai tyrimo metodai. Prekybos centro "Maxima X" charakteristika. Kokybės kontrolė. Geriausios kainos. Taiklus asortimentas. "Maxima X-969" prekybos centro asortimento tyrimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Asortimento politikos formavimas "Senukų" įmonėjeĮvadas. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento politikos strateginės orientacijos. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento analizė. Tyrimo eiga. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Asortimento politikos formavimas prekybos centruoseĮvadas. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politikos ciklai ir strategines bei operatyvines orientacijos. Anketos duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Bevielio radijo ryšio prieigos tinklų vystymas ir paslaugų tiekimasProjekto pristatymas. Rinkodaros planas. Prognozuojami Lietuvos elektroninių ryšių rinkos pokyčiai ir plėtra, pradėjus teikti paslaugas. Prognozuojami paslaugų pardavimai, pajamos ir užimama rinkos dalis pradėjus teikti paslaugas. Rinkodaros strategija. Produkto strategija. Kainos strategija. Rėmimo strategija. Platinimo strategija. Rinkodaros plano jautrumo analizė. Finansinis planas. Investicijų poreikis ir struktūra. Investicijų Finansavimo šaltiniai. Finansinės prognozės. Pajamos.Sąnaudos. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Projekto rizika ir atsiperkamumas. Išvados ir bendra informacija apie konkursą. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Brand managementDarbas angų kalba. Prekinio ženklo rinkodara. Prekinis ženklas. Introduction. Product identification and marking. Brand functions. Key decisions for brand creating. Brand creation process. Brand elements. Brand name. Trademark symbol. Brand color and design. Brand management. Brand management phases. Brand development strategy. The product line expansion strategy. Brand extension strategy. Re-branding strategy. Competing brand strategy. Brand management’s life cycle. Brand value concept. Conclusion. Skaityti daugiau
Brand'ai ir branding'asSantrauka. Įvadas. Brand`as. Kas tai? Brand`ų istorija. Brand`ų rūšys. Brand`ų reikšmės. Brand’ų vaidmuo. Brand`ų vertės. Branding`as. Branding`o tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto kredito draudimo vartotojų rinkos tyrimas: UAB "Būsto paskolų draudimas"Įvadas. UAB "Būsto paskolų draudimas". Tiriamoji dalis. Segmentavimas pagal lytį. Išvados pagal pirmą segmentą. Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą. Išvados pagal antrą segmentą. Segmentavimas pagal amžių. Išvados pagal trečią segmentą. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Cigarečių analizė pagal 4P marketingo kompleksąĮžanga. Prekė (product). Prekės klasifikavimas. Prekės asortimentas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Rinka ir jos segmentavimas. Kaina (price). Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Kainų politika cigaretėms Lietuvos rinkoje. Vieta (place). Rėmimas (promotion). Informacijos šaltiniai. Pozicionavimas. Pasiūlymai dėl naujo produkto. Išvados. Priedai (13 psl.). Skaityti daugiau
Citrusinių vaisių produkcijos tyrimasĮvadas. Prekė. Prekės sąvoka ir charakteristika. Prekių asortimentas. Prekės klasifikacija. Prekės lygmenys. Prekės identifikavimas ir įpakavimas. Citrusinių vaisių produkcija. Citrusiniai vaisiai. Tyrimo organizavimo etapai. Surinktų duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Drabužių asortimentą formuojantys veiksniaiĮvadas. Darbo tikslas: Atlikti drabužių asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimą. Prekių asortimentas. Prekių asortimento klasifikavimas. Prekių asortimento formavimą įtakojantys veiksniai. Drabužių asortimento anketinės apklausos analizė. Anketinės apklausos pasirinkimo prielaidos. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugų reklamos rinkų Europos Sąjungos (ES) šalyse specifikos tyrimasĮvadas. Teorinė dalis. Draudimo samprata. Akcinė draudimo įmonė. Draudimo draugija. Draudimo paslaugų reklama. Draudimo paslaugų reklamos tipai. Reklamos priemonės. Reklamos perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Rėmimas. Tarptautinis marketingas ir reklama. Tarptautinės reklamos problemos. Tarptautinis reklamos reguliavimas. Išvados. Analitinė dalis. UAB "Ergo Lietuva" reklamos analizė. Užsienio draudimo rinkų analizė. Išvados. Projektinė dalis. Galimi alternatyvūs reklamavimosi būdai. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Duonos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimasĮvadas. Aprašomoji dalis. Duonos ir jos gaminių rinkos apžvalga ir vartojimo tendencijos Lietuvoje. Duonos ir jos gaminių vartotojų sprendimų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Aiškinamoji dalis. Tyrimo metodikos pagrindimas. Apklausa. Anketa ir jos rezultatai. Prognostinė dalis. Išplėstinis vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
E-marketingasĮvadas. Nuo informacinės visuomenės – į interneto visuomenę. Virtualių bendruomenių raida. Virtualių ir realių bendruomenių sulyginimas. Visuomenės virtualizavimas. Virtualių bendruomenių kūrimas ir formavimas. Virtualių bendruomenių susitikimo vieta. Pašto konferencijos. Forumai. Bendravimas realiame laike – chat. Atvira informacijos visuomenė. Virtualių bendruomenių ateities perspektyvos. Populiariausios Lietuvos svetainės. Naršymo internete tikslai. Netradicinė karjera bendruomenėse. Elektroninių bendruomenių tyrimas. Virtualių bendruomenės narių tipai. Virtualių bendruomenių nauda visuomenei. Virtualių bendruomenių žala visuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto plėtros galimybės: audinių audimas AB "Linų Audiniai"Santrauka. Įvadas. AB "Linų audiniai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Eksporto plėtros galimybių įmonėje analizės teoriniai aspektai. Eksporto apibrėžimas. Plėtros aspektai. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Eksporto strategijų įgyvendinimas. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros galimybės. AB "Linų Audiniai" SSGG analizė. AB "Linų Audiniai" vizijos, misijos ir tikslų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto asortimento ir rinkų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros strateginiai sprendimai. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Skaityti daugiau
...