Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros šperos
Rinkodaros šperos

(42 darbai)

Didmeninė ir mažmeninė prekybaPardavimų tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Didmenininkų atliekamos funkcijos. Didmenininkų klasifikacija. Agentai. Nesavarankiški didmeniniai prekybininkai. Makleris (brokeris). Svarbiausias maklerio uždavinys. Komisionierius. Vartotojų segmentų analizė. Pagrindinės pardavimų organizavimo funkcijos. Pardavimo formos. Mažmeninės prekybos įmonės. Prekybos metodai ne parduotuvėse. Piramidinė sistema. Asortimento politika. Mažmeninės prekybos įmonės vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos funkcijos. Mažmeninė prekyba. Elektroninė prekyba (privalumai). Logistika. Marketingo logistikos subsistemos. Paskirstymas. Pagrindinės paskirstymo grandinių alternatyvos. Mažmenininkų pagrindinės organizacijų formos. Pagrindinės logistikos funkcijos. Naujos mažmeninės prekybos formos. Paskirstymo kanalų pasirinkimas. Marketingo strategija ir valdymas. Komunikacinis procesas. Asmeniškas pardavimas. Reklamos piramidė. Reklamos proceso etapai. Skaityti daugiau
Ekonominė verslo esmė. Marketingo samprataEkonominė verslo esmė. Ribiniai kaštai. Marketingo samprata. Laisvosios verslininkystės pagrindas. Lūžio taškas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo funkcijos. Verslininko funkcijos. Kaštų samprata. Marketingo aplinka. Nuosavybės sąvoka ir formos. Gamybos kaštų paskaičiavimas. Konkurencija. Verslininkystės plėtros kliūtis Lietuvoje. Gamybos kaštai. Palankesnių sąlygų verslo plėtrai formavimas. Įmonės tikslai ir pagrindiniai rodikliai. Marketingo tyrimas. Verslo plano nauda. Verslo plano tikslai. Įmonių tipai. Kapitaliniai fondai. Vartotojų analizė. Individuali įmonė. Privalumai, trūkumai. Fondai. Verslo plano pagrindinės dalys. Ūkinė bendrija. Privalumai ir trūkumai. Fondų vertės. Verslo įmonės balansas. Akcinė bendrovė. Privalumai ir trūkumai. Darbo laikas ir planavimas. Ekonominiai verslo principai. Darbo užmokesčio atskaitymai. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Ekonominis verslo dvilypumas. Įmonių finansavimo šaltiniai. Darbo laiko klasifikavimas. Verslo kūrimo būdai. Darbuotojų darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Verslo plano struktūra. Rinka. Rinkos teigiamybės ir trūkumai. Vieno darbuotojo efektyvus darbo laiko fondas. Prekės gyvavimo ciklas. Pasiūla ir paklausa rinkos ekonomikoje. Darbo našumas. Pagrindinės darbo laiko užmokesčio formos. Verslo įmonės kūrimo etapai. Darbo kaštai. Konkurentų analizė. Kainodara. Prekės ir paslaugos pateikimas. Gamybos funkcija. Prekės paskirstymo sistema. Rinkos tyrimai. Gamybos veiksniai. Darbingumo dinamika per dieną. Kainodaros veiksniai. Gamybos efektyvumas. Pagrindinių fondų vertės. Gamybos apimtis ir ją sąlygojantys veiksniai, rėmimas. Skaityti daugiau
Kainodara (10)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Kas yra rinkos segmentacija? Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Skaityti daugiau
Kainodara (13)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomija. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Kintamosios išlaidos. Pastovios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Kas yra bendrosios pastovios išlaidos? Kada sakome, kad bendrosios pastovios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendrosios pastovios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų skaičiavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius, turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai ir privalumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Kuo remiasi produkto gyvavimo ciklo koncepcija kainodaroje ir kokie čia veiksniai įvertinami. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Planinių nuolaidų esmė. Nuolaidos naujos prekės pardavimui skatinti tikslas ir esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Kas yra skonto nuolaida? Augimo lūžio taško analizės esmė. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina nugriebimo strategija. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Lanksčios kainos (rinkos segmentavimo) strategijos esmė. Kainų politikos ir strategijos rengimo etapai. Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija. Rinkos segmentavimo esmė. Segmento atskyrimo barjerai. Išvardinkite pagrindinius rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimas pagal pirkimo vietą. Rinkos segmentavimas pagal pirkimo laiką. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo kiekį esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Užsakymo dydžio nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Ką vadiname žingsnine (step) nuolaida. Rinkos segmentavimas pagal produkto modelį esmė. Rinkos segmentavimo sujungiant produktus esmė. Pateikite segmentavimo pagal pirkėją pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal pirkimo vietą pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal produkto modelį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal pirkimo kiekį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal produkto modelį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo sujungiant produktus pavyzdžių. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Skaityti daugiau
Kainodara (3)Kaina. Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Valstybės įstatymai ir administraciniai aktai laikytini kainas formuojančiais veiksniais. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Kas yra prekės vertė? Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kada taikytina didelė kaina? Kada taikytina mažų kainų politika? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Elastingumas ir jo dydžiai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Išvardinkite kainų nuolaidų taikymo valdomus objektus. Kas yra skonto nuolaida? Prekių asortimento kainų nustatymo atvejai. Diskriminacinių kainų nustatymo atvejai. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? Kainų diferencijavimo taikymo sritys. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje. Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Kas yra kontraktas? Koks kontrakto sudarymo tikslas? Kokia kontrakto sudarymo esmė? Kontrakto subjektas. Kontrakto objektas. Laikoma, kad kontraktas sudarytas, kai... Kas tai yra kontrahentas? Kuo remiasi Lietuvos Respublikos (LR) kontraktų sudarymo teisė? Vienos konvencijos, parašytos 1980m. tikslai. GATT tikslas. Oferta. Paprastoji (viešoji) oferta. Tvirtoji oferta. Išvardinkite, kokius žinote prekinius dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote transporto dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote muitinės dokumentus. Išvardinkite pagrindines atsiskaitymo už prekes formas. Kas yra čekis? Kas tai yra vekselis? Įsakomasis vekselis. Paprastasis vekselis. Kas yra indosamentas? Išvardinkite pagrindines mokėjimo sąlygas rizikos mažėjimo eksportuotojui tvarka. Ką reiškia avaliuoti vekselį? Atsiskaitymo bankiniu pavedimu esmė. Atsiskaitymo dokumentiniu akredityvu esmė. Atsiskaitymų inkaso esmė. Atsiskaitymo pagal kontraktą mokėjimo valiutos pasirinkimas. INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kontrakto turinys. Kontraktų rūšys. Komercinių kontraktų rūšys. Pirkimo-pardavimo kontraktų rūšys. Faktoringo esmė. Forfeitingo esmė. Krilingo esmė. Lizingo esmė. Know-how kontraktų esmė. Konsignacijos esmė. Barterinių operacijų esmė. Išankstinių finansinių sandorių esmė. Frančizės esmė. Skaityti daugiau
Kainodara ir konkurencijaKainos svarba ekonomikos teorijos ir marketingo požiūriu. Teorinių kainodaros modelių išvados. Skirtingas požiūris vertinant teorijos taikymo galimybes praktikoje. Kainų politikos ir kainodaros strategijos samprata. Kainos lygį ir kainodaros strategiją lemiantys veiksniai. Kainų politikos tikslai. Kainodara savikainos pagrindu. Prekės naudingumu grindžiama kainodara. Kainų nustatymas įvertinant konkurenciją. Informacijos apie sąnaudas svarba. Kainų analizei svarbių sąnaudų identifikavimas. Išlaidų klasifikavimas ir klasifikavimo požymių ryšys. Išlaidų įvertinimo apskaičiuojant gaminio savikainą problemos. Kainos pilnosios savikainos pagrindu išraiška. Norimo pelningumo pagrindimo principai nustatant kainą pilnosios savikainos pagrindu. Kainos nustatymas, kai pelno dydis skaičiuojamas proporcingai vidinėms išlaidoms. Alternatyviųjų kaštų įvertinimas nustatant kainas. Kintamųjų išlaidų metodas: esmė, pranašumai. Patobulintas kintamųjų išlaidų metodas. Kainos nustatymas ribinių išlaidų pagrindu. Pelno elastingumas veiklos apimčiai ir kainų pokyčiui. Konkurencijos samprata. Koncepcija ir analizės schema. Konkurencijos lygį lemiantys veiksniai. Konkurencijos metodai ir konkurencinės strategijos. Strateginė elgsena ir konkurencinė orientacija. Likutinės paklausos kreivė ir jos elastingumas. Diferencijavimo poveikis paklausos kreivei. Rinkos samprata, rodikliai (monopolijos, oligopolijos atvejai). Rinkos galia ir konkurencinis įmonės pranašumas. Dominuojančios įmonės kainos nustatymas, kai naujos įmonės negali įeiti į rinką. Smulkiosios ir dominuojanti įmonė. Dominuojančios įmonės kainos nustatymas esant laisvam įėjimui į rinką. Kainų nustatymas orientuojantis į rinkos kainas: principai ir metodai. Kaina kaip konkurencingumo integralinio rodiklio elementas. Kaina kaip konkurencinės strategijos elementas. Rinkos dalies nustatymas. Statistinis rinkos dalies vertinimas. Konkurentų reakcija į kainos pakeitimą lemiantys veiksniai. Kainų keitimo efekto analizė: galimybių medžio logika. Kaštų įvertinimas kainų keitimo strategijoje. Bendrojo pelningumo pokyčiai keičiant kainą. Kainų didinimo strategija ir taktika. Paklausos įvertinimo problemos ir principai. Paklausos elastingumo tyrimo metodai, naudingumas, ir ribotumas. Klasikinė vartotojų elgsenos ekonominė analizė. Produkto naudingumo įvertinimo principas ir modeliai. Kainų ir kokybės ryšys ir jo priežastys. Skaityti daugiau
Marketingas (12)Planavimas. Kryptinis planavimas. Planavimo uždaviniai. Prognozavimas. Organizavimas. Produkto gaminimo veiklos organizavimas. Valdymo organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Teisiniai vadybos pagrindai. Valdymo struktūros, nuostatai, standartai. Skaityti daugiau
Marketingas (13)Vartotojo elgsena. Kultūra. Klasė. Įtakos grupės. Psichologiniai tipai. Suvokimas. Motyvas. Patirtis. Nuomonė. Pirkimo procesas. Paslauga. Rėmimas. Pirkimo strategijos. Reklamos vieta marketinge. Strateginis planavimas. Parinkimas pozicionavimo būdo. Skaityti daugiau
Marketingas (17)Marketingo samprata. Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingui būdingos sąvokos. Paklausos rūsys. Mainai. Sandoris. Prekė. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Gamyba. Marketingo sistema. Verslo orientacijos samprata. Verslo orientacija. Gamybos orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekes orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinis-etninis marketingas. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makro aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtine aplinka. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Vartotojo elgsenos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai ir vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkimo procesas. Pirkimo proceso etapai. Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Struktūros analizė. Prekių klasifikavimas. Gamybinės paskirties prekių klasifikavimas. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kainų strategijos. Kainos ir kokybės strategija. Įmonės marketingo mikroaplinka. Marketingo informacijos samprata. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės vartotojų klasifikacija. Prekės gyvavimo ciklo stadijos. Prekės gyvavimo ciklo panaudojimas strateginiam planavimui. Skaityti daugiau
Marketingas (21)Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Orientacija į vartotoją. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Sovietinio eksperimento raida ir etapai. Kultūros sudėtis ir raida. Marketingas ir kitos verslo orientacijos. Lojalus (pastovus) pirkėjas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Makroaplinkos elementai(aplinkos). Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonominė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Politinė teisinė aplinka. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinkos struktūrų tipai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekės atnaujinimo variantai. Prekių gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Monopolinė konkurencija. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainos nustatymo variantai. Kainų strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistika. Marketingo logistikos valdymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Bendrosios marketingo strategijos. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugų marketingas. Paslaugų esmė, savybės, ir klasifikacija. Paslaugų klasifikavimo kriterijai. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Skaityti daugiau
Marketingas (22)Atlikti marketingo tyrimą reiškia. Marketingo tyrimai padeda sužinoti. Kas paskatino marketingo tyrimų vystymąsi? Socialinė ir komercinė marketingo tyrimų vertė. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Gamintojas turi. Informacija: marketingo veiklos pagrindas. Marketingo tyrimų pagrindas. MT-ų pagrindą sudaro paprastas sveikas protas. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai: galimybių riba. Marketingo tyrimai nėra siejami ir su kokiu nors įmonės dydžiu. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. tema Marketingo tyrimų vieta sprendimų priėmime. Sprendimo priėmimas tai. Priimant sprendimą remiamasi. Racionalaus sprendimo (ir problemos sprendimo) priėmimo modelis. Daugelį marketingo sprendimų galima priskirti sudėtingų valdymo sprendimų klasei, nes. Marketingo sprendimų sudėtingumą lemia. Marketingo (ar problemos) sprendimas. Marketingo sprendimo proceso struktūriniai elementai. Marketingo sprendimo priėmimo procesą sudaro 2 stadijos. Pagrindinės marketingo sprendimų priėmimo proceso charakteristikos. Sprendimų klasifikacija. Tyrimo problemos formulavimas. Ryšys tarp sprendžiamos ir tiriamos problemų. Neapibrėžtumas, kylantis iš tyrimo problemos, apsprendžia tyrimo metodologiją. Žvalgomieji tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Priežastiniai tyrimai. Tyrimų metodologija. Tyrimo problemos formulavimo procesas. Tyrimo tikslai. Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieškos, rinkimo, apdorojimo ir interpretavimo procesas. Kuo duomenys skiriasi nuo informacijos? Duomenų tipai. Apklausa. Atranka. Skaityti daugiau
Marketingas (24)Marketingo samprata ir koncepcija. Marketingo komplekso elementai. Rinkos tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Pardavimų rėmimas, stimuliavimas. Reklamos tikslai ir uždaviniai. Reklamos kampanijos planavimas. Prekių pateikimas. Firmos įvaizdis ir paslaugų kokybė. Vartotojų elgsena. Marketingo planavimas. Esamų klientų marketingas. Firmos vidaus marketingas. Marketingo logistika. Marketingo išlaidų efektyvumas. Aplinkos pažinimas tarptautiniame marketinge. 3 įėjimo į užsienio rinkas būdai. Skaityti daugiau
Marketingas (29)Kas yra marketingas? Kas yra marketingo koncepcija? Kokios galimos alternatyvinės koncepcijos? Apibūdinkite marketingo tikslus ir uždavinius. Koks paklausos ir marketingo ryšys? Koks marketingas taikomas, esant skirtingai paklausai? Charakterizuokite marketingo komplekso elementus. Kokia aplinka veikia marketingo kompleksą? Kas sudaro mikroaplinką? Apibūdinkite makroaplinką. Kas yra rinka? Kaip ji klasifikuojama? Kokie vartotojų rinkos ypatumai? Charakterizuokite gamybinės paskirties rinką. Kokie valstybinės rinkos ypatumai? Kokie tarptautinės rinkos ypatumai? Pagal kokius kriterijus segmentuojama asmeninės paskirties prekių rinka? Pagal kokius kriterijus segmentuojama pramoninio pobūdžio prekių rinka? Kas yra prekė? Kaip identifikuojamos prekės? Kokie yra prekės lygiai? Kaip klasifikuojamos asmeninio naudojimo prekės? Kaip klasifikuojamos gamybinės paskirties prekės? Kas yra prekės gyvavimo ciklas? Kokie jo pagrindiniai etapai? Kokie marketingo veiksmai atliekami kiekviename prekės gyvavimo etape? Kuo svarbus prekės pripažinimo procesas? Kokie jo etapai? Kas yra prekių asortimentas? Kaip nustatyti prekės konkurentabilumą? Kas yra nauja prekė? Kokie galimi naujų prekių kūrimo šaltiniai? Kokie naujos prekės kūrimo etapai? Ar firma, prieš įvesdama naują prekę į rinką, atlieka bandomąjį marketingą? Prekės ženklo reikšmė? Kuo svarbios prekės ženklo sudėtinės dalys? Prekės įpakavimo reikšmė ir rūšys. Kokie įpakavimo elementai? Kokias funkcijas gali atlikti prekės įpakavimas? Kas yra kaina? Kokie gali susidaryti prekės lygiai? Kaip kaštai veikia kainą? Ar rinka turi poveikį kainos nustatymui? Ar nuo rizikos priklauso kaina? Konkurentų poveikis kainai. Vyriausybės vaidmuo nustatant kainas. Kokių tikslų siekia firma, nustatydama kainą? Kokie yra kainų nustatymo metodai? Kokias nuolaidas taiko firmos? Psichologiniai kainų nustatymo metodai. Kokias kainų nustatymo strategijas taiko firmos? Kaip galutinai nustatoma kaina? Kas yra prekių pateikimas? Kokie yra pateikimo kanalų dalyviai? Kas yra tiesioginis pateikimas? Kokį pateikimo intensyvumą gali pasirinkti firmos? Nuo ko tai priklauso? Kas yra mažmeninė prekyba? Kas yra didmeninė prekyba? Kokios didmeninės prekybos funkcijos? Kaip klasifikuojami didmeniniai prekybininkai? Kas yra rėmimas? Kokie yra rėmimo komplekso elementai? Kokie yra rėmimo tikslai? Kokios galimo rėmimo strategijos? Kas yra pardavimo rėmimas? Kas yra populiarinimas? Kaip tai daroma? Reklamos reikšmė? Reklamos nešėjų rūšys. Kaip rengiama reklamos žinutė? Kaip apskaičiuojamas reklamos biudžetas? Kokie galimi reklamos partneriai? Kaip suprantame asmeninį pardavimą? Kas turi didžiausios reikšmės asmeniniame pardavime? Kokie etapai išskiriami asmeninio pardavimo procese? Marketingo planavimo esmė. Kas yra marketingo strategija? Skaityti daugiau
Marketingas (3)Marketingo apibrėžimas, Verslo tikslų pasiekimo uždaviniai, marketingo funkcijos, marketingo orientacija, Paklausų rūšys, marketingo principai ir sistema, Marketingo sistemos procesai, Verslo koncepcijos (orientacijos), Prekės orientacija, Pardavimo koncepcija, Marketingo koncepcija, Socialinio-etinio marketingo orientacija, Marketingo aplinka, įmonės marketingo makroaplinkos, Ekonomikos vystymosi ciklo fazės, Socialinė-kultūrinė marketingo aplinka, Politinė-teisinė aplinka, Mokslinė techninė, įmonės marketingo mikroaplinka, pirkėjų skirstymas, Įmonės partneriai, Tiekėjai, Konkurentai, Rinkoje vykstančios konkurencijos rūšys, Sprendimų priėmimo žingsniai, rinkos segmentavimas, tikslinės rinkos parinkimas, Nediferencijuotas marketingas, diferencijuotas marketingas, Vartotojo elgesys, pozicionavimas rinkoje. Marketingo špera, tiems kas nieko nežino apie marketingą. Skaityti daugiau
Marketingas (39)Marketingo samprata. Verslo orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijos rūšys. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkos ūkyje teorija ir praktika. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Lietuvos marketingo aplinkos tyrimai. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekės samprata. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės identifikavimo samprata. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Skaityti daugiau
Marketingas (41)Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo principai. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Verslo orientacija. Verslo koncepcija. Prekės kokybė. Marketingo organizacija. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonomine aplinka Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Ekonomikos vystymosi ciklai. Trys nedarbo rūšys. Socialinė-kultūrine aplinka. Pasauliniu mastu demografinė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Pavojų keliančios tendencijos. Mikroaplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Marketingo duomenys. Marketingo tyrimų samprata. Marketingų tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atranka. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Tikslinė rinka. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Kainodaros pagrindai. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Komunikacinis procesas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas. Skaityti daugiau
Marketingas (42)Asmeninis pardavimas. Teigiamos savybės. Neigiamos. Prekybos agentų funkcijos. Prekybos agento darbo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Misionieriškas siūlymas. Prekybos agentų atlyginimo mokėjimo formos. Pardavimo kvota. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Kainos nustatymo metodai. Nuolaida. Nuolaidų rūšys. Prekių asortimento kainų nustatymo variantai. Naujų prekių kainų nustatymo variantai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Informacijos siuntėjas turi. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimo tikslumas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija. Informacijos gavėjo reakcija. Prekė. Užkoduota. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Marketingo logistika. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Parduotuvių tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Pozicija. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklamos planavimo įmonėje etapai. Reklamos kampanija. Ryšiai su visuomene. Būdingos funkcijos: įmonei svarbios visuomenės grupės. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarinimas. Parama. Paroda. Dalyvavimo parodoje tikslai. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. Skaityti daugiau
Marketingas (44)Plataus marketingo sąvoka. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingas. Paklausa. Barteris. Prekė. Gaminys. Gamyba. Naudingumas. Marketingo sistema. Tikslumo principas. Tikslo principas. Trejopos orientacijos principas. Adaptacijos principas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės kokybė. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Lojalus pirkėjas. Marketingo orientacija. Socialinis-etinis marketingas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ekonominė Politinė ir teisinė aplinka. Firmos vardas. Mokslinė ir technologinė. Gamtinė aplinka Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Visuotinė konkurencija. Vertikalioji konkurencija. Horizontalioji konkurencija. Duomenys. Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Marketingo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Fokusuota grupė. Imtis. Matavimas. Matavimo taisyklė. Prieinama informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinka. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Tikslinė rinka. Koncentruotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Vartotojo elgsena. Prekė. Naujumo aspektai. Prekės inovacija. Įvedimas. Augimas. Branda. Prekės vardas. Logotipas Prekės simbolis. Pakuotė. Skaityti daugiau
Marketingas (46)Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Marketingo logistika. Prekyba. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Komunikacinis procesas marketinge. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Reklamos planavimas įmonėje apima tokius etapus. Reklamos kampanijos taktikos. Priežastys, dėl kurių įmonės naudojasi reklamos agentūrų paslaugomis. Universalių teikiamos paslaugos. Lyginamoji reklama. Savireguliavimo tikslai. Pardavimas. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo samprata. Marketingo valdymo sprendimų priėmimas. Marketingo padalinys įmonėje. Skaityti daugiau
Marketingas (47)Marketingo samprata. Makromarketingas ir mikromarketingas. Reikmė ir poreikis. Poreikių diferencijavimas. Paklausa ir jos rūšys. Mainai ir sandoriai. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkoje teorija ir praktika. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Svarbiausios verslo orientacijos, jų esmė ir atsiradimo prielaidos. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Lietuvos marketingo ypatumai. Marketingo informacija. Pirminiai ir antriniai duomenys, jų reikšmė. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų proceso etapai. Duomenų rinkimo metodai. Imtis ir jos atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Marketingo informacijos sistemos. Marketinge skirstomi pagrindiniai rinkos tipai, jų ypatumai. Rinkos potencialas, rinkos talpumas. Tikslinė rinka, jos parinkimas ir marketingo strategijos. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinių prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena - individo veiksmai, susiję su prekių įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę. Vartojimo prekių pirkimo procesas, jo nuoseklumas ir etapai. Gamybinių prekių pirkimo procesas, jo etapai bei galimi pirkimo tipai. Prekė ir jos savybės, bendri klasifikavimo būdai. Trys prekės lygmenys. Prekių asortimentas, jo parametrai bei tobulinimo kryptys. Prekių asortimento struktūros analizė. Vartojimo prekės ir jų klasifikavimas. Vartojimo prekės. Naujų prekių kūrimas, jo strategija bei pagrindiniai etapai. Prekės gyvavimo ciklas ir stadijos. Pagrindiniai ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės identifikavimas ir jo būtinumas. Prekės ženklas, jo sudėtis ir pagrindinės funkcijos. Svarbiausios prekių identifikavimo strategijos. Prekių pakuotė, jos paskirtis, funkcijos ir klasifikavimas. Pakuotės ženklinimas ir markiravimas. Skaityti daugiau