Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros analizės
Rinkodaros analizės

(59 darbai)

Alaus reklamos lyginamoji analizėLietuviško, vokiško ir olandiško alaus reklamos lyginamoji analizė. Įvadas. Televizijos reklama. Pasirinktos reklamos. Heineken "Donny", "Der Rudi". Heineken. Heineken reklamų analizė. Reklamos ypatybės. Informacijos pateikimas. Komunikacija ir kūrybinė strategija. Produkto vartojimo galimybės. Amstel "Buitenspel", "Afscheid". Amstel pilsner. "Amstel" reklamų analizė. Reklamos potraukis. Informacijos pateikimas. Komunikacija ir kūrybinė strategija. Produkto vartojimo galimybės. Kalnapilis "Mes lietuviai", "Grand". Švyturys "Potvynis", "Kaip gražu". Reklamos ypatybės. Humoras reklamoje. Olandija. Vokietija. Lietuva. Alaus vartojimo atvejai. Reklamos strategijos. Reklamos apibūdinimas ir esmė. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklama spaudoje. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklamos žurnaluose ir laikraščiuose palyginimas. Reklama televizijoje. Reklamos tipai televizijoje. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. Reklama internete. Reklamos formos internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Lauko (išorinės) reklamos klasifikavimas. Reklamos rinka Lietuvoje. Geriausiai reklamas įsidėmintys regionai ir miestai. Reklamos žiniasklaidoje ypatybės. Teisiniai reklamos apribojimai. Reklama ateityje. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (13). Skaityti daugiau
Alkoholinių gėrimų realizavimo politika: UAB "Lietuvos midus"Įvadas. Alkoholinių gėrimų realizavimo politika. Realizavimo politikos samprata. Veiksniai, įtakojantys alkoholinių gėrimų realizavimo politiką. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Politinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Realizavimo politikos organizavimas: UAB "Lietuviškas midus". UAB "Lietuviškas midus" veiklos ir jos rinkos apibūdinimas. UAB "Lietuviškas midus" veikla bei jos pagrindiniai raidos etapai. UAB "Lietuviškas midus" personalas. UAB "Lietuviškas midus" pardavimų strategija. UAB "Lietuviškas midus" realizacijos dinamikos ir struktūros tyrimas. Skaityti daugiau
Gaminių Italijos rinkoje rinkodaros programa: AB "Anykščių vynas"Įvadas. Įmonės pristatymas. Gamyba. Prekių pristatymas. Prekių asortimentas. Italijos makroaplinkos veiksnių analizė. Italijos istorinė raida. Italijos geografinė padėtis. Demografiniai duomenys. Religija. Italijos ekonomika. Italijos kultūra. Italijos papročiai. Makroaplinkos matrica. Tarptautinio marketingo programa. Prekė. Prekių konkurentabilumas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Patrauklumas esamai vartotojų rinkai. Kaina. Prekių pateikimas. Prekių judėjimas. Rėmimas. AB "Anykščių vynas" ir jos reklamos strategija. Televizijos ir radijo reklama. Kitos reklamos priemonės. Reklaminės strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento analizė: UAB "Samsonas"Įvadas. UAB "Samsonas". UAB "Samsonas" asortimento analizė. UAB "Samsonas" situacijos rinkoje analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodara: UAB "Saramita" (2)UAB "Saramita" kainodara. Įmonės charakteristika. Tikslai. Kainodaros strategija. "Grietinėlės nugraibymo" (aukštų kainų) strategija. Skverbimosi (žemų kainų) strategija. Vidutinių kainų (neutrali) strategija. Prekės gyvavimo ciklo įtaka kainos nustatymui. Kainos nustatymas. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencingumo analizė: traškučių prekyba AB "Rapfood"Įvadas. AB "Rapfood" veiklos apžvalga. Tarptautinio konkurencingumo pagrindinės tendencijos. Verslo globalizacija. Žiniomis grįsta ekonomika. Spartus technologinių pasikeitimų greitis. Hiperkonkurencija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (3). Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Transporto paslaugų organizavimas. AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos paslaugų marketingo komplekso elementų analizė. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso projektas - mėlynraštis. Paslaugų teikimo proceso dalyviai. Fizinis akivaizdumas. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. AB "Lietuvos geležinkeliai" SWOT analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Misija, vizija, strateginiai tikslai. Veiksmų planas. Keleivių vežimų geležinkeliais plėtra. Greitojo vietinio susisiekimo plėtra. Kombinuotojo transporto grandinės organizavimas. Bilietų sistemos tobulinimas. Supergreitųjų geležinkelių diegimo Lietuvoje perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: drabužių gamyba AB "Utenos trikotažas"AB "Utenos trikotažas" misija. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. AB "Utenos trikotažas" perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. AB "Utenos trikotažas" rinkos ir vartotojai. AB "Utenos trikotažas" marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. SWOT analizė. AB "Utenos trikotažas" tikslinės rinkos. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijos pagal tikslinę rinką (vidaus ir globaliose rinkose). Marketingo strategijos pagal pozicionavimą (vidaus ir globaliose rinkose). Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus (vidaus ir globaliose rinkose). Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: duonos ir konditerijos kepykla "Vilniaus duona"Prekė. Prekės ženklas. Kaina. Paskirstymas. Miestai, į kuriuos UAB "Vilniaus duona" teikia produkciją. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba AB "Pieno žvaigždės"Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialūs ir tiesioginiai konkurentai. Pakaitalai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: pieno produktų gamyba AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Prekė. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Prekių identifikavimas ir įpakavimas. Naujų prekių kūrimas ir prekių gyvavimo ciklas. Kaina. Kainodaros pagrindai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Prekyba. Rėmimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rizikos veiksniai, susiję su "Rokiškio sūris" veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: perukų gamyba ir pardavimas UAB "Plaukų džiaugsmas"Įvadas. Marketingo komplekso programos elementai. Įmonių-konkurenčių užimamos rinkos dalys. UAB "Plaukų džiaugsmas" paslaugų rinkos segmentavimas. Kodėl vartotojai naudosis mūsų paslaugomis. Išorės ir vidaus kriterijai, turintys įtakos mūsų prekės pirkimui. UAB "Plaukų džiaugsmas" paslaugų apibūdinimas. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Prekių pateikimas. Rėmimo strategija. Įmonės SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės praktinė rinkodaros analizė: UAB "Lisima"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Įmonės LISIMA rinka. Konkurentai. Įmonės LISIMA rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės apibūdinimas. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Rėmimo biudžetas. SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: mėsos perdirbimas UAB "Nematekas"Įvadas. UAB "Nematekas" įmonės apibūdinimas. UAB "Nematekas" įmonės verslo orientacija. Įmonę "Nematekas" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Nematekas" įmonės rinkos Lietuvoje tyrimas. UAB "Nematekas" įmonės prekės politika. UAB "Nematekas" kainodaros politika. UAB "Nematekas" rėmimo politika. UAB "Nematekas" įmonės paskirstymo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: UAB "Sarma"Įvadas. Marketingo strategijų formavimo politika. Makroaplinkos elementų svarba parenkant marketingo strategijas. UAB "Sarma" veiklos apžvalga. UAB "Sarma" konkurencijos analizė. UAB "Sarma" tiekėjai ir jų analizė. UAB "Sarma" vartotojai ir jų analizė. UAB "Sarma" marketingo komplekso politika. Asortimento politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo kompleksas ir jo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė: UAB "Vilniaus duona"UAB "Vilniaus duona" rinkodaros komplekso elementų analizė. UAB "Vilniaus duonos" prekių asortimentas. UAB "Vilniaus duona" produkcijos kainų analizė. Prekių paskirstymas. Paskirstymas ir jo kanalai. UAB "Vilniaus duona" rėmimo analizė. UAB "Vilniaus duona" reklama ir jos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planas: APB "Apranga"Įvadas. APB "Apranga" misija. Strateginiai tikslai. APB "Apranga" tinklo apyvarta ir pardavimai. APB "Apranga" plėtra. Strateginis auditas. Makroaplinkos įvertinimas. Rinkodaros komplekso įvertinimas. Konkurentinės aplinkos įvertinimas. SWOT analizė. Tikslai. Strategija. Plėtros strategija. Tikslinės rinkos strategija. Strategijos pagal rinkodaros komplekso elementus. Pozicionavimo strategija. Konkuravimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinių ir vidinių veiksnių analizė: UAB "SEB Gyvybės draudimas"Įvadas. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Pasiskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. Vartotojų motyvacijos analizė ir nepatenkinti segmentų poreikiai. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Konkurentų strateginės grupės. Pagrindinių konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Tendencijos ir galimi įvykiai. Strateginiai neapibrėžtumai. Scenarijų analizė. Įmonės vidaus veiksnių analizė. Veiklos rezultatų analizė. Marketingo veiklos analizė. Vykdytos veiklos apibendrinimas ir strateginės problemos. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Italijos makro aplinkos analizėĮvadas. Politinis klimatas. Įstatyminė bazė. Mokesčiai ir rinkliavos. Darbo sutartys. Socialinė – kultūrinė sistema. Šeima. Kalba. Gestų kalba. Drabužiai. Vaišės. Regioniniai skirtumai. Etninė ir religinė sudėtis. Demografija. Kultūra. Ekonominė padėtis. Mokslinis - technologinis lygis. Švietimas. Studijos. Gamtinė aplinka. Administracinis suskirstymas. Geografija. Išvados. Skaityti daugiau
Ką aš daryčiau geriau negu konkurentasĮvadas. Parduotuvių charakteristika. Personalas ir aptarnavimas. Prekės. Prekių išdėstymas. Kaina. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau