Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros konspektai
Rinkodaros konspektai

(80 darbai)

Aplinkos veiksniai ir jų įtaka vartotojo elgsenaiAplinkos veiksniai ir jų įtaka vartotojo elgsenai. Kultūros ir mikrokultūros įtaka vartotojų elgsenai. Socialinių klasių įtaka vartotojo elgsenai. Grupių įtaka vartotojų elgesiui. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Demografinių veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugų marketingo samprata ir funkcijosDraudimo verslo ypatumai. Marketingo reikšmė draudimo versle. Draudimo paslaugų marketingo taikymo galimybės ir kliuviniai Lietuvoje. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir jo aplinka. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir sudedamieji jo elementai. Draudimo įmonės marketingo komplekso aplinkos samprata. Makroaplinka ir jos elementai. Draudimo paslaugų marketingo veikla. Draudimo paslaugų marketingo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Draudimo paslaugų rinkos esmė, struktūra ir ypatumai. Draudimo paslaugų paklausa ir pasiūla. Draudimo paslaugų rinkos tyrimo esmė. Draudimo paslaugų tikslinė rinka ir jos tyrimo etapai. Draudimo paslaugų rinkos segmentavimas. Draudimo paslaugų produkto ypatumai. Draudimo paslaugų produkto samprata. Draudimo paslaugų produkto struktūra. Draudimo paslaugų produkto kokybė. Draudimo paslaugų produkto gyvavimo ciklas ir jo etapai. Naujo draudimo paslaugų produkto kūrimo etapai. Draudimo paslaugų produkto kainos esmė ir struktūra. Draudimo paslaugų kainos nustatymo politika. Draudimo paslaugų kainos nustatymo metodai. Draudimo paslaugų kainų valdymas. Draudimo paslaugų paskirstymas (pardavimas). Draudimo paslaugų paskirstymo kanalai. Draudimo paslaugų paskirstymo kanalų įvertinimas ir pasirinkimas. Tiesioginis draudimo paslaugų pardavimas. Brokeriai kaip draudimo paslaugų pardavimo kanalas. Draudimo agentai it jų veikla parduodant paslaugas vartotojams. Draudimo paslaugų marketingo komunikacija. Marketingo komunikacijos sistema ir svarbiausieji elementai. Draudimo paslaugų teikėjų bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. Draudimo paslaugų reklama. Draudikų komunikavimas su draudėjais paslaugų pardavimo vietose. Draudikų ryšiai su visuomene. Draudimo įmonės vidaus marketingo samprata. Bendrieji reikalavimai draudimo įmonės tarnautojui. Draudimo įmonės vidaus marketingo elementai. Draudimo paslaugų fizinis akivaizdumas ir aplinka. Draudikų ir draudėjų sąveikos problema. Draudimo įmonių marketingo strategijos. Skaityti daugiau
Išorinės aplinkos analizė (2)Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė: PESTEL modelis, M. Porter deimanto modelis, scenarijai. Pramonės šakos ir verslo sektoriaus analizė. M. Porter penkių konkurencinių jėgų modelis ir jo taikymas. Konkurentai ir rinkos: strateginės grupės, rinkos segmentai, strateginio vartotojo identifikavimas, vartotojų poreikių nustatymas. Skaityti daugiau
KainodaraKainodaros pagrindai marketingo teorijoje. Kainodaros tikslai. Tikslai susiję su pelnu. Tikslai susiję su pardavimų apimtimis. Tikslai, orientuoti į konkurenciją. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Produkto strategija. Marketingo tikslai. Marketingo komplekso strategija. Kaštai. Organizaciniai veiksniai. Prekės gyvavimo ciklo stadija. Išoriniai veiksniai. Paskirstymo kanalai. Konkurencija. Teisiniai, ekonominiai, visuomeniniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Metodas "savikaina plius antkainis". Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainodara remiantis savikaina. Kainodara remiantis suvokiama verte. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Einamų kainų metodas. Uždarų konkurencinių pasiūlymų metodas. Skaityti daugiau
Kainodara (11)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kaina gali būti nustatyta. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Svarbiausi veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Valstybės įstatymai ir administraciniai aktai laikytini kainas formuojančiais veiksniais. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Kas yra prekės vertė. Kainų nustatymo tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo kokių veiksnių priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kada taikytina didelė kaina? Kada taikytina mažų kainų politika? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai ir privalumai. Elastingumas ir jo dydžiai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) metodu trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas? Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Skonto nuolaida. Prekių asortimento kainų nustatymo atvejai. Diskriminacinių kainų nustatymo atvejai. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Kainų strategijos. "Grietinėlės nugriebimo" kainų strategijos esmė. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Kainų diferencijavimo atvejai. Kainų diferencijavimo taikymo sritys. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio-matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.Kas yra kontraktas? Koks kontrakto sudarymo tikslas? Kokia kontrakto sudarymo esmė? Kontrakto subjektas. Kontrakto objektas. Kas yra kontrahentas? Kuo remiasi Lietuvos Respublikos (LR) kontraktų sudarymo teisė? Vienos konvencijos, pasirašytos 1980 metais, tikslai. GATT tikslas. Oferta. Paprastoji oferta. Tvirtoji oferta. Išvardinkite kokius žinote prekinius dokumentus. Išvardinkite kokius žinote transporto dokumentus. Išvardinkite kokius žinote muitinės dokumentus. Išvardinkite pagrindines atsiskaitymo už prekes (paslaugas) formas. Kas tai yra čekis? Kas tai yra vekselis? Įsakomasis vekselis. Vekseliai gali būti išrašyti apmokėti juo. Paprastasis vekselis. Kas yra indosamentas? Išvardinkite pagrindines mokėjimo sąlygas rizikos mažėjimo eksportuotojui tvarka. Ką reiškia avaliuoti vekselį? Atsiskaitymo bankiniu pavedimu esmė. Atsiskaitymo dokumentiniu akredityvu esmė. Akredityvų rūšys. Atsiskaitymų inkaso esmė. Atsiskaitymo pagal kontraktą mokėjimo valiutos pasirinkimo alternatyvos. INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kontrakto turinys. Kontraktų rūšys. Komercinių kontraktų rūšys. Pirkimo-pardavimo kontraktų rūšys. Faktoringo esmė. Forfeitingo esmė. Kliringo esmė. Lizingo esmė. Know-how kontraktų esmė. Konsignacijos esmė. Barterinių operacijų esmė. Išankstinių finansinių sandorių esmė. Frančizės esmė. Skaityti daugiau
Kainodara (18)Kainodara. Kainų politika. Kainos nustatymo reikšmė, funkcijos ir metodai. Kainodaros tikslas. Kainų priklausomybės. Kaina ir paklausa. Kaina ir pajamos. Kaina ir išlaidos. Kaina ir investicijos. Praktinė kainodara. Išlaidų ir pelno priedo metodas. Investicijų grąžos normos metodas. Vartotojams skirta kainodara (kastomizuota kainodara). Vartotojiškos kainodaros įtaka pelno kitimui. Konkurencijos prognozavimas. Kainų konkurencijos sąlygos. Kainų atvirumas. Konkurenciniai skirtumai. Trumpalaikiai kainų sumažinimo atvejai. Konkurentų skaičius. Konkurencijos formos kainodaros aspektu. Kainodaros strategijos. Kaina ir pozicionavimas. Kainos nustatymas. Kainų strategijos. Paklausos funkcijos reikšmė. Kainos elastingumas pagal atskiras prekių grupes. Paklausos kreivės formavimo metodai. Darbas iliustruotas paveikslėliais, grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Kainodara (19)Įvadas į technikos taikomąją rinkodarą. Pagrindiniai žemės ūkio (ž.ū.) technikos tiekėjai pasaulinėje rinkoje. Žemės ūkio mašinų gyvavimo ciklas. Gamybinės paskirties prekių rinka. Technikos ir mašinų prekybos metodai ir formos. Nesurinktų mašinų ir įrengimų detalių mazgų tiekimas. Technikos konkurencingumas. Gaminio, paslaugos konkurencingumas/. Mašinų ir įrengimų kainų nustatymas. Technikos rentabilumas. Mašinų ir įrengimų kainų nustatymas būdai. Įrengimo kainos nustatymas remiantis vienu pagrindiniu parametru. Kompleksinė, parametrinė kainodara. Technikos pasirinkimo daugiakriterinė metodika. Galimos kitos technikos pasirinkimo ir įvertinimo metodikos. Technikos išlaidų skaičiavimas. Duomenys reikalingi technikos išlaidos skaičiuoti. Kintamos išlaidos. Remonto kaštai. Žemės ūkio (Ž.ū.) technikos nuomos ar pirkimo alternatyvos. Žemės ūkio technikos poreikiai įvairaus dydžio ūkiams. Technikos pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristika. Pramoninio ir individualaus pirkėjo skirtumai. Technikos pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesai ir sprendimai priimanti komanda. Pagrindinės pardavėjo ir pirkėjo sąveikos dimensijos. Praktiniai pirkėjo elgsenos pažinimo sprendimai. Technikos pardavėjo asmenybės tipai. Kaip įgauti pirkėjo pasitikėjimą. Prekinės verslininkystės (PV) rizikos veiksniai. Komercinės rizikos mažinimas atsiskaitant tarp rinkos partnerių. Lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo rūšys. Būdingi lizingo tipai. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Naudotos žemės ūkio technikos rinkodara. Naudotos technikos kainos. Technikos mašinų ir įrengimų vertinimas. Vertinimo principai. Mašinų ir įrengimų vertinimo metodai. Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo įvertinimas. Naudotos technikos nusidėvėjimo ir vertės nustatymas įvertinant mašinos ar agregato atskirus mazgus. Įmonės vertinimo pagrindai. Įmonės vertinimas kainos už pelną metodu. Mašinų ir įrengimų kainos užsienio prekyboje. Kainų lygio nustatymas. Skaityti daugiau
Kainų diferencijavimasKainų diferencijavimas. Kainų diferencijavimo formos. Kainų diferenciacijos tikslas. Nuolaidos. Diskontas. Kainos bei produkto ryšys pirkimo apsisprendimo procese. Svarbiausi produkto požymius, kurie įtakoja apsisprendimą pirkti. Išlaidų prekei įsigyti suvokimas. Prekės kainos pristatymas. Kainos priklausomybė nuo kokybės. Kainodara ir asmeninis pardavimas. Kainodara ir firmos reklaminė veikla. Kainodara ir pardavimų skatinimas. Galutinių pardavimo kainų valdymas. Derybos dėl kainų tarp pirkėjo ir pardavėjo. Pirkėjo ir pardavėjo galios nustatymas. Vidinė kainodara. Transferinė kainodara. Transferinės kainodaros tikslas. Transferinės kainodaros pranašumai. Vidinės kainodaros metodai. Transferinės kainos rinkos kainų pagrindu. Susitarimo transferinė kainodara. Transferinės kainos baigtos produkcijos kainos pagrindu. Transferinės kainos kaštų pagrindu. Normatyvinių kaštų metodas. Mišri transferinė kainodara. Skaityti daugiau
Komercinė veikla. Prekių gyvavimo ciklas. ReklamaKomercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Garantijos. Aptarnavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. Pagrindiniai prekių paskirstymo keliai. Prekių paskirstymo kelio pasirinkimas. Pristatymo būdai. Prekybos įmonės. Rėmimo politika. Rėmimo sudėtis. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Populiarinimas. Marketingo planai. Skaityti daugiau
Marketing and consumer behaviorRašiniai anglų kalba. Marketing and consumer behavior. Stages in the evolution of marketing. Forms of utility. Marketing functions. Types of markets. Marketing mix. A blend of elements: compatibility of elements, fit with capabilities, responsiveness to the environment. Marketing process. Buying motives. Segmenting the market. Geographic segmentation. Demographic segmentation. Skaityti daugiau
Marketing communication: possibilities, limitations and innovationsDarbas anglų kalba apie marketingo komunikacijas: galimybės, ribos ir inovacijos. Marketing. The marketing communication mix. Marketing communication: thematic and action. Advertising. Sponsorship. Public relations (PR). Promotion. Point of purchase communication. The direct marketing communication mix. Direct mail. Telemarketing. Skaityti daugiau
MarketingasMarketingas, Apibrėžimai, skirstymai ir klasifikacijos. Naudingumo rūšys, Marketingo principai, Verslo orientacijos, Gamintojų nuo vartotojų atotrūkių rūšys, Marketingo aplinkos, Marketingo tyrimų rūšys, Marketingo tyrimo procesas, Rinkos, Rinkos segmentavimo požymiai, Vartotojų elgsenos, Prekių identifikavimo strategijos, Kainodaros tikslai, Kainų nustatymo variantai, Paskirstymo kanalo formavimo priežastys, Rėmimo tikslai, Rėmimo strategijos, Reklamos funkcijos, Reklamos rūšys, Ryšių su visuomene funkcijos, Įmonei svarbios visuomenės grupės, Paslaugų marketingas. Skaityti daugiau
Marketingas (10)Asmeninis pardavimas. Prekybos agentų funkcijos. Prekybos agento darbo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Misionieriškas siūlymas. Prekybos agentų atlyginimo mokėjimo formos. Pardavimo kvota įmonėje. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Kainos nustatymo metodai. Nuolaida. Nuolaidų rūšys. Prekių asortimento kaimų nustatymo variantai. Naujų prekių kainų nustatymo variantai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Informacijos siuntėjas. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimo tikslumas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija. Trukdymai. Marketingo aplinkos įtakos grupes. Stūmimas. Traukimas. Pardavimo skatinimas. Ilgalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Marketingo logistika. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Parduotuvių tipai. Galimi parduotuvių junginiai. Tiesioginis marketingas. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Reklamos auditorija. Reklama. Reklamos funkcijos. Pozicija. Suvokimo žemėlapis. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos planavimo įmonėje etapai. Reklamos kampanija. Ryšiai su visuomene. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas. Įmonės įvaizdis. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarumas. Parama. Paroda. Skaityti daugiau
Marketingas (11)Rinkos ekonomikos pagrindai. Individų sprendimo priėmimo principai. Žmonių bendradarbiavimo principai. Ekonomikos funkcionavimo principai. Marketingas. Marketingo turinys. Turtas, rinka, rinkos analizė. Marketingo principai. Marketingo informacija ir tyrimai. Tyrimo metodai. Rinkos rūšys, rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Kainų nustatymas ir jų strategijos. Prekių pateikimas. Komunikacijos procesas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo planas. Tarptautinių marketingo operacijų valdymas. Skaityti daugiau
Marketingas (15)Marketingo koncepcija funkcijos ir rinkos. Marketingo sąvoka, apibūdinimas ir reikšmė. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Rinkos. Jų charakteristikos. Rinkų vertinimas. Žinomos platinimo sąlygos. Rinkų ir ekonomikos šakų rūšys. Verslininkystės finansavimo šaltiniai. Vertybiniai popieriai. Skaityti daugiau
Marketingas (2)Marketingo uždaviniai, marketingo tipai ir aplinka, rinkos ir marketingo tyrimai, rinkų tipai, marketingo vadyba, marketingo veiklos organizavimas pagal gaminius. Skaityti daugiau
Marketingas (20)Marketingas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio etinio marketingo orientacija. Marketingo tyrimai ir jų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Fokusuota grupė. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Vartotojų elgsena. Marketingo sistema ir principai. Bazinio marketingo sistemos modelis. Rinkos, jų segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Skaityti daugiau
Marketingas (23)Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. Pagrindiniai prekių paskirstymo keliai. Prekių paskirstymo kelio pasirinkimas. Pristatymo būdai. Rėmimo politika. Reklama. Populiarinimas. Marketingo planai. Skaityti daugiau
Marketingas (25)Marketingo pagrindai. Kas yra marketingas? Marketingo orientacijos/koncepcijos. Pridėtinės vertės dvilypumas. Marketingo proceso loginė schema. Strateginio ir operatyvinio marketingo sąryšis. Verslo įmonės misijos numatymas. Įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Klientų supratimas. Supažindinimas su marketingo kompleksu. Prekė/produktas. Naujos prekės. Prekės ženklas. Įpakavimas ir etiketė. Kaina. Paskirstymas/Distribucija. Rėmimas. Skaityti daugiau
Marketingas (28)Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Orientacija į vartotoją. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingas ir kitos verslo orientacijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Prekės kokybė. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Lojalus (pastovus) pirkėjas. Pardavimo ir marketingo veiklos skirtumai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Įmonės poveikio mikroaplinkai kryptys ir būdai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekių gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Kainodaros pagrindai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų nustatymo variantai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistika. Marketingo logistikos valdymas. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Asortimento politika. Kainų politika. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugų marketingas. Prekes ludinčios paslaugos. Skaityti daugiau
...