Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros praktikos ataskaitos
Rinkodaros praktikos ataskaitos

(9 darbai)

Gamybinė praktika: žuvininkystė ir prekyba drabužiaisIndividuali Saulio Lesinsko įmonė užsiima didmenine ir mažmenine versline žvejyba ir turi nuosavą drabužių ir suvenyrų parduotuvę. Įvadas. Individuali Sauliaus Lesinsko įmonė. Žuvininkystė. Drabužių pardavimas. Reklama. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai. Praktikos ataskaita: restoranas UAB "McDonald’s Restaurants"Įvadas. Marketingo tyrimai. Susipažinimas su įmone. Įmonės tipas, jį nusakantis požymiai. Įmonės teisinis statusas. Įmonės stilius, jį nusakantis požymiai. Įmonės dydis, pajėgumas. Įmonės organizacinė struktūra, struktūriniai padaliniai. Įmonės vietos analizė. Įmonės pirkėjų tyrimas ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pažintinė praktika: alkoholinių gėrimų rinkodara UAB "Mineraliniai vandenys"Įvadinė dalis. UAB "Mineraliniai vandenys" veikla. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Įmonės charakteristika. Įmonės misija, vizija, strateginiai tikslai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo struktūra, funkcijos ir atsakomybė. Įmonėje taikomi Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymai. UAB "Mineraliniai vandenys" veikia vadovaudamasi šiais įstatymais. UAB "Mineraliniai vandenys" padėties įvertinimas. UAB "Mineraliniai vandenys" mikro ir makro aplinkos įvertinimas. UAB "Mineraliniai vandenys" mikroaplinka. UAB "Mineraliniai vandenys" makroaplinka. Individuali užduotis. Įmonės tikslų sistema, jų formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: reklamos agentūra UAB "TAPE"Įvadas. Apie įmonę. Darbo procesas. Klientų aptarnavimo tipai ir principai. Valdymo problemos. TAPE Privalumai. TAPE trūkumai. Konkurentų apžvalga. Savireklama. Keletas "TAPE" atliktų projektų. "Zip FM" tinklapis. Radiocentro apdovanojimu" plakatas. Demo klipukai kurti kompanijai "Omnitel". Įmonės komunikacijos problemos, trūkumai, siūlymai įmonės reklamai tobulinti. Problemos. Siūlymai įmonės reklamai tobulinti. Mano darbai praktikos metu. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: restoranas "Čili kaimas" (2)Įvadas. UAB "Čili Kaimas" įmonės aprašymas. UAB "Čili Kaimas" įmonės analizė. Rinkodaros veikos tikslai. Įmonės strateginės plėtros prioritetai. Plėtros galimybės ir ribos. Rinkodaros strategijos. Verslo idėjos planas plėtrai. Investicijų poreikis verslo plėtros idėjai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos darbo aprašymas: reklamos agentūra "Senamiesčio reklamos studija" (SRS)Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės paslaugos. Konsultacijos. Dizainas. Įmonės patirtis. UAB "Senamiesčio reklamos studija" (SRS) agentūros didžiausi klientai. Reklamos projektai. Reklamos projektų situacija organizacijoje. "AVSC group" projektas. Kiti projektai. Įmonės valdymo ir funkcinė struktūros. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinė praktika: dizaino ir reklamos firma UAB "Ketvirtasis matmuo"Įvadas. Apie firmą. Firmos veikos kryptys, tikslai, uždaviniai. Valdymo struktūra (schema, darbuotojų sk.). Firmos veiklos organizavimas. Pagrindinės reklamos vadybininko (projektų vadovo, dizainerio ir kt.) funkcijos. Klientų aptarnavimo tipai ir principai. Įmonės vidaus kultūra (hierarchija, vertybės, orientacija, žmonių tarpusavio santykiai, svarbiausi bendrieji reikalavimai darbuotojams.). Firmos teikiamos paslaugos. Firmos reklamos produktai ir teikiamos paslaugos. Paslaugų kainos. Paslaugų SWOT analizė. Paslaugos konkurencinis pranašumas. Išskirtinumas. Reklamos užsakovai (firmos klientai). Konkurentų apžvalga. Reklaminė veikla. Reklamos agentūros reklamos projekto aprašymas. Internetinis firmos puslapis. Praktikos veiklos aprašas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Profesinės praktikos ataskaita: reklamos agentūra "Dorta"Įvadas. Apie firmą. Misija. Vizija. Tikslai. Uždaviniai. Veiklos kryptys. Valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Pagrindinės projektų vadovo, vadybininko funkcijos. Įmonės vidaus kultūra. Klientų aptarnavimo principai. Firmos teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos. Paslaugų kainos. Paslaugų SWOT analizė. Paslaugos konkurencinis pranašumas. Reklamos užsakovai. Konkurentų apžvalga. Reklaminė veikla. Reklamos projekto aprašymas. Internetinis firmos puslapis. Veiklos aprašas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos agentūros veiklos specifika: UAB "Spaudos elementai"Reklamos vadybos praktikos darbas. Įmonės charakteristika. Pažintis su įmone bei trumpas pristatymas. Trumpas reklamos verslo apibūdinimas. Rinka. Trumpa Lietuvos reklamos rinkos apžvalga ir tendencijos. Nagrinėjamos įmonės konkurencinės padėties analizė, bei užimama rinkos dalis. Gamyba. Trumpas teikiamų paslaugų pristatymas. Bendroji įmonės strategija, misija, vizija. Įmonės valdymas. Pareigybinių nuostatų analizė. Įmonės organizacinė struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Motyvavimas. Finansai. Įmonės kapitalo struktūra. Trumpas įmonės finansinių rezultatų bei jos dinamikos apibūdinimas. Įmonės ataskaita. Trumpas įmonės darbo dienos pristatymas. Įmonės darbo organizavimas. Reklamos vadybininko veikla. Vadybininko pareigybinės nuostatos. Klausimai ir problemos, kuriuos vadybininkas gali spręsti savarankiškai. Skaityti daugiau