Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros namų darbai
Rinkodaros namų darbai

(188 darbai)

5 socialinių internetinių tinklapių analizė: facebook.com; myspace.com; one.lt; pazintys.lt ir ieskok.ltĮvadas. Darbo tikslas – palyginti ir apžvelgti plačiau kiekvieno socialinio tinklo raidos istoriją bei išanalizuoti jas. Socialinis tinklas facebook.com. Socialinis tinklas myspace.com. Socialinis tinklas one.lt – "narkotikų narkotikas". Socialinis tinklas pazintys.lt. Socialinis tinklas ieskok.lt. Asmeninis foto-video albumas. Svetainės adreso pastovumas, duomenų saugumas, nuorodų spalva. Svetainės variantas užsienio lankytojams. Socialinio tinklo koncepcijos atitikimas, forumai, grupės, komentarai. Reklaminis triukšmas, technologiniai sprendimai, valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Baltijos šalių mokslinė techninė aplinkaĮvadas. Lietuvos, Latvijos bei Estijos mokslinė-technologinė plėtra. Išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Grafikas rodo Baltijos šalių aukštųjų mokyklų ir kolegijų skaičių bei studentų skaičių augimą. Turinčių interneto prieigą verslo įmonių procentas, 2005 m. Latvijos programinės įrangos pramonės vertė. Lietuvos mokslininkams yra taip pat kuo didžiuotis. Estijos mokslininkų delegacijos nariai. Išvados. Skaityti daugiau
Company report: "Super beer" breweryContent. Introduction. History of the company. The main information about company. General information. Type of activity. Geographical location. Mission, vision and values of the company. Main goals of the company. Products. Process of producing beer. Competitors. Structure of the company. Statistics. Marketing research. Marketing strategy. Swot. Turnover and profits. Balance sheet and income statements. Company‘s performance. Company‘s statistic. Launching new product. Advertising comaign. Market research. Conclusion. References. Skaityti daugiau
Dažų gamybos marketingo sprendimai: dažai "Chameleon"Įvadas. Tikslas: Interpretuoti "Chameleon" dažų galimybes įsitvirtinti rinkoje. Uždaviniai. Prekės aprašymas. Makro aplinka. Vartotojų ir konkurentų analizė. Vartotojai. Konkurentai. Galimybės ir grėsmės. Galimybės. Grėsmės. Rinkos segmentai ir jų charakteristikos. Kainodaros sprendimai. Prekės kaina ir poveikis potencialiems pirkėjams. Kainodaros strategija. Kainų koregavimo strategija. Mokėjimo terminai. Kliento suvokiama vertė, kokybės ir kainos santykis. Paskirstymo sprendimai. Paskirstymo kanalų struktūra. Vartotojų pasiskirstymas. Prekę siūlysiančios įstaigos, parduotuvės. Paskirstymo būdas, užtikrinantis tinkamą prekių kiekį tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Logistika. Rėmimo sprendimai. Tikslinė auditorija. Komunikacijos (reklaminės kampanijos) tikslai. Rėmimo būdai. Žiniasklaidos priemonės. Rėmimo charakteristikos. Rėmimo biudžetas. Reklaminė žinutė (žinutės tekstas). Rėmimo poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės parduotuvės analizė: "Neriba.lt"Elektroninės komercijos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti elektroninę parduotuvę "Neriba". Kompanijos elektroninės komercijos forma ir veiklos apžvalga. Neriba.lt atsiskaitymo sistema. Saugumo principai. Prekių ir paslaugų užsakymas. Vartotojai. CRM. Reklama. Tinklapio savybės. Tinklalapio nauda. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Elektroniniai marketingo tyrimaiPateikite e-tyrimų specifiką (remkitės bent 3 autoriais). Išsiaiškinkite jų pranašumus ir trūkumus, lyginant su tradiciniu atliekamais tyrimais. Tyrimų internetu specifika. Tyrimų internetu trūkumai ir privalumai. Praktika. Suraskite bent 4-5 stambiausias organizacijas atliekančias e-tyrimus (bent 1 Lietuvoje) ir apibūdinkite jų atliekamų e-tyrimų spektrą, apimtis, tipus, principus, dažnį, įkainius. Internetinių tyrimų metodai. Tyrimo vykdymas. Rezultatų stebėjimas. Tyrimo vykdymo etapai. Internetinio tinklapio vartojamumas. Priedai (4). Skaityti daugiau
Elektroninių pardavimų analizė: UAB "Armijai ir civiliams"Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacijos elektroninio pardavimo kanalas. Organizacijos ryšys su pirkėjais. Elektroninio pardavimų kanalo komponentai. Produktų katalogas. Pardavimų rėmimo moduliai. Konfigūratorius. Prekių krepšelis. Mokesčių skaičiuoklis. Pristatymų/logistikos modulis. Apmokėjimų modulis. Elektroninio pardavimo/pirkimo scenarijus. Klientų aptarnavimo kanalas. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Gamybos priemonių marketingasN įmonės pardavimo planavimas. PTGG (SWOT) analizė. N įmonės kainų prognozavimo metodai. N įmonės rėmimo biudžetas. Konkurencijos analizė. Skaityti daugiau
Globalių prekių identifikavimo priemonėsĮvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokios yra globalių prekių identifikavimo priemonės. Globalios prekės identifikavimo priemonės teoriniu atžvilgiu. Prekės ženklas. Prekės vardas. Prekės simbolis (logotipas). Prekės pakuotė. Prekės spalvos ir dizainas. Globalios prekės identifikavimo priemonės praktiniu atžvilgiu. Prekės ženklas. Prekinis vardas. Prekės simbolis. Prekės pakuotė. Prekės spalvos ir dizainas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos analizė UAB "Ratai"Įvadas. Mūsų darbo tikslas – teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje. UAB "Ratai" 4 komplekso elementai. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: kepykla UAB "Prienų duona"Prekybos rinkodaros namų rašto darbas. Įvadas. UAB "Prienų duona". Darbuotojai. Dydis. UAB "Prienų duona" prekių asortimentas. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Valdymo struktūra. UAB "Prienų duona" SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros politikos formavimas: AB "Kalnapilis-Tauro grupė"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Pardavimų ir užimamos rinkos dalies dinamika 2003-2005 metais. Konkurentai. Tikslinis segmentas. Pozicionavimo strategija. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Kainodaros strategija ir kainos nustatymo metodas. Taikomos nuolaidos ir kiti taktiniai sprendimai. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Kaina ir prekė. Kaina ir rėmimas. Kaina ir paskirstymas. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Pranašumai. Trūkumai. Grėsmės ir galimybės rinkos požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų nustatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros politikos formavimas: UAB "Tele 2"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Rinkos dalis, pardavimų dinamika. Konkurentai. Tikslinis segmentas ir pozicionavimo strategija. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Kainodaros strategija ir tikslas. Nuolaidų taikymas. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Asortimento kainodara. Paskirstymo ir rėmimo įtaka kainodaros formavimui. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Stipriosios įmonės pusės. Silpnosios įmonės pusės. Grėsmės ir galimybės rinkoje. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų nustatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencingumo planas: prekyba sportine apranga ir inventoriumi UAB "Čempionas"Įvadas. Konkurencija. UAB "Čempionas". UAB "Čempionas" Konkurencingumo planas. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kuriamos reklamos internete ypatumai: "Intelektualūs produktai"Įvadas. Tyrimų eigos ir rezultatų aprašymas. Išvados. Įmonės "intelektualūs produktai" sukurtos svetainės pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Įmonės makroaplinkos analizė: viešbutis "Romantic"Įvadas. Įmonės makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: jogurto gamyba UAB "Šypsniukas"Įvadas. Aprašyti marketingo programos elementus. Kokią ir kodėl naudosime koncepciją? Kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoja mūsų įmonę? Kokie makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja įmonę? Ištirti įmonės veiklą rinkoje. Konkurentų užimama rinkos dalis. Susegmentuoti įmonės gaminamos prekės tikslinę rinką. Kokie vartotojo elgesio faktoriai įtakos mūsų prekės pirkimui ir kodėl? Apibūdinti savo prekę. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: masažo salonas "Masažo Rojus"Praktiniai rinkodaros darbai (10). Nurodyti rinkodaros komplekso elementus. Nurodyti kokia ir kodėl įmonė naudojasi orientacija. Nurodyti įmonės, teikiančios masažo paslaugas, mikroaplinkos elementus. Nurodyti įmonės, teikiančios masažo paslaugas, makroaplinkos elementus ir jų poveikį. Atlikti rinkos tyrimą. Susegmentuoti rinką. Parašyti tikslinę rinką. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos jūsų paslaugų pirkimui. Nurodyti prekių politiką. Apibūdinti prekės charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti prekės įpakavimo elementus. Nurodyti kokios bus panaudotos kainų reguliavimo strategijos. Nurodyti kokį ir kaip kainų nustatymo metodą taikysit paslaugai. Nubraižyti prekių pateikimo kanalą. Nurodyti pateikimo strategijas. Nurodyti prekės rėmimo strategiją. Konkurentų analizė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: drabužių gamyba UAB "Stilija"UAB "Stilija" veiklos sritis: trikotažinių viršutinių drabužių siuvimas. Įvadas. UAB "Stilija" charakteristika. Marketingo skyrius veikloje. Marketingo programa. Marketingo programos elementai. Kainų ir kainų strategijų nustatymo metodai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rėmimas. Rėmimo veiksniai. Rėmimo biudžetas. Rėmimo strategija. Paskirstymo kanalai. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: prekyba automobilių eksploatacijos priemonėmis UAB "Tobis"Įvadas. Pagrindinė įmonės veikla - didmeninė prekyba automobilių eksploatacijos priemonėmis ir serviso įranga. UAB "Tobis" – Lietuvos Autoverslininkų Asociacijos narė. Trumpas įmonės apibūdinimas. Prekybos įmonės tipas. Įmonės istorija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės perspektyvų rinkoje įvertinimas. Marketingo komplekso derinių analizė. Įmonės vietos analizė. Įmonės asortimento įvertinimas. Įmonės kainų analizė. Įmonės rėmimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
...