Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros referatai

Rinkodaros referatai (530 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rėmimas

  Komunikacinio proceso samprata. Informacijos siuntėjas. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonė. Dekodavimas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija (grįžtamasis ryšys). Trukdymai.(iškraipymai). Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2006-02-01
 • Rėmimo komplekso vertinimas: UAB "Tauragės agrotechnika"

  Įvadas. Rėmimo kompleksas ir jo elementai. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Tiesioginis marketingas. UAB "Tauragės agrotechnika" charakteristika. UAB "Tauragės agrotechnika" naudojamos reklamos priemonės. UAB "Tauragės agrotechnika" naudojamos asmeninio pardavimo priemonės. UAB "Tauragės agrotechnika" naudojamos ryšių su visuomene priemones. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2009-05-27
 • Rėmimo politika įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti UAB "X" taikomą rėmimo politiką. Metodologiniai rėmimo politikos aspektai. Rėmimo politikos prasmė. Rėmimo komplekso sandara. Rėmimo strategijos. Žmogiškieji ištekliai rėmimo procese. UAB "X" rėmimo politikos analizė. UAB "X" taikomos reklamos analizė. UAB "X" pardavimo skatinimo veiklos vertinimas. UAB "X" asmeninio pardavimo taikymo analizė. UAB "X" ryšių su visuomene įvertinimas. Rėmimo priemonių taikymo veiksmingumo įvertinimas. Pardavimo skatinimo veiksmingumo tyrimas. Asmeninio pardavimo naudos įvertinimas. Pagrindiniai ryšių su visuomene aspektai. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, referatas(37 puslapiai)
  2010-05-18
 • Rėmimo politika įmonėje ir jos funkcijos

  Įvadas. Rėmimo politika ir jos funkcijos. Komunikacinis procesas ir rėmimo politika. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo reikšme. Ryšiai su visuomene. Įmonės rėmimo politikos tyrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2008-06-06
 • Rėmimo politika: prekybos tinklas "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti prekybos tinklo "Apranga" rėmimo politiką ir jos įtaką vartotojams. Rėmimo politika. Rėmimo politikos samprata, elementai ir strategijos. Reklama. Rėmimo politika prekybos tinkle "Apranga". Prekybos tinklo pristatymas. Reklamos efektyvumo tyrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2010-05-04
 • Rėmimo veiksmai, jų reikšmė pardavimų skatinimui

  Įvadas. Pardavimų skatinimas. Pardavimų skatinimo veiksmai. Priemonių pasirinkimas pardavimų skatinimui. Pardavimų skatinimo planavimas. Pardavimų skatinimo veiksmai naudojami praktikoje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-05
 • Rėmimo veiksmų grupės, jų reikšmė ir esmė

  Įžanga. Rėmimo samprata. Rėmimo veiksmų grupės. Pardavimų rėmimas. Reklama. Populiarinimas. Asmeniniai pardavimai. Rėmimo veiksmų reikšmė. Pardavimų rėmimo reikšmė. Reklamos reikšmė. Populiarinimo reikšmė. Asmeninių pardavimų reikšmė. Rėmimo veiksmų esmė. Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2009-11-19
 • Restoranų marketingas

  Įvadas. Viešojo maitinimo paslauga, restorano apibrėžimas, klasifikacija. Restorano verslo organizavimo teoriniai aspektai. Restoranų marketingas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(33 puslapiai)
  2006-12-13
 • Rinka (3)

  Rinka. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Paklausos formos. Rinkos pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-01
 • Rinka ir jos samprata

  Rinkos elementai bei jos veikimas. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Rinkos organizacinės formos. Rinkos trūkumai ir problemos. Pajamų nelygybė ir socialinės rinkos problemos. Faktai apie Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą (ES).
  Rinkodara, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-12
 • Rinka ir rinkos tyrimai

  Įvadas. Rinkos samprata. Rinkos klasifikavimas. Rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-15
 • Rinka. Rinkos tyrimai

  Įvadas. Rinkos charakteristika. Rinkos tyrimai. Rinkos tyrimų kryptys, rūšys, sudėtis. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų procesas ir jo etapų charakteristikos. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena tiriant rinką. Išvados.
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2008-06-05
 • Rinka. Rinkos tyrimai (2)

  Įvadas. Rinkos tyrimų turinys ir kryptys. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Rinkos tyrimų kryptys, rūšys bei klasifikacija. Rinkos tyrimų kryptys. Rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų principai. Rinkos tyrimų proceso organizavimas. Rinkos pirminiai ir antriniai duomenys. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Rinkos segmentavimas. Gamybinio pobūdžio prekių rinkos segmentavimas. Pozicionavimas rinkoje. Rinkos konjunktūriniai ir kiti tyrimai.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2009-11-30
 • Rinkodara ir jos koncepcijos

  Įvadas. Rinkodaros sąvoka. Rinkodarą apibūdina. Žmogaus poreikiai, norai, paklausa. Produktai ir paslaugos. Vertė, pasitenkinimas ir kokybė. Mainai, sandoriai ir ryšiai. Rinka. Rinkodaros koncepcijos. Gamybos tobulinimo koncepcija. Prekės tobulinimo koncepcija. Pardavimo intensyvumo koncepcija. Rinkodaros koncepcija. Socialinės rinkodaros koncepcija. Rinkodara praeityje, dabartyje ir ateityje. Naujasis susijungęs rinkodaros pasaulis. Rinkodaros tyrimų būdai. Jų organizavimas. Stebėjimas. Eksperimentas. Apklausa. Rinkodaros kompleksas (4P). Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2007-05-15
 • Rinkodara ir jos vaidmuo kuriant įmonę

  Įvadas. Rinkodaros samprata ir tipai. Rinkodaros tikslai ir funkcijos. Rinkodaros elementai. Rėmimas. Kaina. Prekė. Paskirstymas. Rinkodaros vaidmuo kuriant įmonę. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Rinkodaros analizė: Ežerėlio seniūnija

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Ežerėlio seniūniją rinkodaros aspektu. Ežerėlio ir joje teikiamų paslaugų bei produktų apibūdinimas. Ežerėlio seniūnijos vizija, misija, valdymo tikslai. Ežerėlio seniūnijos produktų ir paslaugų analizė ir perspektyva. Ežerėlio seniūnijos SSGG analizė. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimas. Ežerėlio bendruomenės charakteristika. Tyrimo metodika. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimo rezultatai. Rinkodaros planas. Vartotojų elgsena. Vietovių konkurenčių analizė. Vietovės rinkodaros strategija. Laukiami rezultatai. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas. Išvados. PowerPoint pristatymas (16).
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2009-03-02
 • Rinkodaros analizė: kavinė "Neapolis"

  Įvadas. Rinkodaros kompleksas įmonėje. Kavinės – picerijos "Neapolis" veikos charakteristika. Rinkodaros komplekso pagrindinės dalys. Kavinės "Neapolis" rinkodaros analizė. Produktas ir jo išskirtinės savybės. Pateikimas – klientų aptarnavimas. Kainų nustatymą, lemiantys veiksniai. Reklamos svarba įmonės veiklai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2006-10-31
 • Rinkodaros analizė: natūralių sulčių kokteilių gamyba ir prekyba UAB "Vasara"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementų įtaka. Makroaplinkos elementų įtaka. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, įtakojantys vaisių kokteilių pirkimą. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Prekės politika. Kainų politika. Veiksniai sąlygojantys galutinės kainos nustatymą. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (6).
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2011-01-25
 • Rinkodaros aplinka ir jos vykdoma politika: UAB "Vilpra"

  Įvadas. UAB "Vilpra" veiklos apibūdinimas. UAB "Vilpra" vizija, misija, vertybės. UAB "Vilpra" makro ir mikro aplinkos tyrimas. UAB "Vilpra" makroaplinkos tyrimas. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (6).
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2008-04-30
 • Rinkodaros elementų analizė: "Telekomo" sporto kompleksas

  Įvadas. Rinkodara. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. "Telekomo" sporto klubo paslaugų rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-03
Puslapyje rodyti po