Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros referatai

Rinkodaros referatai (530 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos segmentavimas

  Įvadas. Rinkos tyrimas. Rinkos dalys (segmentai). Įmonių ir organizacijų rinka. Individualių vartotojų rinka. Rinkos dydžiai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-23
 • Rinkos segmentavimas (2)

  Įvadas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Masinė rinkodara. Segmentų rinkodara. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Vartotojų rinkų segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Amžius. Lytis. Gyvenimo ciklo etapai. Pajamos. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartojimo lygis. Prekės vartojimo motyvai. Prisitaikymo greitis. Gamybinės paskirties prekių rinka. Tarptautinių rinkų segmentavimas. Rinkų segmentų raida. Segmentavimo reikalavimai. Praktinis darbas. Išvados. Priedas (2).
  Rinkodara, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-29
 • Rinkos segmentavimas (3)

  Įvadas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Rinkos segmentavimas (4)

  Įvadas. Vartotojų rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo principai. Rinkos segmentavimas pagal keletą požymių. Asmeninio vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos, segmentavimo tikslai ir privalumai. Vartotojų elgsenos (vidiniai) požymiai ir rinkos skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Praktinė dalis. Vartotojų pagal amžių lentelė. Rinkos talpumas ir įmonės dalis rinkoje.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2008-03-06
 • Rinkos segmentavimas (5)

  Įvadas. Tikslas išsiaiškinti kas tai yra rinkos segmentavimas ir kam jis reikalingas. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Vartotojų rinkų segmentavimas. Verslo rinkų segmentavimas. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2008-10-07
 • Rinkos tyrimas: Coca-cola gėrimas

  Įvadas. Coca-colos gėrimo atsiradimo istorija. Coca-cola gėrimo rinkos segmentavimas. Vartotojų amžius. Vartojimo dažnumas. Kaina vartotojų nuomone. Pirkimo vietos. Pirkimo/nepirkimo atitinkam prekybos taške veiksniai. Talpa. Konkrečios prekės pirkimo/nepirkimo veiksniai. Gaiviųjų gėrimų rinkimosi kriterijai. Coca-cola gėrimo rinkos tyrimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2007-03-23
 • Rinkos tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"

  Įvadas. Tikslas – sužinoti vartotojų sporto ir laisvalaikio aprangos pirkimo tradicijas ir nuomonę apie AB "Audimas" gaminius. Kokybinio tyrimo apžvalga. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stiudento T-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2009-02-12
 • Ryšių rinkodara

  I dalis (teorija). Įvadas. Ryšių rinkodaros samprata. Ryšių su vartotojais vadybos sistemos. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo metodai. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumą skatinantys įmonės veiksmai. Išvados. II dalis (klausimai).
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-02-24
 • Ryšių su visuomene esmė ir organizavimas

  Ryšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. Visuomenės reikalai. Vyriausybės sprendimų įtakojimas. Šaltinių menedžmentas. Vystymasis. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2005-11-16
 • Ryšių su visuomene valdymo projektas 1 metams: IĮ "Elektroniniai informaciniai Sprendimai"

  IĮ "Elektroniniai informaciniai Sprendimai" ryšių su visuomene projektas 1 metams. Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika. Ryšių su visuomene strategijos planas.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-08
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas

  Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys OVS. Įmonės OVS. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos rinkimo ir perdavimo ryšių su žiniasklaida padaliniui būdai. Spaudos konferencijos organizavimas. Žurnalistų kvietimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Galimi klausimai ir atsakymai. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Rašytinės informacijos pateikimas žiniasklaidai. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2006-04-19
 • Rizikos valdymas ir jos įvertinimas

  Įvadas. Rizikos draudimas. Rizikos mažinimo budai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Romo Prudens ir laisva valia. Bendrieji įmonės veiklos rizikos analizės principai. Kiekybinė konkrečios rūšies rizikos analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2010-09-20
 • Santykių marketingo sprendimų formavimas įmonėje "Vainora"

  Santykių marketingo koncepcijos taikymo įmonėje "Vainora" galimybių numatymas. Vartotojų vertingumo analizė. Vartotojų pritraukimo ir išlaikymo sprendimai. Technologijų santykiams su vartotojais sukurti ir palaikyti parinkimas. Organizacijos valdymo pokyčių, taikant santykių marketingą, nustatymas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2005-11-07
 • Sėkmingo prekės ženklo formulė: "Kalnapilis"

  Įvadas. Prekės identifikavimas ir identifikavimo strategija bendrovėje "Kalnapilis". Prekės identifikavimas. Prekių identifikavimo strategijos. Prekės ženklas. Grupinis prekės ženklas. Individualus prekės ženklas. Prekės ženklo sėkmė. Prekės ženklo pavadinimo parinkimas. Pripažinimas. Išvados. Priedai
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-03-20
 • Situation Analysis in the Marketing Planning Process

  Definition. Situation Analysis. PEST Analysis. Five Forces Analysis. SWOT Analysis. Benchmarking. Five C Analysis. Defining Market Volume. Action Plans.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-29
 • Smulkiosios reklamos priemonės

  Įvadas. Kitos smulkiosios reklamos priemonės. Reklamos klasifikacija. Kitų smulkiųjų reklamos rūšių privalumai ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-23
 • Socialinė reklama (2)

  Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos klasifikavimas. Reklamos kaip proceso sudėtis. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas pagal Bovį ir Arensą. Socialinės reklamos finansavimas. Socialinės reklamos galimybės. Socialinės reklamos specifika. Funkcijos. Socialinė reklama verslo kontekste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-09-17
 • Socialinė-kultūrinė aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Šeimos pagal vaikų skaičių. Besimokančių skirstymas švietimo lygmenimis. Išsilavinimas. Pensininkai ir pensijos. Svarbiausi pensijų politikos bruožai. Pensijų reforma ir jos etapai. Bobulių vargai XXI amžiaus Lietuvos valstybėje. Gyventojai pagal tautybę. Gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Demografiniai pokyčiai Lietuvoje. Tarptautinė migracija. Gyventojų tarptautinė migracija. Emigracija. Imigracija. Užimti gyventojai pagal profesiją ir lytį. Mokinių ir studentų, įgijusių išsilavinimą skaičius tūkstančiais. Išvados.
  Rinkodara, referatas(38 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socialinės-kultūrinės aplinkos įtaka marketingo veiksmams

  Įvadas. Kultūros elementai. Kalba. Verbalinė/Neverbalinė. Homogeninė/Heterogeninė. Religija. Vertybės ir požiūriai (kultūrinės prielaidos). Laikas. Erdvė. Savęs ir kitų suvokimas. Manieros ir papročiai (etniniai faktoriai). Materialus elementai. Estetika. Išsilavinimas. Socialinės organizacijos. Socialinės reprezentacijos. Sąveikų modeliai. Skirtingų šalių vartotojo elgsena. Poreikių piramidė. Individualizmas ir kolektyvizmas. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-08-19
 • Strategijos analizė: apdailos ir statybinių medžiagų prekyba UAB "IRIS"

  Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veikla. Įmonės struktūra. Prekės. Rinka. Įmonės veiklos internete tikslai. Konkurentų internete veiklos analizė. "7 c" analizė. Kontekstas. Konteksto dimensijos. Funkcijos. Estetika. Spalvų schemos. Vizualinės temos. Šriftas. Išdėstymas. Turinys. Pasiūlymo kompleksas. Kreipimosi į vartotoją kompleksas. Multimedia kompleksas. Turinio tipas. Ryšiai. Komunikacija. Personalizavimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2010-04-12
Puslapyje rodyti po