Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Kainodara ir konkurencijaKainos svarba ekonomikos teorijos ir marketingo požiūriu. Teorinių kainodaros modelių išvados. Skirtingas požiūris vertinant teorijos taikymo galimybes praktikoje. Kainų politikos ir kainodaros strategijos samprata. Kainos lygį ir kainodaros strategiją lemiantys veiksniai. Kainų politikos tikslai. Kainodara savikainos pagrindu. Prekės naudingumu grindžiama kainodara. Kainų nustatymas įvertinant konkurenciją. Informacijos apie sąnaudas svarba. Kainų analizei svarbių sąnaudų identifikavimas. Išlaidų klasifikavimas ir klasifikavimo požymių ryšys. Išlaidų įvertinimo apskaičiuojant gaminio savikainą problemos. Kainos pilnosios savikainos pagrindu išraiška. Norimo pelningumo pagrindimo principai nustatant kainą pilnosios savikainos pagrindu. Kainos nustatymas, kai pelno dydis skaičiuojamas proporcingai vidinėms išlaidoms. Alternatyviųjų kaštų įvertinimas nustatant kainas. Kintamųjų išlaidų metodas: esmė, pranašumai. Patobulintas kintamųjų išlaidų metodas. Kainos nustatymas ribinių išlaidų pagrindu. Pelno elastingumas veiklos apimčiai ir kainų pokyčiui. Konkurencijos samprata. Koncepcija ir analizės schema. Konkurencijos lygį lemiantys veiksniai. Konkurencijos metodai ir konkurencinės strategijos. Strateginė elgsena ir konkurencinė orientacija. Likutinės paklausos kreivė ir jos elastingumas. Diferencijavimo poveikis paklausos kreivei. Rinkos samprata, rodikliai (monopolijos, oligopolijos atvejai). Rinkos galia ir konkurencinis įmonės pranašumas. Dominuojančios įmonės kainos nustatymas, kai naujos įmonės negali įeiti į rinką. Smulkiosios ir dominuojanti įmonė. Dominuojančios įmonės kainos nustatymas esant laisvam įėjimui į rinką. Kainų nustatymas orientuojantis į rinkos kainas: principai ir metodai. Kaina kaip konkurencingumo integralinio rodiklio elementas. Kaina kaip konkurencinės strategijos elementas. Rinkos dalies nustatymas. Statistinis rinkos dalies vertinimas. Konkurentų reakcija į kainos pakeitimą lemiantys veiksniai. Kainų keitimo efekto analizė: galimybių medžio logika. Kaštų įvertinimas kainų keitimo strategijoje. Bendrojo pelningumo pokyčiai keičiant kainą. Kainų didinimo strategija ir taktika. Paklausos įvertinimo problemos ir principai. Paklausos elastingumo tyrimo metodai, naudingumas, ir ribotumas. Klasikinė vartotojų elgsenos ekonominė analizė. Produkto naudingumo įvertinimo principas ir modeliai. Kainų ir kokybės ryšys ir jo priežastys. Skaityti daugiau
Kainodarą įtakojantys veiksniai ir jų analizėĮvadas. Kaina, jos reikšmė ir tikslai. Kainodarą įtakojantys veiksniai. Vartotojai. Konkurencinė aplinka. Kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara paremta kaštaisĮvadas. Kainodaros metodai. Kaštais paremta kainodara. Kaštai ir jų klasifikacijos. Kaštų klasifikavimas, priskiriant juos produkto ar pelno segmentui (veiklai). Kaštų klasifikavimas pagal priskyrimo išlaidoms momentą. Kaštų klasifikavimas pagal jų kitimą priklausomai nuo veiklos lygio. Kaštų klasifikacija pagal jų atsiradimo vietą. Kaštų klasifikacija pagal jų išvengiamumą. Alternatyviniai kaštai. Prieaugio ir ribiniai kaštai. Kaštų klasifikacija pagal jų reikšmingumą. Kaštų klasifikavimas į grynų ir negrynų pinigų išlaidas. Kaštų analizės metodai. Tradicinis ekonominis metodas. Visuminių kaštų metodas. Reikalaujama investicijų grąža paremtas kainodaros metodas. Produkto indėlio metodas. Veikla pagrįstas kaštų analizės metodas. Tiesioginių kaštų metodas. Praktinis kaštais paremtų kainų nustatymas UAB "Geralda". Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros analizėPowerPoint pristatymas. Kainodara. Principinė kainodaros politikos argumentavimo schema. Kainodaros strateginiuose sprendimuose derinami du pagrindiniai veiksniai. Sąnaudos. Konkurentai. Planinė kainodara. Skaityti daugiau
Kainodaros modeliavimas: sėklininkystė ŽŪB "Dotnuvos projektai"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti kainodaros modeliavimo procesą ŽŪB "Dotnuvos projektai" sėklininkystės prekyboje, atsižvelgiant į bendrovės vidinius ir išorinius veiksnius. Kainodaros politika. Kainodaros politikos tikslai. Kainodaros strategijos. Pagrindiniai kainodaros metodai. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti, nustatant kainą. Vidiniai ŽŪB "Dotnuvos projektai" veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Išoriniai ŽŪB "Dotnuvos projektai" veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. ŽŪB "Dotnuvos projektai" į sąnaudas orientuota kainodara. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: gaiviųjų gėrimų gamyba UAB "Selita"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kainodaros organizavimą UAB "Selita". Kainodara teoriniu aspektu. Kainų politika. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros tikslai. Kainodaros strategijos. Įmonės aprašymas praktiniu aspektu. UAB "Selita" veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Konkurentai. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Kainos nustatymo metodo identifikavimas 0,5 l talpos multivitaminų sulčių nektarui. Kainos nustatymo metodai. Esama įmonės kainodaros strategija. Produkto gyvavimo ciklo stadija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos" - prekybos centras "Gulsena"Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindiniai kainų sudarymo principai. Kainos samprata ir esmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Konkurentų kainų ir prekių analizė. Kainos nustatymo metodai. Visuminių kaštų metodas. Nenuostolingumo metodas. Kintamųjų kaštų metodas. Einamosios kainos metodas. Vertinio reikšmingumo metodas. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Galutinės kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos" – prekybos centras "Gulsena" apibūdinimas. Prekybos centro "Gulsena" teisinė veiklos organizavimo forma. Prekybos centro "Gulsena" ūkinė-komercinė veikla. Prekybos centro "Gulsena" produktų realizavimo rinkų analizė. Prekybos centro "Gulsena" rinkos trumpas apibūdinimas. Rinkos identifikavimas, konkurentai ir jų rinkos dalys. Prekybos centro "Gulsena" prekių kainų nustatymo principai. Gaminio kainos kalkuliavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Importo kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Prekybos centro "Gulsena" kainodaros strategija. Pirkimo (pardavimo) pasiūlymo formavimas. Pirkimo – pardavimo kontrakto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: šildymo įranga UAB "Vilpra" (2)PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo: (Kainodaros organizavimas: šildymo įranga UAB "Vilpra") pristatymas. Darbo tikslas. UAB "Vilpra" apibūdinimas. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos (rinkos), kurioje veikia įmonė apibūdinimas. Dvisienio dūmtraukio kainos nustatymo principai UAB "Vilpra". Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Mano nagrinėtai įmonei siūlyčiau. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas: UAB "Klaipėdos mėsinė"Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su kainodara teorijoje ir parodyti kaip nustatomos kainos praktikoje. Teorinė dalis. Kaina ir jos samprata. Kainų tipai. Kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų nustatymo būdai. Orientuotas į kaštus. Orientuotas į paklausą. Orientuotas į konkurentus. Praktinė dalis. UAB "Klaipėdos mėsinė". Komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Šakos ir rinkos, kur veikia įmonė, trumpas apibūdinimas. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Konkurentai. Kainos skaičiavimas. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros strategijaĮvadas. Įmonės kainų politika. Nuolaidų sistemos poveikis įmonės tikslų grandinėje. Kainodaros strategijos formulavimo klausimai. Duomenų rinkimas. Strateginė analizė. Strategijos formulavimas. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Eksportinių kainų veiksniai. Paskirstymo strategija. Paskirstymo tankumas. Paskirstymo kanalų ilgis. Paskirstymo logistika. Įmonės paskirstymo struktūros projektavimas. Pardavimų valdymo esmė. Matricinė produkto pardavimo valdymo organizacinė struktūra. Įmonės strateginės veiklos zonos patrauklumo įvertinimas. Užsienio ekonominės jėgos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijos. Įėjimo į tarptautines rinkas strategijų pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Kainodaros strategija (2)Įvadas. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kai kurie kainodaros strategijos atvejai. Būdai nuspėti galimą konkurentų reakciją ir veiksmus. Sprendimų priėmimas dėl kainos ir firmos reputacija. Mažmeninės, lengvatinės ir lanksčios kainos. Lanksčios kainos. Reakcija į konkurentų sumažintą kainą. Kainų nustatymo strategija. Kainų lygio pasirinkimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Lietuvos kainų ir kainodaros svarbiausieji bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros strategija: ŽŪB "Nematekas"Įvadas. Bendroji rinkos informacija apie ŽŪB "Nematekas". Įmonę "Nematekas" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Įmonės "Nematekas" gamybos bei pardavimų apimtys Lietuvos rinkoje. Informacija apie rinkos konkurentus. Pagrindiniai UAB "Nematekas" konkurentai Lietuvos rinkoje. Įmonių išsidėstymas geografiniu principu. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Konkuruojančių prekių kainų derinimo strategijos. ŽŪB "Nematekas" prekių segmentavimas vartotojų rinkoje. Įmonės kainodaros politika, strategijos ir metodai. Kainų nustatymo strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros strategijosPowerPoint pristatymas. Kainodaros veiksnių sistema. Kainodaros strategija. Aukštų kainų (Grietinėlės nugriebimo) strategija. Žemų kainų strategija (įsiskverbimo strategija). Kainos-kokybės strategija. Vidutinių kainų strategija (neutrali kainodara). Tikslinių kainų strategija. Lengvatinių kainų strategija. Jungtinės kainodaros strategija. Sekimo lyderiu strategija. Aukštos kokybės įvaizdžio strategija. Tikslinė rinkos dalis. Rinkos segmentavimo strategija. Nekintamų kainų. Nesuapvalintų arba psichologinių kainų. Kainų politikos ir strategijos rengimo pagrindiniai elementai ir etapai. Skaityti daugiau
Kainodaros strategijos formavimas AB "Atrama" pavyzdžiuĮmonės apribojimų ir kainodaros tikslų nustatymas. Paklausos ir įplaukų iš pardavimų įvertinimas. Išlaidų, pardavimo apimties ir pelno santykio nustatymas. Orientacinės kainos parinkimas. Tinkamų pradinių (bazinių) kainų parinkimas. Pradinių (bazinių) kainų koregavimo metodų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros tyrimasTyrimas - kaip pirkėjai reaguoja į prekių kainas ir jų pokyčius Mažeikių mieste. Duomenų analizė. Respondentų socialinė padėtis. Veiksniai į kuriuos pirkėjai atsižvelgia renkantis prekę. Ar brangi prekė yra kokybiška? Ar pastebi pirkėjai kainų pokyčius? Respondentų reakcija į akcijas ir išpardavimus? Kaip vertinate nuolaidų korteles? Kaip respondentai vertina produktų pakaitalus. Skaityti daugiau
Kainodaros vadybaPowerPoint pristatymas. Kainos definicijos. Vertė. Kainų klasifikacija. Kainų funkcijos. Kainodaros samprata. Kainodaros strategija. Kainodaros taktika. Skaityti daugiau
Kainodaros veiksnių sistemaPDF pristatymas. Kainų (kainodaros) politika. Kainodaros politikos formavimas. Kainodaros (kainos nustatymo) tikslai. Kainų politikos kryptys. Didelė kaina. Mažų kainų politika. Kainodaros strategija. Kainų politika. Pagrindiniai kainodaros sprendimus įtakojantys veiksniai. Tinkama informacija apie kaštus. Vartotojų suvokiama prekės vertė (paklausa). Konkurencija. Įmonės tikslai. Skaityti daugiau
Kainodaros vertinimasĮvadas. Įmonės veiklos aprašymas (J. Pastarnoko individuali įmonė) Įmonės komercinę veiklą sąlygojantys veiksniai. Kainodaros sistemos analizė. Tiekimo politika. Personalo valdymo problemos. Pardavimo proceso ypatumai. Kainodaros sistemos tobulinimas. Paskirstymo įtaka kainai. Kainos svyravimo atvejai ir jų efektas. Rizika formos. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos ir kokybės derinimasĮvadas. Prekės ženklas, kokybė, kaina. Prekės ženklo vartotojai. Etiketė — kokybės garantas? Vardas ar prekės išvaizda? Kaina ir kokybė statybų srityje. Kaina ir kokybė farmacijos srityje. Reklamos poveikis pasirenkant produktą. Vartotojų tyrimas, susijęs su kainomis ir kokybe. Plataus vartojimo paslaugų kainos. Plataus vartojimo paslaugų kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos ir statybos darbų vertės nustatymas statybojeĮvadas. Kainų nustatymo pagrindai. Statybos darbų sąmatų normos. Sąmatų rūšys. Sąmatų sudarymas internete. Kainodara statyboje. Išvadas. Skaityti daugiau
......