Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

RėmimasKomunikacinio proceso samprata. Informacijos siuntėjas. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonė. Dekodavimas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija (grįžtamasis ryšys). Trukdymai.(iškraipymai). Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos. Skaityti daugiau
Rėmimo komplekso vertinimas: UAB "Tauragės agrotechnika"Įvadas. Rėmimo kompleksas ir jo elementai. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Tiesioginis marketingas. UAB "Tauragės agrotechnika" charakteristika. UAB "Tauragės agrotechnika" naudojamos reklamos priemonės. UAB "Tauragės agrotechnika" naudojamos asmeninio pardavimo priemonės. UAB "Tauragės agrotechnika" naudojamos ryšių su visuomene priemones. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo politika įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti UAB "X" taikomą rėmimo politiką. Metodologiniai rėmimo politikos aspektai. Rėmimo politikos prasmė. Rėmimo komplekso sandara. Rėmimo strategijos. Žmogiškieji ištekliai rėmimo procese. UAB "X" rėmimo politikos analizė. UAB "X" taikomos reklamos analizė. UAB "X" pardavimo skatinimo veiklos vertinimas. UAB "X" asmeninio pardavimo taikymo analizė. UAB "X" ryšių su visuomene įvertinimas. Rėmimo priemonių taikymo veiksmingumo įvertinimas. Pardavimo skatinimo veiksmingumo tyrimas. Asmeninio pardavimo naudos įvertinimas. Pagrindiniai ryšių su visuomene aspektai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Rėmimo politika įmonėje ir jos funkcijosĮvadas. Rėmimo politika ir jos funkcijos. Komunikacinis procesas ir rėmimo politika. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo reikšme. Ryšiai su visuomene. Įmonės rėmimo politikos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo politika: prekybos tinklas "Apranga"Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti prekybos tinklo "Apranga" rėmimo politiką ir jos įtaką vartotojams. Rėmimo politika. Rėmimo politikos samprata, elementai ir strategijos. Reklama. Rėmimo politika prekybos tinkle "Apranga". Prekybos tinklo pristatymas. Reklamos efektyvumo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo veiksmai, jų reikšmė pardavimų skatinimuiĮvadas. Pardavimų skatinimas. Pardavimų skatinimo veiksmai. Priemonių pasirinkimas pardavimų skatinimui. Pardavimų skatinimo planavimas. Pardavimų skatinimo veiksmai naudojami praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo veiksmų grupės, jų reikšmė ir esmėĮžanga. Rėmimo samprata. Rėmimo veiksmų grupės. Pardavimų rėmimas. Reklama. Populiarinimas. Asmeniniai pardavimai. Rėmimo veiksmų reikšmė. Pardavimų rėmimo reikšmė. Reklamos reikšmė. Populiarinimo reikšmė. Asmeninių pardavimų reikšmė. Rėmimo veiksmų esmė. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Restoranų marketingasĮvadas. Viešojo maitinimo paslauga, restorano apibrėžimas, klasifikacija. Restorano verslo organizavimo teoriniai aspektai. Restoranų marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinka (3)Rinka. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Paklausos formos. Rinkos pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Skaityti daugiau
Rinka ir jos samprataRinkos elementai bei jos veikimas. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Rinkos organizacinės formos. Rinkos trūkumai ir problemos. Pajamų nelygybė ir socialinės rinkos problemos. Faktai apie Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą (ES). Skaityti daugiau
Rinka ir rinkos tyrimaiĮvadas. Rinkos samprata. Rinkos klasifikavimas. Rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinka. Rinkos tyrimaiĮvadas. Rinkos charakteristika. Rinkos tyrimai. Rinkos tyrimų kryptys, rūšys, sudėtis. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų procesas ir jo etapų charakteristikos. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena tiriant rinką. Išvados. Skaityti daugiau
Rinka. Rinkos tyrimai (2)Įvadas. Rinkos tyrimų turinys ir kryptys. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Rinkos tyrimų kryptys, rūšys bei klasifikacija. Rinkos tyrimų kryptys. Rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų principai. Rinkos tyrimų proceso organizavimas. Rinkos pirminiai ir antriniai duomenys. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Rinkos segmentavimas. Gamybinio pobūdžio prekių rinkos segmentavimas. Pozicionavimas rinkoje. Rinkos konjunktūriniai ir kiti tyrimai. Skaityti daugiau
Rinkodara ir jos koncepcijosĮvadas. Rinkodaros sąvoka. Rinkodarą apibūdina. Žmogaus poreikiai, norai, paklausa. Produktai ir paslaugos. Vertė, pasitenkinimas ir kokybė. Mainai, sandoriai ir ryšiai. Rinka. Rinkodaros koncepcijos. Gamybos tobulinimo koncepcija. Prekės tobulinimo koncepcija. Pardavimo intensyvumo koncepcija. Rinkodaros koncepcija. Socialinės rinkodaros koncepcija. Rinkodara praeityje, dabartyje ir ateityje. Naujasis susijungęs rinkodaros pasaulis. Rinkodaros tyrimų būdai. Jų organizavimas. Stebėjimas. Eksperimentas. Apklausa. Rinkodaros kompleksas (4P). Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara ir jos vaidmuo kuriant įmonęĮvadas. Rinkodaros samprata ir tipai. Rinkodaros tikslai ir funkcijos. Rinkodaros elementai. Rėmimas. Kaina. Prekė. Paskirstymas. Rinkodaros vaidmuo kuriant įmonę. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: Ežerėlio seniūnijaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Ežerėlio seniūniją rinkodaros aspektu. Ežerėlio ir joje teikiamų paslaugų bei produktų apibūdinimas. Ežerėlio seniūnijos vizija, misija, valdymo tikslai. Ežerėlio seniūnijos produktų ir paslaugų analizė ir perspektyva. Ežerėlio seniūnijos SSGG analizė. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimas. Ežerėlio bendruomenės charakteristika. Tyrimo metodika. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimo rezultatai. Rinkodaros planas. Vartotojų elgsena. Vietovių konkurenčių analizė. Vietovės rinkodaros strategija. Laukiami rezultatai. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas. Išvados. PowerPoint pristatymas (16). Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: kavinė "Neapolis"Įvadas. Rinkodaros kompleksas įmonėje. Kavinės – picerijos "Neapolis" veikos charakteristika. Rinkodaros komplekso pagrindinės dalys. Kavinės "Neapolis" rinkodaros analizė. Produktas ir jo išskirtinės savybės. Pateikimas – klientų aptarnavimas. Kainų nustatymą, lemiantys veiksniai. Reklamos svarba įmonės veiklai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: natūralių sulčių kokteilių gamyba ir prekyba UAB "Vasara"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementų įtaka. Makroaplinkos elementų įtaka. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, įtakojantys vaisių kokteilių pirkimą. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Prekės politika. Kainų politika. Veiksniai sąlygojantys galutinės kainos nustatymą. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Rinkodaros aplinka ir jos vykdoma politika: UAB "Vilpra"Įvadas. UAB "Vilpra" veiklos apibūdinimas. UAB "Vilpra" vizija, misija, vertybės. UAB "Vilpra" makro ir mikro aplinkos tyrimas. UAB "Vilpra" makroaplinkos tyrimas. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (6). Skaityti daugiau
Rinkodaros elementų analizė: "Telekomo" sporto kompleksasĮvadas. Rinkodara. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. "Telekomo" sporto klubo paslaugų rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
......