Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

Rinkodaros komplekso formavimo planavimasĮvadas. Rinkodaros komplekso formavimo planavimas. Rinkodaros komplekso elementai apibūdinami. Septynios "P" paslaugų rinkodaroje. Rėmimo strategijos. Kainų strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rinkodaros planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso priemonių naudojimo tyrimo analizė: AB "DnB NORD bankas"Įvadas. AB "DnB NORD banko" paslaugų analizė. Paslaugų asortimentas. Klientų aptarnavimas ir kokybės sistema įmonėje. Prekės ženklas. Naujumas. Įmonės strategija ir taktika. AB "DnB NORD banko" kainodaros analizė. Produktų ar paslaugų kainų politika. Taikomos nuolaidos. Konkurentai. AB "DnB NORD banko" paskirstymo analizė. Produktų ar paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos, pardavimų tarpininkai. Vieta. Tiekėjai. AB "DnB NORD banko" rėmimo veiksmų analizė. Rėmimo elementas. Darbuotojų skatinimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso tyrimų ataskaitaĮvadas. Parduotuvių išorinis aplinkos įvertinimas. Parduotuvių vidaus aplinkos (interjero), prekių išdėstymo ir pirkėjų aptarnavimo įvertinimas. Tiriamųjų produktų asortimento (pagal gamintojus, produktų variantus), pakuočių ir ženklinimo įvertinimas. Tiriamųjų produktų rėmimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komunikacijos projektas: boulingo centras "Forumas"UAB "Speiras" veiklos apžvalga. Įmonės rinkodaros apžvalga. Įmonės rinkų segmentų charakteristika. Įmonės rinkodaros komunikacijų tikslai. Įmonės rinkodaros komunikacijų priemonės ir laukiami rezultatai. Įmonės rinkodaros komunikacijos rizikos veiksniai. Įmonės rinkodaros komunikacijos efektyvumo rodikliai. Įmonės rinkodaros komunikacijos strategijos pranašumai lyginant su konkurentais. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: turizmo poilsio įmonė "Gracija"Turizmo poilsio įmonės "Gracija" pristatymas Įmonės misija ir tikslai. Rinkodaros aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkodaros elementų apibūdinimas. Paslaugos charakteristika. Kaina. Reklama. Vieta. SWOT analizė. Rinkodaros strategija ir tikslai. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Plano įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras"Įvadas. Rinkodaros plano analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė ir rinkodaros komplekso elementų charakteristikos. Įmonės vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Rinkodaros strategijos. Strategijų įgyvendinimas (veiksmų planas, kontrolė). UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" rinkodaros planas. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" išorinė aplinkos analizė. "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" vidinės aplinkos analizė ir rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Misija, vizija, tikslai, uždaviniai. "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" strategijos. UAB "Studentų ir jaunimo kelionių biuro" strategijų įgyvendinimas. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: viešbutis "Conti"Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo proceso esmė ir jo vieta, planuojant visos įmonės veiklą. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti marketingo planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiklos planas ir kontrolė. "Conti" viešbučio - restorano rinkodaros plano projektas. Viešbučio – restorano pristatymas. Viešbučio misija. "Conti" viešbučio aplinkos analizė. Rinkodaros tikslai. "Conti" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. Pagal tikslinę rinką. Pagal pozicionizavimo rinką . "Conti" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. Rinkodaros biudžetas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai(4). Skaityti daugiau
Rinkodaros priemonėsĮvadas. Pagrindinės rinkodaros priemonės. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo samprata. Segmentavimo lygiai. Segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Pozicionavimas. Santykiai su vartotojais. Vartotojiškoji vertė. Vartotojų lūkesčių patenkinimo lygis. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros priemonės: UAB "Omnitel"Įvadas. Rinkodaros priemonės. Segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Pozicionavimas. Santykių su vartotojais formavimas. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Trumpai apie UAB "Omnitel". UAB "Omnitel" naudojamos rinkodaros priemonės. UAB "Omnitel" mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo - rinkos segmentavimas. Kaip vyksta pozicionavimas "Omnitel" bendrovėje. "Omnitel" santykių su vartotojais formavimas. Omnitel" konkurencinių pranašumų kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros sistemos kūrimas: grožio salonas "Ametistas"Įvadas. Rinkodaros būdai, kurie gali įtakoti įtakoja "Ametisto" veiklą. Veiklos pobūdis. Rinkos segmentavimas. Organizacijos dydis bei darbuotojų kvalifikacija. Veiklos įvertinimas bei reklama. Dabartinės situacijos analizavimas. Konkurentų analizė. Mikroklimatas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros strategijos formavimo proceso etapaiĮvadas. Rinkodaros reikšmė strateginiame planavime. Rinkodaros strateginio planavimo eiga. Skaityti daugiau
Rinkodaros tarnybos padalinių funkcijosĮvadas. Rinkodaros tarnybų kūrimas. Rinkodaros organizacinių struktūrų funkcijos. Rinkodaros tarnybų padalinių funkcijos. Rinkodaros padalinys AB "Hansabankas" įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimaiRinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimų procesas. Problemos ir tyrimo tikslų apibūdinimas. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo plano pateikimas. Tyrimo plano vykdymas. Rezultatų interpretavimas ir pateikimas. Antriniai duomenys. Antrinių duomenų rinkimas. Komercinių duomenų šaltiniai. Tiesioginės duomenų bazės ir Interneto duomenų šaltiniai. Antrinių duomenų privalumai ir trūkumai. Pirminių duomenų rinkimo planavimas. Tyrimų būdai. Mechaninio stebėjimo būdas. Apklausų būdai. Tiesioginė ir netiesioginė apklausa. Apklausų trūkumai. Eksperimentinis tyrimas. Tarptautiniai tyrimai. Antrinių duomenų rinkimas užsienio rinkose. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: šarvuotų durų, garažo vartų pardavimas UAB "Saugus namas"Įvadas. Darbo tikslas: Pagrindinis darbo tikslas — įvertinti galimybę į rinką pasiūlyti savo prekes. Praktinis darbas Nr.1. Parašyti rinkodaros komplekso elementus. Parašyti kokią ir kodėl naudojate orientaciją. Praktinis darbas Nr.2. Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus. Mikroaplinkos įtaka įmonės veiklai. Praktinis darbas Nr.3. Sudaryti anketą, norint išsiaiškinti, kokias prekes reikia gaminti ir kokią tikslinę rinką reikia aptarnauti. Tyrimo išvados. Praktinis darbas Nr.4. Atlikti rinkos segmentavimą (pagal 3 – 4 požymius) ir nustatyti tikslinę rinką. Praktinis darbas Nr.5. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai paveiks jūsų prekės pirkimą? Praktinis darbas Nr.6. Apibūdinti prekių charakteristikas kiekviename prekių lygmenyje. Suteikti prekės identifikavimo priemones: įmonės logotipas, prekės ženklas. Sukurti prekės įpakavimo elementus. Praktinis darbas Nr.7. Nurodyti kainos nustatymo strategiją: Nurodyti kokį kainos nustatymo metodą naudojate ir kodėl. Nurodyti kainų nustatymo strategiją. Praktinis darbas Nr.8. Nurodyti prekių pateikimo politiką: Nubraižyti prekės pateikimo kanalą (kanalus). Nubraižyti prekės (prekių) pateikimo strategiją. Praktinis darbas Nr.9. Nurodyti prekių rėmimo strategiją: Nurodyti rėmimo veiksmus. Nurodyti kokias reklamos priemones taikysite ir sukurti reklamą. Kokias ryšių su visuomene priemones taikysite? Pardavimų skatinimo būdai. Sudaryti rėmimo biudžetą. Praktinis darbas Nr.10. Konkurentų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: klasikinių drabužių siuvimas IĮ "Nauja mada"Įvadas. IĮ "Nauja mada" kūrybinės veiklos charakteristika ir tikslai. IĮ "Nauja mada" aplinkos analizė ir perspektyvų tyrimas. PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominiai faktoriai. Socialiniai – kultūriniai faktoriai. Technologiniai faktoriai. SSGG analizė. Konkurencijos analizė. IĮ "Nauja mada" veiklos konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai. Tikslinės rinkos nustatymas. Įmonės paslaugų vartotojų rūšis. Geografinis, demografinis rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos marketingo strategija. Vartotojų elgsenos tyrimas. Marketingo programa. IĮ "Nauja mada" prekės. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimų rūšysRinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimų procesas. Problemos ir tyrimo tikslų apibūdinimas. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo plano pateikimas. Tyrimo plano vykdymas. Rezultatų interpretavimas ir pateikimas. Antriniai duomenys. Antrinių duomenų rinkimas. Komercinių duomenų šaltiniai. Tiesioginės duomenų bazės ir Interneto duomenų šaltiniai. Antrinių duomenų privalumai ir trūkumai. Pirminių duomenų rinkimo planavimas. Tyrimų būdai. Mechaninio stebėjimo būdas. Apklausų būdai. Tiesioginė ir netiesioginė apklausa. Apklausų trūkumai. Eksperimentinis tyrimas. Kontaktiniai metodai. Duomenų rinkimas paštu. Duomenų rinkimo paštu trūkumai. Duomenų rinkimas telefonu. Duomenų rinkimo telefonu trūkumai. Asmeninis pokalbis. Asmeninio pokalbio trūkumai. Grupinis pokalbis. Grupinio pokalbio trūkumai. Kiti tyrimų būdai. Internetinis duomenų rinkimas. Internetinio duomenų rinkimo privalumai ir trūkumai. Tyrimo instrumentai. Tarptautiniai tyrimai . Antrinių duomenų rinkimas užsienio rinkose. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas įmonėje "DGCC"Įvadas. Įmonės pristatymas. Rinkodaros aplinka. Įmonė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Paslauga. Savybės. Kokybė. Prekinis ženklas ir jo vertės kūrimas. Papildomų paslaugų rinkodara. Rinkodaros procesas. Paklausa. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimas. Kainodaros strategija. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas: viešbutisĮvadas. Įmonės charakteristika, tikslai ir uždaviniai. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Segmentavimo, pozicionavimo ir rinkodaros komplekso strategijos. Konkurencijos strategijos. Kainodaros strategijos ir programos. Rinkodaros komunikacijų valdymas. Rinkos kanalų valdymas. Paslaugų rinkodara. Įmonės valdymas krizių metu. Rinkodaros veiklos kontrolė. Ateities rinkodara. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Rinkos dalyvių charakteristikos: "nematomos rankos" koncepcijaFinansinių idėjų raidos rašto darbas. Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos santykiai. Rinkos trūkumai ir problemos. Nematoma rinkos ranka (angl. Invisible hand of the market). "Nematomos rankos" samprata. Vyriausybės ekonominis vaidmuo. Mąstytojų požiūriai. "Nematoma ranka" arba viešojo intereso teorija. Evoliucijos palyginimai su "nematoma ranka". Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimasĮžanga. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos segmentavimas. Rinkos prognozė. Prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Administracijos nuomonės metodas. Vartotojų nuomonės metodas. Pardavėjų nuomonės metodas. Ekspertų nuomonės metodas. Vadybininkų ir personalo nuomonės metodas. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Paprastosios tiesinės regresijos metodas. Sudėtinė regresinė analizė. Ekonometrinis metodas. Rinkos tyrimų argumentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......