Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

Rinkos segmentavimasĮvadas. Rinkos tyrimas. Rinkos dalys (segmentai). Įmonių ir organizacijų rinka. Individualių vartotojų rinka. Rinkos dydžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (2)Įvadas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Masinė rinkodara. Segmentų rinkodara. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Vartotojų rinkų segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Amžius. Lytis. Gyvenimo ciklo etapai. Pajamos. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartojimo lygis. Prekės vartojimo motyvai. Prisitaikymo greitis. Gamybinės paskirties prekių rinka. Tarptautinių rinkų segmentavimas. Rinkų segmentų raida. Segmentavimo reikalavimai. Praktinis darbas. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (3)Įvadas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (4)Įvadas. Vartotojų rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo principai. Rinkos segmentavimas pagal keletą požymių. Asmeninio vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos, segmentavimo tikslai ir privalumai. Vartotojų elgsenos (vidiniai) požymiai ir rinkos skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Praktinė dalis. Vartotojų pagal amžių lentelė. Rinkos talpumas ir įmonės dalis rinkoje. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (5)Įvadas. Tikslas išsiaiškinti kas tai yra rinkos segmentavimas ir kam jis reikalingas. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Vartotojų rinkų segmentavimas. Verslo rinkų segmentavimas. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: Coca-cola gėrimasĮvadas. Coca-colos gėrimo atsiradimo istorija. Coca-cola gėrimo rinkos segmentavimas. Vartotojų amžius. Vartojimo dažnumas. Kaina vartotojų nuomone. Pirkimo vietos. Pirkimo/nepirkimo atitinkam prekybos taške veiksniai. Talpa. Konkrečios prekės pirkimo/nepirkimo veiksniai. Gaiviųjų gėrimų rinkimosi kriterijai. Coca-cola gėrimo rinkos tyrimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"Įvadas. Tikslas – sužinoti vartotojų sporto ir laisvalaikio aprangos pirkimo tradicijas ir nuomonę apie AB "Audimas" gaminius. Kokybinio tyrimo apžvalga. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stiudento T-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių rinkodaraI dalis (teorija). Įvadas. Ryšių rinkodaros samprata. Ryšių su vartotojais vadybos sistemos. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo metodai. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumą skatinantys įmonės veiksmai. Išvados. II dalis (klausimai). Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene esmė ir organizavimasRyšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. Visuomenės reikalai. Vyriausybės sprendimų įtakojimas. Šaltinių menedžmentas. Vystymasis. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene valdymo projektas 1 metams: IĮ "Elektroniniai informaciniai Sprendimai"IĮ "Elektroniniai informaciniai Sprendimai" ryšių su visuomene projektas 1 metams. Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika. Ryšių su visuomene strategijos planas. Skaityti daugiau
Ryšių su žiniasklaida organizavimasĮžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys OVS. Įmonės OVS. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos rinkimo ir perdavimo ryšių su žiniasklaida padaliniui būdai. Spaudos konferencijos organizavimas. Žurnalistų kvietimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Galimi klausimai ir atsakymai. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Rašytinės informacijos pateikimas žiniasklaidai. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Rizikos valdymas ir jos įvertinimasĮvadas. Rizikos draudimas. Rizikos mažinimo budai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Romo Prudens ir laisva valia. Bendrieji įmonės veiklos rizikos analizės principai. Kiekybinė konkrečios rūšies rizikos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Santykių marketingo sprendimų formavimas įmonėje "Vainora"Santykių marketingo koncepcijos taikymo įmonėje "Vainora" galimybių numatymas. Vartotojų vertingumo analizė. Vartotojų pritraukimo ir išlaikymo sprendimai. Technologijų santykiams su vartotojais sukurti ir palaikyti parinkimas. Organizacijos valdymo pokyčių, taikant santykių marketingą, nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Sėkmingo prekės ženklo formulė: "Kalnapilis"Įvadas. Prekės identifikavimas ir identifikavimo strategija bendrovėje "Kalnapilis". Prekės identifikavimas. Prekių identifikavimo strategijos. Prekės ženklas. Grupinis prekės ženklas. Individualus prekės ženklas. Prekės ženklo sėkmė. Prekės ženklo pavadinimo parinkimas. Pripažinimas. Išvados. Priedai Skaityti daugiau
Situation Analysis in the Marketing Planning ProcessDefinition. Situation Analysis. PEST Analysis. Five Forces Analysis. SWOT Analysis. Benchmarking. Five C Analysis. Defining Market Volume. Action Plans. Skaityti daugiau
Smulkiosios reklamos priemonėsĮvadas. Kitos smulkiosios reklamos priemonės. Reklamos klasifikacija. Kitų smulkiųjų reklamos rūšių privalumai ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė reklama (2)Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos klasifikavimas. Reklamos kaip proceso sudėtis. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas pagal Bovį ir Arensą. Socialinės reklamos finansavimas. Socialinės reklamos galimybės. Socialinės reklamos specifika. Funkcijos. Socialinė reklama verslo kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė-kultūrinė aplinka LietuvojeĮvadas. Dėstymas. Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Šeimos pagal vaikų skaičių. Besimokančių skirstymas švietimo lygmenimis. Išsilavinimas. Pensininkai ir pensijos. Svarbiausi pensijų politikos bruožai. Pensijų reforma ir jos etapai. Bobulių vargai XXI amžiaus Lietuvos valstybėje. Gyventojai pagal tautybę. Gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Demografiniai pokyčiai Lietuvoje. Tarptautinė migracija. Gyventojų tarptautinė migracija. Emigracija. Imigracija. Užimti gyventojai pagal profesiją ir lytį. Mokinių ir studentų, įgijusių išsilavinimą skaičius tūkstančiais. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės-kultūrinės aplinkos įtaka marketingo veiksmamsĮvadas. Kultūros elementai. Kalba. Verbalinė/Neverbalinė. Homogeninė/Heterogeninė. Religija. Vertybės ir požiūriai (kultūrinės prielaidos). Laikas. Erdvė. Savęs ir kitų suvokimas. Manieros ir papročiai (etniniai faktoriai). Materialus elementai. Estetika. Išsilavinimas. Socialinės organizacijos. Socialinės reprezentacijos. Sąveikų modeliai. Skirtingų šalių vartotojo elgsena. Poreikių piramidė. Individualizmas ir kolektyvizmas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Strategijos analizė: apdailos ir statybinių medžiagų prekyba UAB "IRIS"Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veikla. Įmonės struktūra. Prekės. Rinka. Įmonės veiklos internete tikslai. Konkurentų internete veiklos analizė. "7 c" analizė. Kontekstas. Konteksto dimensijos. Funkcijos. Estetika. Spalvų schemos. Vizualinės temos. Šriftas. Išdėstymas. Turinys. Pasiūlymo kompleksas. Kreipimosi į vartotoją kompleksas. Multimedia kompleksas. Turinio tipas. Ryšiai. Komunikacija. Personalizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......