Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros pristatymai

Rinkodaros pristatymai (98 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinis marketingas. Tyrimai ir aplinkos analizė

  PowerPoint pristatymas. Kodėl reikalingi marketingo tyrimai socialiniame marketinge? Socialinio marketingo tyrimai skiriami pagal. Socialinio marketing tyrimai pagal strateginio planavimo proceso stadijas (pagal Andreasen). Socialinio marketingo tyrimai pagal strateginio planavimo proceso stadijas (pagal Nowak & Siska). Socialinio marketingo tyrimai pagal šaltinius. Socialinio marketingo tyrimai pagal naudojamas technikas/priemones informacijai rinkti. Tradiciniai tyrimų etapai. Kur esame? Socialinio marketingo aplinka. Vidinės socialinio marketingo aplinkos veiksniai. Išorinės socialinio marketingo aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Vidinės stiprybės ir silpnybės (pavyzdžiai). Išorinės galimybės ir grėsmės (pavyzdžiai).
  Rinkodara, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-11
 • Sportas ir marketingas: kas bendro?

  PowerPoint pristatymas. Klaidingas sportinio marketingo supratimas. Pagrindiniai sporto marketingo etapai. Sportas kaip atsipalaidavimo šaltinis. Marketinginis trumparegiškumas. Sporto marketingo guru. Sporto pramonės struktūra. Sporto pramonės tikslas- patenkinti vartotojų poreikius. Žiūrovas kaip vartotojas. Vartotojų- korporacijų segmentas - mediakompanijos. Sporto renginius transliuoja ir rodo ne tik televizija. Dalyvis kaip vartotojas. Rėmėjas kaip vartotojas. Sporto finansavimas (rėmimas) yra kompleksiškas iš kelių sudedamųjų. Sporto produktų įvairovė. Sporto renginiai. Arena. Sporto prekės. Licencijuotas merčandaizingas. Sportinės treniruotės. Paskutinė sporto produktų kategorija – sporto informacija. Sportininkai gražūs ir suteikia pasitikėjimo. Baimės emocija. Pasitenkinimo šaukinys. Seksualumo šaukiniai. Dar viena pirmenybė sporto reklamoje- sportininkų patrauklumas. Kompanijos rodydamos sportininkus reklaminėje medžiagoje sukelia pasitikėjimo įspūdį.
  Rinkodara, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-03-17
 • Strateginių grupių analizė

  PowerPoint pristatymas. Strateginis grupės. Mobilumo barjeras. Strateginių grupių analizės etapai.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-12-30
 • Tapetai

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas – sužinoti vartotojų nuomonę apie sienų dekoravimo priemonę – tapetus. Produktas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Tapetų rinka. Tapetų rūšys. Tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Tyrimo rezultatai. Apklausos analizė. Tapetų pasirinkimą lemia. Interviu. Hipotezių tikrinimas. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-06-16
 • Tarptautinės rinkodaros organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės rinkodaros organizavimas. Eksporto skyrius. Tarptautinis padalinys. Pasaulinė organizacija.
  Rinkodara, pristatymas(5 skaidrės)
  2007-01-17
 • Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta/pagrindiniai aplinkos elementai/ekonominė aplinka

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinio marketingo aplinka. Pagrindiniai tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Mikroaplinka. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Rinkos charakteristikos. Populiacija. Gyventojų skaičius. Pajamos. Vartojimo modeliai. Infrastruktūra.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-03-28
 • Tarptautinis marketingas (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tarptautinis marketingas. Tarptautinis marketingas apima tokią veiklą. Tarptautinio marketingo etapai. Reklaminės strategijos. Kainų nustatymo būdai tarptautinėje rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-13
 • Tarptautinių rinkų pasirinkimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Einant į tarptautinę rinką, būtina žinoti. Tarptautinio marketingo esmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkos užvaldymas. Rinkų užvaldymo stadijos. Rinkos pasirinkimo metodai. Užsienio rinkų užvaldymo būdai. Tarptautinio marketingo etapai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Prekės. Aplinkybių įvertinimas. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Konkurencinio pajėgumo išsaugojimas. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-04-19
 • Teikiamų paslaugų atitikimas vartotojų lūkesčiams: turizmo agentūra UAB "Avanturas"

  PowerPoint pristatymas. UAB "Avanturas" turizmo agentūros teikiamų paslaugų atitikimas vartotojų lūkesčiams. Įmonės charakteristika. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Vartotojo samprata. Vartotojų patenkinimo būdai. Vartotojų tyrimas. Jūsų amžius. Jūsų lytis. Jūs esate. Ar dažnai naudojatės turizmo paslaugomis. Jūsų apsilankymo tikslas. Kokiu būdu renkatės paslaugas. Kaip vertinate UAB "Avanturas" turizmo paslaugų kokybę? Ar anksčiau naudojotės UAB "Avanturas" paslaugomis? Kokius pastebėjote trūkumus? Kaip vertinate darbuotojų darbą, teikiant paslaugas? Procentalus išsidėstymas. Kokius jūs įvertintumėte UAB "Avanturas" privalumus ir trūkumus. Kaip vertinate UAB "Avanturas" padėtį esamoje teritorijoje? Kaip manote, UAB "Avanturas" teikiamų paslaugų kokybė atitinka kainą? Jūsų pasiūlymai? Ar rekomenduotumėte UAB "Avanturas" savo draugams, pažįstamiems? Ar jums visada yra suteikiama reikalinga informacija? Kaip manote, ar UAB "Avanturas" darbuotojai yra pakankamai apmokyti? Teoriniai rezultatai. Tyrimo rezultatai. Pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais (17).
  Rinkodara, pristatymas(40 skaidrių)
  2008-04-14
 • Transporto paslaugų kainodara

  PowerPoint pristatymas. Kainos samprata. Kainodaros tikslai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategijos.
  Rinkodara, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-06-27
 • Turizmo paslaugų pardavimo būdų tobulinimas ir turizmo keliones organizuojančio verslo vaidmuo

  PowerPoint pristatymas. Turizmo produkto pardavimų organizavimas. Tiesioginis paslaugų pardavimas. Paslaugų realizavimo kanalai. Turizmo paslaugų paketų nauda. Agentai. Informavimo būdai apie turo ( kelionės ) agentus. Personalo kvalifikacijos tobulinimo ypatumai. Turo operatorių rinkos kūrimo etapai. Turizmo produkto reklama ir rėmimas. Reklama. Reklamos svarba turizmo versle. Pagrindiniai reklamos būdai ir reklamos platinimo priemonių klasifikacija. Reklaminės veiklos supratimas ir kryptys turizmo įmonėje.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-16
 • Vartotojo elgsena (4)

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos tyrimas leis atsakyti į klausimus. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Kultūra. Įtakos grupė. Išsivysčiusiose šalyse yra skiriamos šešios visuomenės klasės. Šeimos rūšys. Poreikiai. Vidiniai veiksniai. Motyvas. Fiziologiniai poreikiai. Savisaugos poreikiai. Bendravimo poreikiai. Pripažinimo poreikiai. Saviraiškos poreikiai. Suvokimas. Patirtis. Nuomonė. Pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesai. Vartojimo ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesų skirtumai.
  Rinkodara, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-08-13
 • Verslo ciklas ir paklausos numatymas. Prekės gyvavimo ciklas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Verslo ciklai. Verslo ciklas susideda iš 4 fazių. Plėtros fazės požymiai. Nuosmukio fazės požymiai. Pradiniai rodikliai. Vėluojantys rodikliai. Išvados. PGC remiasi biologinio gyvenimo ciklo samprata. PGC etapai. Produkto kūrimas. Pateikimas rinkai, produkto vystymas. Pateikimas rinkai Etapo strategijos. Etapo strategijos. Augimas. Branda. Branda (3). Nykimas. Nykimas (2). S – Kreivė. PGC pagal užimamą rinkos dalį. Rinkos evoliucija. Rinkos evoliucija (2). Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(40 skaidrių)
  2010-11-30
 • Verslo makroaplinka dabartinėje Lietuvoje ir jos įtaka įmonių veiklai

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. UAB "Feliksnavis". Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-04
 • Viešbučio pristatymas: "Apple Economy Hotel"

  PowerPoint pristatymas. "Apple Economy Hotel" misija. Įmonės tikslai. Strateginis auditas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Viešbučio "Apple Economy Hotel" SWOT analizė. Viešbučio "Apple Economy Hotel" strateginiai tikslai. Rinkodaros komplekso analizė. Prekės politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Tikslinė rinka.
  Rinkodara, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-09
 • Viešieji ryšiai (ryšiai su visuomene)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti "ryšių su visuomene" (RSV) vaidmenį bei reikšmę įmonėje. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodas. RSV — kas tai? RSV vystymosi etapai. RSV procesas. Kas atsakingas už RSV? 2 galimybės. Kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Kas yra "įvaizdis"? Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio reikšmė šiandien. Norint sukurti gerą įmonės įvaizdį, reikia... Geras organizacijos mikroklimatas sąlygoja. Įmonės įvaizdį gali sugadinti. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-06-03
 • Vietos gaminių pardavimas tiesioginio paskirstymo grandinėmis

  PowerPoint pristatymas. Bendrieji veiksniai. Tiesioginio paskirstymo grandinės, galimybės padidinti produktų pridėtinę vertę. Geografinių arba kultūrinio tapatumo panaudojimas. Gaminio kokybės garantija. Naujų gaminių kūrimas. Paklausos ir pasiūlos analizė. Vietos gaminių išskirtinumo pripažinimas . Sąlygos, užtikrinančios sėkmę. Bendradarbiavimo plėtojimas. Prekybos įgūdžių taikymas plėtojant tiesioginį pardavimą. Klientai. Gaminių įvedimas į rinką. Rinkos tyrimai ir bandomoji prekyba. Nuolatinis rinkos stebėjimas.
  Rinkodara, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-04-07
 • Vilniaus miesto kirpyklų ir kitų grožio salonų paslaugų rinka: jos patrauklumo ir galimų pavojų analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Darbo problematika. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Istorinė apžvalga. Vilniaus miesto kirpyklų ir kitų grožio salono paslaugų rinkos konkurencingumo analizė. Konkurentai. Konkurencija. Konkurencijos priežastis. Kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama priimant į darbą. Dalyvavimas stažuotėse ir seminaruose bei jų nauda. Populiariausios tobulinimosi šalys. Populiariausia kirpyklose naudojama kosmetika. Lojalumo programų taikymas. Potencialūs konkurentai. Produktai pakaitalai. Pirkėjai (klientai) pagal amžių. Pirkėjai pagal lytį. Klientai – užsieniečiai. Tiekėjai. Tiekėjų pasirinkimo kriterijai. Vilniaus miesto kirpyklų ir kitų grožio salono paslaugų rinkos konkurencingumo analizė. Veiksnių sąlygos. Paklausos sąlygos. Įmonių strategijos, struktūra ir konkurencija. Vyriausybės vaidmuo. Galimybių vaidmuo. Tarptautinio verslo vaidmuo. Situacijos kirpyklų ir grožio salonų paslaugų įvertinimas. SWOT (GGSS) analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Galimybės. Pavojai. Galimi šakos vystymosi scenarijai.
  Rinkodara, pristatymas(39 skaidrės)
  2007-01-11
Puslapyje rodyti po