Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros referatai

Rinkodaros referatai (530 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reklamos įtaka produktui

  Įvadas. Dėstymas. Reklama, marketingo tyrimai, analizė, produkto tyrimas, reklamos įtaka pasirinkimui. Išvados ir siūlymai. Priedai (anketa).
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-06-05
 • Reklamos kampanijų organizavimo principai

  Įvadas. Reklamos kampanijos tipai. Reklamos kampanijos organizavimo principai. Situacijos analizė. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos kampanijos strategija. Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos kampanijos priemonės. Reklamos kampanijos biudžetas. Reklamos poveikio įvertinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Reklamos kampanijų organizavimo principai (2)

  Įvadas. Reklamos kampanijos tipai. Reklamos kampanijos politika. Metodologiniai reklamos kampanijos organizavimo principai. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos kampanijos išlaidos (reklamos kampanijos biudžetas). Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Reklamos poveikio įvertinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2007-01-02
 • Reklamos kūrimas viešbučiui: Reval Hotels

  Įmonės charakteristika. SWOT analizė. Tikslinė auditorija. Reklamos skleidimo priemonės. Išvados.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-28
 • Reklamos organizavimas

  Įvadas. Reklama ir jos poveikis rinkai. Reklamos organizavimo problemos. Reklamos organizavimas rinkos sąlygomis. Įmonės reklamos skyriaus veiklos organizavimas. Reklaminis veiklos reguliavimas. Reklamos tikslų nustatymas rinkos sąlygomis. Reklamos biudžeto organizavimas. Reklamos pranešimo kūrimas pagal rinkos pobūdį. Reklamos priemonių parinkimas ir analizė. Reklamos informacinės veiklos organizavimas šiuolaikinėje rinkoje. Rinkos ir reklamos veiksnių įtakos įmonės efektyvumui nustatymas. Reklamos organizavimas užsienio rinkose. Išvados.
  Rinkodara, referatas(27 puslapiai)
  2006-06-05
 • Reklamos organizavimas konkurencinėse paslaugų įmonėse

  Įvadas. Teorinė dalis. Reklamos samprata. Prekės ženklas. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas. Reklamos esmė, paskirtis, funkcijos. Reklamos esmė. Reklamos paskirtis. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos poveikio etapai. Marketingas: efektyvios reklamos planavimas. Reklama ir marketingas. Reklama ir prekė. Reklama ir kaina. Reklama ir paskirstymas. Reklama ir rėmimas. Reklamos skleidimo priemonės. Praktinė dalis. Vartotojų nuomonė apie PILDYK ir EŽIO išankstinio mokėjimo kortelių reklamos organizavimą. Apklausos analizė. Siūlomų akcijų analizė. Išvados. Priedas (4).
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2010-01-11
 • Reklamos paruošimas: šokoladas "Schogetten"

  Įvadas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Praktinė dalis. Šokoladas "Schogetten". Produktas. Produktas siaurąja prasme. Prekės ženklas. Prekės klasifikavimas. Produkto forma. Prekės gyvavimo ciklas. Produktas plačiąja prasme. Kainodara. Kainų nustatymo tikslai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Reklama. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2007-12-04
 • Reklamos planas

  Situacijos analizė. Svarbiausi strateginiai sprendimai. Marketingo komplekso tyrimas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Tikslinė auditorija. Prekės konkurenciniai pranašumai. Prekės pozicionavimas ir ypatybės. Įgyvendinimas ir taktika. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2005-12-05
 • Reklamos poveikis auditorijai

  Įvadas. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Psichologinis reklamos efektyvumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. TV reklamos poveikis vyrams. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2006-03-31
 • Reklamos poveikis pažinimo požiūriu

  Įvadas. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Psichologinis reklamos efektyvumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. TV reklamos poveikis vyrams. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Reklamos priemonės

  Reklama. Reklama spaudoje. Reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklamos televizijoje būdai. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko reklama.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-21
 • Reklamos priemonės ir jų ypatumai

  Reklamos priemonė. Spausdinta reklama. Periodiniai leidiniai. Neperiodiniai leidiniai. Reklama pardavimo vietoje. Išorinė reklama. Stacionarios reklamos priemonės. Reklama ant transporto priemonių. Tiesioginė reklama. Transliacinė reklama. Demonstracinė reklama. Kitos reklamos priemonės ir skleidėjai.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Reklamos priemonių analizė: AB "Kalnapilis"

  Turinys, tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos samprata. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Apie AB "Kalnapilį". AB "Kalnapilio" reklamos priemonių analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2006-05-30
 • Reklamos rūšys

  Kaip atsirado reklama? Reklamos agentūros. Pagrindiniai sprendimai kuriant reklamą. Tikslų nustatymas. Reklamos biudžeto sudarymas. Reklamos strategija. Žiniasklaidos reklamai parinkimas. Žiniasklaidos rūšys. Žiniasklaidos parinkimas. Vietinės reklamos žiniasklaidos rūšių pranašumai ir trūkumai. Pasaulinės reklamos žiniasklaidos rūšys. Laikraščiai. Žurnalai. Neperiodiniai leidiniai. Reklama ant transporto priemonių. Televizija. Radijas. Stacionarios reklamos priemonės. Tiesioginė reklama. Reklamos standartizavimas.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2005-09-18
 • Reklamos skelbimo paruošimas

  Įvadas. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos teksto kūrimas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Neiginio vartojimas reklaminiame tekste. Neiginį provokuojančios reklamos iliustracijos. Kūrybinis reklamos aspektas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(32 puslapiai)
  2006-01-17
 • Reklamos strategija ir planavimas

  Įvadas. Strategijos ir planavimo samprata. Reklamos strategija ir planavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2007-03-30
 • Reklamos tipai

  Įžanga. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-26
 • Reklamos užsienio rinkose standartizacijos/adaptacijos prielaidos

  Įvadas. Tarptautinės reklamos strategijos standartizacija ir adaptacija. Samprata. Marketingo komplekso globalizacija ir standartizacija. Reklamos standartizacijos taikymas. Reklamos standartizacijos sprendimams įtakos turintys veiksniai. Išoriniai kintamieji. Vidiniai kintamieji. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Reklamos veiklos efektyvumo įtaka firmos įvaizdžiui

  Įvadas. Reklamos savybės. Reklamos veiklos planas. Firmos įvaizdis: esmė, svarbiausios formavimo ypatybės. Firmos stilius. Firmos stiliaus esmė, kūrimas, svarba. Prekės ženklas: funkcijos, rūšys, spalvos, apsauga. Svarbiausieji reklamos platinimo kanalai: trumpas jų apibūdinimas. Firmos, verslininko įvaizdis, kultūros rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(25 puslapiai)
  2005-10-18
 • Rekreacijos marketingo tyrimo programos parengimas

  Įvadas. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Tyrimo problemos ir tikslų suformulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Fokusuota grupė. Anketavimas. Atrankos būdo parinkimas.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
Puslapyje rodyti po