Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros tyrimai

Rinkodaros tyrimai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkodaros tyrimas: siuvimo įmonė "F. Engel"

  Įvadas. Darbo tikslas – parašyti marketingo planą ir ištirti siuvimo įmonės "F.Engel" klientų poreikius. Įmonės apibūdinimas ir jos veikla: "F. Engel". Įmonės "F.Engel" marketingo tikslai, marketingo darbuotojų funkcijos. Pagrindiniai aplinkos veiksniai, darantys didžiausią įtaką įmonės veiklai. "F.Engel" marketingo programa. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Rinkos tyrimai: Klientų nuomonė apie Lietuvos draudimo bendrovių teikiamas paslaugas

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti ar vartotojai patenkinti Lietuvos draudimo bendrovėmis ir pateikti siūlymus, kaip gerinti jiems teikiamas draudimo paslaugas bendrovėse. Šiandieninė draudimo rinka Lietuvoje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Anketos analizė. Išvados. Priedai (Anketa, 2 psl.).
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2010-01-14
 • Rinkos tyrimas: benzininių grandininių motopjūklų HQ 254 XP rinka Lietuvoje

  Tyrimo objektas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Marketingo aplinkos analizė. Turgaviečių prekybos stebėjimas. Konkurentų veikla. Reklama. Tyrimas. informacijos rinkimas apie prekę ir vartotoją. Priedas (anketa). Anketos atsakymų analizė. Išvados, rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2007-06-16
 • Rinkos tyrimas: prekybos centras AB "Batai Jums"

  AB "Batai Jums" aprašymas. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas – atlikti rinkos tyrimą. Tyrimo problematika. Tyrimo hipotezės. Tyrimo populiacija, imties atrankos metodo parinkimas. Anketinio tyrimo instrumentarijus. Anketa. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-06
 • Rinkos tyrimų reikšmė ir svarba Šiaulių miesto įmonėms

  Įvadas. Grafinė apklausos anketos analizė. Išvados. Tyrimo anketa.
  Rinkodara, tyrimas(13 puslapių)
  2006-04-10
 • Rinkos vystymo galimybės: statybų griovimo darbai "Vaidva"

  Vaidvos įmonės galimybių rinkoje tyrimas. Įvadas. Rinkos tyrimų kursinis darbas. Įvadas. Baigiamajame darbe atskleistos profesinės kompetencijos. Rinkos sąlygų tyrimų teoriniai aspektai. Rinkos samprata ir klasifikavimas. Rinkos vystymo ir perspektyvų tyrimai. Vaidva įmonės galimybių rinkoje tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. SSGG analizė.
  Rinkodara, tyrimas(16 puslapių)
  2011-05-23
 • Skintų vasarinių gėlių paklausos ir pasiūlos Utenos mieste tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti skintų vasarinių gėlių paklausos ir pasiūlos tyrimą Utenos mieste. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Problemos apibrėžimas. Tyrimo metodikos pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Priedas (4 psl.).
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2009-05-28
 • Soliariumo paslaugos Panevėžio apskrityje

  Įvadas. Verslo idėjos(-ų) specifika bei ekonominis apibūdinimas. Šią paslaugą(-as) teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika per 5 metus. Identifikuoti pasirinktų paslaugų vartotojus. Kuris bendrosios suvoktos analizuojamos paslaugos kokybės elementas, Jūsų nuomone, lemiamas aptariamame versle. Išryškinkite (Jūsų subjektyvių ir tyrimo metu išryškintu objektyviu požiūriu) išvadas dėl paslaugų paklausos formavimosi prielaidų ir veiksnių. Jūsų nuomone, kokią gyvavimo ciklo stadiją apskrityje yra pasiekusi analizuojamos paslaugos raida? Kaip ši situacija veikia ar galėtų veikti kitas verslo šakas (paslaugas ar gamybą?). Argumentuokite kuriuo modeliu remtumėtės prognozuodami aptariamos paslaugos plėtotės galimybes, neišvengiamai atsižvelgdami į šių paslaugų elastingumą (jei esamu laikotarpiu tai perspektyvu ir įmanoma). Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2007-03-30
 • Stomatologinių paslaugų rinkos tyrimas

  Įžanga. Bendra rinkos charakteristika. Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Savikaina. Vartotojų pajamos. Sezonas. Kaina. Pasiūlos tyrimas. Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų galimybių analizė. Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir kainos. Dantų gydymas. Protezavimas. Chirurginis gydymas. Higienistų paslaugos. Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos. Kainų tyrimas. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Studentų išlaidų krepšelis

  Anotacija. Įvadas. Vartojimo prekių ir paslaugų grupės bei jų analizė. Studentų išlaidų pasiskirstymo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Studentų nuomonės tyrimas: kavinės paslaugų paklausa

  Įvadas. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti kavinės paslaugų paklausą bei įvairių kursų studentų nuomonę. Tyrimo metodologija. Anketoje pateikiami tokie klausimai. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2010-04-26
 • Tarpininkų teikiamų paslaugų pardavimų analizė: PZU "Lietuva"

  Įvadas. Rinkos tyrimų ypatumai. Rinkos tyrimų samprata ir rūšys PZU "Lietuva" tarpininkų teikiamų paslaugų pardavimų analizė. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2011-05-23
 • The role of online marketing on the future

  Darbas anglų kalba. Internetinė rinkodara. Introduction. Online marketing channels. Segments of e-commerce. The online consumer. The benefits of online marketing. How to Create an e-Mail Marketing Campaign. Creating an electronic online presence. Advertising on Internet. Public policy and ethical issues in direct marketing. Irritation, unfairness, deception and fraud. Invasion of privacy. Conclusion. Definitions.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2007-06-28
 • Tyrimas: šokolado populiarumas Utenos mieste

  Marketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Individualaus indėlio vertinimas. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslai. Atlikti šokolado populiarumo tyrimą Utenos mieste. Išsiaiškinti ar šokolado populiarumui turi įtakos reklama. Problemos apibrėžimas ir sprendimo būdai. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2009-05-28
 • Tyrimas: UAB "Utenos duona" produktų paklausa Utenos mieste

  UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas Utenos mieste. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimą Utenos mieste. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Apklausų tipai. Apklausos tyrimų privalumai. UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas. UAB "Utenos duona" pristatymas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo pristatymas ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2009-05-28
 • Trauktinių asortimento vertinimas: AB "Stumbras"

  Trauktinės paklausa. Įvadas. Teorinė analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rinkos duomenų analizė. Respondentų lyties duomenys. Respondentų amžiaus duomenys. Respondentų socialinės padėties duomenys. Respondentų mėnesinių pajamų duomenys. Respondentų šeimos narių skaičiaus duomenys. Respondentų trauktinių vartojimo duomenys. Respondentų trauktinių vartojimo dažnumo duomenys. Respondentų vartojamų trauktinių stiprumo duomenys. Respondentų pasirenkamos išpilstymo taros duomenys. Respondentų trauktinių aspektų vertinimo duomenys. Respondentų dažniausių trauktinių įsigyjimo vietų duomenys. Ar respondentai kreipia dėmesį į trauktinių sudėtį? Respondentų pasirenkamo trauktinių skonio duomenys. Ar respondentai kreipia dėmesį į trauktinės spalvą. Kokios pardavimo skatinimo priemonės įtakoja respondentų pasirinkimą pirkti trauktines? Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2011-12-16
 • Tualetinio popieriaus rinkos dydžio įvertinimas

  Marketingo tyrimai. Įvadas. Metodologija. Importas. Tualetinio popieriaus importas. Tualetinio popieriaus importas pagal šalis. Eksportas. Tualetinio popieriaus eksportas. Tualetinio popieriaus eksportas pagal šalis. Tualetinio popieriaus gamybos apimtys Lietuvoje 2008-2010 metais. Tualetinio popieriaus rinkos dydis Lietuvoje.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2011-12-08
 • Vaistinės pasitenkinimo tyrimas: "Camelia"

  Įvadas. Tyrimo problema – neaiški vaistinės "Camelia" pozicija rinkoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodikos pasirinkimas. Imties, atrankos suformulavimas. Tyrimo plano parengimas. Tyrimo instrumento parengimas. Duomenų apdorojimas ir analizė. Vaistinių įvertinimas pagal kriterijus. Mažiausios kainos. Daug akcijų. Geografinis pasiskirstymas. Geriausias aptarnavimas. Kaip dažnais lankotės vaistinėje "Camelia"? Vyresnio amžiaus žmonių lankymasis vaistinėje. Kokios priežastys lemia jūsų apsilankymą vaistinėje? Kam dažniausiai perkate vaistus? Vaistinės "Camelia" įvertinimas pagal pateiktus kriterijus. Geografinė padėtis. Aptarnavimas. Ar sutinkate su pateiktais teiginiais? Vaistinėje "Camelia" mažiausios kainos. Vaistinė "Camelia" yra daug reklamuojama. Daug ir dažnai besikeičiančios akcijos. Didelės nuolaidos atsiskaitant nuolaidų kortele. Su kuriuo pateiktu šūkiu Jums asocijuojasi vaistinė "Camelia". Kryžminė respondentų amžiaus ir lyties lentelė. Variacinė vaistinės reklamos ir šūkių lentelė. Koreliacinė vaistinės vietos bei apsilankymo joje lentelė. Jūsų išsilavinimas. Jūsų pajamos. Jūsų socialinė padėtis. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2010-02-11
 • Vartotojo pasirinkimas pirkti

  Teorinė dalis. Pirkėjo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pasirinkimo kriterijų pavyzdžiai. Durų pasirinkimo kriterijai. Siurblio pasirinkimo kriterijai. Grandininio pjūklo pasirinkimo kriterijai. Stogo dangos pasirinkimo kriterijai. Elektronikos komponentų pasirinkimo kriterijai. Būsto pasirinkimo kriterijai. Reklamos nešėjų pasirinkimo kriterijai. Kriterijai, kuriais remiantis galima rinktis universitetus Jungtinėje Karalystėje. Apklausos klasifikacija pagal apklausos pobūdį. Anketos skalės. Praktinė dalis. Vartotojo nuomonė pasirenkant šokoladą. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, tyrimas(54 puslapiai)
  2008-10-01
 • Vartotojų elgsenos tortų rinkoje marketingo tyrimas

  Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti tortų pasirinkimo kriterijus ir veiksnius. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. Perkamiausia torto rūšis. Tortų perkamumo dažnumas parduotuvėse. Tortų perkamumo dažnumas tam tikromis progomis. Kainų įtaka perkant tortus. Reklamos skatinimas pirkti tortus. Tortų perkamumas firminėse parduotuvėse. Tortų perkamumas pagal išankstinius užsakymus. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2011-01-17
Puslapyje rodyti po