Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros šperos
Rinkodaros šperos

(42 darbai)

Strateginis marketingas (4)Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Firmos strategija. Firmos strategijos esmę plačiau atskleidžiančios charakteristikos. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Marketingo strategijų nauda įmonei. Strateginio valdymo modeliai. Plėtotinė strategija. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų kūrimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Nedifencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas. Pozicionavimas. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo valdymas. Strateginis valdymas. Taktinis valdymas. Strateginis marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimų priėmimo schema. Kontroliuojami veiksniai. Marketingo planavimo kontrolės metu. Marketingo kontrolės tipai. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Pelningumo analizės tikslas. Efektyvumo kontrolės metodai. Strateginės kontrolės tikslas. Marketingo informacinė sistema. MIS. MIS naudojama. MIS privalumai. MIS posistemiai. Lyderių strategijos. Įmonių lyderių bruožai. Lyderio strategija. Lyderis visada stengiasi. Rinką galima išplėsti. Lyderių naudojamos konkurencinės kovos apsaugos strategijos. Radikalių naujovių potencialūs rezultatai. Persekiotojų strategijos. Persekiotojų bruožai. Partizaninės atakos. Sekėjų strategijos. Sekėjų bruožai. Įmonių sekėjų strategijos. Nišas užpildančių įmonių strategijos. Nišas užpildančių įmonių bruožai. Nišas užpildančių įmonių veiklos pagrindas–specializacija. Didelių įmonių konkuravimo strategijos. "Jėgos" strategija. Jėgos strategijos atmainos. Vidutinės sąnaudos mažėja dėl. Stambios įmonės daugiau nei kitos. Geografinės koncentracijos strategija. Išsivysčiusių šalių rinkos prioritetai. Naujai besikuriančių rinkų prioritetai. Plėtra Rytų Europoje. Šalies pasirinkimas. Globalinės marketingo strategijos. Vidutinių ir mažų įmonių konkuravimo strategijos. Prisitaikymo strategija. Pagrindiniai konkurencinės kovos metodai. Aktyvumo rinkoje strategijos. Pagal aktyvumo lygį skiriamos šios marketingo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Pagal geografinį požymį skiriamos šios marketingo strategijos. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Prekių identifikavimo alternatyvos. Globalinėse rinkose yra skiriamos dvi prekių strategijos. Prekės ženklo strategijos. Prekės rėmimo strategijos. Kainų strategijos vidaus rinkoje. Kainų strategija globalinėse rinkose. Dvi pagrindinės globalinių kainų strategijos. Paskirstymo strategijos vidaus rinkoje. Paskirstymo adaptacijos strategija. Rėmimo strategijos vidaus rinkoje. Rėmimo strategijos globalinėse rinkose. Skaityti daugiau
Tarptautinis marketingasPagrindinis įmonės užsienio ekonominės veiklos tikslas. Įmonės užsienio ekonominės veiklos motyvų grupavimas. Tarptautinio marketingo apibrėžimas. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinka. Tarptautinio verslo socialinės ir kultūrinės aplinkos elementai. G. Hofsteede’o kriterijai, šalyje vyraujančios vertybių ir santykių sistemos apibūdinimui. Politinės ir teisinės tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Prekybos ir užsienio investicijų valstybinio reguliavimo priemonės. Tarptautinio marketingo institucinės aplinkos elementai. Integracijos požymiai, būdingi įvairiems šalių ekonominės integracijos lygiams. Tarptautinio marketingo tyrimo organizavimas. Užsienio rinkų segmentavimas. Skaityti daugiau