Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros referatai

Rinkodaros referatai (530 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • The importance of marketing in business today

  Summary. Introduction. The importance of the marketing in business today. Marketing plan. Conclusions. Recommendations. Appendices.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-03-01
 • The Synopsis on Change Management

  Rinkodaros darbas anglų kalba. Change Management. The Nature of Organizational Change. Forces of Change. Motivation for Change. Planned versus Reactive Change. Implementing the Changes. The Lewin Model. An Expanded Change model by Greiner. Managing Resistance to Change. Managing Resistance to Change. Overcoming Resistance. Organizational Development. A General OD Model. Evaluating Changes.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Tiesioginė reklama

  Įvadas. Reklama. Tiesioginė reklama. Reklama internete. Elektroninis paštas. Pašto reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Tiesioginės reklamos trūkumai. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-09
 • Tikslinės rinkos apžvalga: UAB "Biovela"

  UAB "Biovela" tikslinės rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. Perspektyvi analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Produkto padėtis rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2006-05-18
 • Turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas: pajūrio regionas

  Pajūrio regiono turizmo rinkos rinkodara ir įvaizdžio formavimas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Pajūrio regiono rinkos rinkodarą ir įvaizdžio formavimą. Pajūrio regiono turizmo rinkos rinkodara. Pajūrio regiono turizmo rinkos įvaizdis. Pajūrio regiono rinkodaros priemonės. Turizmo informacijos teikimas. Turizmo rinkos tyrimai ir jų būtinumas. Vietovę identifikuojančio prekės ženklo kūrimas ir palaikymas leidyba. Elektroninė rinkodara. Turizmo mugės ir lauko reklamos. Viešieji ryšiai ir bendradarbiavimas. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros modelis. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros organizacija. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros programa. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšių su visuomene palaikymas ir populiarinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2009-02-12
 • Užsienio rinkų užvaldymas

  Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio marketingo turinys ir sudėtis. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Problemos ir nauda vykdant verslą užsienio rinkose. Užsienio rinkų užvaldymas. Išvados. Išnašos.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2008-04-25
 • Vaikams skirta reklama spaudoje

  Įvadas. Reklamos samprata, tikslai ir funkcijos. Reklama, skirta vaikams spaudoje. Žurnalų "Luka", "Žirniukas", "Naminukas", "Bitutė", skirtų vaikams, reklamų analizė. Laikraščių vaikams "Ekspresiukas" ir "Mikė" reklamos analizė. Vaikų apsauga reklamos pasaulyje. Išvados. Išnašos.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-14
 • Vandens turizmo plėtros rinkodara Šilutės rajone

  Įvadas. Šilutės rajonas. Turizmo rinka Šilutės rajone 2005 m. Turizmo rinka Šilutės rajone 2006 m. Vandens turizmo rinka Šilutės rajone 2005 m.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2007-02-06
 • Vartotojo asmenybė bei asmeninių veiksnių įtaka jo elgsenai

  Įvadas. Vartotojo asmenybė. Vartotojo asmenybės ypatybės. Vartotojo gyvenimo stilius. Gyvenimo stiliaus charakteristikos. Psichografija – gyvenimo stiliaus tyrimo metodas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Vartotojo elgsena: abejingumo teorija

  Įvadas. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojų pasirinkimo naudingumas. Abejingumo analizė. Vartotojų abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių savybės. Biudžetinis apribojimas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2007-10-16
 • Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių analizė: UAB "IKI"

  Įvadas. Vartotojų elgesį įtakojantys veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Prekybos tinklo IKI esamos padėties analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių įtaka IKI marketingo sprendimams. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2008-09-29
 • Vartotojų elgesį reguliuojantys veiksniai

  Įvadas. Vartotojo psichologija. Vartotojo aplinka. Vartotojo elgesį reguliuojantys veiksniai. Pirkimo procesas. Parduotuvės įrengimo reikšmė, tikslai ir strategijos. Parduotuvės funkcinių zonų išdėstymas. Parduotuvės įrengimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Vartotojų elgsena (3)

  Įvadas. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Vartotojų elgsenos modeliai. Kultūros faktoriai. Motyvacija. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikis. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikis. Saviraiškos poreikis. Suvokimas. Įsisavinimas. Įsitikimai ir pažiūros. Vartotojų lojalumas. Lojalumas monopoliui. Lojalumas, kai nėra paprasta pakeisti paslaugų teikėją. Skatinamas lojalumas. Lojalumas dėl įpratimo. Atsidavimas. Apsisprendimo pirkti procesas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-01-10
 • Vartotojų elgsena (4)

  Vartotojų elgsena. Vartotojo elgesys priklauso nuo. Vartotojo veiksmų nuoseklumas. 6 rūšių rizika. Emocinė produkto vertė. Pirkimo įpročiai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(6 puslapiai)
  2008-10-16
 • Vartotojų elgsenos analizė: kavinė–baras "Ramovė Z"

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti įmonės, teikiančios viešo maitinimo paslaugas, vartotojų elgseną ir motyvacijas. UAB Ivoreza kavinė – baras "Ramovė Z". Vartotojų elgsenos samprata. UAB Ivoreza kavinės-baro "Ramovės Z" vartotojų segmentų išskyrimas. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Kavinės "Ramovė Z" skirtingų segmentų vartotojų elgsenos palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2009-10-09
 • Vartotojų nuomonės dėl taikomų marketingo priemonių arbatos rinkoje tyrimas

  Darbo tikslas – išanalizuoti arbatos marketingo kompleksą. Darbo objektas – vartotojų elgsena arbatos rinkoje. Marketingo komplekso elementai. Produkto apibūdinimas. Produkto kainų politikos analizė. Produkto paskirstymo būdai. Produkto rėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimų rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-06-12
 • Vartotojų poreikių patenkinimas

  Įvadas. Teoriniai vartotojų poreikių patenkinimo analizės aspektai. Vartotojų poreikių patenkinimo samprata. Vartotojų sprendimo priėmimo modelis. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsenos modelių analizė. Pirkėjo "juodosios dėžes" modelis. Vartotojų elgsenos tyrimo metodai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2008-04-18
 • Vartotojų reakcija į vieningos Europos sąjungos valiutos įvedimą

  Įvadas. Euro poveikis vartotojų elgsenai ir kainų nustatymui. Nesuapvalintos kainos: literatūros apžvalga. Tyrimų hipotezės. Tyrimų rezultatai. Tyrimų išvados. Euro įtaka Lietuvos įmonių veiklai. Euro privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2006-06-15
 • Verslo įmonių makroaplinka marketingo tyrime

  Įvadas. Verslas ir išorinė aplinka. Verslo įmonių makroaplinka ir jos kitimas. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Smulkių prekybos įmonių verslininkų verslumo tyrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Verslo įmonių žlugimo priežastys

  Rinkodara – pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma įmonių žlunga. Šiandieninė rinkodaros padėtis. Įmonė nepakankamai orientuojasi į rinką ir klientus. Įmonė netinkamai bendrauja su tarpininkais. Per silpni prekės kūrimo ir savireklamos įgūdžiai. Įmonė nepakankamai naudojasi technologijomis. Verslo įmonių nemokumas. Verslo krizės – įprastas rinkos ekonomikos reiškinys. Verslo įmonių žlugimas. Įmonių nemokumas ir restruktūrizavimas. Įmonių bankroto priežastys.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-03-27
Puslapyje rodyti po