Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros referatai

Rinkodaros referatai (530 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunikacinis procesas marketinge

  Įvadas. Komunikacinio proceso samprata. Komunikacinio proceso dalyviai (elementai). Informacijos siuntėjas. Informacijos kodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija (grįžtamasis ryšys). Trukdymai. Marketingo komunikacija. Tikslinė rinka. Antrinė rinka. Vartotojų įtakos grupės. Marketingo aplinkos įtakos grupės. Marketingo komplekso elementai. Elementas "prekė". Elementas "kaina". Elementas "paskirstymas". Elementas "rėmimas". Rėmimo strategijos. Komunikacijos tikslai. Žinojimas. Supratimas. Patikimas. Pirmenybės suteikimas. Įsitikinimas. Pirkimas. Asmeninė komunikacija. Neasmeninė komunikacija. Išvados. Priedas: Praktinė užduotis "Taikome koncepcijas".
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2006-10-20
 • Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo kompleksas

  Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo kompleksas. Komunikacinė politika. Komunikacinis procesas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Konferencijų turizmo rinkodaros priemonės ir prioritetai

  Sąvokų apibrėžimai. Konferencijų turizmas. Rinkodaros priemonės ir prioritetai. Bendrieji rinkodaros prioritetai. Parodos. Konferencijų turizmo skatinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-07
 • Konkurencija – visai neblogas dalykas

  Kaip gimsta noras konkuruoti. Konkurencijos samprata ir jos rūšys. Konkurencinės rinkos paklausos struktūra. Konkurencija Lietuvoje ir Europos sąjungoje.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-14
 • Konkurencijos samprata ir jos veiksniai

  Įvadas. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentai pramonės šakoje. Konkurentai rinkoje. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Stiprūs ir silpni konkurentai. Artimi ir tolimi konkurentai. "Padorūs" ir "kenkėjiški" konkurentai. Konkurentų žvalgybos sistemos kūrimas. Konkurencijos strategijos. Konkurencinės pozicijos. Konkurenciniai veiksmai. Rinkos lyderių strategijos. Rinkos plėtra. Rinkos dalies padidinimas. Produktyvumo didinimas. Pozicijos apsaugojimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2007-03-29
 • Konkurencinė aplinka

  Įvadas. Vidiniai ir išoriniai įmonės veiksniai. Marketingo ryšys su kitomis įmonės veiklos sferomis. Konkurencinės aplinkos vieta marketingo sistemoje. Konkurencinės aplinkos tyrimas, analizė ir panaudojimas įmonės tikslams. Konkurencijos ypatumų nustatymas. Informacijos apie konkurentus rinkimas ir analizė. Konkurencinio sugyvenimo formos. Teisinis konfliktų sprendimas. Bendradarbiavimo suderinimas. Rinkos dalies taktikos. Konkurencinės strategijos pasirinkimas. Galimybės ir strateginės užduotys. Prognozuojamos konkurentų reakcijos įvertinimas. Praktiniai sprendimai. Konkurencinis pranašumas kaip pagrindinis marketingo veiksnys. Kaip konkurencinis pranašumas įgyjamas. Konkurencinio pranašumo pagrindo nustatymas. Galimybių įgyti konkurencinį pranašumą, išsiaiškinimas. Konkrečių strategijų kūrimas. Konkurentų reakcijos numatymas. Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2007-03-21
 • Konkurencinės aplinkos įtaka verslui: apsaugos paslaugos UAB "Septyni užraktai"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti konkurencinės aplinkos įtakos įmonės veiklai analizę ir pasiūlyti naują konkurencingą sprendimą. Konkurencijos samprata ir konkurencinę aplinką lemiantys veiksniai. Rinkos struktūros modeliai. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. UAB "Septyni užraktai" ir ko konkurencinės aplinkos analizė. Naujų konkurentų įėjimas į rinką grėsmės. Konkurentų analizė. Pagrindiniai įmonės sėkmės faktoriai. KSF aritmetiniai vidurkiai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2011-02-25
 • Kultūra ir mikrokultūros

  Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenoje. Kultūros savybės. Kultūros įtaka elgsenai. Kultūros skirtumų palyginimas. Subkultūros (mikrokultūros) ir jų įtaka vartotojų elgsenai. Subkultūra (mikrokultūra) ir jos kategorijos. Pagrindiniai subkultūrų tipai.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-06
 • Lauko reklamos — informavimo produkcijos kūrimas

  Įžanga. Reklamos istorija. Lauko (išorinė) reklama. Lauko reklamos rūšys. Iškabos. Plakatai. Reklaminiai stendai. Transparantai ir pano. Tentai ir palapinės. Vitrinų reklama. Ant transporto priemonių. Šviesos reklama. Projekcinė reklama. Tripoziciniai įrenginiai. Lauko ekranai. Reklamos apimčių apžvalga. Didžiausi reklamuotojai. Didžiausios produktų grupės. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2008-05-08
 • Lietuvos bankų teikiamos paslaugos

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Verslo klientams teikiamos paslaugos. Sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Taupymo paslaugos. Paskolos. Valiutų rinkos paslaugos. Vertybiniai popieriai. Operacijos su grynaisiais pinigais. Operacijos su negrynaisiais pinigais. Čekiai. Dokumentiniai atsiskaitymai. Garantijos ir laidavimai. Kitos paslaugos. Privatiems klientams teikiamos paslaugos. Sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Taupymo paslaugos. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Operacijos su grynaisiais pinigais. Operacijos su negrynaisiais pinigais. Įmokos už paslaugas. Čekiai. Dokumentiniai atsiskaitymai. Garantijos ir laidavimai. Kitos paslaugos. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2008-05-16
 • Lietuvos įmonių reklaminė veikla

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Lietuvos įmonių reklamine veikla, jos įstatymais bei vartotojų požiūriu. Lietuvos įmonių reklaminė veikla. 2009 metų liepos mėnesio reklamos apimčių apžvalga Lietuvoje. Reklaminės veiklos reguliavimo būklė. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai. Visuomenės požiūris į reklamą. Reklamos poveikis vartotojui. Ekonominė reklamos nauda. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2011-01-27
 • Lietuvos tekstilės rinka: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Utenos trikotažas" eksporto veiklos analizę, išnagrinėti įmonės eksporto poziciją ir nustatyti jos eksporto veiklos plėtros perspektyvas. Situacijos analizė. Lietuvos aprangos ir tekstilės rinka. AB Utenos trikotažas veiklos ypatumai. Lietuvos tekstilės pramonės situacijos rinkose vertinimas. Teorinis sprendimų pagrindimas. Eksporto teoriniai aspektai. Eksporto samprata. Veiksniai įtakojantys eksportą. Išvados.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2010-08-05
 • Lyginamoji reklama

  Įvadas. Lyginamoji reklama. Reikalavimai reklamos verslui. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Logotipai

  Įžanga. "Rokiškio sūris". "Valgyk lengvai". "Žaloji karvutė". "Labai". "Prof". "Visiems". "Bifido". "Joy". "Rokiškio". Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-04-21
 • Makroaplinka

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2005-05-06
 • Makroaplinka (2)

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvada.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Makroaplinkos įtaka organizacijai

  Įvadas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Išvados. Išnašos.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2008-01-19
 • Market analysis: leisure club

  Darbas anglų kalba. Rinkos analizė: Myspaze Wellness klubas. Introduction. About Myspaze. Myspaze in a snapshot. Brief history of Myspaze. SWOT analysis. PEST analysis. Market segmentation. Consumer units. Segment criteria. Buying behaviour. Factors affecting buying decisions. Five-stage model. Conclusion and recommendations. References. Attachments (11 p.).
  Rinkodara, referatas(35 puslapiai)
  2009-05-06
 • Market segmentation

  Preface. The importance of market segmentation. Marketing complex. Segmentation definitions. Segmentation criteria. Customer/user characteristics. Consumer markets. Industrial Goods Markets. Product segmentation. Segmentation by Benefit. Vendor Segmentation. Contribution Targets. Segmentation techniques and product positioning. Attribute Sets. Market example. Product Positioning and differentiation. The validity and viability of market segmentation. Customer Profile Form.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2004-04-25
 • Marketing strategies

  Darbas anglų kalba apie naujos įmonės įsteigimą. Marketing strategies. Define the product launching strategy. Define the product distribution strategy when the product moves from the producer to the end user. Define the promotion strategy. Define the pricing strategy.
  Rinkodara, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-16
Puslapyje rodyti po