Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Lietuvos saldainių rinkos dalyvių analizėĮvadas. Saldainių atsiradimo istorija Lietuvoje. Lietuvos saldainių rinkoje dalyvaujantys gamintojai. Lietuvos saldainių rinkos struktūra. Prekių asortimentas. Platintojai. Teisiniai rinkos ypatumai. Saldainių kainų apžvalga. Prekės pakuotės charakteristika. Naujienos rinkoje. Skaityti daugiau
Lietuvos tekstilės rinka: AB "Utenos trikotažas"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Utenos trikotažas" eksporto veiklos analizę, išnagrinėti įmonės eksporto poziciją ir nustatyti jos eksporto veiklos plėtros perspektyvas. Situacijos analizė. Lietuvos aprangos ir tekstilės rinka. AB Utenos trikotažas veiklos ypatumai. Lietuvos tekstilės pramonės situacijos rinkose vertinimas. Teorinis sprendimų pagrindimas. Eksporto teoriniai aspektai. Eksporto samprata. Veiksniai įtakojantys eksportą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos universitetų marketingasĮvadas. Marketingo kompleksas Lietuvos universitetų praktikoje. Paslaugos, kaip prekės vaidmuo valstybiniuose universitetuose. Kainos vaidmuo universitetų marketingui. Paskirstymo esmė teikiant aukštojo mokslo paslaugas. Rėmimo poveikis universiteto įvaizdžio gerinimui ir klientų pritraukimui. Marketingo aplinkos poveikis Lietuvos universitetams. Makroaplinkos įtaka aukštojo mokslo paslaugas teikiančioms organizacijoms. Mikroaplinkos veiksniai įtakojantys universitetų veiklą. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Lyginamoji reklamaĮvadas. Lyginamoji reklama. Reikalavimai reklamos verslui. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Literatūros kūrinių pristatymai kaip reklamos formaĮvadas. Pasirinktų knygų pristatymų trumpa apžvalga. Jūratės Stauskaitės "13x13: trylika klausimų trylikai vyrų". Marcelijaus Martinaičio knygos "Tylintys tekstai: Užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971-2001" pristatymas. Struktūrinių pristatymo dalių funkcijos. Pristatymo įžanga. Pristatymo pagrindinė dalis. Pristatymo pabaiga. Pristatomos knygos ir knygos pristatymo adekvatumas. Jūratės Stauskaitės "13x13: trylika klausimų trylikai vyrų". Marcelijaus Martinaičio "Tylintys tekstai: užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971-2001". Organizaciniai sprendimai. Žiūrovų reakcija. Jūratės Stauskaitės "13x13: trylika klausimų trylikai vyrų". Marcelijaus Martinaičio "Tylintys tekstai: užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971-2001". Išvados. Skaityti daugiau
Lizingo paslaugos ir tendencijos LietuvojeĮvadas. Kas yra lizingas? Išperkamosios nuomos paslauga - vis populiaresnė. Kam palanki lizingo paslauga?. Smulkusis lizingas - kas tai?. Lietuvos lizingo rinka 2005 m. I ketv. Kas geriau: lizingas ar paskola?. Finansinis lizingas su likutine verte. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis kodeksas ir lizingo paslauga. Vartotojų pasitikėjimas paslaugų sektoriumi. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos įmonės kūrimasSantrauka. Siūlomo projekto idėja. Šakos veiklos būklės analizė. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įvaizdžio kūrimas. Kainodaros strategija. Pardavimų skatinimas. Reklama. Ryšiai su visuomene. Marketingo kaštai. Gamybos planas. Proceso dalyviai. Technologinė įranga. Vietos analizė. Organizacinis valdymo planas. Teisinė įmonės forma. Organizacinė struktūra. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Investicijų efektyvumo įvertinimo metodai. Rizikos analizė. Skaityti daugiau
LogotipaiĮžanga. "Rokiškio sūris". "Valgyk lengvai". "Žaloji karvutė". "Labai". "Prof". "Visiems". "Bifido". "Joy". "Rokiškio". Išvados. Skaityti daugiau
Lojalumo Lietuvos gamintojų produkcijai tyrimasMarketingo tyrimas. Tyrimo objektas ir tikslai. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lojalumo nauda įmonei: parduotuvė "Eurokos"Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti lojalių klientų įmonei teikiamus privalumus bei išanalizuoti būdus ir priemones padedančias įmonei ugdyti klientų pasitenkinimą suteikta paslauga bei didinti jų išsaugojimo laipsnį. Lojalumo samprata. Jo reikšmė įmonei. Lojalių klientų privalumai. Vartotojų lūkesčių ir poreikių atitikimas. Lojalumo prekei formavimas. Psichologiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Lojalumas ir prisirišimas. Kainodara ir lojalumas. Lojalumo kortelių paskirtis. Individualaus marketingo bei lojalumą skatinančios kainodaros derinimas. Kaip padaryti vartotoją lojaliu? Lojalumo kūrimas. Vartotojų elgsenos ir lojalumo įvertinimas kosmetikos parduotuvėje "Eurokos". Trumpas įmonės aprašymas. Vartotojų lojalumo įvertinimas. Vartotojo kontaktavimo su prekybiniu personalu įvertinimas. Vartotojų motyvacijos ir prioritetai. Apibendrinimas vertinant vartotojų lojalumą "Eurokos" parduotuvių atžvilgiu. Lietuvos pirkėjų vertinimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Maisto pramonės produktų reklamos priemonės ir jų panaudojimo efektyvumasĮvadas. Reklamos samprata ir jos pagrindiniai principai. Reklamos veiklos organizavimas. Lietuvos alaus prekių ženklų konkurencingumas. Prekių ženklas Lietuvos alaus rinkoje. Lietuvos aludarių prekių ženklo konkurencingumo palyginimas. Prekių ženklo konkurencingumo tyrimo išvados. Psichologija reklamoje. Apie muzikalų alų. Moters vaidmuo reklamoje. Reklamos priemonės ir jų klasifikavimas. Reklama spaudoje. Spausdinta reklama. Elektroninių komunikacijos priemonių reklama. Tiesioginio atsako reklama. Kino (video) reklama. Reklama ant transporto priemonių, reklama ore. Išorinė reklama. Demonstracinė reklama. Reklama pardavimo ar paslaugų suteikimo vietose. Reklamos efektyvumo įvertinimas. Ekonominis reklamos efektyvumas. Komunikacinis reklamos efektyvumas (socialinis ir psichologinis). Patarimai efektyviai reklamai. Išvados. Skaityti daugiau
Maisto pramonės produktų reklamos priemonės ir jų panaudojimo efektyvumas (2)PowerPoint pristatymas. Reklamos savybės. Reklaminės veiklos organizavimas. Psichologiniai reklamos uždaviniai. Moteris reklamoje. Reklamos pranašumai vaizduojant moterį. Maisto pramonės produktų reklamos priemonės. Reklamos efektyvumo įvertinimas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Socialinio reklamos efektyvumo nustatymas. Psichologinio reklamos efektyvumo įvertinimas. Kaip efektyviai naudoti reklamą...Ko vengti reklamuojant? Skaityti daugiau
Maisto pramonės srityje veikiančios bendrovės UAB "Plungės duona" pardavimo valdymo praktikaĮmonės gaminama produkcija - duona, pyragai ir kiti miltiniai gaminiai. Įvadas. Proceso dalyviai. Įmonės valdymo struktūra. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Major Case. Women’s Undergarment FactoryTarptautinio marketingo darbas. Objectives. Problem Statement. External analysis. Internal analysis. SWOT analysis. Alternative marketing strategies. Skaityti daugiau
MakroaplinkaĮvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Makroaplinka (2)Įvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvada. Skaityti daugiau
Makroaplinka ir mikroaplinka įmonėje: AB "Žemaitijos pienas"Užduotis Nr.2 Nuodugniai ištirkite visais aspektais ir aprašykite visas makroaplinkos ir mikroaplinkos sritis, kurios turi įtakos Jūsų pasirinktos įmonės veiklai. Įvardinti konkrečius aspektus, kuriais makroaplinka įtakoja įmonės rinkodaros sprendimus. Tikslas: Aprašyti konkrečius aspektus, kuriais makroaplinka ir mikroaplinka įtakoja įmonės rinkodaros sprendimus ir veiklą. Uždaviniai. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Makroaplinkos įtaka organizacijaiĮvadas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Market analysis: leisure clubDarbas anglų kalba. Rinkos analizė: Myspaze Wellness klubas. Introduction. About Myspaze. Myspaze in a snapshot. Brief history of Myspaze. SWOT analysis. PEST analysis. Market segmentation. Consumer units. Segment criteria. Buying behaviour. Factors affecting buying decisions. Five-stage model. Conclusion and recommendations. References. Attachments (11 p.). Skaityti daugiau
Market research reportDarbas anglų kalba. Rinkodaros analizė. Introduction. Findings. Market Research. Primary or field research. Secondary or desk research. The research process. Terms. Desk Research. The marketing process. What are customer services and why do companies use it. Market research aims. Most businesses develop a marketing plan, which normally involves. To produce such a plan the business must. Normally marketing plans/strategies will concentrate on certain prime targets. There are various types of research and these are. Market. Product. Price. Links to surveys. Market Segmentation. The Marketing Mix. Price. Pricing Skimming. Market penetration. Product. Promotion. Place. Conclusion. Skaityti daugiau
......