Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Rinkų segmentavimasVartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų rinkos segmentavimo lygiai ir kriterijai: pateikite ir išanalizuokite bent 3 autorių nuomones. Sukurkite savo vartotojų rinkos segmentavimo lygius ir kriterijus. Juos aprašykite. Aptarkite ir schematiškai pateikite 4-5 psichografinius vartotojų segmentavimo modelius. Juos aprašykite. Schematiškai pateikite ir aprašykite konkrečiai sukurtas ir verslo pasaulyje naudojamas vartotojų segmentų/klasterių klasifikacijas. 6 modeliai. Skaityti daugiau
Ryšiai su visuomene (3)Įžanga. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšiai su visuomene ir socialinė atsakomybė. Ryšiai su visuomene ir marketingas, reklama, propaganda, lobizmas. Ryšių su visuomene modeliai. Įmonės įvaizdis. Organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros lygmenys. Organizacinės kultūros tipai ir charakteristikos. Subkultūros ir multikultūrinė aplinka. Įmonės identitetas ir profilis. Ryšiai su visuomene ir organizacijos vadyba. Tyrimas. Planavimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir siekiai. Ryšių su visuomene programa. Pranešimas. Organizacijos publikos. Ryšių su visuomene priemonės ir metodai. Ryšiai su žiniasklaida. Organizacijos leidiniai ir suvenyrai. Renginiai ir programos. Ryšių su visuomene organizacija įmonėje. Reikalavimai ryšių su visuomene specialistui. Komunikacijos įgūdžiai. Skaityti daugiau
Ryšiai su visuomene (4)PowerPoint pristatymas. Ryšiai su visuomene. Pagal H.L. Zankl ryšių visuomenei būdingos tokios funkcijos. Visuomenės grupes. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas. Įmonės identiteto išraiškos formos. Įmonės įvaizdis. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarinimo priemonių grupės. Parama. Paramos sritys. Mugė. Paroda. Skaityti daugiau
Ryšiai su visuomene kaip integruotos komunikacijos dalisPowerPoint pristatymas. Ryšių su visuomene apibrėžimas. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene (RSV) taikomos priemonės ir kanalai. Ryšių su visuomene (RSV) funkcijos. Ledkalnio efektas. Veiklos aspektai. Organizacijos įvaizdis. Ryšių su visuomene (RSV) etika. Domino principas. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių rinkodaraI dalis (teorija). Įvadas. Ryšių rinkodaros samprata. Ryšių su vartotojais vadybos sistemos. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo metodai. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumą skatinantys įmonės veiksmai. Išvados. II dalis (klausimai). Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene esmė ir organizavimasRyšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. Visuomenės reikalai. Vyriausybės sprendimų įtakojimas. Šaltinių menedžmentas. Vystymasis. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene valdymo projektas 1 metams: IĮ "Elektroniniai informaciniai Sprendimai"IĮ "Elektroniniai informaciniai Sprendimai" ryšių su visuomene projektas 1 metams. Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika. Ryšių su visuomene strategijos planas. Skaityti daugiau
Ryšių su žiniasklaida organizavimasĮžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys OVS. Įmonės OVS. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos rinkimo ir perdavimo ryšių su žiniasklaida padaliniui būdai. Spaudos konferencijos organizavimas. Žurnalistų kvietimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Galimi klausimai ir atsakymai. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Rašytinės informacijos pateikimas žiniasklaidai. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Rizikos valdymas ir jos įvertinimasĮvadas. Rizikos draudimas. Rizikos mažinimo budai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Romo Prudens ir laisva valia. Bendrieji įmonės veiklos rizikos analizės principai. Kiekybinė konkrečios rūšies rizikos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Santykių marketingo sprendimų formavimas įmonėje "Vainora"Santykių marketingo koncepcijos taikymo įmonėje "Vainora" galimybių numatymas. Vartotojų vertingumo analizė. Vartotojų pritraukimo ir išlaikymo sprendimai. Technologijų santykiams su vartotojais sukurti ir palaikyti parinkimas. Organizacijos valdymo pokyčių, taikant santykių marketingą, nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Sąveikaujantys prekių ženklaiĮvadas. Prekės ženklo turinio teorinė apžvalga. Prekės ženklų sąveikos galimybių įvertinimas. Prielaidos sėkmingai prekės ženklų sąveikai ir jos teorinė samprata. Prekės ženklų sąveikos pavyzdžių apžvalga. Vartotojų požiūrio į prekės ženklų sąveiką tyrimas. Tyrimo metodika ir organizacija. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimai. Išvados. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Sėkmingo prekės ženklo formulė: "Kalnapilis"Įvadas. Prekės identifikavimas ir identifikavimo strategija bendrovėje "Kalnapilis". Prekės identifikavimas. Prekių identifikavimo strategijos. Prekės ženklas. Grupinis prekės ženklas. Individualus prekės ženklas. Prekės ženklo sėkmė. Prekės ženklo pavadinimo parinkimas. Pripažinimas. Išvados. Priedai Skaityti daugiau
Semiotinė reklamos analizė: alus "Heineken"Semiotinė "Heineken" alaus reklamos analizė. Užduotis - semiotiškai išnagrinėti pasirinktą reklamą, aptariant semiotinės analizės rodiklius. Skaityti daugiau
Service marketing analysis by theatrical movementsDarbas anglų kalba. Paslaugų rinkodaros analizė pagal teatralinius sąjūdžius. Analizuojamas kavinė "White House" ir laisvalaikio centras "Vauxhall Recreation Club". In this essay two companies representing different service sectors will be discussed according to the theatrical movements: firstly, Luton’s pub "White House" and secondly Luton’s leisure center "Vauxhall Recreation Club". According to Pine and Gilmore, "Work is theater and every business is a stage". There are four theatrical movements which are being discussed in the service marketing. Skaityti daugiau
Serviso teikiamų paslaugų analizė: UAB "Ivetra ir Ko"Inžinerijos ir vadybos studijų programa. Įvadas. Analitinė dalis. UAB "Ivetra ir Ko" istorija, vidinės ir išorinės aplinkų apžvalga. Tikslinės rinkos apibūdinimas. UAB "Ivetra ir Ko"personalo valdymas. Tiriamoji dalis. Įmonės apyvartos pokytis. Serviso paslaugos įmonėje. UAB "Ivetra ir Ko"rinkodaros strategijų nustatymas. UAB "Ivetra ir Ko" pagrindiniai konkurentai. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Rezultatų vertinimas. Serviso paslaugų SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Sidrų pasiūlos ir paklausos Mažeikių mieste tyrimasĮvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Antrinių duomenų analizė. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Tyrimo imties pagrindimas. Instrumentarijaus pagrindimas ir parengimas. Pirminių duomenų analizė. Taikymo apribojimų išskyrimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Simbolio reikšmė reklaminiame tekstePranešimas: "Simbolio reikšmė reklaminiame tekste". Aptarta pasirinktos socialinės reklamos, nukreiptos prieš rūkymą simbolinė reikšmė. Analizuojama reklama, aiškinami joje esantys simboliai. Skaityti daugiau
Situacijos analizė: UAB "Senukai"Strateginio marketingo valdymo rašto darbas. Uab "Senukai" situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. PEST metodas. Space metodas. Įmonės ir jos aplinkos įvertinimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. BCG matricos metodas. General Electric metodas. Verslo stiprumas. Marketingo kompleso elementų analizė. SSGG analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Situation Analysis in the Marketing Planning ProcessDefinition. Situation Analysis. PEST Analysis. Five Forces Analysis. SWOT Analysis. Benchmarking. Five C Analysis. Defining Market Volume. Action Plans. Skaityti daugiau
Skintų vasarinių gėlių paklausos ir pasiūlos Utenos mieste tyrimasĮvadas. Darbo tikslas: atlikti skintų vasarinių gėlių paklausos ir pasiūlos tyrimą Utenos mieste. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Problemos apibrėžimas. Tyrimo metodikos pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Priedas (4 psl.). Skaityti daugiau
......