Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros analizės
Rinkodaros analizės

(59 darbai)

Kainodara (2)Kainų nustatymas. Požiūriai į kainodarą ir juos įtakojantys veiksniai. Ekonominis požiūris į kainodarą. Marketinginis požiūris į kainodarą. Ryšių marketingas. Kainodaros procesai ir jų palyginimas. Esminiai kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Skaityti daugiau
Kainodaros strategija: ŽŪB "Nematekas"Įvadas. Bendroji rinkos informacija apie ŽŪB "Nematekas". Įmonę "Nematekas" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Įmonės "Nematekas" gamybos bei pardavimų apimtys Lietuvos rinkoje. Informacija apie rinkos konkurentus. Pagrindiniai UAB "Nematekas" konkurentai Lietuvos rinkoje. Įmonių išsidėstymas geografiniu principu. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Konkuruojančių prekių kainų derinimo strategijos. ŽŪB "Nematekas" prekių segmentavimas vartotojų rinkoje. Įmonės kainodaros politika, strategijos ir metodai. Kainų nustatymo strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje (2)Praktinio darbo tikslas: ištirti kainas analogiškoms prekėms (paslaugoms), atlikti analizę ir pateikti išvadas. Įvadas. Tyrimo objektas. Pasirinktų prekių (paslaugų) kainos ir jų motyvacijos. Tiriamų prekių kainų motyvacijos. Tiriamų prekių asortimento plotis pasirinktose parduotuvėse. Rinkos ir vidiniai veiksniai, įtakojantys kainą. Bendros išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Kauno miesto kino teatrų teikiamos paslaugosĮvadas. Paslaugų vartojimo ypatumai. Paslaugų vertinimo ypatumai. Paslaugų vertinimas iki vartojimo. Paslaugos sistema. Susidūrimo su paslauga vertinimo faktoriai. Paslaugų vertinimas po vartojimo. Paslaugų vertinimo kriterijai. Kino teatrų paslaugų įvertinimas Kauno mieste. Kino teatrų lyginamoji analizė. Vartotojų nuomonės apie kino teatrus įvertinimas. Išvados. Summary. Priedai (7). Skaityti daugiau
Klientų analizė: UAB "VP market"Įvadas. Tikslas - nustatyti bendrovės "VP market" potencialius klientus. Vartotojo samprata. Sąvokos. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais analizė. UAB "VP market" klientų analizė. Pasiūlymai UAB "VP market" klientų aptarnavimui gerinti. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Knygyno rinkos analizėĮvadas. Anketos pavyzdys. Duomenų analizė. Grafikai ir duomenų lentelės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškų maisto produktų dizaino vertinimo tyrimo analizėMaisto produktas. Lietuviškų mėsos produktų dizaino vertinimo analizė. Lietuviškų žuvies produktų dizaino vertinimo analizė. Lietuviško alkoholio vartojimo analizė. Lietuviškų konditerijos gaminių dizaino vertinimo analizė. Lietuviškų pieno produktų pakuočių dizaino vertinimas. Lietuviškų duonos ir pyrago gaminių pakuočių dizaino vertinimo analizė. Nuomonės apie lietuviškų gaiviųjų gėrimų pakuočių dizainą analizė. Skaityti daugiau
Lietuvos saldainių rinkos dalyvių analizėĮvadas. Saldainių atsiradimo istorija Lietuvoje. Lietuvos saldainių rinkoje dalyvaujantys gamintojai. Lietuvos saldainių rinkos struktūra. Prekių asortimentas. Platintojai. Teisiniai rinkos ypatumai. Saldainių kainų apžvalga. Prekės pakuotės charakteristika. Naujienos rinkoje. Skaityti daugiau
Maisto pramonės srityje veikiančios bendrovės UAB "Plungės duona" pardavimo valdymo praktikaĮmonės gaminama produkcija - duona, pyragai ir kiti miltiniai gaminiai. Įvadas. Proceso dalyviai. Įmonės valdymo struktūra. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Market research reportDarbas anglų kalba. Rinkodaros analizė. Introduction. Findings. Market Research. Primary or field research. Secondary or desk research. The research process. Terms. Desk Research. The marketing process. What are customer services and why do companies use it. Market research aims. Most businesses develop a marketing plan, which normally involves. To produce such a plan the business must. Normally marketing plans/strategies will concentrate on certain prime targets. There are various types of research and these are. Market. Product. Price. Links to surveys. Market Segmentation. The Marketing Mix. Price. Pricing Skimming. Market penetration. Product. Promotion. Place. Conclusion. Skaityti daugiau
Marketingas (26)Pateikti 5 autorių (3 užsienio ir 2 Lietuvos) nuomonę apie marketingo plano rengimo etapus: palyginkite, aptarkite jų esmę, privalumus ir trūkumus. Visus autorių siūlomus marketingo planus pateikite schematiškai. Pateikite savo grupės sudarytą, marketingo plano schemą, pagal kurią vykdysite praktinę užduotį. Marketingo plano dalys pagal S. Dibb ir L. Simkin. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: vaflių gamyba UAB "Keptuvėlė"Įvadas. Marketingo komplekso elementai. Marketingo koncepcija. Įmonės mikroaplinkos elementai. Įmonės makroaplinkos elementai. Anketa. Vartotojo elgesio faktorių (išorės, vidaus) įtaka prekės pirkimui. Segmentavimas. Kainų nustatymo metodas. Kainų reguliavimo strategijos. Pateikimo politika. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategijos pasirinkimas. Rėmimo veiksmų pasirinkimas. Rėmimo biudžeto sudarymas. Anketos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: AB "Pieno Žvaigždės"Įmonių charakteristika. Prekė. Asortimento gylis ir plotis. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: mėsos perdirbimo A. Abraičio įmonė "Srovė"Įvadas. Marketingo komplekso elementas "Prekė". Marketingo komplekso elementas "Kaina". Marketingo komplekso elementas "Paskirstymas". Marketingo komplekso elementas "Rėmimas". Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Marijampolės pieno konservai"Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekė. Prekės ženklas, vardas ir pakuotė. Kaina. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Nuolaidos. Paskirstymas. Veiksniai įtakojantys paskirstymo kanalo parinkimą. Paskirstymo būdas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kompiuterių gamyba ir prekyba "Sonex holding"Santrauka. Marketingo apžvalga. Perspektyvų analizė. SWOT analizė. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai). Space modelis. Misija, vizija ir tikslai. Marketingo strategija. BCG matrica. Skaityti daugiau
Marketingo plano parengimas: soliariumas UAB "Solisun Baltic"UAB "Solisun Baltic", teikiančios soliariumo paslaugas marketingo plano parengimas. Kainų strategijos. UAB "Solisun Baltic" veiklos charakteristika. Įmonės charakteristika. Paslaugų charakteristika. Rėmimo veiksniai. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo strategija ir valdymas. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir kainos nustatymas. 2001 m. UAB "Solisun Baltic" paslaugos pardavimo planas. UAB "Solisun Baltic" rėmimo biudžetas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"Marketingo tyrimas "Pieno žvaigždžių" įmonėje. Įvadas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: sidras "Fizz"Sidro "Fizz" marketingo tyrimas. Marketingo tyrimas. Problemos formulavimas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodologija. Tyrimo tipas. Apklausos metodas. Atrankos modelių pasirinkimas. Duomenų rinkimas ir analizė. Tyrimo aprašymas. Sidro "Fizz" vartotojų pasiskirstymas pagal amžių. Dažniausiai apklaustųjų vartojamos sidro rūšys. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal vartojimo vietą. Respondentų pasiskirstymas pagal vartojimo dažnumą. Respondentų nuomonė apie gėrimo "Fizz" kainą. Vartotojo pasirinkimą sąlygojantys faktoriai. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Išvados. Iškilusios problemos sprendimo kryptys. Skaityti daugiau
Marketingo valdymas: alaus restoranas "Rambynas"Įvadas. Įmonės tikslai. Uždaviniai. Analizuojamos įmonės – alaus restorano "Rambynas" pristatymas. Misija. Vizija. Situacijos analizė. Makro aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Rinkos analizė. Rinkos dydis. Segmentai. Paslaugos. Geografiniai veiksniai. Konkurentų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso formavimas. Produktas. Kaina. Rėmimas. Skaityti daugiau