Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

The importance of marketing in business todaySummary. Introduction. The importance of the marketing in business today. Marketing plan. Conclusions. Recommendations. Appendices. Skaityti daugiau
The Synopsis on Change ManagementRinkodaros darbas anglų kalba. Change Management. The Nature of Organizational Change. Forces of Change. Motivation for Change. Planned versus Reactive Change. Implementing the Changes. The Lewin Model. An Expanded Change model by Greiner. Managing Resistance to Change. Managing Resistance to Change. Overcoming Resistance. Organizational Development. A General OD Model. Evaluating Changes. Skaityti daugiau
Tiesioginė reklamaĮvadas. Reklama. Tiesioginė reklama. Reklama internete. Elektroninis paštas. Pašto reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Tiesioginės reklamos trūkumai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Tikslinės rinkos apžvalga: UAB "Biovela"UAB "Biovela" tikslinės rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. Perspektyvi analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Produkto padėtis rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas: pajūrio regionasPajūrio regiono turizmo rinkos rinkodara ir įvaizdžio formavimas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Pajūrio regiono rinkos rinkodarą ir įvaizdžio formavimą. Pajūrio regiono turizmo rinkos rinkodara. Pajūrio regiono turizmo rinkos įvaizdis. Pajūrio regiono rinkodaros priemonės. Turizmo informacijos teikimas. Turizmo rinkos tyrimai ir jų būtinumas. Vietovę identifikuojančio prekės ženklo kūrimas ir palaikymas leidyba. Elektroninė rinkodara. Turizmo mugės ir lauko reklamos. Viešieji ryšiai ir bendradarbiavimas. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros modelis. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros organizacija. Pajūrio regiono turizmo sektoriaus rinkodaros programa. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšių su visuomene palaikymas ir populiarinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio rinkų užvaldymasĮvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio marketingo turinys ir sudėtis. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Problemos ir nauda vykdant verslą užsienio rinkose. Užsienio rinkų užvaldymas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikams skirta reklama spaudojeĮvadas. Reklamos samprata, tikslai ir funkcijos. Reklama, skirta vaikams spaudoje. Žurnalų "Luka", "Žirniukas", "Naminukas", "Bitutė", skirtų vaikams, reklamų analizė. Laikraščių vaikams "Ekspresiukas" ir "Mikė" reklamos analizė. Vaikų apsauga reklamos pasaulyje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vandens turizmo plėtros rinkodara Šilutės rajoneĮvadas. Šilutės rajonas. Turizmo rinka Šilutės rajone 2005 m. Turizmo rinka Šilutės rajone 2006 m. Vandens turizmo rinka Šilutės rajone 2005 m. Skaityti daugiau
Vartotojo asmenybė bei asmeninių veiksnių įtaka jo elgsenaiĮvadas. Vartotojo asmenybė. Vartotojo asmenybės ypatybės. Vartotojo gyvenimo stilius. Gyvenimo stiliaus charakteristikos. Psichografija – gyvenimo stiliaus tyrimo metodas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena: abejingumo teorijaĮvadas. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojų pasirinkimo naudingumas. Abejingumo analizė. Vartotojų abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių savybės. Biudžetinis apribojimas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių analizė: UAB "IKI"Įvadas. Vartotojų elgesį įtakojantys veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Prekybos tinklo IKI esamos padėties analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių įtaka IKI marketingo sprendimams. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgesį reguliuojantys veiksniaiĮvadas. Vartotojo psichologija. Vartotojo aplinka. Vartotojo elgesį reguliuojantys veiksniai. Pirkimo procesas. Parduotuvės įrengimo reikšmė, tikslai ir strategijos. Parduotuvės funkcinių zonų išdėstymas. Parduotuvės įrengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (3)Įvadas. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Vartotojų elgsenos modeliai. Kultūros faktoriai. Motyvacija. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikis. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikis. Saviraiškos poreikis. Suvokimas. Įsisavinimas. Įsitikimai ir pažiūros. Vartotojų lojalumas. Lojalumas monopoliui. Lojalumas, kai nėra paprasta pakeisti paslaugų teikėją. Skatinamas lojalumas. Lojalumas dėl įpratimo. Atsidavimas. Apsisprendimo pirkti procesas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (4)Vartotojų elgsena. Vartotojo elgesys priklauso nuo. Vartotojo veiksmų nuoseklumas. 6 rūšių rizika. Emocinė produkto vertė. Pirkimo įpročiai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos analizė: kavinė–baras "Ramovė Z"Įvadas. Darbo tikslas: ištirti įmonės, teikiančios viešo maitinimo paslaugas, vartotojų elgseną ir motyvacijas. UAB Ivoreza kavinė – baras "Ramovė Z". Vartotojų elgsenos samprata. UAB Ivoreza kavinės-baro "Ramovės Z" vartotojų segmentų išskyrimas. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Kavinės "Ramovė Z" skirtingų segmentų vartotojų elgsenos palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų nuomonės dėl taikomų marketingo priemonių arbatos rinkoje tyrimasDarbo tikslas – išanalizuoti arbatos marketingo kompleksą. Darbo objektas – vartotojų elgsena arbatos rinkoje. Marketingo komplekso elementai. Produkto apibūdinimas. Produkto kainų politikos analizė. Produkto paskirstymo būdai. Produkto rėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų poreikių patenkinimasĮvadas. Teoriniai vartotojų poreikių patenkinimo analizės aspektai. Vartotojų poreikių patenkinimo samprata. Vartotojų sprendimo priėmimo modelis. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsenos modelių analizė. Pirkėjo "juodosios dėžes" modelis. Vartotojų elgsenos tyrimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų reakcija į vieningos Europos sąjungos valiutos įvedimąĮvadas. Euro poveikis vartotojų elgsenai ir kainų nustatymui. Nesuapvalintos kainos: literatūros apžvalga. Tyrimų hipotezės. Tyrimų rezultatai. Tyrimų išvados. Euro įtaka Lietuvos įmonių veiklai. Euro privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonių makroaplinka marketingo tyrimeĮvadas. Verslas ir išorinė aplinka. Verslo įmonių makroaplinka ir jos kitimas. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Smulkių prekybos įmonių verslininkų verslumo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonių žlugimo priežastysRinkodara – pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma įmonių žlunga. Šiandieninė rinkodaros padėtis. Įmonė nepakankamai orientuojasi į rinką ir klientus. Įmonė netinkamai bendrauja su tarpininkais. Per silpni prekės kūrimo ir savireklamos įgūdžiai. Įmonė nepakankamai naudojasi technologijomis. Verslo įmonių nemokumas. Verslo krizės – įprastas rinkos ekonomikos reiškinys. Verslo įmonių žlugimas. Įmonių nemokumas ir restruktūrizavimas. Įmonių bankroto priežastys. Skaityti daugiau
...