Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

Įmonės marketingo planas: buitinės technikos ir elektronikos prekyba UAB "Topo centras"Įvadas. UAB "Topo centras" misija. Įmonės tikslai. Charakteristika. Įmonės perspektyvų tyrimas. Palankios aplinkybės. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tiekėjų analizė. Įmonės marketingo strategija. Konkurencijos pranašumo pasiekimo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kaimo turizmas UAB "Varliukas"Įvadas. Darbo tikslas – sudaryti rinkodaros planą baidarių nuomos, dviračių nuomos ir kempingo paslaugoms. Rinkodaros komplekso elementai (4P). Rinkodaros koncepcija. Mikro aplinkos elementai. Makro aplinkos elementai. Anketa. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Paslaugų charakteristika. Prekių kainų nustatymo politika. Paslaugų pateikimo politika. Prekių rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: mėsos perdirbimas UAB "Biovela"Įmonės charakteristika. Produkto charakteristika. Prekė. Kainodara. Gaminio paskirstymas. Išorinės aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Aplinkos analizė. Vidinė analizė. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT (SSGG) analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: prekybos ir distribucijos įmonė "Sanitex"Santrauka. Situacijos analizė. Vidaus veiksmų analizė. Išorės veiksnių analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Išvados, rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: AB "Vilniaus pergalė"Įvadas. Marketingo komplekso elementas prekė. AB "Vilniaus Pergalė" asortimento analizė. Prekės įpakavimas. Prekių asortimento pelningumo analize. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: kepykla UAB "Gardėsis"Įvadas. Situacijos analizė. UAB "Gardėsis" charakteristika. Tyrimo metodika. Problemos formulavimas. Marketingo aplinka. Stebiamasis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas ir imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: AB "Umega"Įvadas. AB "Umega" veiklos apibūdinimas. AB "Umega" makro ir mikro aplinkos tyrimas. AB "Umega" makroaplinkos tyrimas. AB "Umega" mikroaplinkos tyrimas. AB "Umega" SWOT analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis, augimo tempai. Įmonės prognozės. Tikslinė rinka. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. AB "Umega" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų siūlomos prekės. Konkurentų vartotojai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone AB "Umega". Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: siuvimo bendrovė UAB "Kornelija"Įvadas. Įmonės "Kornelija" apibūdinimas. Marketingo tarnybos organizacinė struktūra. Marketingo tikslas. Marketingo tarnybos organizacinė struktūra. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Mikro ir makro aplinkos veiksniai, įtakojantys UAB "Kornelija" veiklą. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės "Kornelija" marketingo programa. Gaminamos produkcijos asortimentas. Kainų nustatymo metodai ir kainų strategijos. Prekių paskirstymo kanalai. Bendrovės taikomi rėmimo veiksmai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: UAB "X"Įvadas. UAB "X" veiklos apibūdinimas. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis. Įmonės prognozės. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. UAB "X" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone UAB "X". Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Priedai (1). Anketos klausimai. Skaityti daugiau
Įmonės pozicionavimo ir perpozicionavimo politikaĮvadas. Darbo tikslas: Charakterizuoti įmonės pozicionavimo ir perpozicionavimo politikos svarbą versle. Pozicionavimas. Prekės ženklo pozicionavimas. Perpozicionavimo politika įmonėje. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (25). Skaityti daugiau
Įmonės reklamos organizavimasĮvadas. Reklamos planavimas. Auditorijos tyrimai, reklamos tikslų nustatymas. Rinkos tyrimai, reklamos strategijos formavimas. Reklamos organizavimo būdai. Biudžeto sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo elementų naudojimas rinkoje: sporto klubas "Geležiniai žmonės"Organizacijos charakteristika. Organizacijos numatytų veiklų rūšys, jų charakteristika. Rėmimo elementai. Asmeninis pardavimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarinimas. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo komplekso analizė: UAB "Žygio batai"Įvadas. "Žygio batai" charakteristika. Rėmimo komplekso analizė. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Raleksa"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija (koncepcija). Kokie mikroaplinkos elementai įtakoje įmonę? Kokie makroaplinkos elementai įtakoje įmonės veiklą? UAB "Raleksa" konkurentai. Įmonių išdėstymas geografinių principu. Konkurentų gaminamos produkcijos gaminamų prekių patekimo metodai ir pateikimo strategija. Konkurentų taikoma prekių rėmimo politika. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Rinkos segmentavimas. Kokie vartotojo elgesio (išorės ir vidaus)faktoriai turės įtakos mūsų įmonės prekių pirkimui? Z prekės apibūdinimas. Prekių asortimentas. Prekės identifikavimo strategija. Prekės įpakavimas. Prekės gamybos nutraukimo priežastys. Kainos nustatymo strategija. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Įmonės SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodariniai veiksniai: UAB "Senukai""Ataskaita apie UAB "Senukai" rinkodarinius veiksnius". Įvadas. Prekių įvairovė. Svarbiausios "Senukų" prekių grupės. Prekių kokybė. Asortimentas. Prekės ženklas. Kaina. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: prekyba apdailos medžiagomisĮvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonę veikiančios aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros kanalų analizė: UAB "Alantas"Analitinė dalis: Įmonės ir jos prekių charakteristika, Įmonės rinkodaros kanalai ir jų struktūra, Marketingo komplekso elementų strategijos, Paskirstymo tikslai, Rinkodaros kanalo dalyviai ir jų atliekamos funkcijos, Veiksniai, darantys įtaką prekių paskirstymui, Rinkos veiksniai, Prekės veiksniai, Įmonės veiksniai, Tarpininkų veiksniai, Konkurencijos veiksniai, Analitinės dalies išvados ir rekomendacijos. Projektinė dalis: Prekių paskirstymo tikslai ir užduotys, Paskirstymo strategija, Alternatyvios rinkodaros kanalo struktūros, Alternatyvių kanalų įvertinimas, Optimalus rinkodaros kanalas, Tarpininkų pasirinkimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė: AB "Malsena"Įmonės įkūrimas ir istorija. Prekė. Žaliavos ir medžiagos. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Prekių konkurentabilumas. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Patrauklumas esamai vartotojų rinkai. Kaina. Kaina ir jos kryptys. AB "Malsena" kainų nustatymo tikslai. AB "Malsena" produkcijos kainynas. Prekių pateikimas. Paskirstymas ir jo kanalai. AB "Malsena" logistika. Rėmimas. AB "Malsena" rėmimo tikslai. AB "Malsena" reklama ir jos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: diržų gamyba UAB "Belts"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Rinkodaros mikroaplinkos elementai. Rinkodaros makroaplinkos elementai. Įmonės rinka lietuvoje. Įmonės vartotojų rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos nustatymo politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: SPA centras "Kleopatra"Įmonės pristatymas. Įmonės sfera. SPA centro istorija. SPA centras šiandien. Įmonės paslaugų paketas. Įmonės aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Paslaugų paketas. Vidinės aplinkos vertinimas. Išorinės aplinkos vertinimas. SWOT analizė. Tikslai. Reklama. Priedai (3). Skaityti daugiau
......