Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros namų darbai

Rinkodaros namų darbai (188 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos dydžio vertinimas

  Jogurto importas. Jogurto importas tonomis ir pinigine verte. Jogurto importo pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto eksportas. Jogurto eksportas tonomis ir pinigine verte. Jogurto eksporto pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto gamybos apimtys (pagal pagamintos produkcijos pardavimų apimtis Lietuvoje). Jogurto rinkos dydis.
  Rinkodara, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-28
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas

  Prisiminkite rinkos segmentavimą ir segmentavimo požymius. Prisiminkite tikslinės rinkos apibrėžimą, ir jos pasirinkimą. Pagal pasirinktą prekę atlikite asortimento analizę. Pasirinktos prekės prekybos vietos. Rinkos segmentavimo požymiai. Nustatyti tikslinę rinką. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-12
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas

  Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratą. Pateikti savo nuomonę. Autorių požiūriai į rinkos sampratą. Autorių požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus pagal ką klasifikuojami ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Masinė rinkodara. Rinkų segmentavimas. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Ph.Kotler ir G. Armstrong išskiria 4 rinkos segmentavimo kriterijus. Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal psichografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal vartotojų elgsenos kriterijų. Rinkos segmentavimo pagal vartotojų elgseną tipai. Segmentavimo kriterijai. Pateikti 3autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes pateikti savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos parinkimas pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Tikslinės rinkos nustatymas pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Segmento patrauklumas. Verslo pranašumai. Tikslinės rinkos nustatymas pagal A. Poviliūną. Tikslinės rinkos nustatymo panašumai ir skirtumai. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Segmentų strategija pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Nediferencijuotoji rinkodara. Diferencijuotoji rinkodara. Koncentruotoji rinkodara. Segmentų strategija pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-28
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas (2)

  Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). Požiūriai į rinkos sampratą. Požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Rinkos segmentavimo kriterijai. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas ir kriterijai. Dažniausi asmeninio ir pramoninio vartojimo rinkų segmentavimo požymiai. Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodykite tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal V. Pranulį. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal P. Kotlerį. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-09-22
 • Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas

  1 Užduotis: Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). 2 sąvokas. 2 Užduotis : Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius : nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. 3 Užduotis: Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. 4 Užduotis : Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-29
 • Rinkos tyrimas: stomatologinių paslaugų pasiūla ir paklausa

  Įvadas. Bendra rinkos charakteristika. Odontologijos įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Pasiūlos tyrimas. Odontologų anketos analizė. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Gyventojų perkamosios galios įtaka paklausai. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-13
 • Rinkų segmentavimas

  Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų rinkos segmentavimo lygiai ir kriterijai: pateikite ir išanalizuokite bent 3 autorių nuomones. Sukurkite savo vartotojų rinkos segmentavimo lygius ir kriterijus. Juos aprašykite. Aptarkite ir schematiškai pateikite 4-5 psichografinius vartotojų segmentavimo modelius. Juos aprašykite. Schematiškai pateikite ir aprašykite konkrečiai sukurtas ir verslo pasaulyje naudojamas vartotojų segmentų/klasterių klasifikacijas. 6 modeliai.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-06-30
 • Sidrų pasiūlos ir paklausos Mažeikių mieste tyrimas

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Antrinių duomenų analizė. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Tyrimo imties pagrindimas. Instrumentarijaus pagrindimas ir parengimas. Pirminių duomenų analizė. Taikymo apribojimų išskyrimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-11-13
 • Simbolio reikšmė reklaminiame tekste

  Pranešimas: "Simbolio reikšmė reklaminiame tekste". Aptarta pasirinktos socialinės reklamos, nukreiptos prieš rūkymą simbolinė reikšmė. Analizuojama reklama, aiškinami joje esantys simboliai.
  Rinkodara, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-09-07
 • Situacijos analizė: UAB "Senukai"

  Strateginio marketingo valdymo rašto darbas. Uab "Senukai" situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. PEST metodas. Space metodas. Įmonės ir jos aplinkos įvertinimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. BCG matricos metodas. General Electric metodas. Verslo stiprumas. Marketingo kompleso elementų analizė. SSGG analizė. Išvada.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-24
 • Socialinis marketingas (3)

  Seminaro namų darbas. Atliktos šios užduotys: Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie socialinės reklamos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie a) socialinės reklamos funkcijas ir b) jos kūrimo priemones. Pateikite savo apibendrintas funkcijų ir priemonių schemas bei jas išsamiau paaiškinkite. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos dienraščiuose ir žurnaluose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos ir užsienio internetiniuose tinklapiuose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-06-30
 • Spaudos rinkos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išnagrinėti Lietuvos ir užsienio spaudos rinką. Spaustuvės aprašymas. Spaustuvių verslo situacija Lietuvoje. Spaudos rinkos situacija kitose šalyse. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-16
 • Strategic marketing plan: selling hiking boots "Cima Mountaineerind, Inc"

  Objectives. Problem statement. External analysis. Market size. Market growth. Competitors. Relevant trends. Buying patterns. Market segmentation. Product. Internal analysis. Place. Promotion. Pricing. Company factors. Market factors. Swot analysis. Alternative marketing strategies. Evaluation of alternatives. Qualitative evaluation. Quantitative evaluation. Likelihood of Success. Strategy.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-30
 • Tarptautinės kompanijos marketingo ypatumai: "The Coca-Cola Company"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. "The coca-cola company" rinkodara. "The coca-cola company" SSGG analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-01-02
 • Tarptautinio marketingo tipai, jų lyginamoji analizė

  Santrauka. Tarptautinio marketingo tipai. Eksporto marketingas. Multinacionalinis marketingas. Pasaulinis marketingas. Marketingo programos elementas. Tarptautinio marketingo tipų lyginamoji analizė. Pagrindiniai bruožai. Marketingo strategijos ypatumai.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-06
 • The draft for market research in China: "JYSK"

  Darbas anglų kalba. Rinkos tyrimų projektas Kinijoje: "JYSK". Plan for marketing research project. Purpose of the research. The objectives for the research. Methods. Desk research. Draft for questionnaire. Recommendations.
  Rinkodara, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-01-21
 • Tinklinis marketingas

  Tikslas. Uždaviniai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Kaip veikia tinklinis marketingas? Jėga eina iš apačios į viršų. MLM versle yra sąvoka "pavėluotas atlyginimas". Esminiai tinklinio marketingo faktai. "Kuo nebūna" tinklinis marketingas? Tinklinio marketingo privalumai. Minusai. "Vision International People Group". Pagrindiniai kompanijos produktai. Amway. Verslo principas. Oriflame. Kodėl "Oriflame"? Saugu pirkti. Kaip užsidirbti pinigų dirbant "Oriflame" kompanijoje? Pavyzdys. Kvieskite kitus pardavinėti. Asmeninis tobulėjimas. Karjeros galimybės.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Tyrimas: marketingo komplekso ypatumai pramogų centras "Neopolis"

  Tyrimo tikslas: Pramogų centro "Neopolis" marketingo komunikacijos komplekso tyrimas. Teorinė dalis. Marketingo komplekso komunikacijos ypatumai. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-15
 • Turkijos rinkos ypatumai

  Įvadas. Statistika ir duomenys apie Turkiją. Turkijos ekonomikos aspektai. Investicija į Turkiją. Turkijos tarptautinė prekyba. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2012-01-16
 • Valdymo praktika: ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas Mažeikių rajono Sedos darželyje

  Įvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-20
Puslapyje rodyti po