Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros pristatymai

Rinkodaros pristatymai (98 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo strategijos rengimo eiga autoservise

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Marketingo strategijos apibūdinimas. "Mažeikų Varduva" autoservisas. Bendrasis pelningumas. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-30
 • Marketingo strateginis planavimas

  PowerPoint pristatymas. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Taktinio ir strateginio planavimo skirtumai. Bendrosios marketingo strategijos. P. Kotlerio konkurentų suskirstymas. Hipotetinis rinkos pasidalijimas. Rinkos geografijos strategijos. Aktyvumo rinkoje strategijos. Ribinių rinkų atsisakymas. Demarketingas. Marketingo strateginio planavimo schema.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-08-14
 • Marketingo tyrimai (10)

  PowerPoint pristatymas. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų sudėtis. Marketingo tyrimo planavimas. Marketingo tyrimo planavimo paaiškinimas. Kokybinio ir kiekybinio tyrimų palyginimas. Apklausos metodai. Stebėjimo tyrimai. Stebėjimo tyrimų paaiškinimai. Eksperimentiniai marketingo tyrimai. Eksperimentų klasifikavimas. Imtys ir jų atranka. Tikimybinės atrankos metodai. Netikimybiniai atrankos metodai. Nestatistiniai metodai imties dydžiui nustatyti. Anketos imties dydžio nustatymas (didelės visumos virš 50 000 narių). Pagal tyrimo kryptingumą yra išskirtos trys marketingo tyrimų rūšys. Pagal tiriamą objektą. Pagal teorinį lygį bei praktinį pritaikomumą. Tyrimo reikalingumo pagrindimas.
  Rinkodara, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-04-11
 • Marketingo tyrimų procesas

  PowerPoint pristatymas. Tyrimų metodologija. Metodologijai priskiriama. Marketingo tyrimų metodologija apima. Tyrimų metodai. Marketingo tyrimų procesas. Tyrimo problemos formulavimo procesas. Tyrimo problemos formulavimas. Ryšys tarp sprendžiamos ir tiriamos problemų. Neapibrėžtumas, kylantis iš tyrimo problemos, apsprendžia tyrimo metodologiją. Žvalgomieji tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Priežastiniai tyrimai. Paprasčiausia sprendimo priėmimo situacija. Efektyviausias būdas iškelti tyrimo tikslus tai. Tyrimo tikslai. Tiriamasis klausimas. Hipotezė. Tyrimų apimtis. Įvairiuose tyrimo etapuose dažniausiai iškylantys klausimai. Situacijos, kuriose reikėtų atsisakyti atlikti MT-ą. Kad marketingo tyrimas būtų sėkmingas.
  Rinkodara, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-20
 • Marketingo valdymas (3)

  PowerPoint pristatymas. Marketingo plano turinys. Marketingo planas. Marketingo plano struktūra. Trumpalaikis marketingo planas. Ilgalaikiai planai. Marketingo valdymas. Tipinė valdymo proceso schema. Strateginis valdymas. Taktinis valdymas. Marketingo valdymo sprendimų priėmimas. Marketingo sprendimų priėmimo schema. Kontroliniai veiksmai. Priklausomybė tarp reklamos išlaidų ir pardavimo apimties.
  Rinkodara, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-08-14
 • Mėsos rinka

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Maisto pramonės įmonių uždaviniai. Pagrindinės maisto pramonės šakos. Situacija maisto pramonėje. Pranašumai. Trūkumai. Mėsos pramonė. Problemos. Mėsos rūšys. Mėsos pramonė Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir pasaulio rinka. Mėsos pramonės tendencijos rinkoje 2003- 2010 metams. Mėsos rinka Lietuvoje. Mėsos gaminių gamyba Lietuvoje 2000-2005 metais. Gyvulininkystės produktų gamyba. Mėsos produktų gamyba ir vartojimas vienam gyventojui. Paukštienos rinka. Kiaulienos rinka. Sėkmingiausiai mėsos pramonę plėtojantys konkurentai. Mėsos pramonė. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-11-24
 • Metaanalizė

  PowerPoint pristatymas. Metaanalizė. Apibrėžimas. Bruožai. Esmė. Naudingumo priežastys. Metodo problemos.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-03-23
 • Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: turizmo agentūra UAB "Septynios mylios"

  PowerPoint pristatymas. UAB "Septynios mylios". Turizmo agentūros "Septynios mylios" mikroaplinka. Įmonė. Tarpininkai. Konkurentai. Tiekėjai. Rinka. Turizmo agentūros "Septynios mylios" makroaplinka. Demografinė. Ekonominė. Gamtinė. Technologinė. Politinė-teisinė. Socialinė. Tarptautinė.
  Rinkodara, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-09
 • Naujų prekių kūrimas ir prekės gyvavimo ciklas

  PowerPoint pristatymas. Naujumo grupės. Naujų prekių kūrimas. Naujos prekės kūrimo etapai. Idėjų generavimas. Idėjos atrinkimas. Idėjų tikrinimas. Marketingo strategijos parengimas. Gamybos ir pardavimo galimybių analizė. Prekės sukūrimas. Bandomasis marketingas. Prekės įvedimas į rinką. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės gyvavimo ciklo stadijos. Stiliaus gyvavimo ciklas. Televizorių gyvavimo ciklas. Prekės pakartotino gyvavimo ciklas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Rinkodara, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-08-14
 • Naujų prekių kūrimo procesas

  PowerPoint pristatymas. Prekė. Naujų prekių kūrimo proceso etapai. Naujų prekių kūrimo strategija. Idėjų generavimas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Prekės kūrimas. Prekės testavimas. Prekės pateikimas rinkai. Prekės sėkmės rinkoje kontrolė.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-09
 • Offer "Pizza 4 you"

  PowerPoint pristatymas. History. "Pizza 4 you" offer. Legal environment. Structure. The marketing mix. SWOT. Mission and vision. Turnover. Profits. Advertising campaign. Launching new product. Balance Sheets. Income Statements.
  Rinkodara, pristatymas(13 skaidrių)
  2005-10-12
 • Opportunities in Online International Marketing

  PowerPoint pristatymas (anglų kalba). What is marketing? Four componets of marketing (4P). Challenges in international marketing. Planning for international marketing. Localization. Promoting and advertising internationally.
  Rinkodara, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-04-29
 • Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Paklausos funkcijos kiekybinė išraiška

  Powerpoint pristatymas. Paklausa. Paklausa (4). Konkurencinės rinkos paklausa. Konkurencinės rinkos paklausa (3). Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos paklausos kreivė (3). Lūžtanti paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Lūžtanti paklausos kreivė ir nelanksti kaina (4). Ekonominių išteklių paklausa. Ekonominių išteklių paklausa (10).
  Rinkodara, pristatymas(26 skaidrės)
  2010-11-30
 • Pardavimų skatinimas: samprata, tikslai, priemonės, kryptys

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo objektas. Pardavimų skatinimas. Samprata. Pardavimų skatinimo tikslai. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai kainų skatinimo tikslai. Į galutinius vartotojus nukreipta pardavimo skatinimo veiksmais gamintojai siekia. Į paslaugų tiekėjus pardavimo skatinimo veiksmais vadovai siekia. Paslaugų pardavėjai (mažmenininkai) pardavimo skatinimo veiksmais paprastai siekia. Pardavimų skatinimo priemonės. Klientų skatinimas. Pardavimų skatinimo priemonės. Skatinimo tikslai ir priemonės, skirtos vartotojams, dažniausiai siekia šių tikslų. Darbuotojų skatinimas. Reklama ir pardavimų skatinimas. Efektyvios reklamos principai. Kainodara ir pardavimų skatinimas. Trumpalaikės kainos nuolaidos gali būti naudojamos siekiant. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-09-12
 • Pasirengimas deryboms

  PowerPoint pristatymas. Patarimai, padėsiantys pasirengti deryboms. Kaip dirbti su atmintinėmis. Pirkėjo atmintinė. Parengiami užklausimai. Pradiniai siūlymai: rengiamasi deryboms. Strategija. Pavyzdys, kaip ji galėtų atrodyti. Pardavėjo atmintinė. Pagrindinių prielaidų analizė. Pasirinkite būsimo siūlymo pateikimo strategiją. Rengiamas pasiūlymas. Strategija, pavyzdys.
  Rinkodara, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-26
 • Paslaugų sektoriaus pokyčiai Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Paslaugos samprata. Paslaugos samprata (2). Paslaugų savybės. Paslaugų kategorijos. Ekonominė paslaugų raida. Ekonominė paslaugų raida (2). Paslaugų sektorius Lietuvoje. Darbuotojų pasiskirstymas pagal ūkio sektorius Lietuvoje 1939-2000 metais (%). Užimtųjų struktūra Lietuvoje 1998-2006 metais. Dabartiniai Lietuvos paslaugų sektoriaus rodikliai.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-04-26
 • Paslaugų vartojimo skirtumai Europos Sąjungos (ES) šalyse

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - Išnagrinėti Europos Sąjungos (ES) šalių paslaugų sektoriaus vartojimo skirtumus. Verslo paslaugos. EU-27 apyvarta pagal paslaugų sektorių. Apibendrinimas. Socialinės-kultūrinės paslaugos. Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimas. Sveikatos priežiūros išlaidos pagal paslaugos tiekėjus, 2006 metais (PGS vienam gyv.). Išlaidos sveikatos paslaugų rūšims, 2006. PGS vienam gyventojui. Apibendrinimas. Švietimo įstaigų lankymo ypatumai. Moksleivių ir studentų skaičius, išskyrus ikimokyklinį lavinimą. Išlaidos švietimo įstaigoms. Apibendrinimas. Turizmo paslaugos. Turizmo šalys 2008 (išskyrus vietinį turizmą). Turizmo intensyvumas, 2008. Turistinių kelionių išlaidos. Apibendrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (13 skaidrių).
  Rinkodara, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-01-27
 • Prekės pristatymas: pienas

  PowerPoint pristatymas. Prekė. Prekės ženklas. Prekės ženklo vardas. Prekės ženklo spalvos. Prekės ženklo simbolis. Prekės ženklo dizainas. Kokybė ir asortimentas. Kaina . Konkurencija. Paklausa rinkoje. Kaštai. Lūžio taškas. Nuolaida. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo pasirinkimui įtakos turi daug veiksnių. Paskirstymo kanalo ilgis. Skiriamos trys prekių paskirstymo strategijos. Intensyvaus paskirstymo strategijos teigiamos ypatybės. Intensyvaus paskirstymo strategijos neigiamos ypatybės. Prekybos samprata. Rėmimas. Rėmimo komplekso elementai. Reklama. Ryšiai su visuomene. Parama. Asmeninio pardavimo funkcijos. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas.
  Rinkodara, pristatymas(39 skaidrės)
  2010-04-08
 • Prekės strategijos užsienio rinkose samprata. Prekės užsienio rinkoms parinkimas

  PowerPoint pristatymas. 5 prekės pardavimo užsienio rinkose strategijos. Prekės paskirstymas be pakeitimų. Komunikacijos pritaikymas. Prekės pritaikymas. Dvigubas pritaikymas. Naujos prekės sukūrimas. Veiksniai, lemiantys prekės pritaikymą ar standartizavimą. Standartizavimo privalumai. Pritaikymo užsienio rinkoms strategija. Lietuviškų prekių pritaikymas Europos Sąjungai (ES).
  Rinkodara, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-05-15
 • Prekės ženklų kūrimas gaiviųjų gėrimų rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Prekės ženklas. Naudinga informaciją prieš kuriant prekės ženklą. Prekės ženklo kūrimo procesas. Prekės ženklo elementai ir reikalavimai jiems. Prekės ženklo vardas. Prekės ženklo spalvos. Prekės ženklo simbolis. Prekės ženklo dizainas.
  Rinkodara, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po