Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Promotion campaign for Luton TownDarbas anglų kalba. Reklamos kompanijos kūrimas Liutono miestui išgarsinti. Introduction. Background Information. Communications Objectives. Identification of Market Segments and Messages for each of Them. Identification of Issues. Analysis of the Components of the Marketing Communications Mix. Recommendations of an Appropriate Communications Method and Tool Used with Public Relations. Justification of Choice of Communications Mix. Illustration of a specific Example of the Communication Tools Used (1). Illustration of a specific Example of the Communication Tools Used (2). Conclusion. Skaityti daugiau
Psichologinio poveikio metodai reklamojeĮvadas. Darbo tikslas: teoriškai nustatyti kokiais būdais galime sužinoti psichologinį poveikį reklamoje. Psichologinis reklamos efektyvumas. Psichologinio poveikio tyrimo metodai. Subjektyvusis tikrinimo metodas. Stebėjimų metodas. Aktyvusis metodas. Nuomonių vertinimo metodas. Tiesioginių klausimų serijos metodas. Eksperimentas. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Rankdarbių iš popieriaus (Origami) paklausos tyrimasMarketingo tyrimų projektas. Santrauka. Įvadas. Marketingo tyrimas ir apklausos ypatumai. Marketingo tyrimo samprata. Marketingo tyrimo procesas. Anketinės apklausos apibūdinimas. Problemos apibrėžimas. Problemos sprendimas. Tyrimo metodikos ir pristatymo organizavimas. Origami menas. Gautų duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
ReklamaReklamos klasifikavimas. Reklamos verslo dalyviai. Svarbiausios reklamos verslo institucijos. Reklamos užsakovai (davėjai). Prekių ir paslaugų gamintojų reklama. Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių reklama. Paslaugų įmonių reklama. Atskirų asmenų reklama. Visuomeninių institucijų reklama. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai (žiniasklaida). Reklamos vartotojas. Skaityti daugiau
Reklama – menas ar melas?Reklama. Produktų įvaizdžiai. Kova rinkoje. Vartotojo viliojimas. Skaityti daugiau
Reklama (10)Įvadas. Reklamos reikšmė. Socialinės reklamos funkcijos. Ekonominės reklamos funkcijos. Reklamos tikslai. Reklamos priemonės. Reklamos priemonių klasifikacija pagal jų rūšis. Reklamų suskirstymas į kategorijas. Reklamuojamos prekės prekybos vietoje pavyzdys. Reklamos kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (11)Įvadas. Reklamos samprata ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos tipai, rūšys, paskirtis. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos veikla, demonstracinė reklama. Reklamos savybės, veiklos planas. Demonstracinė reklama. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai. Reklamos platinimo priemonė. Vartotojas, jo nuomonė. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos efektyvumo nustatymas. Darbas su žiniasklaida. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Reklama (12)Rėmimas: reklamos technika. Reklamos rūšys. Reklamos antraštės ir teksto parinkimas. Reklamos įsisąmoninimo (suvokimo) modelis. Reklamos taisyklės. Reklamos spalvų parinkimas. Mobilios marketingo priemonės. Europos parodų centrai. Infrastruktūros vaidmuo. Parodos užsienyje. Ar jūs pasiruošę dalyvauti parodose? "AgroBalt 2005" didžiausią dėmesį skirs verslui (su VIDEO). Susidomėjimas žemės ūkiu plečiasi. AgroBalt’05 - tiltas tarp Lietuvos ir užsienio rinkų. Skaityti daugiau
Reklama (13)Įvadas. Istorija. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos būdai. Kompiuterinė įranga reklamai ruošti. Šviesos diodų vaizdo ekranuose (ACM). Skaitmeninė spauda. CTP technologija. Radijo reklama. Televizinė reklama. Reklama internete. Netradicinės reklamos pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (14)Įžanga. Reklamos samprata. Reklamos reikšmė. Reklamos nauda. Ekonominė reklamos nauda. Politinės ir kultūrinės reklamos nauda. Reklamos daroma žala. Ekonominė reklamos žala. Politinės ir kultūrinės reklamos žala. Etika ir moralė reklamoje. Reklamos reglamentavimas. Atvejų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Reklama (15)Pateikti 1 autoriaus nuomonę apie reklamos evoliuciją (raidą). Pateikti 2 autorių nuomonę apie reklamos specifiškumą rinkos ekonomikoje. Pateikti 3 autorių nuomonę apie reklamos proceso sudedamąsias dalis, kurias pateikite grafiškai ir trumpai apibūdinkite. Pateikti 2 autorių nuomonę apie reklamos tipologiją (klasifikaciją). Naudokite atskirų autorių kriterijus pagal kuriuos jie išskiria tam tikrus reklamos tipus. Pateikite pačią reklamos klasifikaciją, apibūdinate ir išskiriate tapatybes ir skirtybes. Pateikti 3-4 autorių nuomonę apie reklamos priemonių klasifikaciją: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama); pateikti autorių klasifikaciją bei savo kritinę-analitinę nuomonę. Pasirinktinai apibūdinti 6 reklamos priemones ir teikti pavyzdžius iš Lietuvos praktikos. Pateikti 2-3 autorių požiūrį į reklamos organizavimo prielaidas. Ir pateikti šių prielaidų klasifikaciją ir pasirinktinai apibūdinti 5 prielaidas, teikiant pavyzdžius iš pasaulinės ir Lietuvos praktikos. Reklamos prielaidų apibūdinimas. Pateikti 3 autorių nuomonę apie reklamos biudžeto formavimą: nurodyti kriterijus (pagal ką formuojama) ir pateikti autorių reklamos strategijų klasifikaciją. Pateikti savo kritinę – analitinę nuomonę. Skaityti daugiau
Reklama (16)Įvadas. Reklamos apibrėžimas. Reklamos funkcijos. Pozicionavimas reklamoje. Suvokimo žemėlapis. Pozicionavimo strategija. Reklamos rūšys. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Tiesioginė reklama. Viešoji reklama. Demonstracinė reklama. Specialioji reklama. Reklamos organizavimas. Reklamos reguliavimas. Tarptautinis kodeksas. Direktyva dėl klaidinančios reklamos. Konvencija apie televiziją be sienų. Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl televizijos veiklos. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (18)Reklamos apibūdinimas, reikšmė. Ankstyvoji reklama. Reklamos socialinės funkcijos. Teigiamos reklamos savybės. Neigiamos reklamos savybės. Reklamos tipai. Karo meto reklama. Šiuolaikinė reklama. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklama spaudoje, reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose ir žurnaluose: pranašumai ir trukumai. Reklama televizijoje. Svarbiausi reklamos akcentai. Naudojami reklamos būdai. Reklamos televizijoje privalumai ir trūkumai. Reklama internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Radijo reklama, jos privalumai ir trūkumai. Lauko (išorės) reklama. Viktorinos iškabos ir jos privalumai ir trūkumai. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Demonstracinės reklamos formos. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos poreikis šeimai per televiziją. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas su komercine reklama. Komercinė reklama. Reklama ir mūsų pasąmonė. Sąmonė ir pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Kalbinės manipuliacijos reklamoje. (Paslaugos, naujumo įspūdžio sūkuriams, kokybės įasmeninimas). Reklamos įstatymas. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Pagrindinės sąvokos. Klaidinanti reklama. Reklama ir vaikai. Išorinė reklama. Spalvų psichologija ir reklama. Teksto komponavimas: simetrinis, asimetrinis, laisvas. Skaityti daugiau
Reklama (2)Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos tipai, rūšys, paskirtis. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos savybės. Reklamos rūšys ir nešikliai. Reklamos platinimo priemonė. Vartotojas, jo nuomonė. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos efektyvumo nustatymas. Darbas su žiniasklaida. Skaityti daugiau
Reklama (20)Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos objektas ir subjektas. Reklama marketinge. Reklamos skleidimo priemonės. Reklama ir marketingas. Interneto rinkos ir vartotojų tyrimai. Interneto reklamos efektyvumas. Nuo svetainės prie interneto vartotojo. Problemos ir sprendimai. Trečia galimybė – integruotieji duomenys. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Praktinis pritaikymas. Lietuvos rinkai reikia interneto tyrimų. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (21)Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos įtaka vartotojui ir verslui. Reklamos įtaka vartotojui. Reklamos įtaka verslui. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (22)Reklama. Reklamos istorija. Ankstyvoji spausdintinė reklama. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklama žiniasklaidos priemonėse. Pagrindiniai reklamos laikraščiuose privalumai ir trūkumai. Reklamos žurnaluose privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Reklama (23)PowerPoint pristatymas. Reklama. Reklamos auditorija. Reklamos poveikis paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas dėl reklamos. Reklamos funkcijos. Pozicija. Suvokimo žemėlapis. Suvokimo žemėlapio pavyzdys (automobilių pozicionavimas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)). Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos planas. Reklamos kampanija. Reklamos planavimo etapai. Kūrybinė strategija. Kūrybinės strategijos uždavinys. Reklamos nešikliai. Reklamos pateikimo taktikos. Reklamos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Reklama (24)Įvadas. Reklama pasižymi ir teigiamomis ir neigiamomis savybėmis. Teigiamos. Neigiamos savybės. Reklamos priemonės. Televizijos reklama. Vartotojų tipai. Pasirinkti vietą ir laiką. Konvencija dėl televizijos be sienų. Televizijos reklamos privalumai. Reklamos per TV trūkumai. Skaityti daugiau
Reklama (25)Įvadas. Reklama, reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Firminė reklama. Prekės reklama. Spaudos reklama. Audiovizualinė reklama. Radijo ir televizijos reklama. Reklaminiai suvenyrai. Pašto reklama. Lauko reklama. Ryšiai su visuomene. Kompiuterizuota reklama. Reklamos efektyvumo nustatymas. Ekonominis reklamos efektyvumas. Reklamos tobulinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
......