Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Rėmimo politika įmonėje ir jos funkcijosĮvadas. Rėmimo politika ir jos funkcijos. Komunikacinis procesas ir rėmimo politika. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo reikšme. Ryšiai su visuomene. Įmonės rėmimo politikos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo politika: prekybos tinklas "Apranga"Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti prekybos tinklo "Apranga" rėmimo politiką ir jos įtaką vartotojams. Rėmimo politika. Rėmimo politikos samprata, elementai ir strategijos. Reklama. Rėmimo politika prekybos tinkle "Apranga". Prekybos tinklo pristatymas. Reklamos efektyvumo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo programaĮvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo programa ir jos parengimasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Uždaviniai. Rėmimas, jo parengimas ir valdymas. Sąvokos. Rėmimo apibūdinimas. Rėmimo veiksniai. Produkto įvedimas. Naujos turizmo agentūros "Gimtinė" rėmimo veiklos analizė. Rėmimo tikslai. Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo veiksmai. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo veiksmai, jų reikšmė pardavimų skatinimuiĮvadas. Pardavimų skatinimas. Pardavimų skatinimo veiksmai. Priemonių pasirinkimas pardavimų skatinimui. Pardavimų skatinimo planavimas. Pardavimų skatinimo veiksmai naudojami praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo veiksmų grupės, jų reikšmė ir esmėĮžanga. Rėmimo samprata. Rėmimo veiksmų grupės. Pardavimų rėmimas. Reklama. Populiarinimas. Asmeniniai pardavimai. Rėmimo veiksmų reikšmė. Pardavimų rėmimo reikšmė. Reklamos reikšmė. Populiarinimo reikšmė. Asmeninių pardavimų reikšmė. Rėmimo veiksmų esmė. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Restoranų marketingasĮvadas. Viešojo maitinimo paslauga, restorano apibrėžimas, klasifikacija. Restorano verslo organizavimo teoriniai aspektai. Restoranų marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Retail Planning and Design: "Marks & Spencer"Darbaas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Marks and Spencer". Introduction. Profile of "Marks and Spencer". History of "Marks & Spencer. SWOT analysis of Marks and Spencer. Strengths. Extensive brand width and recognition. Supply chain savings. Food offerings - simply food. Weaknesses. Poor performance in smaller outlets. Execution errors. Overseas retail. Opportunities. Realignment of stores. Improved access to food stores. Home market. Clothing. Threats. Aging customer base. Competition. The wal-mart effect. Competition analysis. Product. Price. Place. Promotion. Competitors of Marks and Spencer. Author’s opinion. Future prospects. Conclusion. Appendices (3). Skaityti daugiau
Retail Planning and Design: StarbucksDarbas anglų kalba. Kavinių tinklas "Starbucks". Introduction. Company profile of Starbucks corporation. History of Starbucks. Starbucks: 1971-1987. Starbucks: 1987-1992. Starbucks: 1992-. Starbucks logo. Starbucks corporation and franchises. Competitive analysis. Competitors. Caffee nero. Diedrich coffee. Allied domecq. Competitive advantages of starbucks corporation. Revenue analysis. Promotion. SWOT analysis of Starbucks corporation. Conclusion. Appendix (1). Skaityti daugiau
Retail Planning and Design: Tesco PLCDarbas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Tesco PLC". Introduction. Profile of Tesco PLC. History of Tesco. Brands of Tesco PLC. Wolff olins and Tesco Plc. Tesco’s re-launch of own-brand strategy. Tesco’s own-brands growth. Internet operations. Growth of internet operations. Author’s opinion relating Tesco’s own-brands. Distribution of Tesco Plc stores. Tesco express. Tesco extra. Tesco metro. Tesco superstore. Tesco home plus. Author’s opinion about formats of Tesco stores. International operations. Tesco stores outside the UK. Tesco Plc revenues from major areas. Conclusion. Appendices (2). Skaityti daugiau
Rinka (2)Rinkos samprata. Rinka. Rinkos potencialas. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos parinkimas. Skaityti daugiau
Rinka (3)Rinka. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Paklausos formos. Rinkos pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Skaityti daugiau
Rinka ir jos samprataRinkos elementai bei jos veikimas. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Rinkos organizacinės formos. Rinkos trūkumai ir problemos. Pajamų nelygybė ir socialinės rinkos problemos. Faktai apie Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą (ES). Skaityti daugiau
Rinka ir jos segmentavimas1 užduotis. Pateikti 4 autorių požiūrius į rinkos ir tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę į apibrėžimus. 2 užduotis. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. 3 užduotis. Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinko nustatymo procedūrą. Nurodykite tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. Kodėl pritariat vienam ar kitam autoriui? 4 užduotis. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Skaityti daugiau
Rinka ir rinkos tyrimaiĮvadas. Rinkos samprata. Rinkos klasifikavimas. Rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinka ir rinkos tyrimasRinka ir rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentas. Gyvenimo stilius. Vartotojo elgesį lemiantys faktoriai. Tarpasmeniniai faktoriai. Asmeniniai faktoriai. Gamybinės paskirties prekių vartotojų elgesys. Rinkos tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Užduotys. Skaityti daugiau
Rinka. Rinkos tyrimaiĮvadas. Rinkos charakteristika. Rinkos tyrimai. Rinkos tyrimų kryptys, rūšys, sudėtis. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų procesas ir jo etapų charakteristikos. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena tiriant rinką. Išvados. Skaityti daugiau
Rinka. Rinkos tyrimai (2)Įvadas. Rinkos tyrimų turinys ir kryptys. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Rinkos tyrimų kryptys, rūšys bei klasifikacija. Rinkos tyrimų kryptys. Rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų principai. Rinkos tyrimų proceso organizavimas. Rinkos pirminiai ir antriniai duomenys. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Rinkos segmentavimas. Gamybinio pobūdžio prekių rinkos segmentavimas. Pozicionavimas rinkoje. Rinkos konjunktūriniai ir kiti tyrimai. Skaityti daugiau
RinkodaraKas yra prekė? Veiksniai, skatinantys kurti naujus produktus. Naujos prekės kūrimo procesas. Naujų prekių idėjų šaltiniai. Kodėl žlunga nauji produktai. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros politikos instrumentai. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos makroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Rinkodaros mikroaplinka. Organizacijos makroaplinka. Kontaktinės auditorijos. Rinkodaros strateginis planavimas. Rinkodaros tarnybos organizacinės formos. Strateginio planavimo esmė. Rinkodaros planas. Rinkodaros planavimas. Veiksniai, turintys įtakos rinkodaros strategijai. Rinka. Taktinis rinkodaros planavimas. Rinkodaros tarnybos organizacinės formos. Rinkos organizacijos privalumai ir trūkumai. Vartotojo elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsenos samprata. Poreikių klasifikacija. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkimo tipai. Skaityti daugiau
Rinkodara (10)Transportavimo savikainos apskaičiavimo būdai. M faktoriai, lemiantys paslaugų kainą. Kainos tipas, faktoriai, lemiantys pasirinkimą. Rinkos kainos sudarymas. Nuolaidos. Strateginis marketingo valdymas. Pajamų valdymo technologija. Pelno valdymo technologija. Rinkos plėtimo būdai. Reklama. Realizavimo skatinimas. Propaganda. Asmeninis pardavimas. Strateginis marketingo veiklos planavimas. Skaityti daugiau
......