Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros konspektai
Rinkodaros konspektai

(80 darbai)

Marketingas ir tyrimaiMarketingo tyrimų tikslai ir sritys. Tyrimų sritis. Tyrimų turinys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus? Situacijos analizė. Vartojimo prekių gamintojų situacijos analizės struktūra. Strategijos parengimas . Marketingo programos parengimas. Marketingo įgyvendinimas. Sėkmingų marketingo tyrimų savybės. Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys. Tarptautinio marketingo tyrimų ypatumai. Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas. Marketingo tyrimų raida. Marketingo teorijos ir praktikos genezė. Marketingo tyrimų raidos etapai. Marketingo taikymo problemos Lietuvoje. Marketingo tyrimų prielaidos. Marketingo tyrimas tarptautinėje aplinkoje. Strateginių sprendimų informacija. Taktinių sprendimų informacija. Marketingo tarptautinių taktinių sprendimų priėmimui reikalingos informacijos marketingo tyrimai. Skaityti daugiau
Marketingo orientacijaPrekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Skaityti daugiau
Marketingo planavimas ir strategijosMarketingo planavimo svarba. Bendrosios marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Aktyvumo rinkoje strategijos. Skaityti daugiau
Marketingo plano rengimasRinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pagrindiniai marketingo plano elementai. Naujos prekės (paslaugos) charakteristika. Kainų politika. Prekių paskirstymo politika. Reklama ir rėmimas. Subjektyvūs pardavimo apimčių prognozavimo metodai. Pardavimo padalinio darbuotojų nuomone pagrįsta prognozė. Įmonės vadovų nuomone pagrįsta prognozė. Objektyvūs pardavimo apimties prognozavimo metodai. Rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Marketingo samprata, funkcijos ir subjektaiMarketingo samprata. Marketingo apibrėžimas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Konkurencija. Marketingo tyrimas. Vartotoju analizė. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto analizė. prekės markė. Pakuotė. Produkto paruošimas rinkai. Prekės gyvavimo ciklas. Kainodara. Prekės paskirstymo sistema. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Rėmimas. Reklama. Reklamos priemonių parinkimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimaiMarketingo tyrimų tikslai ir sritys, Tyrimų sritis ir turinys, Prekės tyrimas, Esamos rinkos tyrimas, Potencialios rinkos įvertinimas, Pardavimo tyrimas, Komunikacijos tyrimas, Ekonomikos ir verslo tyrimas, Įmonės vidaus ir išorės aplinkos tyrimas, Tyrimo rezultatų pateikimas, Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui, Marketingo tyrimai (apibrėžimas), Marketingo tyrimų reikšmė vadybai, Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus, Aplinkos pažinimas, Rinkos bruožai, Vartotojų elgsena, Strategijos parengimas, Marketingo programos parengimas, Marketingo įgyvendinimas, Sėkmingų marketingo tyrimų savybės, Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys, Tarptautinio marketingo tyrimų ypatumai, Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas, Marketingo tyrimų raida, Marketingo teorijos ir praktikos genezė, Marketingo tyrimų raidos etapai, Marketingo taikymo problemos Lietuvoje, Marketingo tyrimų prielaidos, Marketingo tyrimas tarptautinėje aplinkoje, Taktinių sprendimų informacija. Skaityti daugiau
Mažmeninė prekyba (3)Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Mažmeninės prekybos įmonių tinklas. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. Apyvarta. Mažmeninė prekyba rinkos ekonomikoje. Veiksniai, turėję įtakos mažmeninės prekybos įmonių ir jų apyvartos raidai. Privatizacija. Šešėlinės ekonomikos įtaka mažmeninei prekybai. Monetarinė politika. Mokesčių sistema. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai ir teisinė aplinka. Mažmeninės prekybos tinklo analizė, jo atnaujinimas ir plėtotės reguliavimas. Mažmeninės prekybos tinklo vertinimo rodikliai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Opportunities in Online International Marketing (2)Opportunities in Online International Marketing. Prezentacijos komentaras (anglų kalba). 1 skaidrė. What is marketing? The marketing concept. 2. skaidrė. 3. skaidrė. "Think marketing". 4. skaidrė. Internet Population. E-commerce Growth. Demand for Products and Services. Online Payment. Marketing and Advertising. Increased Sales and Reduced Costs. 5 skaidrė. Language and Culture. Regional Laws. Order Fulfillment. Pre and Post Sales Support. 6. skaidrė. 7. skaidrė. Conduct Research. Set Objectives. Identify Strategy and Tactics. 8. skaidrė. Localization. Objectives. Markets. Budget and Time Availability. Products and Services. 9. skaidrė. Search Engines and Directories. Affiliate Programs. Email Campaigns and Newsgroups. Link Programs. Banner adds. Skaityti daugiau
Paslaugų marketingasPaslaugų marketingo tyrimai. Paslaugų marketingo tyrimas, jo mastas ir reikšmė. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Paslaugų rinka ir jos tyrimas. Naujų paslaugų rinkos tyrimų sunkumai. Paslaugų rinkos tyrimo taikiniai (objektai). Tikslinė paslaugų rinka ir jos tyrimas. Konkurentų tyrimas. Padėties rinkoje nustatymas. Nišos paieška tikslinėje rinkoje. "Tiesos momentas" paslaugų marketinge ir jo strategijos taikinys. Skaityti daugiau
Paslaugų pristatymasProcesas (paslaugos pristatymas). Įžanga. Skirkime dėmesį patirčiai. Suvokimo svarba. Serviso kokybė – procesas ir jo valdymas. Kliūtys. Susitelkimas atlikime. Planas arba projektas. Lovelock išklotinės. Kaip paslauga yra pristatoma. Paslaugų išklotinė. Bendravimo stilius. Bendravimo tipas. Nepastovių reikalavimų dažnumas. Paslaugų netikėtumo tipo klasifikacija. Kintamumas, prisitaikymas. Darbo detalės. Paslaugų planas. Veiksmo standartai. Kliento dalyvavimas. Dalyvaujančio kliento įtaka. Rėmimo sistema. Apmokymas. Motyvacija. Kontrolė. Pažadai ir pristatymas. Pristatymo sistema turėtų. Skaityti daugiau
Paslaugų rinkodaraPaslaugų rinkodara. . Paslaugų paklausos didėjimo veiksniai; Paslaugų sektoriaus sandara; Paslaugos apibrėžimas; Prekių ir paslaugų kontinuumas; Pasiūlymų kategorijos; Paslaugų klasifikacija; Paslaugų savybės; Paslaugos nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės nebuvimas. Paslaugų – pelno grandinė. Trys paslaugų teikimo verslo rinkodaros rūšys. Vidaus rinkodara. Dialoginė rinkodara. Išskirtinumo vadyba. Paslaugų rinkodaros kompleksas. Paslaugų kokybės vadyba. Paslaugų kokybės veiksniai. Produktyvumo vadyba. Tarptautinių paslaugų rinkodara. Skaityti daugiau
Prekybos įmonių marketingo valdymasMarketingo planavimo uždavinys. Marketingo įgyvendinimas. Marketingo kontrolės uždavinys. Pagrindiniai tikslai. Marketingo kompleksas. Skaityti daugiau
Prekių asortimento formavimasPrekių asortimento formavimo politika. Asortimento politikos uždaviniai. Asortimento politika. Asortimento parinkimas konkrečioje prekybos įmonėje. Asortimento plėtros kryptys. Asortimento mažinimo priežastys. Asortimento formavimo etapų apžvalga. Skaityti daugiau
Prekių klasifikacijaPrekės sluoksniai. Prekių klasifikacija. Vartojimo prekių klasifikavimas. Kasdienės paklausos prekės. Pasirenkamosios prekės. Ypatingos paskirties prekės. Pasyvios paklausos prekės. Nepageidautinos paklausos prekės. Gamybinės paskirties prekės. Žaliavos ir medžiagos. Detalės ir surinkimo mazgai. Pagrindinės gamybos priemonės. Pagalbinės gamybos priemonės. Aptarnavimo medžiagos. Verslo paslaugos. Prekių grupavimas rinkodaroje. Skaityti daugiau
ReklamaReklamos klasifikavimas. Reklamos verslo dalyviai. Svarbiausios reklamos verslo institucijos. Reklamos užsakovai (davėjai). Prekių ir paslaugų gamintojų reklama. Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių reklama. Paslaugų įmonių reklama. Atskirų asmenų reklama. Visuomeninių institucijų reklama. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai (žiniasklaida). Reklamos vartotojas. Skaityti daugiau
Reklama (15)Pateikti 1 autoriaus nuomonę apie reklamos evoliuciją (raidą). Pateikti 2 autorių nuomonę apie reklamos specifiškumą rinkos ekonomikoje. Pateikti 3 autorių nuomonę apie reklamos proceso sudedamąsias dalis, kurias pateikite grafiškai ir trumpai apibūdinkite. Pateikti 2 autorių nuomonę apie reklamos tipologiją (klasifikaciją). Naudokite atskirų autorių kriterijus pagal kuriuos jie išskiria tam tikrus reklamos tipus. Pateikite pačią reklamos klasifikaciją, apibūdinate ir išskiriate tapatybes ir skirtybes. Pateikti 3-4 autorių nuomonę apie reklamos priemonių klasifikaciją: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama); pateikti autorių klasifikaciją bei savo kritinę-analitinę nuomonę. Pasirinktinai apibūdinti 6 reklamos priemones ir teikti pavyzdžius iš Lietuvos praktikos. Pateikti 2-3 autorių požiūrį į reklamos organizavimo prielaidas. Ir pateikti šių prielaidų klasifikaciją ir pasirinktinai apibūdinti 5 prielaidas, teikiant pavyzdžius iš pasaulinės ir Lietuvos praktikos. Reklamos prielaidų apibūdinimas. Pateikti 3 autorių nuomonę apie reklamos biudžeto formavimą: nurodyti kriterijus (pagal ką formuojama) ir pateikti autorių reklamos strategijų klasifikaciją. Pateikti savo kritinę – analitinę nuomonę. Skaityti daugiau
Reklama (18)Reklamos apibūdinimas, reikšmė. Ankstyvoji reklama. Reklamos socialinės funkcijos. Teigiamos reklamos savybės. Neigiamos reklamos savybės. Reklamos tipai. Karo meto reklama. Šiuolaikinė reklama. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklama spaudoje, reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose ir žurnaluose: pranašumai ir trukumai. Reklama televizijoje. Svarbiausi reklamos akcentai. Naudojami reklamos būdai. Reklamos televizijoje privalumai ir trūkumai. Reklama internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Radijo reklama, jos privalumai ir trūkumai. Lauko (išorės) reklama. Viktorinos iškabos ir jos privalumai ir trūkumai. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Demonstracinės reklamos formos. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos poreikis šeimai per televiziją. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas su komercine reklama. Komercinė reklama. Reklama ir mūsų pasąmonė. Sąmonė ir pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Kalbinės manipuliacijos reklamoje. (Paslaugos, naujumo įspūdžio sūkuriams, kokybės įasmeninimas). Reklamos įstatymas. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Pagrindinės sąvokos. Klaidinanti reklama. Reklama ir vaikai. Išorinė reklama. Spalvų psichologija ir reklama. Teksto komponavimas: simetrinis, asimetrinis, laisvas. Skaityti daugiau
Reklama ir jos samprataReklamos samprata ir esmė. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikis (įtaka). Reklamos verslo dalyviai. Reklamos vykdytojai. Reklamos vartotojai. Propagandos samprata. Karinė propaganda. Reklamos suvokimo dėsningumai. Reklamos suvokimo problemos ir būdai jas įveikti. Reklaminės priemonės, skatinančios vartojimą. Skaityti daugiau
Reklama ir rėmimasKino reklama. Reklamos skleidimo priemonės. Reklamos skleidimo priemones. Reklamos įstatymas. Reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama. Reklama ir vaikai. Reklamos atpažįstamumas. Įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos ir prekių ar paslaugų reklama. Reklama televizijos programose. Reklama kino teatruose ir videosalėse. Išorinė reklama. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis. Maisto reklama. Sveikatos priežiūros paslaugų reklama. Ginklų ir šaudmenų reklama. Reklamos kontrolės institucijos ir įstaigos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos įgaliotų valstybės įstaigų teisės. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus. Atsakomybės už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą ypatumai. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos. Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarka. Baudų išieškojimas. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimų apskundimas. Teisių gynimas. Įstatymo įsigaliojimas. Pasiūlymai Vyriausybei. Reklamos kodeksas. Lietuvos reklamos kodeksas. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Privatumo apsauga ir asmenų panaudojimas reklamoje. Saugumas ir sveikata. Vaikai. Politika, ekonomika ir viešoji politika. Religija. Kainos ir kainų teiginiai. Žodžio "nemokamas" vartojimas reklamoje. Garantijos. Reklama, siūlanti darbą, kvalifikacijos įsigijimą. Konkursai. Loterijos. Vaistai, gydymas, sveikatos teiginiai, mityba. Vaizdo ir garso reklama. Įstatymais draudžiama ir ribojama reklama. Atsakomybė ir kodekso įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos (LR) prekybos įstatymas. Nesąžininga konkurencija per prekybos reklamą. Lietuvos Respublikos (LR) farmacijos įstatymas. Vaistinių preparatų reklamos bendrosios nuostatos. Vaistinių preparatų reklama gyventojams. Vaistinių preparatų reklama sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams. Tabako kontrolės įstatymas. Reklamos draudimas. Tabako gaminių pardavimo rėmimo ir reklamos ribojimas. Alkoholio kontrolės įstatymas. Visuomenės informavimas apie alkoholį, jo vartojimo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Alkoholio kontrolės programos. Alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo ribojimas. Alkoholio reklamos ribojimas. Visuomenės informavimo įstatymas. Reklama. Radijo ir televizijos programų ar laidų rėmimas. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas. Reklama LRT programose. LRT programų rėmimas. Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimas. Prekių ir paslaugų saugos reikalavimai. Prekių kokybė. Paslaugų kokybė. Prekių pardavimas pasibaigus jų tinkamumo naudoti terminui. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Pagrindiniai nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio principai. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, susijusi su asmens duomenų paskelbimu. Draudimas ir ribojimas skelbti bei platinti neigiamą poveikį darančią informaciją. Reklama ir anonsai (savireklama). Rodikliai. Pardavimų skatinimas. Reklamos priemonės (privalumai, trūkumai). Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Laikraščio reklamos privalumai. Laikraščių trūkumai. Reklamos žurnale privalumai. Reklamos žurnale trūkumai. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Radijo reklamos privalumai. Radijo reklamos trūkumai. Televizijos reklama. Televizijos reklamos privalumai. Reklamos per televiziją trūkumai. Kino reklama. Pašto reklama. Pašto reklamos privalumai. Pašto reklamos trūkumai. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Transporto reklamos privalumai. Transporto reklamos trūkumai. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Asmeniniai pardavimai. Skaityti daugiau
Rėmimas (2)Pateikti 3-jų skirtingų autorių rėmimo sampratas ir jas palyginti, darant apibendrinimą, išskirti tapatybes ir skirtybes, pateikti išvadas. Pateikti savo rėmimo apibrėžimą, remiantis aukščiau analizuotais autoriais. Grafiškai pateikti 2-jų skirtingų autorių interpretaciją apie rėmimo komplekso struktūrą: palyginti nurodant skirtumus ir panašumus, bei padaryti apibendrinančią išvadą. Nurodykite rėmimo veiksmų charakteristikas ir pateikti po pavyzdį. Pateikti 4-ių autorių nuomonę apie rėmimo tikslus ir suformuluoti savo požiūrį duotu atveju. Pateikti 3-jų autorių nuomonę apie rėmimo funkcijas ir jas išanalizuoti duotu atveju. Pateikti 2-jų autorių nuomonę apie rėmimo veiksmų orientaciją (į ką jie orientuoti – tikslinę vartotojų grupę, tikslinę rinką ir pan.) ir pritaikyti duotam atvejui. Pateikti 5-ių autorių nuomonę kas gali vykdyti rėmimo veiksmus ir iliustruoti juos duotu atveju. Skaityti daugiau