Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros namų darbai
Rinkodaros namų darbai

(188 darbai)

Įmonės marketingo planas: gėlių salonas IĮ "Fantazija""Fantazija": D. Vieselitės individuali įmonė. Verslo pasirinkimas ir aprašymas. Verslo pasirinkimas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Tikslai. Produkto aprašymas. Rinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos segmentas. SWOT analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Produkto politika. Kainų politika. Produkto paskirstymo politika. Rėmimo politika. Marketingo sprendimų vykdymo išlaidos. Pardavimo prognozė. Produkto pardavimo apimčių ir įplaukų prognozės ateinantiems 2 metams. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kaimo turizmas UAB "Senoji troba"Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: odos gaminiai UAB "Odivela"Įvadas. UAB "Odivela" veikla. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės politika. Prekės kainos politika. Prekės pateikimo politika. Prekės rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: proginių rūbų gamyba UAB "Žiedas"Marketingo veiklos planas. Gaminama produkcija — proginiai rūbai: moteriškos vestuvinės suknelės, vyriški švarkai, vyriškos kelnės. Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo koncepcija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Konkurentai. Pardavimo vietos. Pardavimo pagalbininkai. Klientai. Kontaktinės auditorijos. Įtakojimas. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Konkurentų analizė rinkoje. Konkurentų išsidėstymas geografiniu principu. Įmonės "Žiedas" rinkos segmentavimas demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais. Vartotojų elgesio išorės ir vidaus faktoriai, turintys įtakos prekės pirkimui. Prekių charakteristikos kiekviename prekės lygmenyje. Kainos nustatymo tikslas. Kainos nustatymo strategija. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Įmonės analizė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: turizmo agentūra UAB "Mūsų odisėja"UAB "Mūsų odisėja" aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Pardavimo pagalbininkai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Patrauklus rinkos segmentas. SSGG analizė. Marketingo sprendimai. Prekė. Išsamus prekės aprašas. Prekės charakteristikų aprašas. Kaina. Kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalų struktūra. Paskirstymo būdai. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: baldų pardavimas UAB "Baldų sala"Įvadas. Darbo tikslas pritaikyti rinkodaros teorines žinias ir apgalvoti viską, kas susiję su įmone ir jos gyvavimu rinkoje, kurioje gausu konkurentų. 10 praktinių darbų. Išvardinti rinkodaros komplekso elementus. Kokią ir kodėl naudojate koncepciją? Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus ir jų įtaką įmonei. Nurodyti makroaplinkos elementų įtaką įmonės veiklai. Išsiaiškinti žmonių nuomonę apie biuro baldus, kokie baldai Jiems yra labiausiai priimtini, kokius pagrindinius poreikius jie turėtų tenkinti. Anketa. Rinkos tyrimų rezultatai. Išvados. Segmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką. Nurodykite kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: rašomųjų stalų, kėdžių, spintų, spintelių pirkimą. Nurodyti prekių politiką. Prekės kainos politika: Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus, paaiškinti kodėl juos taikote, nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nurodyti prekės pateikimo politiką. Nurodyti rėmimo elementus. Nurodyti rėmimo strategiją. Nurodyti rėmimo priemones. Sudaryti rėmimo biudžetą. Atlikti konkurentų analizę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: gėlių salonas UAB "Puošmena"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonę įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Konkurentų analizė. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Prekės pateikimo politika. Rėmimo politika. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: grožio salonas "Alioksa"Įvadas. Praktinis darbas Nr. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės veikloje naudojama orientacija. Praktinis darbas Nr. 2.1. Įmonės mikroaplinkos elementai ir jų įtaka. Konkurencija. Marketingo tarpininkai. Klientai. Kontaktinės auditorijos. Praktinis darbas Nr. 2.2. Makroaplinkos elementų įtaka įmonės veiklai. Praktinis darbas Nr. 3. Grožio salono potencialių klientų norai ir pageidavimai. Išvados. Praktinis darbas Nr. 4. Rinkos segmentavimas. Praktinis darbas Nr. 5. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtaką paslaugų (kirpimo, plaukų dažymo, manikiūro bei pedikiūro) pirkimui. Praktinis darbas Nr. 6.1. Paslaugų: kirpimas, plaukų dažymas, manikiūras bei pedikiūras – politika. Paslaugų charakteristikos apibūdinimas kiekviename paslaugos lygmenyje. Praktinis darbas Nr. 6.2. Identifikavimo politika. Praktinis darbas Nr. 7. Paslaugų kainų nustatymo politika. Praktinis darbas Nr. 8. Paslaugų pateikimo politika. Praktinis darbas Nr. 9. Paslaugų rėmimo politika. Praktinis darbas Nr. 10. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: prekyba odinėmis prekėmis UAB "Odinis pasaulis"Savarankiškas namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas pritaikyti rinkodaros teorines žinias ir apgalvoti viską, kas susiję su įmone. Praktinis darbas nr.-1. Užduotis: nurodyti rinkodaros komplekso programos elementus. Kokią rinkodaros orientaciją pasirinko įmonė. Kodėl? Praktinis darbas nr.-2. Užduotis: kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoją įmonę? Praktinis darbas nr.-3. Užduotis: kokie makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja įmonė veiklai? Praktinis darbas nr.-4. Užduotis: atlikti įmonės rinkos Lietuvoje analizę praktinis darbas nr.-5. Užduotis: susegmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką. Praktinis darbas nr.-6. Užduotis: kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: odinės piniginės, odinės rankinės, odinės pirštinės. Praktinis darbas nr.-7. Užduotis. Nurodyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti indentifikavimo elementus(sugalvoti logotipą, 3prekės ženklus – vardas ir simbolis). Pateikti įpakavimo elementus (etiketė, instrukcija, pakavimo medžiaga). Praktinis darbas nr.-8. Užduotis: prekės kainos politika. Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus. Nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nurodyti veiksnius sąlygojančius galutinės kainos nustatymą. Praktinis darbas nr.-9. Užduotis: nurodyti prekės pateikimo politika? Nubraižyti prekės pateikimo kanalą. Nurodykite pateikimo strategiją. Nurodykite prekės pateikimo metodą. Praktinis darbas nr.-10. Užduotis: nurodykite rėmimo politiką: nurodykite rėmimo elementus. Nurodykite rėmimo strategiją. Parašyti reklaminį pranešimą. Nubraižykite rėmimo biudžetą. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: proginių suknelių nuoma "Malonumas"Salono "Malonumas" ir jo paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tyrimo problemos suformulavimas. Marketingo tikslų nustatymas. Tyrimo hipotezės suformulavimas. Tyrimo metodo ir metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Anketos atsakymų suvestinė. Anketos analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Elina"Įvadas. Marketingo komplekso elementai. Įmonę įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Anketa. Rinkos segmentavimas. Faktoriai įtakojantys prekės pirkimą. Prekės pateikimo politika. Gaminių rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas:. Įmonės "Elina" SSGG analizė. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Odinė planeta"Įvadas. 1 praktinis darbas. Nurodyti rinkodaros komplekso elementus. Nurodyti kokią ir kodėl naudosite koncepciją. 2-1 praktinis darbas. Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus. 2-2 praktinis darbas. Makroaplinka. 3 praktinis darbas. Anketa. Grafikai pagal amžių. Grafikų analizė pagal amžių. Grafikai pagal pajamas. Grafikų analizė pagal pajamas. 4 praktinis darbas. Susegmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką (3-4 požymiai). 5 praktinis darbas. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos prekių pirkimui? 6 praktinis darbas. Nurodyti prekės strategiją. 7 praktinis darbas. Nurodyti kainos politiką. 8 praktinis darbas. Prekės pateikimo politika. 9 praktinis darbas. Nurodyti prekės rėmimo politiką. 10 praktinis darbas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: baldų gamyba UAB "Geras baldas"Įvadas. Tikslas - parengti "Geras baldas" įmonės rinkodaros analizę. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka. Įmonės rinkos Lietuvoje analizė. Vartotojų rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėminimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: UAB "Tashe"Rinkodaros namų kontrolinis darbas. Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinka. Makroaplinka. Įmonės rinkos analizė Lietuvoje. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai prekių pirkimui. Prekės politika. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: virtuvės baldų gamyba "Vita"Įvadas. Tikslas: parengti "VITA" įmonės rinkodaros analizė. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Rinkos analizė. Įmonės vartotojų rinka. Vartotojų elgesio tyrimas. Prekės politika. Prekės kainos politika. Prekės pateikimo politika. Įmonės rėmimo strategiją ir biudžetas. Rėmimo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: kirpykla IĮ "Kleopatra"Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekių politika. Įmonės logotipas. Kainų taikymo metodai ir strategija. Prekių pateikimas. Rėmimas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros veiklos, strategijos ataskaita: UAB "Vesida"Įvadas. Asortimentas. Kainodara. Aptarnavimas. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė: statybos įmonė UAB "Stiklo briauna"Įvadas. Apie įmonę. Įmonės tipas ir darbo technologija. Įmonės vidinės aplinkos pranašumai ir trūkumai. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės sprendimų priėmimas. Planų sistema įmonėje. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Reklamos priemonių išlaidos. Įmonės ekonominiai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Integruotos marketingo komunikacijosIšanalizuoti bent 5 autorių apibrėžimus apie "integruotas marketingo komunikacijas". Argumentuotai pateikite apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent 3 autorių skirtingus požiūrius į (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jo dalis. Skaityti daugiau
Interneto svetainės tiksinė rinka: www.e.psl.ltĮvadas. Interneto svetainės www.e.psl.lt tikslinė rinka. E.PSL. apibrėžimas. E.PSL. segmentavimo kriterijai ir tikslinės rinkos. E.PSL. vartotojų traukos būdai. Išvados. Skaityti daugiau
...