Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros namų darbai
Rinkodaros namų darbai

(188 darbai)

Rinkos dydžio vertinimasJogurto importas. Jogurto importas tonomis ir pinigine verte. Jogurto importo pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto eksportas. Jogurto eksportas tonomis ir pinigine verte. Jogurto eksporto pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto gamybos apimtys (pagal pagamintos produkcijos pardavimų apimtis Lietuvoje). Jogurto rinkos dydis. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymasPrisiminkite rinkos segmentavimą ir segmentavimo požymius. Prisiminkite tikslinės rinkos apibrėžimą, ir jos pasirinkimą. Pagal pasirinktą prekę atlikite asortimento analizę. Pasirinktos prekės prekybos vietos. Rinkos segmentavimo požymiai. Nustatyti tikslinę rinką. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimasPateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratą. Pateikti savo nuomonę. Autorių požiūriai į rinkos sampratą. Autorių požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus pagal ką klasifikuojami ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Masinė rinkodara. Rinkų segmentavimas. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Ph.Kotler ir G. Armstrong išskiria 4 rinkos segmentavimo kriterijus. Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal psichografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal vartotojų elgsenos kriterijų. Rinkos segmentavimo pagal vartotojų elgseną tipai. Segmentavimo kriterijai. Pateikti 3autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes pateikti savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos parinkimas pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Tikslinės rinkos nustatymas pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Segmento patrauklumas. Verslo pranašumai. Tikslinės rinkos nustatymas pagal A. Poviliūną. Tikslinės rinkos nustatymo panašumai ir skirtumai. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Segmentų strategija pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Nediferencijuotoji rinkodara. Diferencijuotoji rinkodara. Koncentruotoji rinkodara. Segmentų strategija pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas (2)Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). Požiūriai į rinkos sampratą. Požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Rinkos segmentavimo kriterijai. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas ir kriterijai. Dažniausi asmeninio ir pramoninio vartojimo rinkų segmentavimo požymiai. Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodykite tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal V. Pranulį. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal P. Kotlerį. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas1 Užduotis: Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). 2 sąvokas. 2 Užduotis : Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius : nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. 3 Užduotis: Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. 4 Užduotis : Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: stomatologinių paslaugų pasiūla ir paklausaĮvadas. Bendra rinkos charakteristika. Odontologijos įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Pasiūlos tyrimas. Odontologų anketos analizė. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Gyventojų perkamosios galios įtaka paklausai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Rinkų segmentavimasVartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų rinkos segmentavimo lygiai ir kriterijai: pateikite ir išanalizuokite bent 3 autorių nuomones. Sukurkite savo vartotojų rinkos segmentavimo lygius ir kriterijus. Juos aprašykite. Aptarkite ir schematiškai pateikite 4-5 psichografinius vartotojų segmentavimo modelius. Juos aprašykite. Schematiškai pateikite ir aprašykite konkrečiai sukurtas ir verslo pasaulyje naudojamas vartotojų segmentų/klasterių klasifikacijas. 6 modeliai. Skaityti daugiau
Sidrų pasiūlos ir paklausos Mažeikių mieste tyrimasĮvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Antrinių duomenų analizė. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Tyrimo imties pagrindimas. Instrumentarijaus pagrindimas ir parengimas. Pirminių duomenų analizė. Taikymo apribojimų išskyrimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Simbolio reikšmė reklaminiame tekstePranešimas: "Simbolio reikšmė reklaminiame tekste". Aptarta pasirinktos socialinės reklamos, nukreiptos prieš rūkymą simbolinė reikšmė. Analizuojama reklama, aiškinami joje esantys simboliai. Skaityti daugiau
Situacijos analizė: UAB "Senukai"Strateginio marketingo valdymo rašto darbas. Uab "Senukai" situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. PEST metodas. Space metodas. Įmonės ir jos aplinkos įvertinimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. BCG matricos metodas. General Electric metodas. Verslo stiprumas. Marketingo kompleso elementų analizė. SSGG analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinis marketingas (3)Seminaro namų darbas. Atliktos šios užduotys: Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie socialinės reklamos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie a) socialinės reklamos funkcijas ir b) jos kūrimo priemones. Pateikite savo apibendrintas funkcijų ir priemonių schemas bei jas išsamiau paaiškinkite. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos dienraščiuose ir žurnaluose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos ir užsienio internetiniuose tinklapiuose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones. Skaityti daugiau
Spaudos rinkos analizėĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išnagrinėti Lietuvos ir užsienio spaudos rinką. Spaustuvės aprašymas. Spaustuvių verslo situacija Lietuvoje. Spaudos rinkos situacija kitose šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Strategic marketing plan: selling hiking boots "Cima Mountaineerind, Inc"Objectives. Problem statement. External analysis. Market size. Market growth. Competitors. Relevant trends. Buying patterns. Market segmentation. Product. Internal analysis. Place. Promotion. Pricing. Company factors. Market factors. Swot analysis. Alternative marketing strategies. Evaluation of alternatives. Qualitative evaluation. Quantitative evaluation. Likelihood of Success. Strategy. Skaityti daugiau
Tarptautinės kompanijos marketingo ypatumai: "The Coca-Cola Company"Įvadas. Įmonės aprašymas. "The coca-cola company" rinkodara. "The coca-cola company" SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinio marketingo tipai, jų lyginamoji analizėSantrauka. Tarptautinio marketingo tipai. Eksporto marketingas. Multinacionalinis marketingas. Pasaulinis marketingas. Marketingo programos elementas. Tarptautinio marketingo tipų lyginamoji analizė. Pagrindiniai bruožai. Marketingo strategijos ypatumai. Skaityti daugiau
The draft for market research in China: "JYSK"Darbas anglų kalba. Rinkos tyrimų projektas Kinijoje: "JYSK". Plan for marketing research project. Purpose of the research. The objectives for the research. Methods. Desk research. Draft for questionnaire. Recommendations. Skaityti daugiau
Tinklinis marketingasTikslas. Uždaviniai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Kaip veikia tinklinis marketingas? Jėga eina iš apačios į viršų. MLM versle yra sąvoka "pavėluotas atlyginimas". Esminiai tinklinio marketingo faktai. "Kuo nebūna" tinklinis marketingas? Tinklinio marketingo privalumai. Minusai. "Vision International People Group". Pagrindiniai kompanijos produktai. Amway. Verslo principas. Oriflame. Kodėl "Oriflame"? Saugu pirkti. Kaip užsidirbti pinigų dirbant "Oriflame" kompanijoje? Pavyzdys. Kvieskite kitus pardavinėti. Asmeninis tobulėjimas. Karjeros galimybės. Skaityti daugiau
Tyrimas: marketingo komplekso ypatumai pramogų centras "Neopolis"Tyrimo tikslas: Pramogų centro "Neopolis" marketingo komunikacijos komplekso tyrimas. Teorinė dalis. Marketingo komplekso komunikacijos ypatumai. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Skaityti daugiau
Turkijos rinkos ypatumaiĮvadas. Statistika ir duomenys apie Turkiją. Turkijos ekonomikos aspektai. Investicija į Turkiją. Turkijos tarptautinė prekyba. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo praktika: ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas Mažeikių rajono Sedos darželyjeĮvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
...