Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reklama ir jos poveikis visuomenėje

  Įvadas. Reklamos samprata ir tikslai. Reklamos priemonės ir jų klasifikacija. Spaudos reklama. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Reklaminiai suvenyrai. Reklama internete. Reklamos efektyvumas. Išvados. Anketa.
  Rinkodara, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-14
 • Reklama ir jos rinka

  Įvadas. Darbo aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Reklamos esmė. Reklamos istorija. Reklama ir prekinis ženklas. Reklama. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir įkainiai. Spaudos reklama. Reklama per televiziją. Radijo reklama. Demonstracinė reklama. Reklama internete. Reklamos rinka. Lauko vaizdo ekranų reklamos rodikliai. Spaudos reklamos rodikliai. Kino reklamos rodikliai. Interneto reklamos rodikliai. Reklamos įtaka vartotojui ir verslui. Reklamos įtaka vartotojui. Reklamos įtaką verslui.
  Rinkodara, tyrimas(30 puslapių)
  2006-05-30
 • Reklama ir jos samprata

  Reklamos samprata ir esmė. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikis (įtaka). Reklamos verslo dalyviai. Reklamos vykdytojai. Reklamos vartotojai. Propagandos samprata. Karinė propaganda. Reklamos suvokimo dėsningumai. Reklamos suvokimo problemos ir būdai jas įveikti. Reklaminės priemonės, skatinančios vartojimą.
  Rinkodara, konspektas(21 puslapis)
  2007-05-16
 • Reklama ir marketingas

  Reklamos samprata. Reklamos etika. Reklama ir marketingas. Rizika ir asmeninis suinteresuotumas. Nemotyvuotas klientas. Klientas "ekspertas". Reklama Interneto svetainėse. Reklamos kodeksas. Reklamos kodekso taikymas. Pagrindinių reklamos sąvokų apibrėžimai. Reklamos bendrieji principai. Reklamos padorumas. Privatumo apsauga ir asmenų panaudojimas reklamoje. Vaikai. Kainos ir kainų teiginiai. Žodžio "nemokamas" vartojimas reklamoje. Reklamos poveikis vartotojui. Televizinės reklamos poveikis vartotojui. Reklama laikraščiuose.
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-24
 • Reklama ir rėmimas

  Kino reklama. Reklamos skleidimo priemonės. Reklamos skleidimo priemones. Reklamos įstatymas. Reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama. Reklama ir vaikai. Reklamos atpažįstamumas. Įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos ir prekių ar paslaugų reklama. Reklama televizijos programose. Reklama kino teatruose ir videosalėse. Išorinė reklama. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis. Maisto reklama. Sveikatos priežiūros paslaugų reklama. Ginklų ir šaudmenų reklama. Reklamos kontrolės institucijos ir įstaigos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos įgaliotų valstybės įstaigų teisės. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus. Atsakomybės už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą ypatumai. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos. Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarka. Baudų išieškojimas. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimų apskundimas. Teisių gynimas. Įstatymo įsigaliojimas. Pasiūlymai Vyriausybei. Reklamos kodeksas. Lietuvos reklamos kodeksas. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Privatumo apsauga ir asmenų panaudojimas reklamoje. Saugumas ir sveikata. Vaikai. Politika, ekonomika ir viešoji politika. Religija. Kainos ir kainų teiginiai. Žodžio "nemokamas" vartojimas reklamoje. Garantijos. Reklama, siūlanti darbą, kvalifikacijos įsigijimą. Konkursai. Loterijos. Vaistai, gydymas, sveikatos teiginiai, mityba. Vaizdo ir garso reklama. Įstatymais draudžiama ir ribojama reklama. Atsakomybė ir kodekso įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos (LR) prekybos įstatymas. Nesąžininga konkurencija per prekybos reklamą. Lietuvos Respublikos (LR) farmacijos įstatymas. Vaistinių preparatų reklamos bendrosios nuostatos. Vaistinių preparatų reklama gyventojams. Vaistinių preparatų reklama sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams. Tabako kontrolės įstatymas. Reklamos draudimas. Tabako gaminių pardavimo rėmimo ir reklamos ribojimas. Alkoholio kontrolės įstatymas. Visuomenės informavimas apie alkoholį, jo vartojimo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Alkoholio kontrolės programos. Alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo ribojimas. Alkoholio reklamos ribojimas. Visuomenės informavimo įstatymas. Reklama. Radijo ir televizijos programų ar laidų rėmimas. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas. Reklama LRT programose. LRT programų rėmimas. Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimas. Prekių ir paslaugų saugos reikalavimai. Prekių kokybė. Paslaugų kokybė. Prekių pardavimas pasibaigus jų tinkamumo naudoti terminui. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Pagrindiniai nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio principai. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, susijusi su asmens duomenų paskelbimu. Draudimas ir ribojimas skelbti bei platinti neigiamą poveikį darančią informaciją. Reklama ir anonsai (savireklama). Rodikliai. Pardavimų skatinimas. Reklamos priemonės (privalumai, trūkumai). Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Laikraščio reklamos privalumai. Laikraščių trūkumai. Reklamos žurnale privalumai. Reklamos žurnale trūkumai. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Radijo reklamos privalumai. Radijo reklamos trūkumai. Televizijos reklama. Televizijos reklamos privalumai. Reklamos per televiziją trūkumai. Kino reklama. Pašto reklama. Pašto reklamos privalumai. Pašto reklamos trūkumai. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Transporto reklamos privalumai. Transporto reklamos trūkumai. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Asmeniniai pardavimai.
  Rinkodara, konspektas(63 puslapiai)
  2007-02-23
 • Reklama ir rėmimas: prekybos centras "IKI"

  Įvadas. Rėmimo politika ir jos funkcijos. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Reklamos efektyvumo tyrimas. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo reikšmė. Ryšiai su visuomene. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-03-03
 • Reklama ir tyrimo reikšmė

  Įvadas. Reklamos pradžios istorija ir esmė. Reklamos užsakovai ir tyrimai. Tyrinėjimo tikslai ir reikalavimai. Tyrinėjimai reklamoje. Reklamos įtaka vartotojui. Reklamos įtaka prekei. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2009-06-15
 • Reklama prekyboje: jos pranašumai, trūkumai ir jos poveikis vartotojui

  Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Reklamos reikšmė, funkcijos ir tikslai. Prekybinės reklamos rūšys. Prekybinės reklamos klasifikavimas, jos pranašumai ir trūkumai. Reklamos antraštės ir teksto parinkimas. Reklamos spalvų parinkimas. Prekybinės reklamos poveikis vartotojui. Iš karto pastebimas reklamos poveikis. Ne iš karto pastebimas reklamos poveikis. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Reklamos poveikis pažinimo aspektu. Reklamos poveikis emociniu aspektu. Reklamos poveikis elgesio aspektu. Praktinė (tiriamoji) dalis. Vartotojų nuomonė apie reklamą prekyboje ir apklausos rezultatai. Išvados. Priedas (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-13
 • Reklama prekybos vietoje

  Įvadas. Reklama prekybos vietoje. Prekės pakuotė. Pardavimo skatinimo samprata ir veiksniai. Smulkioji reklaminė medžiaga prekybos vietose. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2007-06-07
 • Reklama televizijoje

  Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos tikslai. Reklaminė kampanija ir jos planavimas. Reklamos priemonės. Reklamos biudžetas. Televizijos reklama. Reklamos televizijoje būdai. Reklamos televizijoje privalumai ir trūkumai. Poveikis žiūrovui. Reklamos televizijoje kainos. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2007-11-07
 • Reklama versle

  Įvadas. Reklama. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos būdai. Reklama internete. Mini svetainės. Tyrimai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-11-29
 • Reklama žurnaluose: kvepalų reklama

  Tyrimo organizavimas ir metodai. Reklama žurnaluose. Reklamos žurnaluose privalumai ir trūkumai. 2005 metų reklamos kainos "Cosmopolitan" žurnale. Kvepalų reklama žurnaluose "Cosmopolitan" ir "Panelė". Palyginamoji analizė. Moteriškų kvepalų reklama. Vyriškų kvepalų reklama. Moteriškų ir vyriškų kvepalų reklamos palyginimas. Palyginimas pagal naudojamas spalvas. Palyginimas naudojamo personažo požiūriu. Reklamos žurnaluose efektyvumas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-11-02
 • Reklama, jos kalba ir poveikis vartotojui

  Įvadas. Kalbinės manipuliacijos reklamoje. Kaip pasirinkti firmos vardą. Reklama interneto svetainėje. Reklamos kalbos taisyklingumas.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-18
 • Reklama, jos priemonės ir poveikis vartotojui

  Reziumė. Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra/Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Anketa.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-23
 • Reklama, pardavimas ir prekyba. Praktiniai darbai

  Praktinis darbas nr. 1. Pardavimų skatinimas. Darbo tikslas – Gebėti įvertinti pardavimą skatinančius veiksnius. Darbo uždaviniai: įvertinti rinkos situaciją; parinkti pardavimo skatinimo būdą; mokėti parengti pardavimų skatinimo planą; pateikti išvadas. Užduotis: Aprašyti pardavimo skatinimo galutiniam vartotojui programą. Parengti įmonės pardavimo skatinimo planą galutiniam vartotojui. Aprašyti pardavimų skatinimo į prekybininkus programą. Parengti įmonės prekybininkų skatinimo planą. Pateikti išvadas bei pasiūlymus. Praktinis darbas nr. 2. Reklama. Darbo tikslas – Žinoti reklamos skleidimo priemonių pasirinkimo kriterijus. Įvertinti reklamos nešiklių privalumus bei trūkumus. Darbo uždaviniai: Siekdami šio tikslo turite: Reklamos priemonių klasifikavimą; Svarbiausius reklamos skleidimo priemonių klasifikaciją; Reklamos skleidimo priemonių parinkimo kriterijus; Pateikti visas reklamos rūšis; Nurodyti galimus reklamos nešiklius; Pateikti išvadas; Užduotis: Aprašyti reklamos skleidimo priemones; Pasirinkus reklaminę informaciją perduodančias priemones, pateikti visus reklamos pavyzdžius panaudojant visas reklamos rūšis; Pateikti ekonominio efektyvumo įvertinimą; Pateikti išvadas ir pasiūlymus; Praktinis darbas nr.3. Rinkos tyrimas. Darbo tikslas – suvokti tyrimo svarbą efektyviems reklamos sprendimams įgyvendinti. Gebėti atlikti rinkos tyrimą bei reklamos skleidimo priemonių tyrimą. Darbo uždaviniai: Įvertinti rinkos situaciją; Pasirinkti tinkamai tyrimo tipą, tyrimo metodą bei tyrimo instrumentą; Sudaryti anketą ir apklausti vartotojus; Apibendrinti gautus duomenis; Pateikti išvadas. Užduotis: Problemos išsiaiškinimo stadijoje reikia nustatyti, ar problema iš tikrųjų yra reali ir aktuali, o ne tariama ar išgalvota ir lėšos, darbas, laikas nebus eikvojami mažareikšmiams antraeiliams dalykams. Sudaryti apklausos anketą. Apklausti ne mažiau kaip 20 respondentų. Gautus duomenis apibendrinti. Pateikti išvadas. Praktinis darbas nr. 4. Reklamos strategija ir planavimas. Darbo tikslas – išmanyti reklamos kampanijos organizavimo aspektus. Gebėti parengti reklamos strategiją. Darbo uždaviniai: Perprasti reklamos strategijos esmę; Mokėti nustatyti reklamos strategijos planavimo tikslus; Parengti reklamos planą; Pateikti išvadas; Užduotis: Parengti reklamos planą. Pateikti išvadas bei pasiūlymus.
  Rinkodara, tyrimas(29 puslapiai)
  2007-02-02
 • Reklama: žurnalas "Statyba ir architektūra"

  Reklamos žurnale "Statyba ir architektūra" analizė.
  Rinkodara, analizė(7 puslapiai)
  2005-03-18
 • Reklama. Jos ypatumai ir poveikis visuomenei

  Reziumė. Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-09
 • Reklama. Jos ypatumai ir poveikis visuomenei

  Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-11-01
 • Reklama. Rėmimo veiksniai

  Įvadas. Rėmimo veiksniai. Reklama. Kiti rėmimo komplekso elementai. Ryšiai su visuomene. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Pagrindiniai skirtumai tarp rėmimo komplekso veiksnių. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-13
 • Reklaminės kampanijos kūrimas

  Įvadas. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai. Situacijos analizė. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Reklaminio pranešimo kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Internetinė reklamos kompanija ir jos planavimas. Reklama internete. Įmonės aprašymas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės reklaminės kampanijos tikslai, tipas ir politika. Įmonės reklamos strategija ir priemonių parinkimas. Reklaminės kompanijos biudžeto sudarymas. Reklaminio pranešimo kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-04-11
Puslapyje rodyti po