Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkodaros planas: turizmo poilsio įmonė "Gracija"

  Turizmo poilsio įmonės "Gracija" pristatymas Įmonės misija ir tikslai. Rinkodaros aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkodaros elementų apibūdinimas. Paslaugos charakteristika. Kaina. Reklama. Vieta. SWOT analizė. Rinkodaros strategija ir tikslai. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Plano įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2010-10-22
 • Rinkodaros planas: UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras"

  Įvadas. Rinkodaros plano analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė ir rinkodaros komplekso elementų charakteristikos. Įmonės vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Rinkodaros strategijos. Strategijų įgyvendinimas (veiksmų planas, kontrolė). UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" rinkodaros planas. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" išorinė aplinkos analizė. "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" vidinės aplinkos analizė ir rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Misija, vizija, tikslai, uždaviniai. "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" strategijos. UAB "Studentų ir jaunimo kelionių biuro" strategijų įgyvendinimas. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2008-01-04
 • Rinkodaros planas: viešbutis "Conti"

  Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo proceso esmė ir jo vieta, planuojant visos įmonės veiklą. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti marketingo planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiklos planas ir kontrolė. "Conti" viešbučio - restorano rinkodaros plano projektas. Viešbučio – restorano pristatymas. Viešbučio misija. "Conti" viešbučio aplinkos analizė. Rinkodaros tikslai. "Conti" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. Pagal tikslinę rinką. Pagal pozicionizavimo rinką . "Conti" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. Rinkodaros biudžetas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai(4).
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2008-01-25
 • Rinkodaros planavimas

  Planavimo esmė. Marketingo planas. Dabartinė marketingo situacija. SWOT analizė. Tikslai ir problemos. Marketingo strategija. Veiksmų programos. Biudžetas. Kontrolės būdai, jų tipai.
  Rinkodara, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-12-03
 • Rinkodaros plano kūrimas: viešbutis "Sutema"

  Įvadas. Darbo tikslas remiantis turimomis žiniomis, informaciniais šaltiniais ir literatūra parengti rinkodaros planą viešbučio "Sutema" įkūrimui. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. UAB "Sutema" viešbučio esamos situacijos. analizė. Organizacijos analizė. Organizacijos pozicijos apžvalga. Numatomos paslaugos. Viešbučio valdymas ir organizacinė struktūra. Rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Organizacijos SSGG analizė marketingo požiūriu. Strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė. Pelno (nuostolių) prognozė. Strategijų parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-05-05
 • Rinkodaros plano kūrimas: viešbutis UAB "BEATS"

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti UAB "BEATS" rinkodaros planą. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. UAB "BEATS" įmonės esamos situacijos analizė. Rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo (skirstymo) analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pagrindiai viešbučio "BEATS" konkurentai. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Viešbučio "BEATS" SSGG analizė rinkodaros požiūriu. STRATEGINIAI RINKODAROS SPRENDIMAI. Perspektyvų analizė (priemonių planas). Pelno (nuostolių) prognozė (rinkodaros plano). Kontrolė (marketingo plano įgyvendinimo kontrolė). Strategijų parinkimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-10-07
 • Rinkodaros plano parinkimas: UAB "Avon Cosmetics"

  Įvadas. Rinkodaros plano analizė teoriniu aspektu. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Rinkodaros strategijos. Veiksmų planas ir kontrolė. UAB "Avon Cosmetics" rinkodaros planas (Įmonės charakteristika). UAB "Avon Cosmetics" išorinės aplinkos analizė. UAB "Avon Cosmetics" vidinės aplinkos analizė. UAB "Avon Cosmetics" misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. UAB "Avon Cosmetics" rinkodaros strategijos. UAB "Avon Cosmetics" veiksmų planas ir kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-11
 • Rinkodaros priemonės

  Įvadas. Pagrindinės rinkodaros priemonės. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo samprata. Segmentavimo lygiai. Segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Pozicionavimas. Santykiai su vartotojais. Vartotojiškoji vertė. Vartotojų lūkesčių patenkinimo lygis. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2009-06-05
 • Rinkodaros priemonės: UAB "Omnitel"

  Įvadas. Rinkodaros priemonės. Segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Pozicionavimas. Santykių su vartotojais formavimas. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Trumpai apie UAB "Omnitel". UAB "Omnitel" naudojamos rinkodaros priemonės. UAB "Omnitel" mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo - rinkos segmentavimas. Kaip vyksta pozicionavimas "Omnitel" bendrovėje. "Omnitel" santykių su vartotojais formavimas. Omnitel" konkurencinių pranašumų kūrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2008-02-11
 • Rinkodaros pristatymas: UAB "Tavo namas"

  PowerPoint pristatymas. Įmonės pristatymas. Įmonės vizija ir misija. Įmonės privalumai. 100% garantijos. Mūsų gamyba. Gamybos koncepcija. Tiekėjai. Kontaktai.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-06-05
 • Rinkodaros samprata

  PowerPoint pristatymas. Plati rinkodara. Makrorinkodara. Mikrorinkodara. Rinkodaros vykdytojai. Rinkodaros objektai. Rinka. Orientacija į vartotoją. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Paklausa. Paklausos rūšys.
  Rinkodara, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-06-28
 • Rinkodaros samprata ir jos reikšmė įmonės veikloje: picerija "Submarinas"

  Įvadas. Rinkodaros istorijos. Rinkodaros samprata. Rinkodaros principai. Rinkodaros tipai. Rinkos segmentavimas. Picerijoje "Submarine" vykdoma rinkodara. Pateikimas – klientų aptarnavimas. Kainų nustatymą, lemiantys veiksniai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-19
 • Rinkodaros sąvokos

  Gamybos rinkodaros koncepcija. Produkto rinkodaros koncepcija. Pardavimo rinkodaros koncepcija. Socialinės rinkodaros koncepcija. Kas yra rinkodaros procesas. Segmentavimo tikslas. Produkto pozicionavimas. Konkurencinis pranašumas. Nediferencijuotoji rinkodara. Diferencijuotoji rinkodara. Pozicionavimo strategijos. Rinkodaros kompleksas. Integruotoji rinkodaros komunikacija. Paslaugų savybės. Paslaugos vertinimo kriterijai. Paslaugos vertinimo rezultato kriterijai. Ryšiai su vartotojais. Kainodaros strategijos. Naujų paslaugų kainodaros strategija. Keturios kainų pozicionavimo strategijos. Paslaugų asortimento kainodaros strategija. Kainos koregavimo strategijos. Nuolaidų rūšys. Kainų keitimo strategijos. Reakcija į kainų pokyčius. Keisti paslaugų materialų ir nematerialų santykį. Marketingo tyrimo proceso etapai. Problemos formulavimas. Marketingo sprendimo problema. Marketingo tyrimo problema. Tyrimo tipo parinkimas. Žvalgybinis tipas. Tyrimo būdai. Aprašomasis. Naudojimo atvejai. Priežastinis. Informacijos tipai. Neformali. Charakteristikos tipai. Formali. Pirminė. Antrinė. Vidinė. Informacijai rinkti naudota metodologija. Informacijos tikslumas. Informacijos naujumas. Informacijos rinkimo tikslas. Informacijos priklausomybė. Projekcinės technikos. Projekcinės technikos būdai. Žodžių asociacija. Sakinio užbaigimas. Pasakojimo ar istorijos užbaigimas. Piešinio užbaigimas. Tematinio suvokimo tekstai. Vaidmenų vaidinimas. Projekcinės technikos privalumai. Trūkumai. Kokybiniai tyrimo metodai. Tiesioginiai. Netiesioginiai. Giluminis interviu. Naudojamas. Problemos. Privalumai. Giluminio interviu technika. Fokusuotos grupės. Situacijos, kai taikomas. Etapai. Sesijos suvedimas. Vaidmuo. Rezultatų analizė ir interpretacija. Variacijos. Privalumai. Trūkumai
  Rinkodara, konspektas(4 puslapiai)
  2008-05-21
 • Rinkodaros sistemos kūrimas: grožio salonas "Ametistas"

  Įvadas. Rinkodaros būdai, kurie gali įtakoti įtakoja "Ametisto" veiklą. Veiklos pobūdis. Rinkos segmentavimas. Organizacijos dydis bei darbuotojų kvalifikacija. Veiklos įvertinimas bei reklama. Dabartinės situacijos analizavimas. Konkurentų analizė. Mikroklimatas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-16
 • Rinkodaros strategija įmonėje "Ąžuola"

  Įvadas. Tikslas - pateikti įmonės "Ąžuola" rinkodaros strategiją, praktines užduotis, kurios padės suprasti apie įmonės veiklai reikalingos informacijos svarbą, kad būtų užtikrintas veiklos pelningumas ir efektyvumas. Įmonės "Ąžuola" rinkodaros komplekso elementai. Mikroaplinkos elementai, kurie veiks įmonę. Įmonę įtakojantys makroaplinkos elementai, jų įtakos pasekmes. Rinkos tyrimas apie pirkėjo požiūrį į būsto renovacija, keičiant duris, langus. Segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekių politika. Kainų nustatymo metodas. Pateikimo kanalas. Rėmimo priemonės. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (4).
  Rinkodara, namų darbas(21 puslapis)
  2009-02-12
 • Rinkodaros strategijos formavimo proceso etapai

  Įvadas. Rinkodaros reikšmė strateginiame planavime. Rinkodaros strateginio planavimo eiga.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2005-10-01
 • Rinkodaros strateginis planas: UAB "SBA baldai"

  Įvadas. Misija Strateginiai tikslai. Strateginis auditas. SSGG analizė. Bendrieji įmonės siekiai. Įmonės plėtros strategija. Tikslinių rinkų strategija. Pozicionavimo strategija. Rinkodaros strategija, siekiant konkurencinio panašumo. Rinkodaros planas pagal komplekso elementus. Rinkodaros biudžeto formavimas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Rinkodaros tarnybos padalinių funkcijos

  Įvadas. Rinkodaros tarnybų kūrimas. Rinkodaros organizacinių struktūrų funkcijos. Rinkodaros tarnybų padalinių funkcijos. Rinkodaros padalinys AB "Hansabankas" įmonėje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2008-04-01
 • Rinkodaros tyrimai

  Rinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimų procesas. Problemos ir tyrimo tikslų apibūdinimas. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo plano pateikimas. Tyrimo plano vykdymas. Rezultatų interpretavimas ir pateikimas. Antriniai duomenys. Antrinių duomenų rinkimas. Komercinių duomenų šaltiniai. Tiesioginės duomenų bazės ir Interneto duomenų šaltiniai. Antrinių duomenų privalumai ir trūkumai. Pirminių duomenų rinkimo planavimas. Tyrimų būdai. Mechaninio stebėjimo būdas. Apklausų būdai. Tiesioginė ir netiesioginė apklausa. Apklausų trūkumai. Eksperimentinis tyrimas. Tarptautiniai tyrimai. Antrinių duomenų rinkimas užsienio rinkose.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-12-22
 • Rinkodaros tyrimas: šarvuotų durų, garažo vartų pardavimas UAB "Saugus namas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Pagrindinis darbo tikslas — įvertinti galimybę į rinką pasiūlyti savo prekes. Praktinis darbas Nr.1. Parašyti rinkodaros komplekso elementus. Parašyti kokią ir kodėl naudojate orientaciją. Praktinis darbas Nr.2. Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus. Mikroaplinkos įtaka įmonės veiklai. Praktinis darbas Nr.3. Sudaryti anketą, norint išsiaiškinti, kokias prekes reikia gaminti ir kokią tikslinę rinką reikia aptarnauti. Tyrimo išvados. Praktinis darbas Nr.4. Atlikti rinkos segmentavimą (pagal 3 – 4 požymius) ir nustatyti tikslinę rinką. Praktinis darbas Nr.5. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai paveiks jūsų prekės pirkimą? Praktinis darbas Nr.6. Apibūdinti prekių charakteristikas kiekviename prekių lygmenyje. Suteikti prekės identifikavimo priemones: įmonės logotipas, prekės ženklas. Sukurti prekės įpakavimo elementus. Praktinis darbas Nr.7. Nurodyti kainos nustatymo strategiją: Nurodyti kokį kainos nustatymo metodą naudojate ir kodėl. Nurodyti kainų nustatymo strategiją. Praktinis darbas Nr.8. Nurodyti prekių pateikimo politiką: Nubraižyti prekės pateikimo kanalą (kanalus). Nubraižyti prekės (prekių) pateikimo strategiją. Praktinis darbas Nr.9. Nurodyti prekių rėmimo strategiją: Nurodyti rėmimo veiksmus. Nurodyti kokias reklamos priemones taikysite ir sukurti reklamą. Kokias ryšių su visuomene priemones taikysite? Pardavimų skatinimo būdai. Sudaryti rėmimo biudžetą. Praktinis darbas Nr.10. Konkurentų analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(24 puslapiai)
  2008-10-02
Puslapyje rodyti po