Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros referatai

Rinkodaros referatai (530 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Parduotuvės įrengimo ir prekių asortimento pateikimo vertinimas: UAB "Danalta"

  Įvadas. Parduotuvės įrengimo reikšmė, tikslai bei strategijos. Parduotuvės tikslinė rinka bei pasirinkta rinkodaros strategija. Asortimento formavimo ypatumai, parduotuvės išplanavimas. Patalpų pasiskirstymas ir prekių asortimento pateikimas. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Parduotuvės interjeras. Parduotuvės paslaugų politika. Parduotuvės išorinė aplinka. Pirkėjų aptarnavimas. Parduotuvės kainų politika. "Danalta" kainų politikos įgyvendinimo priemonės. Rėmimo politika. Ryšiai su visuomene. Išvados. Rekomendacijos.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-06-25
 • Paskirstymas kaip marketingo komplekso elementas

  Įvadas. Paskirstymas kaip ūkinė veikia ir marketingo komplekso elementas. Paskirstymo kanalai. Prekybos rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Didmeninė prekyba. Išvados.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2006-10-27
 • Paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas: AB "Žemaitijos pienas"

  Marketingo kanalai ir logistika s191 b120. Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai.. Problemos identifikavimas ir tikslų bei uždavinių iškėlimas. Marketingo kanalų tobulinimo sprendimai. Tarpininko parinkimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, referatas(22 puslapiai)
  2012-03-21
 • Paslaugos produkto kainos nustatymas

  Įvadas. Paslaugos produkto vertė. Kainodara. Diferencijuota kainodara. Metodai. Paslaugų produktų vertės strategijos (netikrumo sumažinimo strategija, sąryšio su vartotojais didinimo strategija, žemų kaštų siekimo strategija). Kainos elastingumas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2005-11-22
 • Paslaugos. Paslaugų evoliucija. Paslaugų modelis. Paslaugų aplinka. Marketingo paslaugos. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą

  Įžanga. Paslaugų evoliucija pokyčių eroje. Paslaugų modelis modernioje ekonomikoje. Kas yra paslauga? Paslaugų sektoriaus supratimas. Paslaugų aplinka. Keičiasi valstybių reguliavimo sistemos. Profesinių organizacijų apribojimai marketinge. Kai kurių viešų ir nepelno sričių privatizacija. Technologinės inovacijos. Paslaugų grandinių ir Frančizių tinklų plėtra. Internacionalizacija ir globalizacija. Vertimas gerinti našumą. Paslaugų kokybės tendencijos. Lizingo ir automobilių nuomos firmų ekspansija. Gamintojai kaip paslaugų teikėjai. Spaudimas valstybines ir ne pelno siekiančias organizacijas ieškoti naujų pajamų šaltinių. Novatoriškų vadybininkų rėmimas ir samdymas. Marketingo paslaugos prieš materialias prekes. Pagrindiniai skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą. 8 pagrindiniai integruotos paslaugų valdymo sistemos komponentai. Paslaugų marketingo, operacijų ir žmogiškųjų išteklių tarpusavio sąveika. Vertės sukūrimas vertybių kontekste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2011-06-10
 • Paslaugų ekonominis vertinimas: kaimo turizmo sodyba "Karpynė"

  Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" paslaugų ekonominis vertinimas. Įvadas. Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" pristatymas. Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" ekonominis vertinimas. Darbo metodikos aprašymas. Fiksuoti kaštai. Lūžio taškas. Kainos elastingumas. Kainodaros politika ir strategija. Antrepreneriškumas. Darbo jėgos segmentai ir jų darbo laiko specifika. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės vertinimas, taikant SERVQUAL metodą. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2010-12-28
 • Paslaugų ir prekių reklamos rengimas

  Įvadas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos rūšys, tipai. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2006-10-28
 • Paslaugų klasifikavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti paslaugų klasifikavimo sistemas. Paslaugų samprata. Paslaugų klasifikavimas. Marketinginis paslaugų klasifikavimas. Paslaugų klasifikavimas kontrasto principu. Funkcinis paslaugų klasifikavimas. Urugvajaus klasifikavimo sistema. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2010-04-22
 • Paslaugų marketingas (2)

  ACCS bendra apžvalga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kainodara. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugų kokybės užtikrinimas. Paslaugų rėmimas. Paslaugų plėtros strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2005-12-08
 • Paslaugų marketingas: ERGO grupė

  Įvadas. Bendra įmonės apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinės ir papildomos paslaugos. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Paslaugų plėtros strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-01-20
 • Paslaugų marketingas: kūno kultūros klubas "Mums gerai"

  Paslaugų poreikis. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2005-10-29
 • Paslaugų marketingas: masažo kabinetas IĮ "Relax"

  IĮ "Relax" paslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kainodara. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugų kokybės užtikrinimas. Paslaugų rėmimas. Paslaugų išsilaikymo strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-06
 • Paslaugų marketingas: turizmas

  Turizmo ir turizmo paslaugos sąryšis. Paslaugos samprata. Turizmo samprata ir jo aspektai. Turizmo ir kitų ūkio šakų skirtumai. Turizmą lemiančios priežastys. Turizmo paslaugos samprata. Turizmo agentūros "West Express" veiklos tyrimas. Tyrimo objekto "West Express" charakteristika. "West Express" veikla. Agentūros teikiamų paslaugų pasirinkimo priežasčių analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2005-09-18
 • Paslaugų marketingo ypatumai

  Įvadas. Paslaugų marketingas. Paslaugų marketingo esmė. Paslaugų marketingo savybės. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugos teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybės prigimtis. Kiti paslaugų marketingo ypatumus sąlygojantys veiksniai. Paslaugų marketingo kompleksas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2010-04-12
 • Paslaugų pardavimo schema: UAB "Telnet" kompanijos "Omnitel" paslaugų pardavimo technologija

  Įvadas. Telemarketingas-kas tai? UAB "Telnet". Įmonės teikiamos paslaugos. Darbo priemonės. Klientų spektras. Konkurentai. UAB "Omnitel" paslaugų pardavimo technologijos aprašymas. UAB "Omnitel" paslaugų pardavimo technologijos schema. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-29
 • Paslaugų sektorius Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti paslaugų sektorių Lietuvoje. Paslaugos samprata ir klasifikacija. Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų kategorijos. Paslaugų sektorius. Ekonominė paslaugų raida. Problemos, kylančios dėl paslaugų sektoriaus. Paslaugų sektoriaus kitimo ypatumai. Paslaugų sektorius Lietuvoje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-10-13
 • Paslaugų vartotojų švietimo principai ir funkcijos

  Įvadas. Vartotojų švietimo samprata. Vartotojų švietimas – įmonės konkurencingumo didinimo prielaida. Vartotojų švietimo ir paslaugų kokybės ryšys. Vartotojų švietimo programą įtakojantys veiksniai. Vartotojų švietimas – vartotojų teisių apsaugos kontekste (Lietuvos atvejo analizė). Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2008-01-14
 • Paslaugų verslo ir komunikacijos ryšys

  Įvadas. Komunikacijos procesas. Komunikacijos formos. Komunikacijos proceso sudedamosios dalys. Integruoto komunikacijos proceso planavimas. Komunikacijos tikslai skirtingose paslaugų vartojimo fazėse. Komunikacija prieš paslaugų vartojimą. Komunikacija vartojant paslaugas. Komunikacija po paslaugos vartojimo (pardavimo). Komunikacijos ir paslaugų kokybės ryšys. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2008-04-23
 • Pieno produktų rinkos Lietuvoje vystymosi tendencijos

  Įvadas. Pieno produktų rinkos struktūra Lietuvoje. Pieno produktų rinkos Lietuvoje vystymasis. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-02
 • Pirkėjo elgsena

  Įvadas. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Socialinė klasė. Šeima. Asmeniniai veiksniai. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Alternatyvų sprendimas. Produktų savybių įtaka apsisprendimo greičiu. Pirkėjo elgsena įvairiose šalyse. Asmeniniai faktoriai. Vartotojų elgsena įsigijus prekę.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po