Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingas (2)Marketingo uždaviniai, marketingo tipai ir aplinka, rinkos ir marketingo tyrimai, rinkų tipai, marketingo vadyba, marketingo veiklos organizavimas pagal gaminius. Skaityti daugiau
Marketingas (20)Marketingas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio etinio marketingo orientacija. Marketingo tyrimai ir jų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Fokusuota grupė. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Vartotojų elgsena. Marketingo sistema ir principai. Bazinio marketingo sistemos modelis. Rinkos, jų segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Skaityti daugiau
Marketingas (21)Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Orientacija į vartotoją. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Sovietinio eksperimento raida ir etapai. Kultūros sudėtis ir raida. Marketingas ir kitos verslo orientacijos. Lojalus (pastovus) pirkėjas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Makroaplinkos elementai(aplinkos). Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonominė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Politinė teisinė aplinka. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinkos struktūrų tipai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekės atnaujinimo variantai. Prekių gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Monopolinė konkurencija. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainos nustatymo variantai. Kainų strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistika. Marketingo logistikos valdymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Bendrosios marketingo strategijos. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugų marketingas. Paslaugų esmė, savybės, ir klasifikacija. Paslaugų klasifikavimo kriterijai. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Skaityti daugiau
Marketingas (22)Atlikti marketingo tyrimą reiškia. Marketingo tyrimai padeda sužinoti. Kas paskatino marketingo tyrimų vystymąsi? Socialinė ir komercinė marketingo tyrimų vertė. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Gamintojas turi. Informacija: marketingo veiklos pagrindas. Marketingo tyrimų pagrindas. MT-ų pagrindą sudaro paprastas sveikas protas. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai: galimybių riba. Marketingo tyrimai nėra siejami ir su kokiu nors įmonės dydžiu. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. tema Marketingo tyrimų vieta sprendimų priėmime. Sprendimo priėmimas tai. Priimant sprendimą remiamasi. Racionalaus sprendimo (ir problemos sprendimo) priėmimo modelis. Daugelį marketingo sprendimų galima priskirti sudėtingų valdymo sprendimų klasei, nes. Marketingo sprendimų sudėtingumą lemia. Marketingo (ar problemos) sprendimas. Marketingo sprendimo proceso struktūriniai elementai. Marketingo sprendimo priėmimo procesą sudaro 2 stadijos. Pagrindinės marketingo sprendimų priėmimo proceso charakteristikos. Sprendimų klasifikacija. Tyrimo problemos formulavimas. Ryšys tarp sprendžiamos ir tiriamos problemų. Neapibrėžtumas, kylantis iš tyrimo problemos, apsprendžia tyrimo metodologiją. Žvalgomieji tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Priežastiniai tyrimai. Tyrimų metodologija. Tyrimo problemos formulavimo procesas. Tyrimo tikslai. Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieškos, rinkimo, apdorojimo ir interpretavimo procesas. Kuo duomenys skiriasi nuo informacijos? Duomenų tipai. Apklausa. Atranka. Skaityti daugiau
Marketingas (23)Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. Pagrindiniai prekių paskirstymo keliai. Prekių paskirstymo kelio pasirinkimas. Pristatymo būdai. Rėmimo politika. Reklama. Populiarinimas. Marketingo planai. Skaityti daugiau
Marketingas (24)Marketingo samprata ir koncepcija. Marketingo komplekso elementai. Rinkos tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Pardavimų rėmimas, stimuliavimas. Reklamos tikslai ir uždaviniai. Reklamos kampanijos planavimas. Prekių pateikimas. Firmos įvaizdis ir paslaugų kokybė. Vartotojų elgsena. Marketingo planavimas. Esamų klientų marketingas. Firmos vidaus marketingas. Marketingo logistika. Marketingo išlaidų efektyvumas. Aplinkos pažinimas tarptautiniame marketinge. 3 įėjimo į užsienio rinkas būdai. Skaityti daugiau
Marketingas (25)Marketingo pagrindai. Kas yra marketingas? Marketingo orientacijos/koncepcijos. Pridėtinės vertės dvilypumas. Marketingo proceso loginė schema. Strateginio ir operatyvinio marketingo sąryšis. Verslo įmonės misijos numatymas. Įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Klientų supratimas. Supažindinimas su marketingo kompleksu. Prekė/produktas. Naujos prekės. Prekės ženklas. Įpakavimas ir etiketė. Kaina. Paskirstymas/Distribucija. Rėmimas. Skaityti daugiau
Marketingas (26)Pateikti 5 autorių (3 užsienio ir 2 Lietuvos) nuomonę apie marketingo plano rengimo etapus: palyginkite, aptarkite jų esmę, privalumus ir trūkumus. Visus autorių siūlomus marketingo planus pateikite schematiškai. Pateikite savo grupės sudarytą, marketingo plano schemą, pagal kurią vykdysite praktinę užduotį. Marketingo plano dalys pagal S. Dibb ir L. Simkin. Skaityti daugiau
Marketingas (27)Marketingo namų darbai. Trijų analitinių paklausos kreivių išraiškų skaičiavimas. Paklausos grafikų tarpinių taškų reikšmių skaičiavimas. Paklausos grafikų braižymas. Firmos bendrųjų kaštų analitinės išraiškos skaičiavimas. Firmos pelnas, esant skirtingoms pardavimo kainoms, skaičiavimas. Pelno priklausomybės nuo pardavimo kainos grafikų braižymas. Racionalios prekių pardavimo kainos nustatymas. Skaityti daugiau
Marketingas (28)Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Orientacija į vartotoją. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingas ir kitos verslo orientacijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Prekės kokybė. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Lojalus (pastovus) pirkėjas. Pardavimo ir marketingo veiklos skirtumai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Įmonės poveikio mikroaplinkai kryptys ir būdai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekių gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Kainodaros pagrindai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų nustatymo variantai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistika. Marketingo logistikos valdymas. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Asortimento politika. Kainų politika. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugų marketingas. Prekes ludinčios paslaugos. Skaityti daugiau
Marketingas (29)Kas yra marketingas? Kas yra marketingo koncepcija? Kokios galimos alternatyvinės koncepcijos? Apibūdinkite marketingo tikslus ir uždavinius. Koks paklausos ir marketingo ryšys? Koks marketingas taikomas, esant skirtingai paklausai? Charakterizuokite marketingo komplekso elementus. Kokia aplinka veikia marketingo kompleksą? Kas sudaro mikroaplinką? Apibūdinkite makroaplinką. Kas yra rinka? Kaip ji klasifikuojama? Kokie vartotojų rinkos ypatumai? Charakterizuokite gamybinės paskirties rinką. Kokie valstybinės rinkos ypatumai? Kokie tarptautinės rinkos ypatumai? Pagal kokius kriterijus segmentuojama asmeninės paskirties prekių rinka? Pagal kokius kriterijus segmentuojama pramoninio pobūdžio prekių rinka? Kas yra prekė? Kaip identifikuojamos prekės? Kokie yra prekės lygiai? Kaip klasifikuojamos asmeninio naudojimo prekės? Kaip klasifikuojamos gamybinės paskirties prekės? Kas yra prekės gyvavimo ciklas? Kokie jo pagrindiniai etapai? Kokie marketingo veiksmai atliekami kiekviename prekės gyvavimo etape? Kuo svarbus prekės pripažinimo procesas? Kokie jo etapai? Kas yra prekių asortimentas? Kaip nustatyti prekės konkurentabilumą? Kas yra nauja prekė? Kokie galimi naujų prekių kūrimo šaltiniai? Kokie naujos prekės kūrimo etapai? Ar firma, prieš įvesdama naują prekę į rinką, atlieka bandomąjį marketingą? Prekės ženklo reikšmė? Kuo svarbios prekės ženklo sudėtinės dalys? Prekės įpakavimo reikšmė ir rūšys. Kokie įpakavimo elementai? Kokias funkcijas gali atlikti prekės įpakavimas? Kas yra kaina? Kokie gali susidaryti prekės lygiai? Kaip kaštai veikia kainą? Ar rinka turi poveikį kainos nustatymui? Ar nuo rizikos priklauso kaina? Konkurentų poveikis kainai. Vyriausybės vaidmuo nustatant kainas. Kokių tikslų siekia firma, nustatydama kainą? Kokie yra kainų nustatymo metodai? Kokias nuolaidas taiko firmos? Psichologiniai kainų nustatymo metodai. Kokias kainų nustatymo strategijas taiko firmos? Kaip galutinai nustatoma kaina? Kas yra prekių pateikimas? Kokie yra pateikimo kanalų dalyviai? Kas yra tiesioginis pateikimas? Kokį pateikimo intensyvumą gali pasirinkti firmos? Nuo ko tai priklauso? Kas yra mažmeninė prekyba? Kas yra didmeninė prekyba? Kokios didmeninės prekybos funkcijos? Kaip klasifikuojami didmeniniai prekybininkai? Kas yra rėmimas? Kokie yra rėmimo komplekso elementai? Kokie yra rėmimo tikslai? Kokios galimo rėmimo strategijos? Kas yra pardavimo rėmimas? Kas yra populiarinimas? Kaip tai daroma? Reklamos reikšmė? Reklamos nešėjų rūšys. Kaip rengiama reklamos žinutė? Kaip apskaičiuojamas reklamos biudžetas? Kokie galimi reklamos partneriai? Kaip suprantame asmeninį pardavimą? Kas turi didžiausios reikšmės asmeniniame pardavime? Kokie etapai išskiriami asmeninio pardavimo procese? Marketingo planavimo esmė. Kas yra marketingo strategija? Skaityti daugiau
Marketingas (3)Marketingo apibrėžimas, Verslo tikslų pasiekimo uždaviniai, marketingo funkcijos, marketingo orientacija, Paklausų rūšys, marketingo principai ir sistema, Marketingo sistemos procesai, Verslo koncepcijos (orientacijos), Prekės orientacija, Pardavimo koncepcija, Marketingo koncepcija, Socialinio-etinio marketingo orientacija, Marketingo aplinka, įmonės marketingo makroaplinkos, Ekonomikos vystymosi ciklo fazės, Socialinė-kultūrinė marketingo aplinka, Politinė-teisinė aplinka, Mokslinė techninė, įmonės marketingo mikroaplinka, pirkėjų skirstymas, Įmonės partneriai, Tiekėjai, Konkurentai, Rinkoje vykstančios konkurencijos rūšys, Sprendimų priėmimo žingsniai, rinkos segmentavimas, tikslinės rinkos parinkimas, Nediferencijuotas marketingas, diferencijuotas marketingas, Vartotojo elgesys, pozicionavimas rinkoje. Marketingo špera, tiems kas nieko nežino apie marketingą. Skaityti daugiau
Marketingas (30)Marketingo pagrindinės sąvokos. Pagrindinė idėja. Reikmė. Poreikis. Paklausa. Prekė. Mainai. Sandoris. Rinka. Rinkos funkcijos (ekonominės). Marketingo veiklos pagrindas. Marketingo valdymas. Koks turi būti marketingo tikslas? Marketingo proceso valdymas. Marketingo kontrolės sistema. Marketingo valdymo procesai ir įmonę supanti aplinka. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo strategija, planavimas ir kontrolė. Etapai. Marketingo veiklos kontrolė. Komunikacijų su užsakovais ir vartotojais strategija. Apie prekės gyvavimo ciklą. Prekių klasifikacija. Statybinė produkcija kaip prekė. Gamintojų ir statybos rinka ir vartotojų elgesio ypatybės. Marketingo sistema ir statybinės rinkos aplinka. Kontaktinės auditorijos. Įmonė. Makroaplinka. Rėmimo strategija. Kapitalinės statybos objektų marketingo ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (31)Marketingas. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Uždaviniai. Funkcijos. Marketingo koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo aplinka. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Marketingo koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo programos sudarymo etapai. Marketingo aplinka. Konkurencinės situacijos. Kainos nustatymo etapai. Kainos nustatymo tikslai. Kaštai. Prekė. Prekių pripažinimo procesas. Prekės įsigijimo stadijos. Asortimento tobulinimo kryptys. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimas. Veiksmai įtakojantys kainų nustatymą. Paskirstymas (pateikimas). Mažmeninė prekyba. Prekyba. Didmeninė prekyba. Rėmimas. Komunikacija kaip procesas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rinka. Vartojimo prekių rinka. Gamybinės paskirties prekių rinka. Prekybininkų – tarpininkų rinka. Valstybinė rinka. Vartotojų rinka. Vartotojo elgesio tyrimas rinkoje. Vartotojo elgesys rinkoje. Skaityti daugiau
Marketingas (32)Įvadas. Kas yra marketingas? Marketingo orientacijos/ koncepcijos. Verslo įmonės misijos numatymas. Įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Klientų supratimas. Supažindinimas su marketingo kompleksu. Prekė/ produktas. Rėmimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingas (33)Įvadas. Marketingo istorija. Veiksniai sąlygoję marketingo atsiradimą. Marketingo sąvoka. Marketingo koncepcijos. Marketingo valdymas. Marketingo procesas. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo strategija. Reklama. Marketingo veiklos kontrolė. Skaityti daugiau
Marketingas (34)Įvadas. Marketingo apibrėžimas. Marketingo struktūra. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas ir jo aplinka. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo esmė. Marketingo strategija. Marketingo strategijos parengimas. Pardavimų prognozavimas. Marketingo planas. Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimo samprata. Pirminių duomenų rinkimas. Marketingo informacijos sistema. Marketingo tyrimo kryptys. Skaityti daugiau
Marketingas (35)Marketingo samprata. Kompanijos "Levi Strauss" ir "Audimas". Kompanijos "Godiva" ir "Rūta". UAB "VP market". Skaityti daugiau
Marketingas (36)PowerPoint pristatymas. Prekybos marketingo samprata. Marketingo samprata. Marketingas – tai ne reklama. Marketingą sudaro. Marketingo tipai ir koncepcijos. Marketingo planavimas. Rinkos dydžiai. Marketingo tarnybos funkcijos. Duomenų apie rinką ir vartotojus šaltiniai. Strateginė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas (37)Įvadas. Marketingo samprata. Valdymo marketingu požiūriai. Marketingo planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo baziniai elementai. Vartojimo prekių realizacijos kanalai. Pirkėjo motyvai. Realizacijos organizavimas ir paklausos formavimas. Realizacijos ir pardavimo proceso valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
......